Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.
Kariera w Finansach i Bankowości 2014/2015
Podziel się:
Zarządzanie projektami IT

Cechy branży:

  • Duża dynamika zmian w związku z rozwojem nowych technologii
  • IT Project Manager jednym z najbardziej pożądanych przez pracodawców zawodów
  • Wymagane wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne i przywódcze

Zarządzanie projektami informatycznymi należy rozpatrywać w kontekście szeroko pojętej dynamiki zmian. Wszystkie nowe projekty determinują konieczność modyfikacji dotychczasowej praktyki działań w organizacji i niosą ze sobą potrzebę adaptacji nowych rozwiązań. Tę konieczność narzuca z pewnością dynamiczny rozwój nowych technologii, które zbliżyły rynek IT do świata biznesu. Wszystkie przedsiębiorstwa wymagają obecnie od działów IT wsparcia w wielu aspektach związanych z zarządzaniem informacją poprzez wprowadzanie kompleksowych projektów informatycznych.

– W czasach powszechnej cyfryzacji i wszechobecnej informatyzacji tak naprawdę w każdej branży zarówno firmy prywatne, jak i instytucje sektora publicznego stoją przed ogromnym wyzwaniem. Klienci stają się coraz bardziej świadomi i wymagający w kwestii obsługi i wsparcia udzielanego w trybie 24 godzin na dobę przy pomocy internetu. Dostosowanie się do wymagań klientów w tym obszarze stanowi ważną przewagę konkurencyjną – wyjaśnia Katarzyna Tarko, Manager Projektów w BNP Paribas Bank.

W ostatnich dziesięciu latach zarządzanie projektami stało się ważną dyscypliną wiedzy. Organizacje zaczynają myśleć projektowo, próbując osiągnąć swoje cele operacyjne i strategiczne właśnie w oparciu o rozwiązania IT. Ta zmiana w sposobie myślenia czyni branżę zarządzania projektami IT niezwykle atrakcyjną i przyszłościową dziedziną.

– Analizując rynek, wyraźnie widać stały wzrost zapotrzebowania na specjalistów z tej dziedziny – podkreśla Katarzyna Tarko. – Wzrasta również świadomość firm w zakresie znaczenia, jakie dla sukcesu biznesowego ma jakość zarządzania projektami. Coraz więcej pracodawców decyduje się na szkolenie pracowników, inwestycje w potrzebne narzędzia czy powołanie odpowiednich jednostek organizacyjnych, wspierających pracę i rozwój kierowników projektów. To bardzo ważny trend.

Tę tezę potwierdzają liczby. Według prognoz Unii Europejskiej do 2020 roku niedobór ekspertów z branży IT może przekroczyć nawet milion wolnych stanowisk. Jeżeli dodamy do tego informację, że Project Manager to jeden z najbardziej pożądanych przez pracodawców zawodów, sukces na rynku pracy mamy praktycznie zagwarantowany.

Każdy projekt informatyczny charakteryzuje się interdyscyplinarnością, ponieważ wymaga zaangażowania ekspertów z wielu dziedzin, następnie kompleksowością (każdy projekt obejmuje ogół czynności niezbędnych do jego realizacji od planowania, poprzez przygotowanie i wdrożenie, po testy i ocenę końcową) oraz różnorodnością wykorzystywanych zasobów finansowych (budżet), materialnych (urządzenia) i niematerialnych (wiedza). Dodatkowo specyfikę projektów określa również branża.

– Zarządzanie projektami w branży finansowej, czyli prowadzenie ich dla instytucji zaufania publicznego, to ogromne wyzwanie – dodaje Katarzyna Tarko. – Stała obecność organów regulacyjnych i nadzorczych na każdej płaszczyźnie działalności banku wymusza nieustanne doskonalenie i wzrost dojrzałości procesów, co ma pozytywny wpływ na jakość zarządzania projektami. Reasumując, zarządzanie projektami w instytucji zaufania publicznego to doświadczenie daleko wykraczające poza ramy świata IT. Sukces definiuje tu szeroko pojęta jakość i umiejętne zarządzanie korzyścią.

Ścieżka kariery

Złożoność projektów informatycznych, która jest efektem coraz szybszych zmian technologicznych, wymaga sprawnego zarządzania. Nad przebiegiem projektu czuwa Project Manager, czyli specjalista odpowiedzialny za kierowanie zespołem projektowym dostarczającym rozwiązania informatyczne oraz za wydajność procesu zarządzania, tworzenie harmonogramu i planowanie budżetu. Project Manager pełni również funkcję łącznika pomiędzy światem programistów a działami biznesowymi. W przypadku instytucji finansowych jego rola może okazać się o wiele ciekawsza.

– W sektorze finansowym odpowiedzialność kierownika projektu wykracza poza samo zarządzanie rozwojem i parametryzacją systemów, wkraczając na takie grunty, jak obsługa prawna, definicja procesów i instrukcji, rozbudowana analiza ryzyka i szeroko pojętej zgodności – mówi Katarzyna Tarko.

Aby realizować się jako Project Managera, na tym stanowisku najczęściej nie jest konieczna specjalistyczna wiedza techniczna. Kierownicy projektów wyrastają z różnych stanowisk, często rozpoczynając pracę jako konsultanci wdrożeniowi lub analitycy biznesowi. Ważne jest, aby aspirując na to stanowisko, zainwestować w wiedzę dotyczącą różnych metod wytwarzania oprogramowania oraz rozwój kompetencji miękkich.

Poszukiwane umiejętności

W tej branży ogromne znaczenie mają wysoko rozwinięte kompetencje interpersonalne, ponieważ w proces zarządzania projektami IT zostaje zaangażowanych wielu specjalistów z odrębnych dziedzin. Na stanowisku Project Managera liczy się również wiedza nt. standardów zarządzania projektami, w tym m.in. zebranych przez najlepszych praktyków organizacji Project Management Institute w formie przewodnika PMBoK, oraz metodyk zarządzania, jak np. PRINCE2. Kierownik projektu, pracując często pod presją czasu, musi również umieć poradzić sobie ze stresem. Wymagane są u niego umiejętności negocjacyjne, motywacyjne, a nade wszystko komunikacyjne.

Katarzyna Tarko

Manager Projektów, BNP Paribas Bank Polska

W BNP Paribas Bank od 2014 r.

Absolwent: AGH (Kraków), KSB Uniwersytetu Ekonomicznego
Kierunek studiów: Informatyka, Psychologia w Biznesie, Mediacje i Negocjacje, Controlling i Finanse Przedsiębiorstw
Jestem w trakcie uzyskiwania: ceryfikatu PMP

Największy dotychczasowy projekt: wdrożenie sześciu systemów, kluczowych dla realizacji procesów biznesowych klienta – jednego z największych operatorów triple play w Polsce

Jakub Jański: Czego nauczył Cię największy projekt w Twojej dotychczasowej karierze?

Katarzyna Tarko: To był bardzo trudny projekt, wymagający pod względem komunikacyjnym i testujący odporność na stres, zarówno moją, jak i mojego zespołu. Z tego przedsięwzięcia wyniosłam naukę, że kierownik projektu musi nauczyć się pełnić rolę swoistego "parasola" dla swoich ludzi. Do niego należy zarządzanie konfliktem i sytuacjami kryzysowymi w taki sposób, aby jak najmniej obciążały one psychicznie zespół. Stres związany z rozgrywkami handlowymi i politycznymi potrafi skutecznie demotywować ludzi, zmniejszając ich wydajność. Nie każdy jest na to przygotowany, co nie umniejsza takiej osobie wartości jako specjalisty.

Dlaczego zdecydowałaś się na karierę w obszarze zarządzania projektami IT?

Ponieważ ta praca pozwala mi najlepiej wykorzystać moje kompetencje, stawiając jednocześnie ciekawe wyzwania. Dzięki niej rozwijam umiejętności współpracy z ludźmi i angażuję się w sferę biznesu.

Co sprawia Ci największą przyjemność w Twojej pracy?

Pokonywanie przeszkód i poczucie, że ludzie, z którymi pracuję, czerpią satysfakcję z realizacji wspólnych przedsięwzięć. I oczywiście sukcesy projektów!

Jak zarządzać projektem IT, aby zakończył się on sukcesem?

Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie. Ważne jest, aby mocno inwestować w analizę i planowanie przedsięwzięcia. Nie do przecenienia jest budowanie dobrych relacji z współpracownikami i inwestowanie w skuteczną komunikację. Bardzo przydaje się też asertywność.

Jaka atmosfera pracy panuje w Twoim zespole projektowym?

Atmosfera przygody. Uważam, że ważne jest, aby wszyscy byli świadomi, dlaczego realizujemy projekt, jaki mamy cel i jak on się przekłada na sukces naszej firmy. Każdy z nas chce mieć przecież w nim swój udział.

Dziękuję za rozmowę.