Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.
Kariera w Finansach i Bankowości 2014/2015
Podziel się:
Europejski Certyfikat Bankowca EFCB

Cechy kwalifikacji:

  • Potwierdzenie wiedzy, którą powinien posiadać każdy pracownik obsługujący klienta w banku
  • Kwalifikacja dostępna dla studentów nieposiadających doświadczenia zawodowego
  • Pierwszy etap w ubieganiu się o Certyfikat ZBP – Dyplomowany Pracownik Bankowy

Europejski Certyfikat Bankowca EFCB (w skrócie ECB) jest międzynarodowym certyfikatem opracowanym przez organizację European Banking & Financial Services Training Association (EBTN). Organizowaniem egzaminów ECB w Polsce zajmują się instytucje upoważnione przez Związek Banków Polskich. Należą do nich szkoły bankowe, uczelnie wyższe oraz instytucje szkoleniowe należące do Systemu Standardów Kwalifikacyjnych. Certyfikat ECB jest skierowany zarówno do osób posiadających już doświadczenie w pracy w bankowości, jak i do tych, którzy dopiero zdecydowali się na wybór tej ścieżki zawodowej.

– Certyfikatem ECB powinni zainteresować się studenci i absolwenci jeszcze przed podjęciem pracy w bankowości. To dyplom, który pomoże im wyróżnić się podczas poszukiwania praktyk lub staży w banku – wyjaśnia Włodzimierz Grudziński, Doradca Zarządu Związku Banków Polskich.

Posiadanie Certyfikatu ECB jest nie tylko potwierdzeniem wiedzy i umiejętności, ale także w ramach dalszego rozwoju daje jego posiadaczom możliwość ubiegania się o stopień zawodowy Dyplomowanego Pracownika Bankowego, potwierdzonego Certyfikatem ZBP.

– ECB jest jednym z elementów Systemu Standardów Kwalifikacyjnych dla pracowników bankowości, co oznacza, że posiadacz tego certyfikatu może następnie uzyskać tytuł Dyplomowanego Pracownika Bankowego po odbyciu 2-letniego stażu pracy i potwierdzeniu przez pracodawcę umiejętności i postaw wymaganych na tym stanowisku – dodaje Włodzimierz Grudziński.

Aby uzyskać tytuł Dyplomowanego Pracownika Bankowego, konieczna jest inicjatywa za strony pracodawcy. Tylko bank – uczestnik Systemu Standardów ZBP – lub inna rekomendowana przez bank instytucja pośrednictwa finansowego może zgłosić swojego pracownika do uzyskania stopnia zawodowego.

Zakres wiedzy

Egzamin ECB weryfikuje przygotowanie zdającego od strony teoretycznej i praktycznej. Od kandydatów wymaga się wiedzy z obszaru bankowości. Jej zakres jest ustalany na podstawie aktualnych europejskich wymogów kwalifikacyjnych. Sprawdzany jest także poziom umiejętności szczególnie istotnych w zawodzie bankowca.

– Certyfikat ECB to potwierdzenie wiedzy, którą powinien posiadać każdy pracownik obsługujący klientów w banku. Dla klientów liczy się przede wszystkim świadomość, że mają do czynienia z osobą rzetelną, która zdobyła wiedzę na temat oferowanych przez bank produktów – twierdzi Piotr Cichosz, Dyrektor jednego z Oddziałów Banku Zachodniego WBK w Warszawie. – Dzięki temu klienci odwiedzając bank zyskują przekonanie, że rozmawiają ze specjalistami.

Czas trwania

Aby zostać posiadaczem certyfikatu ECB, należy uzyskać pozytywny wynik z trwającego dwie godziny egzaminu. Czas przygotowań do egzaminu zależy natomiast od poziomu wiedzy kandydata.

– Osoby, które podchodzą do egzaminu ECB, nie muszą posiadać ukończonych studiów kierunkowych. Jednak dla absolwentów kierunków ekonomicznych poziom egzaminu będzie z pewnością mniej wymagający niż dla osób, które takiej wiedzy nie posiadają. Natomiast osoba, która ma doświadczenie w branży finansowej, powinna poradzić sobie z zadaniami egzaminacyjnymi, aczkolwiek przystąpienie do egzaminu będzie od niej wymagało powtórzenia materiału – informuje Piotr Cichosz.

W zależności od doświadczenia zawodowego lub wykształcenia przygotowanie w trybie eksternistycznym może zająć kandydatowi od kilku tygodni do nawet roku. Osoby, które potrzebują gruntownego przygotowania w ramach ECB, mogą skorzystać z programu szkoleniowego. Europejskie Studium Bankowości trwa zazwyczaj ok. 30–40 godzin. Szkolenia są prowadzone przez instytucje uczestniczące w Systemie Standardów Kwalifikacyjnych w Bankowości Polskiej.

Perspektywy rozwoju

Posiadanie kwalifikacji zawodowej nie jest samoczynnie gwarantem sukcesu na rynku pracy. Może jednak skutecznie uatrakcyjnić dokumenty aplikacyjne wśród wielu innych kandydatów poszukujących pracy w bankowości.

– Jeżeli posiadacz certyfikatu ECB spełnia jednocześnie wszystkie inne wymagane przez pracodawcę cechy na dane stanowisko, z pewnością zostanie od razu zaklasyfikowany do grona osób, z którymi rekruterzy będą chcieli porozmawiać – zapewnia Włodzimierz Grudziński.

Warto podkreślić, że osoby posiadające ten certyfikat potwierdzają swoje kwalifikacje nie tylko na rodzimym rynku pracy, ale także w innych krajach europejskich.

– ECB to certyfikat honorowany za granicą, co automatycznie dodaje mu mocy. Poza Polską jest on lepiej rozpoznawalnym dokumentem niż dyplom prywatnej uczelni – twierdzi Piotr Cichosz. – Z doświadczenia wiem, że jest ceniony przez zagranicznych pracodawców.

Rekruterzy z zagranicznych oddziałów banków zwykle nie są w stanie ocenić wiedzy kandydata z Polski wyłącznie na podstawie podanych przez niego informacji o ukończonych studiach. Nie wiedząc, jaki poziom reprezentuje szkoła wyższa oraz jaki był program ukończonych przez kandydata studiów, nie mogą jednoznacznie określić, czy jest to właściwa osoba na dane stanowisko. To dlatego uniwersalny w całej Unii Europejskiej ECB może być dla zagranicznych pracodawców wiarygodnym potwierdzeniem wiedzy kandydata.

Więcej informacji nt. egzaminów ECB na stronie www.zbp.pl/standardy_kwalifikacyjne (zakładka Egzaminy).

Włodzimierz Grudziński i Piotr Cichosz

Włodzimierz Grudziński: Przewodniczący Komitetu ds. Standardów przy ZBP / Piotr Cichosz: Dyrektor Oddziału BZ WBK SA w Warszawie

Jakub Jański: Potwierdzeniem jakiego typu standardów jest Europejski Certyfikat Bankowca (w skrócie ECB)?

Włodzimierz Grudziński: Europejski Certyfikat Bankowca jest potwierdzeniem wiedzy związanych z nią wymagań, które powinien posiadać pracownik banku. Standard, o który Pan pyta, opisuje właśnie te wymagania. Dotyczą one m.in. systemu bankowego, instrumentów finansowych, produktów, prawa i klientów. Uzyskanie tego certyfikatu świadczy zatem o tym, że jego posiadacz spełnia standardy, które są ujęte w wymaganiach.

Czy posiadanie tego certyfikatu zwiększa szansę młodego człowieka na rynku pracy?

WG: Z pewnością nie mogę powiedzieć, że zapewnia odniesienie sukcesu na rynku pracy. Natomiast owszem, zwiększa szanse, szczególnie wśród tych osób, którzy myślą o pracy w sektorze finansowym, albowiem już na wstępie pracodawca posiada informacje o tym, co wie potencjalny pracownik. Nie jest to oczywiście dowód na to, że ten pracownik potrafi tę wiedzę zastosować. Jeżeli posiadacz certyfikatu ECB spełnia jednocześnie wszystkie inne wymagane przez pracodawcę cechy na dane stanowisko, z pewnością zostanie od razu zaklasyfikowany do grona osób, z którymi rekrutujący będą chcieli porozmawiać

A na jakim etapie edukacji warto pomyśleć o tej kwalifikacji?

WG: Myślę, że certyfikatem ECB powinni zainteresować się studenci i absolwenci jeszcze przed podjęciem pracy w bankowości. Jest to dyplom, który może ich wyróżnić już podczas poszukiwania praktyk lub stażu w banku. Jest to kolejny dokument, który zwiększa szanse na rynku pracy, ale warto go zdobyć nie tylko dla samego „papieru”. Aby go uzyskać, należy się sporo nauczyć, a wiedza zdobyta podczas przygotowań do ECB już wtedy z pewnością się przyda i zaprocentuje. Natomiast ci, którzy mają już doświadczenie, mogą starać się następnie o uzyskanie kolejnego tytułu – Dyplomowanego Pracownika Bankowego. Aby otrzymać ten certyfikat, należy spełnić dwa warunki. Pierwszy z nich to zdanie egzaminu na ECB, a drugi – 2-letni staż pracy i potwierdzenie przez pracodawcę umiejętności i postaw, które są potrzebne na wykonywanym stanowisku. Obecnie banki posiadają niezbyt przychylną renomę, a nam zależy na tym, by wszyscy pracownicy charakteryzowali się właściwymi postawami oraz by pracodawcy sami zdawali sobie sprawę z istoty problemu. Dopiero oba te elementy dają tytuł Dyplomowanego Pracownika Bankowego. Zatem certyfikat ECB przeznaczony jest zarówno dla tych, którzy pracują już w sektorze, jak i dla studentów ostatnich lat, którzy chcą pracować w branży bankowej. Certyfikat ECB mogą potraktować jako pierwszy krok do stopnia Dyplomowanego Pracownika Bankowego.

W kwalifikacji ECB dotyczącej aspektów behawioralnych jednym z aspektów jest etyka. Czego ta kwalifikacja pod względem etycznym uczy albo na co wskazuje w obszarze bankowości?

WG: Można na to pytanie odpowiedzieć wielowątkowo. Po pierwsze ECB zwraca uwagę na relacje wewnętrzne, po drugie – na relacje z klientami czy z partnerami zewnętrznymi. Żeby zdawać sobie sprawę, co jest etyczne, a co nie, należy nauczyć się odróżnić i zdefiniować sytuacje, w których może wystąpić lub występuje konflikt interesów. Ta sytuacja dotyczy nie tylko relacji zewnętrznych, ale również aspektów wewnętrznych. Wszyscy zdajemy sobie sprawę, że bankowość to w głównej mierze usługi – nie da się dobrych usług świadczyć, jak się nie ma dobrych stosunków wewnętrznych. Przede wszystkim dotyczy to postaw, ponieważ jest to coś więcej niż tylko etyka.

Czy Państwo badają, jakie są statystyki zdawalności tego egzaminu?

WG: Średnia zdawalność egzaminu ECB w ostatnich latach to ok. 70 %. Do egzaminów można przystąpić albo eksternistycznie, albo przygotowywać się, biorąc udział w szkoleniach. Instytucjami szkoleniowymi są członkowie Komitetu Standardów Kwalifikacyjnych przy ZBP (ich lista na naszej stronie).

Ile czasu należy poświęcić na uzyskanie Europejskiego Certyfikatu Bankowca (w skrócie ECB)?

Piotr Cichosz: W moim przypadku był to rok przygotowań przeznaczony zarówno na ukończenie odpowiednich kursów, jak i na bezpośrednie przygotowanie się do egzaminu. Na pewno nie jest to prosty certyfikat, ponieważ wymaga znajomości ekonomii i podstaw bankowości. Właściwie trudno jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie… To raczej indywidualna kwestia. Do egzaminu często podchodzi się jeszcze podczas studiów. Dlatego niektórym osobom egzamin może wydawać się raczej skomplikowany, innym, którzy pracują już w bankowości – niekoniecznie. Z mojego punktu widzenia ten egzamin oceniłbym jednak jako trudny. Mówimy o europejskim certyfikacie, czyli dokumencie, który potwierdza wiedzę ogólnobankową  w krajach Unii Europejskiej, a to już z pewnością niebłaha sprawa.

Jak ocenia Pan poziom wymaganej wiedzy?

PC: Zależy od wykształcenia. Osoby, które podchodzą do egzaminu ECB, nie muszą posiadać ukończonych studiów kierunkowych. Jednak dla absolwentów kierunków o profilu bankowo-finansowym  poziom egzaminu będzie z pewnością mniej wymagający niż dla osób, które takiej wiedzy nie posiadają. Natomiast osoba, która ma doświadczenie w branży finansowej, powinna poradzić sobie z zadaniami egzaminacyjnymi, aczkolwiek przystąpienie do egzaminu będzie od niej wymagało powtórzenia materiału.

Czyli osoby, które podchodzą do egzaminu, nie muszą mieć wykształcenia finansowego?

PC: Zgadza się. W bankach ukończenie studiów z zakresu ekonomii, finansów czy bankowości nie jest wymogiem. Może to być pokrewna specjalizacja. Jednak poziom egzaminu dla takiej osoby jest zdecydowanie wyższy i będzie wymagał poświęcenia niemało czasu. W skali roku zakładam nie więcej niż cztery godziny w tygodniu. Oczywiście dla osoby bardzo zdeterminowanej mogą to być tylko trzy miesiące.

Na jakich stanowiskach ten certyfikat jest najbardziej przydatny?

PC: Tak, jak w przypadku szkolnictwa mówimy o tytułach zawodowych, tak i w bankowości ten certyfikat ECB jest jednym z wymogów uzyskania stopnia zawodowego  pracownikowi w instytucji finansowej. Myślę tu o stopniu Dyplomowany Pracownik Bankowy, potwierdzony Certyfikatem Związku Banków Polskich. Posiadanie tego stopnia zawodowego to prestiż, ponieważ pracodawca, czyli bank, wnioskuje do ZBP o nadanie takiego właśnie stopnia swoim pracownikom. Dodatkowo, to również potwierdzenie uzyskanej wiedzy. ECB jest europejskim certyfikatem honorowanym za granicą, co automatycznie dodaje mu mocy. Poza Polską jest on lepiej rozpoznawalnym dokumentem niż dyplom prywatnej uczelni. Dzięki ECB zdający zyskuje również pewność, że jest specjalistą w swojej dziedzinie, a bank – że zatrudnia wykwalifikowanego pracownika, w którego rozwój warto inwestować.

Czy to bank wnioskuje o nadanie certyfikatu?

PC: ECB uzyskuje się w wyniku zaliczonego pozytywnie egzaminu, oryginał certyfikatu ECB jest przesyłany w języku angielskim na adres korespondencyjny uczestnika egzaminu.  Bank jako pracodawca wnioskuje w późniejszym etapie do ZBP o nadanie  stopnia zawodowego Dyplomowanego Pracownika Bankowego.

Co potwierdza uzyskany Europejski Certyfikat Bankowca?

PC: Certyfikat ECB to potwierdzenie wiedzy, którą powinien posiadać każdy pracownik obsługujący klientów  w banku. Dla klientów liczy się przede wszystkim świadomość, że mają do czynienia z osobą rzetelną, która zdobyła wiedzę na temat oferowanych przez bank produktów. Dzięki temu klienci odwiedzając bank zyskują przekonanie, że przychodzą porozmawiać ze specjalistami.

Orientuje się Pan, czy wielu kandydatów stara się uzyskać ten certyfikat?

PC: Kiedy zdawałem egzamin, na sali było ok. 100 kandydatów. Jest to kwestia rosnącej świadomości pracowników i instytucji finansowych.

Czy z takim certyfikatem można rozpocząć pracę za granicą?

PC: Jak najbardziej. Certyfikat ECB jest w języku angielskim i uatrakcyjnia pozycję zawodową kandydata do pracy na rynku finansowym, nie tylko w Polsce. . Z doświadczenia wiem, że jest rozpoznawany za granicą. Mam znajomych, którzy pracują w instytucjach finansowych innych krajów, i wiem, że tam ECB również jest honorowany.

Dziękuję za rozmowę.

Marek Grubka

Specjalista, PKO Bank Polski

W PKO Banku Polskim od 2007 r.

Absolwent: Uniwersytet im. Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie
Kierunek studiów: Socjologia
Egzamin ECB zdany w 2012 r.
Po godzinach: japońska animacja

Największy dotychczasowy projekt: prace nad aplikacją mobilną IKO

Jakub Jański: Jak dowiedziałeś się o Europejskim Certyfikacie Bankowca?

Marek Grubka: O ECB dowiedziałem się od kolegi, który zdobył ten certyfikat. Otrzymałem wyłącznie ogólne informacje, więc postanowiłem dowiedzieć się więcej na własną rękę za pośrednictwem Internetu.

Kiedy zdecydowałeś się, że ta kwalifikacja jest właśnie dla Ciebie?

Od razu, jak tylko zdałem sobie sprawę z jego istnienia. Wówczas stawiałem pierwsze kroki w branży bankowej, a certyfikat idealnie wpisywał się w zakres obowiązków, które wykonywałem. Stwierdziłem więc, że to bardzo dobre uzupełnienie wiedzy, którą nabyłem w pracy.

Które elementy tego certyfikatu wydają się Twoim zdaniem najciekawsze?

Najciekawsze jest to, że w czasie przygotowań do egzaminów porusza się wiele kwestii dotyczących europejskiego systemu bankowego. Zagadnienia są prezentowane nie tylko z perspektywy polskiej bankowości, ale również z puntu widzeniach innych państw Unii Europejskiej.

Komu poleciłbyś ten certyfikat?

Poleciłbym ten certyfikat zarówno studentom, jak i absolwentom uczelni wyższych. Nie istnieją ograniczenia uniemożliwiające uzyskanie tego certyfikatu przez studentów i świeżo upieczonych absolwentów uczelni, więc warto z tej możliwości skorzystać. ECB to certyfikat honorowany także w innych krajach Unii Europejskiej. Dlatego osoby, które planują pracę w bankowości międzynarodowej, powinny od takiego certyfikatu rozpocząć karierę zawodową.

Czy ukończenie studiów ekonomicznych jest niezbędne, aby zdobyć ECB?

Niekoniecznie. Łatwiej uzyskać certyfikat, kiedy posiada się wiedzę ekonomiczną, jednak istnieją kursy przygotowujące do egzaminu. Zdobycie kwalifikacji ECB jest osiągalne zatem dla osób bez doświadczenia w finansach.

Czy jest to kwalifikacja przydatna w codziennej pracy?

W moim przypadku wiedza, którą nabyłem w trakcie uzyskiwania tego certyfikatu, okazała się pomocna jako wiedza uzupełniająca. Nie dotyczyła stricte tego, czym na co dzień się zajmuję, natomiast dzięki jej posiadaniu lepiej poruszam się w ogólnych tematach finansowych.

Czy ta kwalifikacja może mieć wpływ na karierę zawodową?

Pracodawcy patrzą bardziej przychylnym okiem na pracowników, którzy wykazują chęć ciągłego kształcenia. Ten certyfikat jest potwierdzeniem tych cech wśród kandydatów. Nawet jeśli nie przekłada to się bezpośrednio na awans, może być silną kartą przetargową w momencie rozmowy z pracodawcą na ten temat.

Ile swojego czasu poświęciłeś na przygotowanie się do egzaminu?

Ponieważ pracuję w branży finansowej, w przygotowanie się do egzaminu musiałem włożyć mniej pracy niż osoby, które nie mają do czynienia z tym sektorem. Na naukę poświęciłem 2 tygodnie.

Posiadasz również tytuł Dyplomowanego Pracownika Bankowego. Czy warunkiem do jego uzyskania jest posiadanie certyfikatu ECB?

Aby otrzymać tytuł Dyplomowanego Pracownika Bankowego, należy spełnić dwa wymogi. Zdobyć 2-letnie doświadczenie zawodowe w sektorze finansowym oraz zdać egzamin na poziomie DPB – stąd egzamin ECB jest właśnie jednym z warunków uzyskania tytułu DPB. Jednak warto ubiegać się o certyfikat ECB już podczas studiów. Następnie po przepracowaniu dwóch lat w branży finansowej, można za pośrednictwem swojego banku–pracodawcy ubiegać się o uzyskanie tytułu Dyplomowanego Pracownika Bankowego, potwierdzonego Certyfikatem Związku Banków Polskich.

We współpracy z

Egzaminy:

Moduł A
Otoczenie ekonomiczne i monetarne
1. Ekonomiczna i finansowa struktura obszaru europejskiego
2. Polityka monetarna na obszarze europejskim

Moduł B
Relacja produkt–klient
1. Klienci banku
2. Produkty i usługi bankowe
3. Bank w roli pośrednika
4. Bilans banku i jego analiza
5. Zarządzanie aktywami i pasywami, ryzykiem i kosztami

MODUŁ C
Aspekty behawioralne
1. Etyka
2. Marketing
3. Zarządzanie

Źródło: Związek Banków Polskich
www.zbp.pl/standardy_kwalifikacyjne