Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.

Wszechstronność to klucz do sukcesu w zawodzie finansisty

Ścieżka kariery finansisty, której szczyt wyznacza stanowisko CFO nie jest prosta, ani nawet jasno wytyczona. Rola finansowego lidera jest wciąż redefiniowana, a wymagania, które mu się stawia ewoluują wraz z otoczeniem biznesowym przedsiębiorstw.
Kategoria: Wiadomości
16.10.2013
Jak wynika z badania przeprowadzonego przez ACCA – organizatora CFO European Summit 2013 – wśród ponad 750 finansistów wyższych szczebli na całym świecie, 39 proc. obecnych CFO ma doświadczenia zawodowe wykraczające poza obszar finansów, aż 44 proc. pracowało na co najmniej sześciu stanowiskach finansowych. Czterech na pięciu rozwijało karierę w różnych firmach, a niemal trzy czwarte w różnych branżach. Czy zatem dywersyfikacja umiejętności to klucz do sukcesu?


– Oczekiwania, że finansista będzie posiadał szeroką wiedzę o różnych obszarach biznesu są coraz powszechniejsze, ale podstawą sukcesu w zawodzie pozostaje specjalistyczna wiedza i lata doświadczenia – mówi Magdalena Hernandez, Dyrektor Zarządzająca ACCA Polska, organizatora CFO European Summit 2013. – Tylko 8 proc. badanych przez nas dyrektorów finansowych zaczynało karierę poza finansami. Obserwacja zmian w branży pozwala jednak twierdzić, że ten odsetek może rosnąć. „Klasyczna” ścieżka awansu staje się w dzisiejszych czasach tylko jedną z dróg na szczyt – dodaje. 


Solidne podstawy 


Aż 95 proc. badanych przez ACCA dyrektorów finansowych przyznało, że kluczowym doświadczeniem na zajmowanym przez nich stanowisku jest specjalistyczna, branżowa wiedza, w szczególności z obszarów rachunkowości finansowych oraz zarządczej.

– Oczywiście zwiększanie odpowiedzialności związane z obejmowaniem kierowniczych stanowisk sprawia, że nie każdy aspekt finansów firmy może być szczegółowo zgłębiany – mówi Witold Syrwid, Dyrektor Finansowy w Cushman & Wakefield i członek ACCA. – Jednak nawet jeżeli za jakiś obszar odpowiada inna osoba, przyszły CFO musi umieć stawiać pytania i analizować uzyskane odpowiedzi. Bez, opartej na doświadczeniu, fachowej wiedzy to niemożliwe. Podobnie nierealny wydaje się wtedy awans w strukturach departamentu finansowego – dodaje.


Zmiany wymuszają dywersyfikację


Biznesowy krajobraz się jednak bardzo szybko zmienia. W przeciągu najbliższej dekady postępująca globalizacja, zmienność rynku oraz wpływ innowacji sprawią, że znacznie zwiększy się nacisk kładziony na umiejętność formułowania i realizacji strategii firmy. Będą w tym uczestniczyć również finansiści, dlatego tak ważne może się okazać zdobywanie w trakcie kariery zawodowej różnorodnych doświadczeń. Pożądaną cechą będzie mobilność oraz umiejętność szerokiego spojrzenia na zagadnienia biznesowe. Zamknięcie się przed światem w departamencie finansowym nie sprzyja wielotorowemu rozwojowi i właśnie na tym obszarze w niedalekiej przyszłości może objawić się kluczowa przewaga finansistów, którzy postawili na dywersyfikację.


Bardzo ważnym elementem doświadczenia przyszłych dyrektorów finansowych jest umiejętność zarządzania ryzykiem. W coraz szybciej zmieniającym się świecie biznesu stale przybywa potencjalnych zagrożeń, od dawna wykraczających poza tradycyjne ryzyko finansowe.


Nowe umiejętności kluczem do drzwi kariery


Bardzo ważnym elementem doświadczenia przyszłych dyrektorów finansowych jest umiejętność zarządzania ryzykiem. W coraz szybciej zmieniającym się świecie biznesu stale przybywa potencjalnych zagrożeń, od dawna wykraczających poza tradycyjne ryzyko finansowe.

– Finansiści muszą umieć ostrożnie balansować między koniecznymi inwestycjami, a ryzykiem jakie one niosą. Decyzje powinny być efektem kalkulacji opartej o wszystkie dostępne informacje i własne doświadczenie – komentuje Witold Syrwid. Umiejętność świadomego zarządzania ryzykiem, czyli nie tylko jego unikania, ale również podejmowania, jeżeli może to przynieść korzyść, to bardzo ważny punkt w CV ambitnego finansisty. 

Kolejną umiejętnością, wskazywaną przez respondentów badanych przez ACCA jako bardzo ważna dla rozwoju zawodowego finansisty, jest szeroko rozumiana komunikacja, obejmująca w szczególności relacje z podmiotami zewnętrznymi. Coraz większe znaczenie gospodarek rynków wschodzących wymusza na firmach ciągłe poszukiwania nowych partnerów czy inwestorów. Swój udział w tym procesie mają również wyższe kadry finansowe, a to oznacza, że finansista musi mieć wiedzę o budowaniu relacji, także w środowisku wielokulturowym i zarządzaniu nimi w taki sposób, który przyniesie korzyść przedsiębiorstwu.


Nie mniejsze znaczenie od umiejętności komunikowania się z biznesowym otoczeniem firmy ma zdolność zarządzania poszczególnymi aspektami jej działalności. Jak wskazali specjaliści badani przez ACCA, cechy predysponujące do bycia liderem znajdują się na szczycie listy umiejętności niezbędnych finansiście na wysokim stanowisku. Sukces finansowy przedsiębiorstwa zależy bowiem w bardzo dużym stopniu od zaangażowania i motywacji jego pracowników.

– Do tego niezbędne jest silne przywództwo i spójna wizja rozwoju. Rolą finansisty przestaje zatem być wyłącznie analizowanie, raportowanie i doradzanie – mówi Witold Syrwid. – Musi umieć odnaleźć się w roli przełożonego, który do maksimum wykorzystuje potencjał swojego zespołu i potrafi przedstawić mu klarowną strategię rozwoju firmy – dodaje.


Przyszły dyrektor finansowy będzie pracował coraz ściślej otoczony nowymi technologiami. Ich rozwój nie pozostanie bez wpływu na branżę, a co za tym idzie wiedza z tego zakresu może być znaczącą przewagą nad kontrkandydatami w drodze na szczyt. Rozwój social media czy rozpowszechnianie smartfonów być może nie ma bezpośredniego wpływu na codzienność finansistów, ale znaczenie postępu w wykorzystaniu oprogramowania zwiększającego automatyzację pracy czy coraz szybszego dostępu do kluczowych danych jest nie do przecenienia. – CFO w połowie drugiej dekady XXI wieku może w czasie rzeczywistym monitorować procesy, których skutki jego odpowiednik sprzed kilkunastu lat poznawał kolejnego dnia. Głębokie zmiany jakie zachodzą na tej płaszczyźnie wymuszają na finansistach stałe poszerzanie swoich umiejętności wykorzystywania nowych technologii. Trudno sobie dziś wyobrazić dyrektora finansowego, który nie posiada pogłębionej wiedzy w tym zakresie. – mówi Witold Syrwid.


Wszechstronność będzie procentować


Analizując wyniki badania ACCA łatwo zauważyć, że spektrum umiejętności niezbędnych finansiście, który planuje swój zawodowy rozwój jest wyjątkowo szerokie. Coraz szersze – jeżeli porówna się bieżącą sytuację do tej sprzed lat. Głęboka wiedza finansowa i doskonałe zdolności analityczne mogą nie być wystarczającymi atutami w CV potencjalnych dyrektorów finansowych. Już teraz od CFO wymaga się umiejętności patrzenia na firmę jako całość, z uwzględnieniem wszystkich, również pozafinansowych, aspektów jej działania. Ta tendencja będzie się nasilać, a oczekiwania wobec finansistów na wyższych stanowiskach będą obejmować coraz więcej doświadczeń z różnych płaszczyzn biznesu. Warunkiem rozwoju zawodowego staje się zatem dywersyfikacja i posiadanie licznych umiejętności wykraczających poza standardowe zadania finansisty. 

Więcej na temat raportu: 
Accountants for business - creating sustainable value

Zobacz również