Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.

Wszystko o zarządzaniu projektami - XIX Konferencja IPMA Polska

Zarządzanie projektami na dobre zagościło w organizacjach na całym świecie, ale w wielu firmach wciąż brakuje osób o kompetencjach, które pozwolą im poruszać się swobodnie w tym obszarze. XIX Konferencja IPMA Polska, która odbędzie się 17-18 listopada w Warszawie, ma na celu przybliżenie wszystkim zainteresowanym zagadnień z zakresu Project Management. Wywiad z Tomaszem Leśniowskim.
Akcja redakcyjna: Okiem eksperta
Kategoria: Wiadomości
06.09.2016

Jaka jest myśl przewodnia/idea XIX Konferencji IPMA Polska?

Podczas tegorocznej konferencji chcemy przede wszystkim zwrócić uwagę na kompetencje niezbędne do prowadzenia projektów. W związku z tym część prelekcji, streamów tematycznych oraz warsztatów będzie poświęcona zarządzaniu zasobami ludzkimi, w tym badaniom kompetencji. Obszarami, które poruszymy, będzie także biuro zarządzania projektami i rola Project Managerów. Pokażemy, jak istotna jest rola biura zarządzania projektami oraz współpraca pomiędzy różnymi komórkami organizacji, a jednocześnie jak trudno jest pozyskać wystarczającą liczbę kierowników projektów, posiadających kompetencje niezbędne do skutecznego prowadzenia projektów. Trzeci blok będzie powiązany z dwoma poprzednimi – obejmie on zagadnienia dotyczące eventów, PR i marketingu. Obecna specyfika działania większości organizacji czy Project Managerów to często uczestnictwo w różnego rodzaju spotkaniach, eventach - jako formach przekazywania wiedzy i nawiązywania relacji biznesowych.
 

Co ważne, tegoroczna konferencja będzie wzbogacona różnymi wydarzeniami okołokonferencyjnymi, m.in. odbędą się cztery sympozja.
 

Pierwsze związane z kompetencjami Project Managerów, skierowane do osób związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi. Podczas tego sympozjum będziemy starali się stworzyć dobre praktyki umożliwiające proces edukowania własnych kadr oraz pozyskiwanie i kreowanie kompetencji na bazie doświadczeń IPMA.
 

Na drugie sympozjum zapraszamy osoby zarządzające agencjami PR i reklamowymi oraz Project Managerów prowadzących kampanie reklamowe, społeczne, PR-owe, organizujących eventy. To spotkanie ma na celu wypracowywanie rozwiązań ułatwiających kierowanie tego typu projektami, poprzez usprawnienie pracy zespołu, zwiększenie efektywności, które zapewnią osiągnięcie rezultatów projektu.
 

Trzecie sympozjum skierowane będzie szczególnie do tych Project Managerów, którzy chcą stworzyć biuro zarządzania projektami i poszukują najlepszych doświadczeń i praktyk w tym zakresie.
 

Natomiast podczas czwartego sympozjum świat biznesu spotka się już tradycyjnie ze światem nauki, aby wypracować rozwiązania i skuteczne sposoby zarządzania projektami badawczo-rozwojowymi, które są obecnie bardzo cenione i pożądane.

"Kompetencje Profesjonalistów" – dlaczego?

Jednym z głównych problemów w organizacjach jest deficyt osób z odpowiednimi kompetencjami, które są niezbędne do skutecznego zarządzania projektami. Dlatego podczas tegorocznej konferencji chcemy propagować dobre praktyki i rozwiązania związane m.in. z tym, jak pozyskiwać kluczowe dla projektu kompetencje, zarówno behawioralne, kontekstowe, jak i te techniczne.

Do kogo przede wszystkim skierowane jest wydarzenie? Kogo zachęca Pan do udziału?

Konferencja przede wszystkim skierowana jest do osób, które odpowiadają za zarządzanie organizacjami i realizują (lub planują realizować) przedsięwzięcia w formie projektów, a jednocześnie chcą uzyskać najlepsze praktyki w zakresie pozyskiwania oraz zarządzania Project Managerami i zespołami projektowymi. Grupą docelową konferencji są również sami Project Managerowie, którzy chcą zdobyć wiedzę na temat kompetencji niezbędnych do skutecznego prowadzenia projektów, aby mogli wybrać najbardziej odpowiednią dla siebie ścieżkę rozwoju. Z kolei trzecia grupa odbiorców to osoby, które bezpośrednio odpowiadają za zasoby ludzkie w organizacjach. Bowiem na barkach tych właśnie osób spoczywa ciężar i odpowiedzialność za właściwe dobranie i wyszkolenie zespołów ludzi, którzy mogą później realizować strategię organizacji.

Jakie są korzyści z udziału w konferencji?

Przede wszystkim benchmarking do najlepszych, możliwość nawiązania relacji biznesowych, szczegółowe poznanie najlepiej zarządzanych projektów w Polsce i na świecie, jak również możliwość wysłuchania inspirujących prelekcji. Dodatkową korzyść stanowi udział w warsztatach, czyli praktyczne nabycie kompetencji. To, co zostanie wypracowane podczas sympozjów (przed konferencją), będzie prezentowane w trakcie streamów kierunkowych w pierwszym dniu konferencji, a następnie będzie można te zagadnienia przećwiczyć w trakcie warsztatów drugiego dnia. Wybierając pełną ścieżkę, uczestnik ma możliwość udziału w dyskusjach, pracy nad rozwiązaniami, wysłuchania ciekawych prelekcji i doświadczeń ekspertów światowej klasy, a na końcu sprawdzenia efektów i obserwacji konkretnych rozwiązań. 

Jakimi kryteriami organizatorzy kierowali się przy wyborze prelegentów?

Przede wszystkim doświadczenie praktyczne i zakończona sukcesem realizacja zadań związanych z Project Managementem.

Jak z perspektywy czasu ocenia Pan poprzednie edycje Konferencji IPMA Polska?

Uczestnicy konferencji wciąż zwracają się z zapytaniami o termin nowej konferencji oraz z własnymi sugestiami dotyczącymi zagadnień, które chcieliby, aby były omawiane podczas konferencji. Ich pytania dotyczą polecenia specjalistów z danego zakresu, wskazania konkretnych rozwiązań. Proszą również o kontakt do prelegentów. To wszystko potwierdza, że nasze działania są słuszne, idziemy w dobrym kierunku, a przede wszystkim spełniamy oczekiwania członków i sympatyków IPMA oraz wszystkich tych osób, którym bliskie jest zarządzanie projektami.

Co wyróżnia tegoroczną Konferencję na tle poprzednich edycji?

Każda konferencja jest jedyna w swoim rodzaju i niesie ze sobą bezcenne wartości. Tegoroczne wydarzenie jest skierowane głównie do osób odpowiedzialnych za zasoby ludzkie oraz za kształtowanie potencjału organizacji. Człowiek jest najważniejszym, najistotniejszym zasobem, mającym kluczowe znaczenie dla powodzenia projektu. Dlatego chcemy wspierać osoby odpowiadające w organizacji za zarządzanie projektami, w tym za zasoby ludzkie.
 

Tegoroczna konferencja, to także coroczne wydarzenie wręczenia nagród Polish Project Excellence Award, a w tym roku dodatkowo nastąpi wręczenie również międzynarodowych nagród. W związku z tym będziemy gościli wiele znamienitych osób z całego świata. I co najważniejsze – będziemy mogli zobaczyć najlepiej zarządzane projekty na świecie. Podczas konferencji odbędzie się także stream poświęcony projektom międzynarodowym.

Wybiegając w przyszłość – czym zaskoczy nas przyszłoroczna jubileuszowa Konferencja IPMA Polska?

Już teraz mogę powiedzieć, że mamy mnóstwo oryginalnych zagadnień i propozycji, którymi postaramy się zaskoczyć miłośników zarządzania projektami. 


Tomasz Leśniowski - absolwent Wydziału Prawa na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej oraz Europeistyki na UMCS i IUT Saint-Denis Universite Paris Nord w Paryżu. Dyrektor ds. rozwoju w firmie pm2pm oraz Dyrektor Finansowy w TOMSYSTEM. Doświadczenie zawodowe zdobył budując politykę sprzedażową strategię marketingową oraz system kontroli przedsiębiorstwa działającego w branży przemysłowej. Jako dyrektor centrum szkoleniowego był odpowiedzialny za współtworzenie i realizację strategii firmy informatyczno-szkoleniowej, zarządzanie operacyjne i koordynację prac podległych zespołów projektowych oraz za zarządzanie portfelem projektów. Wykładowca akademicki. Posiada tytuł Certified Project Manager IPMA C i PRINCE Foudation oraz tytuł licencjonowanego trenera IPMA Polska z uprawnieniami do szkoleń kandydatów na poziom D i C. Uzyskał tytuł Atlasa Project Managementu za szerzenie idei i wiedzy o zarządzaniu projektami w Polsce. Asesor wiodący Polish Project Excellence Award.

XIX Konferencja IPMA Polska odbędzie się 17-18 listopada w Warszawie. Więcej informacji na stronie IPMA Polska.

Zobacz również