Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.

3 nowe zawody prawnicze: Compliance Officer, AML Officer i Inspektor Ochrony Danych

Dynamiczne zmiany, którym podlegają przepisy prawa prowadzą do tego, że na rynku pracy pojawia się wiele nowych specjalności. O tym, jakie ścieżki kariery stoją otworem przed prawnikami opowiada Jarosław Hein, Partner w Rödl & Partner.
Artykuł sponsorowany
Akcja redakcyjna: Okiem eksperta
Kategoria: Wiadomości
16.12.2021
fot. Unsplash

1. Inspektor Ochrony Danych (IOD)

Inspektor Ochrony Danych (IOD) sprawuje pieczę nad prawidłowym postępowaniem z danymi osobowymi w organizacjach. Funkcja ta pojawiła się wraz z wejściem w życie przepisów RODO.

Obowiązki Inspektora Ochrony Danych:

Jak sama nazwa wskazuje, IOD odpowiada w organizacji za wszelkie kwestie związane z ochroną danych osobowych, w szczególności za:

 • czuwanie nad zgodnością działań organizacji z przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych osobowych;
 • współpracę z Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 • przekazywanie informacji o obowiązkach wynikających z RODO osobom przetwarzającym dane osobowe;
 • szkolenie pracowników z zakresu ochrony danych osobowych i ich obowiązków w tym zakresie.

Zadania Inspektora Ochrony Danych oraz kwalifikacje do pełnienia tej funkcji regulują przepisy RODO.

Wymagania na stanowisku Inspektora Ochrony Danych:

RODO określa, że Inspektorem Ochrony Danych powinna zostać osoba, która posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe, w szczególności wiedzę na temat prawa i praktyk w dziedzinie ochrony danych, oraz umiejętności niezbędne do wykonywania zadań opisanych w RODO.

Inspektor Ochrony Danych powinien:

 • znać krajowe i europejskie przepisy o ochronie danych osobowych;
 • mieć wiedzę z zakresu praktyk w dziedzinie ochrony danych osobowych;
 • mieć wiedzę biznesową i sektorową dotyczącą działalności administratora;
 • znać procesy przetwarzania danych oraz orientować się w systemach informatycznych oraz zabezpieczeniach wspierających przetwarzanie danych w firmach lub instytucjach.

Dlatego atutem kandydata ubiegającego się o tę funkcję jest wykształcenie prawnicze, które ułatwia rozumienie i stosowanie przepisów RODO. Funkcję IOD-a może pełnić osoba z organizacji, można ją także powierzyć specjaliście z zewnątrz.

Rödl & Partner zapewnia przedsiębiorcom kompleksowe wsparcie w obszarze RODO, począwszy od audytu a na weryfikacji poziomu bezpieczeństwa IT kończąc.

2. Compliance Officer

W powszechnej opinii stanowisko Compliance Officera kojarzy się głównie z firmami z sektora finansowego. Jednak jego znaczenie w innego typu przedsiębiorstwach w ostatnim czasie wyraźnie wzrosło z uwagi na to, że nowo wprowadzone regulacje prawne przewidują mechanizmy ograniczające odpowiedzialność przedsiębiorstw za naruszenia prawa przez osoby działające w ich imieniu w przypadku wykazania odpowiedniego wdrożenia procedur compliance (CMS). Rola Compliance Officera w organizacjach wzrasta również z powodu nowych przepisów dotyczących ochrony sygnalistów (whistleblowers), które wprowadzają obowiązek wdrożenia systemów informowania o nieprawidłowościach i podejmowania działań następczych. 

Obowiązki Compliance Officera:

Compliance Officer, czyli specjalista z zakresu systemu zarządzania zgodnością, posiada szereg obowiązków. Wśród nich można wymienić:

 • wypracowanie strategii gwarantującej zgodność działań firmy z przepisami prawa;
 • przygotowanie oceny ryzyka zgodności;
 • opracowanie procedur wewnętrznych w firmie zgodnych z obowiązującymi normami;
 • wdrożenie kontroli przestrzegania procedury w tym kanałów whistleblowingowych i analiza zgłaszanych nieprawidłowości;
 • zapobieganie konfliktom interesów;
 • edukowanie pracowników w zakresie compliance.

Wymagania na stanowisku Compliance Officera:

Compliance Officer to zawód interdyscyplinarny, dlatego od kandydatów oczekuje się wiedzy i umiejętności z kilku dziedzin. Na tym stanowisku niezbędna jest bardzo dobra znajomość prawa – ukończone studia prawnicze będą mocnym punktem w życiorysie osób zainteresowanych tą ścieżką kariery.

Ponadto ważna jest również wiedza biznesowa na temat działania przedsiębiorstw, znajomość ekonomii, a także zainteresowanie nowymi technologiami oraz wysoko rozwinięte umiejętności analityczne. Doświadczenie w kontrolingu i audycie to także atut dla osób chcących rozwijać się zawodowo w obszarze compliance.

Odpowiednie wsparcie w ramach compliance uchroni przedsiębiorcę przed konsekwencjami spowodowanymi naruszeniem obowiązujących przepisów.

W Rödl & Partner zapewniamy wsparcie przy opracowaniu procedur i regulaminu zgłaszania nieprawidłowości, analizę ryzyka, szkolenia dla kadry zarządzającej, a przede wszystkim usługę zewnętrznego Compliance Officera. Wspieramy przedsiębiorców z różnych branż także przy wdrożeniu systemu whistleblowingowego – wszystkie te działania pokazują duże zapotrzebowanie na wsparcie Compliance Officerów i świadczą o tym, że wraz z rozwojem przepisów zapotrzebowanie to będzie jeszcze większe.

3. AML Officer

Stanowisko AML Officera jest niezbędne w firmach, na które przepisy prawa nakładają obowiązki związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Obowiązki AML Officera:

AML Officer odpowiada za przygotowanie, realizację i przestrzeganie polityki zgodności w zakresie przepisów (AML) przez organizację. Na wzrost znaczenia tej funkcji w organizacjach miało wejście w życie nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu w październiku tego roku.

Do obowiązków AML Officera należy m.in.:

 • przygotowanie systemu AML w firmie;
 • czuwanie nad przestrzeganiem przepisów AML w firmie;
 • przekazywanie zawiadomień do jednostki analityki finansowej;
 • organizowanie szkoleń z zakresu AML dla pracowników.

Wymagania na stanowisku AML Officera:

Aby zostać AML Officerem, konieczna jest gruntowna znajomość przepisów AML. Ponadto wskazana jest wiedza na temat metodologii przestępstw finansowych oraz metod zarządzania ryzykiem, a także znajomość wszystkich obszarów polityki i procedury finansowej. Niezbędne są również umiejętności analityczne.

Komentarz:

Zapotrzebowanie na ekspertów wyspecjalizowanych w nowych dziedzinach prawa stale rośnie. Z tego wynika konieczność edukowania adeptów prawa w nowych kierunkach. Odpowiedzią na te potrzeby są m.in. studia podyplomowe („Compliance w organizacji”, „Analityk Compliance i AML”) oraz kursy i szkolenia. Również w Rödl & Partner działają grupy robocze skupiające ekspertów, którzy dbają o rozwój usług pod kątem zmieniających się przepisów prawa i potrzeb klientów.

Autor: Jarosław Hein
Adwokat, Doradca podatkowy, Partner Rödl & Partner

Absolwent prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim. Autor wielu publikacji eksperckich i artykułów w prasie ogólnopolskiej i zagranicznej. Z Rödl & Partner jest związany od 2005 r., od lipca 2020 r. pełni funkcję Partnera. Do głównych obszarów jego działalności zawodowej i zainteresowań należą: prawo zobowiązań, prawo karne i prawo karno-skarbowe, compliance, prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne, M&A i AML. Doradza klientom przy sporządzaniu umów w obrocie gospodarczym, przy transakcjach M&A oraz przeprowadza legal i tax due diligence. Reprezentuje klientów w postępowaniach cywilnych i karnych oraz wierzycieli w postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych.

Zobacz również