Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.

Uczelnie coraz bardziej dbają o wiedzę praktyczną przyszłych finansistów

SGH w porozumieniu z CIMA (Chartered Institute of Management Accountants) wprowadza specjalność międzykierunkową realizowaną w języku polskim i angielskim na studiach licencjackich i magisterskich.
Kategoria: Wiadomości
14.06.2012

Z nowej oferty będą mogli skorzystać zarówno studenci studiów stacjonarnych, jak i niestacjonarnych już jesienią br. (pierwsza edycja studiów rusza już w październiku 2012 roku). Program nowych studiów podzielono według modelu studiów "trzy plus dwa". Na studiach licencjackich program rozszerzono o SGH&CIMA Certificate in Business Accounting (SGH&CIMA – CBA), z kolei na studiach magisterskich o jego wersje bardziej zaawansowane, tj. SGH&CIMA Diploma in Management Accounting (SGH&CIMA – DMA) oraz SGH&CIMA Advanced Diploma in Management Accounting (SGH&CIMA – ADMA). Warunkiem uzyskania certyfikatu lub dyplomu jest zaliczenie określonego zestawu przedmiotów w SGH oraz zdanie jednego egzaminu zewnętrznego w języku angielskim. Główną zaletą rozszerzonego programu jest możliwość zdobycia w trakcie studiów dyplomu wyższej uczelni oraz międzynarodowej kwalifikacji.


– Obecny rynek pracy wymaga nieustannego podnoszenia kwalifikacji. Zaniedbania w tym obszarze ograniczają możliwości znalezienia pracy i rozwoju zawodowego. Ostatni raport Międzynarodowej Organizacji Pracy "Globalne trendy w zatrudnieniu młodych 2012" pokazuje, że nawet młodzi ludzie, którzy znajdują pracę czują, że wykonywana przez nich praca nie daje im satysfakcji i szans na rozwój zawodowy, nie mówiąc już o tak wymiernej korzyści jak podwyżka pensji. Dlatego tak istotne jest nieustanne podnoszenie kwalifikacji, aby móc otrzymać pracę zgodną z aspiracjami, która będzie satysfakcjonującą pod każdym względem. Wspólna inicjatywa SGH i CIMA wychodzi naprzeciw tym aspiracjom i dzięki temu inwestuje w atrakcyjność zawodową studentów już w trakcie studiów – mówi Jakub Bejnarowicz, Country Manager CIMA Polska (The Chartered Institute of Management Accountants).


Naprzeciw rynkowi pracy


To krok do przodu również w oczach pracodawców. Obecnie, zwłaszcza po głośnej akcji "Gazety Wyborczej", gdzie o uczelniach wyższych mówi się: "fabryki bezrobotnych", a studentów i absolwentów nazywa się "straconym pokoleniem", które wiele wymaga, nie oferując nic w zamian – ani wiedzy, ani umiejętności praktycznych. Połączenie wysokiego poziomu nauczania SGH (2. miejsce wśród uczelni ekonomicznych Rankingu Szkół Wyższych 2012 "Perspektyw" i „Rzeczpospolitej") z renomą CIMA jest przeciwwagą dla kierunków, które wypuszczają na rynek pracy kolejnych bezrobotnych absolwentów.


– Mając do wyboru absolwenta, dysponującego jedynie teoretyczną wiedzą zdobytą na wyższej uczelni, którego trzeba dopiero przeszkolić i nauczyć czym jest rzeczywiste prowadzenie działalności w przedsiębiorstwie, i drugiego, który zainwestował swój czas i pieniądze w zdobycie profesjonalnych kwalifikacji, takich jak chociażby CIMA, zdecydowanie wybrałbym tego drugiego. W obecnej sytuacji na rynku, firmy muszą szukać ludzi, którzy mają potencjał, ale też takich, którzy potrafią o swój rozwój dbać – to daje większą pewność trafnych i rokujących na przyszłość decyzji personalnych. Czasy, gdy firmy w sposób nieograniczony wydawały pieniądze na wszystkie możliwe szkolenia, bezpowrotnie odeszły – liczy się tworzona wartość dodana i ona determinuje w kogo i w jaki sposób są inwestowane środki przedsiębiorstwa. Inicjatywa SGH i CIMA to jakościowa zmiana na rynku edukacji w Polsce; ogromne ułatwienie dla studentów w dostępie do nowoczesnych metod i narzędzi zarządzania w każdej firmie - od tej najmniejszej jednoosobowej, aż po ogromne międzynarodowe korporacje” – podkreśla Jarosław Chrupek FCMA CGMA, Global Data Manager British American Tobacco.Siła dwóch dyplomów – SGH&CIMA


Rozwiązaniem problemu stale rosnącego bezrobocia wśród absolwentów wyższych uczelni może być współpraca uczelni ze środowiskiem biznesowym i dopasowanie programu nauczania do potrzeb rynku pracy i oczekiwań pracodawców.


– Od dłuższego czasu obserwujemy, że kandydaci na studia i studenci szukają przedmiotów, dzięki którym zdobędą ważne umiejętności praktyczne, poszukiwane przez pracodawców. W SGH przywiązujemy dużą wagę do realizowania założonych efektów kształcenia, co znajduje odzwierciedlenie w wiedzy, umiejętnościach i kompetencjach społecznych naszych absolwentów. Wyniki badań przeprowadzonych niedawno dla SGH wśród pracodawców jasno wskazują, jakich kompetencji oczekują oni obecnie od absolwentów szkół wyższych. Kształtując program studiów w SGH mamy jednak silnie na uwadze to, że uczelnia kształci studentów na kierunkach o charakterze ogólnoakademickim. To sprawia, że wybieramy tylko takie opcje programowe, dzięki którym możliwe jest zachowanie równowagi w osiąganiu efektów kształcenia we wszystkich trzech wymienionych wyżej kategoriach efektów kształcenia. One bowiem łącznie tworzą podwaliny dla profesjonalnego kreatywnego myślenia o problemach biznesowych i o środowisku, w którym te problemy występują i powinny być rozwiązywane. Uważam, że utworzenie wspólnej specjalności międzykierunkowej z CIMA jest ważnym kolejnym krokiem SGH, w kierunku spełniania oczekiwań obu stron - absolwenta i pracodawcy, przy jednoczesnym zachowaniu akademickiego profilu i wysokiego poziomu kształcenia - mówi prof. Anna Karmańska, Prorektor ds. Dydaktyki i Studentów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.


Na podstawie www.cimaglobal.com

Zobacz również