Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.
Kariera w Finansach i Bankowości 2014/2015
Podziel się:
CIMA

Cechy kwalifikacji:

  • Dyplom z rachunkowości zarządczej dla osób dobrze znających język angielski
  • Egzaminy oparte na kompleksowych studiach przypadków
  • Zmiany w metodyce oceny kandydatów oraz sylabusie CIMA od 2015 roku

CIMA jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych międzynarodowych kwalifikacji. Łącząc aspekty biznesu i rachunkowości, stanowi zbiór profesjonalnych narzędzi niezbędnych każdemu przedsiębiorstwu w podejmowaniu strategicznych i operacyjnych decyzji biznesowych. Wydawaniem dyplomu zajmuje się Instytut CIMA (The Chartered Institute of Management Accountants), którego członkami są eksperci z zakresu rachunkowości zarządczej. Obecnie organizacja liczy ponad 218 tys. studentów i członków, a liczba ta ciągle wzrasta. W Polsce Instytut CIMA zrzesza 2,5 tys. profesjonalistów. Więcej informacji na temat samej organizacji można uzyskać za pośrednictwem strony www.cimaglobal.com.

Według profesjonalistów, którzy zdobyli ten dyplom, CIMA jest kwalifikacją doskonale przygotowującą do pracy w branży finansowej, bez względu na poziom obejmowanego stanowiska. Umożliwia wykształcenie umiejętności szerszego patrzenia na firmę i identyfikacji stojących przed nią wyzwań, co wydaje się być niezbędne we współczesnym biznesie.

W 2012 roku CIMA w wyniku współpracy z Instytutem AICPA (American Institute of Certified Public Accountants) utworzyła wspólny tytuł członkowski o globalnym zasięgu – CGMA (Chartered Global Management Accountant). Jest to uznany na całym świecie standard jakości w obszarze rachunkowości.

Osoby, które dotychczas zapoznawały się z sylabusem i wymaganiami dotyczącymi kwalifikacji, powinny pamiętać, że już od stycznia 2015 roku kompetencje ramowe CGMA ulegną zmianie, a program nauczania będzie aktualizowany. Celem działań jest lepsze dostosowanie kwalifikacji do potrzeb pracodawców, co ma ułatwić absolwentom poszukiwanie pracy dzięki posiadaniu kluczowych kompetencji.

– Program nauczania CIMA rozwija pożądany przez pracodawców sposób myślenia. Potrzebują oni specjalistów mogących funkcjonować w stale zmieniającym się środowisku – informuje Alicja Dworowska, EMEA Sales Finance Team Leader w Hewlett-Packard.

Zakres wiedzy

Kwalifikacja CIMA stanowi odpowiedź na potrzeby pracy w międzynarodowym środowisku biznesowym. Wymagania merytoryczne stawiane ubiegającym się o dyplom CIMA składają się z trzech filarów: Przedsiębiorstwo, Efektywność oraz Finanse. Program każdego z tych elementów podzielony jest na trzy kolejne poziomy: operacyjny, zarządzania i strategiczny. Taki układ ma na celu zachęcenie słuchaczy do ciągłego angażowania się w rozwój na każdym z tych poziomów. Dla każdego z etapów przewidziany jest osobny egzamin. Studenci, którzy uzyskają pozytywny wynik ze wszystkich egzaminów, otrzymują oficjalne potwierdzenie zdobytych kwalifikacji, jak np. CIMA Advanced Diploma in Management Accounting.

Wiedza wymagana podczas egzaminów CIMA jest bardzo obszerna. Składają się na nią zarówno podstawy rachunkowości zarządczej i finansowej, ekonomiki przedsiębiorstw, jak i zarządzanie przedsiębiorstwem oraz jego finansami, a nawet planowanie strategiczne. Egzaminy weryfikują wiedzę kandydatów zarówno pod kątem teoretycznym, jak i praktycznym poprzez kompleksowe studium przypadku (tzw. case studies).

Czas trwania

Terminy i formy egzaminów są zróżnicowane. Egzaminy na każdym z poziomów mają formę komputerową, a przystępowanie do nich możliwe jest przez cały rok. Terminy dla egzaminów podsumowujących każdy z poziomów ustalane są wspólnie dla całego świata: w marcu, maju, sierpniu oraz listopadzie. Absolwenci określonych kierunków studiów (najczęściej MBA, a także studiów II stopnia na kierunkach rachunkowość, ekonomia itp.) mogą ubiegać się o zwolnienie z egzaminów na poziomie Certificate oraz z dwóch pierwszych poziomów profesjonalnych – operacyjnego i zarządzania.

Zdobywanie kwalifikacji CIMA jest dość czasochłonne. Studenci, którzy łączą naukę z pracą zawodową, zazwyczaj poświęcają na zdobycie kwalifikacji od 2 do 4 lat. CIMA daje słuchaczom swobodę zdawania egzaminów i dostosowania tempa nauki do indywidualnych potrzeb. Kandydaci mogą w każdej chwili przerwać proces certyfikacyjny, a następnie powrócić do zdawania egzaminów w dogodnym dla nich terminie.

Do egzaminów można przygotować się w trybie eksternistycznym, skorzystać z kursów dostępnych online lub z dedykowanych kursów przygotowawczych oferowanych przez akredytowane ośrodki szkoleniowe CIMA znajdujące się m.in. w Warszawie, Wrocławiu oraz Krakowie. Koszty związane z uzyskaniem kwalifikacji wahają się od parunastu do kilkudziesięciu tysięcy złotych. Jednak pracodawcy coraz częściej doceniają wartość kwalifikacji i pomagają swoim pracownikom w zdobyciu CIMA poprzez udzielanie wsparcia finansowego.

Perspektywy rozwoju

Posiadacze kwalifikacji CIMA zajmują zwykle stanowiska konsultantów, analityków, doradców inwestycyjnych, a nawet dyrektorów finansowych i wykonawczych. Ponieważ dyplom CIMA stanowi także potwierdzenie doskonałej znajomości języka angielskiego, wielu studentów i członków Instytutu CIMA pracuje w międzynarodowych korporacjach. Jak wynika z raportu płacowego Goldman Recruitment, uzyskanie kwalifikacji CIMA wiąże się ze znacznie wyższymi zarobkami. Średnie wynagrodzenie profesjonalisty posiadającego dyplom jest aż o 78 proc. wyższe niż osoby, która nie dysponuje takim dyplomem.

Jarosław Paszkiewicz

Finance & Accounting Team Leader, Sony Pictures Global Business Services Sp. z o.o.

W Sony Pictures Global Business Services od 2010 r.

Absolwent: Uniwersytet Gdański, Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
Kierunek studiów: Zarządzanie, Prawo, Rachunkowość i Controlling
Egzaminy CIMA rozpoczęte w 2010 r.
Po godzinach: książki (fantastyka lub kryminał), które przed sesją zamieniam na podręcznik CIMA; muzyka

Największy dotychczasowy projekt: przeniesienie procesów księgowych z Wielkiej Brytanii do Polski

Joanna Urbaniak: Kiedy podjąłeś decyzję, że CIMA to kwalifikacja dla Ciebie?

Jarosław Paszkiewicz: Z kwalifikacjami księgowymi po raz pierwszy zetknąłem się, gdy rozpocząłem pracę w branży SSC. Później miałem okazję pracować w Londynie, przenosząc zadania księgowe do centrum w Polsce. Wsparcie ze strony pracodawcy dało mi jasny sygnał, że takie kwalifikacje są pożądane. Mój wybór padł na CIMA, ponieważ dotyczy bliższego mym zainteresowaniom zarządczego aspektu finansów.

Które aspekty tej kwalifikacji uważasz za najciekawsze?

CIMA zdecydowanie większy nacisk kładzie na zastosowanie wiedzy niż na samą teorię, uczy rozwiązywania problemów, z którymi możemy się zmierzyć się w pracy. Forma nauki polegająca na wcielaniu się w rożne role, np. księgowego, audytora, managera czy konsultanta, wydaje mi się bardzo przydatna. Bez wątpienia w ramach zdobywania kwalifikacji rozwija się również znajomość finansowego języka angielskiego.

Jak Twoim zdaniem postrzegają tę kwalifikację pracodawcy?

Z roku na rok międzynarodowe kwalifikacje stają się w Polsce coraz bardziej znane. CIMA uczy analizy, wyciągania wniosków i podejmowania decyzji, a także mierzenia się z problemami zawodowymi. Dobre oceny na studiach nie gwarantują, że dana osoba sprawdzi się w pracy. CIMA daje zdecydowanie większą pewność.

Czy posiadanie kwalifikacji CIMA zwiększa szanse na rynku pracy?

Obecnie jeszcze stosunkowo niewiele osób w Polsce może pochwalić się tą kwalifikacją, więc stanowi ona wyróżnienie. Międzynarodowe firmy patrzą przyjaznym okiem na znane sobie wykształcenie, wiedząc, czego mogą oczekiwać od absolwentów. Jednak kluczowe jest to, iż CIMA poszerza rynek pracy pod względem geograficznym, zwiększając moje poczucie bezpieczeństwa. Jeżeli kiedykolwiek będę rozważał podjęcie pracy za granicą, to z pewnością bez takiej kwalifikacji większość wyższych stanowisk w finansach byłaby dla mnie niedostępna.

Dziękuję za rozmowę.

Egzaminy:

Certificate level
C1 Fundamentals of Management Accounting
C2 Fundamentals of Financial Accounting
C3 Fundamentals of Business Mathematics
C4 Fundamentals of Business Economics
C5 Fundamentals of Ethics, Corporate
Governance and Business Law

Operational level
E1 Organizational Management
P1 Management Accounting
F1 Financial Reporting and Taxation

Management level
E2 Project and Relationship Management
P2 Advanced Management Accounting
F2 Advanced Financial Reporting

Strategic level
E3 Strategic Management
P3 Risk Management
F3 Financial Strategy

Assessment of practical experience

Źródło: Chartered Institute of Management Accountants
www.cimaglobal.com