Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.
Kariera w Finansach i Bankowości 2014/2015
Podziel się:
Finance Business Partnering

Tradycyjne finanse kojarzą się przede wszystkim z czynnościami księgowymi. Wraz z rozwojem narzędzi informatycznych i powstawaniem centrów usług wspólnych stają się one coraz bardziej ustandaryzowane, a dzięki temu również efektywniejsze. Jednocześnie otoczenie biznesowe, w którym działają firmy, można uznać za coraz bardziej konkurencyjne. Sytuacja gospodarcza i polityczna na świecie jest zmienna i nieprzewidywalna. Obserwujemy dynamiczny rozwój nowych kanałów sprzedaży, a preferencje konsumentów zmieniają się dynamicznie. Nowe technologie umożliwiają natomiast dostęp do coraz większej ilości danych.

Na takim rynku wygrywają tylko te firmy, które potrafią wykorzystać pojawiające się szanse i umiejętnie zarządzać ryzykiem. W związku z tym oczekiwania co do działu finansów rosną. Liderzy organizacji coraz częściej wymagają wewnętrznego doradztwa biznesowego, opartego o solidne, finansowe podstawy. Odpowiedzią na te oczekiwania jest finance business partnering. Jest to nowy trend, obserwowany na przestrzeni ostatniej dekady, któremu przewodzą międzynarodowe korporacje. Głównymi zadaniami Finance Business Partnera są wsparcie decyzyjne, współtworzenie strategii, kontrola realizacji planu oraz skuteczne wywieranie wpływu na organizację.

– Wraz ze zmieniającym się otoczeniem przedsiębiorstwa, liderzy organizacji coraz częściej wymagają wewnętrznego doradztwa biznesowego opartego o solidne finansowe podstawy. Odpowiedzią na te oczekiwania jest finance business partnering – przyznaje Rafał Krawczyk, Controller Central & Eastern Europe, Finance w Unilever Polska.

W sektorze dóbr szybko zbywalnych (FMCG) codziennie podejmuje się wiele operacyjnych decyzji mających wpływ na wzrost obrotów, zysk i gotówkę. Codziennie staje się przed wyborami, jak najlepiej wydawać pieniądze; czy wyemitować kolejną reklamę, czy raczej wprowadzić nowy produkt na rynek? Decyzje te na poziomie strategicznym podejmowane są przez wielofunkcyjne zespoły zarządzające poszczególnymi produktami lub klientami. Rolą Finance Business Partnera jest dogłębne zrozumienie produktu i klienta, wybór informacji, które są istotne dla podejmowanej decyzji, analiza możliwych rozwiązań i przedstawienie rekomendacji zespołowi. Finance Business Partner podejmuje decyzję z innymi członkami zespołu i razem z nimi bierze odpowiedzialność za jej konsekwencje.

Analogicznie, rola finansisty ma kluczowe znaczenie na strategicznym poziomie organizacji, zarówno dla krótkiego i długiego horyzontu. Zadaniami są tu m.in. tworzenie planów i prognoz, ewaluacja dotychczasowych działań, ustalanie kluczowych parametrów, według których będzie oceniany sukces przedsiębiorstwa.

– Otoczenie rynkowe, w którym się znajdujemy, wymaga od nas podejmowania wielu trudnych i ważnych decyzji przy dużej niepewności w krótkim czasie. Finance Business Partner pomaga mojemu zespołowi w przygotowaniu najlepszych rozwiązań, poszukiwaniu alternatywnych scenariuszy, w lepszym zrozumieniu naszych wyników oraz w korygowaniu naszych planów – dodaje Michał Krygier, Dyrektor Marketingu Kategorii Savoury w Unilever Polska.

Nowe trendy, które będą miały wpływ na zakres zadań Finance Business Partnera w najbliższym czasie to m.in. aktywacja nowych kanałów sprzedaży (np. e-commerce), rozwój interaktywnych platform reklamy (portale społecznościowe, media cyfrowe), powstawanie nowych modeli biznesowych, społeczna odpowiedzialność i zrównoważony rozwój biznesu. Nowym wyzwaniem staje się nadmiar informacji – przy coraz szybszej technologii, większej liczbie źródeł danych i ich szczegółowości istotnym zagadnieniem staje się selekcja właściwej i wiarygodnej informacji, niezbędnej w procesie decyzyjnym.

Ścieżka kariery

Najlepszym sposobem na wejście w struktury finance business partneringu jest rozpoczęcie kariery w „bardziej klasycznej” części finansów (np. w ramach rachunkowości zarządczej), co pozwala na nabycie finansowej wiedzy eksperckiej i zbudowanie wiarygodności. W obrębie FBP istnieje cały wachlarz stanowisk różniących się wielkością biznesu, obszarem odpowiedzialności (np. kategoria produktów lub klient) czy stopniem odpowiedzialności, co z kolei umożliwia rozwój kompetencji w ramach finance business partneringu na różnych szczeblach organizacji – od specjalisty do dyrektora.

Poszukiwane umiejętności

Podstawowy wachlarz umiejętności wymagany u Finance Business Partnera to wiedza finansowa i kontrolingowa, zrozumienie biznesu, umiejętność myślenia strategicznego oraz zastosowania technik analitycznych. Jednak elementem decydującym o sukcesie danej osoby jest umiejętna komunikacja i wywieranie wpływu na organizację. Chcąc realizować karierę w ramach finance business partneringu warto pomyśleć o podniesieniu swoich kwalifikacji zawodowych poprzez uzyskanie międzynarodowego certyfikatu z dziedziny finansów (np. CIMA, ACCA).

Paula Karpowicz

Management Trainee, Unilever

W Unilever od 2013 r.

Absolwent: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Rotterdam School of Economics
Kierunek studiów: Finanse i Rachunkowość, International Management (CEMS MIM)
Jestem w trakcie uzyskiwania: ceryfikatu CIMA
Po godzinach: sport (żeglarstwo, karate, bieganie), dobry film, interesująca książka

Największy dotychczasowy projekt: wsparcie analityczne przy rocznych negocjacjach z kluczowym klientem Unilevera w Polsce

Jakub Jański: Czemu zainteresowałaś się pracą w Unileverze?

Paulina Karpowicz: Po pierwszych, dwuletnich doświadczeniach w firmach konsultingowych chciałam przejść na stronę biznesu. Byłam zainteresowana pracą w międzynarodowej organizacji z rozpoznawalnym na rynku portfolio produktów, dynamicznym środowiskiem pracy oraz możliwościami prężnego rozwoju zawodowego. Unilever spełnia te kryteria i dodatkowo oferuje menedżerski program rozwoju dla młodych liderów (Unilever Future Leaders Program). Program obejmuje trzy rotacje w różnych działach firmy w Polsce i za granicą, wsparcie w uzyskaniu międzynarodowego certyfikatu CIMA oraz przy dobrych wynikach skróconą ścieżkę kariery na stanowiska menedżerskie.

Przed jakimi wyzwaniami stajesz w codziennej pracy?

Pracuję obecnie na stanowisku Finance Business Partnera jednego z kluczowych biznesów Unilevera – kategorii kosmetycznych i kanału drogeryjnego w Polsce. Wymaga to ode mnie pracy w cross-funkcyjnych zespołach wraz z marketingiem i sprzedażą. Wyzwania są różnorodne, począwszy od analizy wyników finansowych i udziałów rynkowych, poprzez pomoc w przygotowywaniu planów sprzedażowych i w tworzeniu strategii promocyjnej, kontrolę budżetową, ewaluację projektów, po analizę długoterminowych scenariuszy biznesowych i rekomendacje dalszych działań.

Co przynosi Ci największą satysfakcję?

Dużą satysfakcję przynosi mi fakt realnego wpływu na wyniki kategorii i klientów, dla których jestem partnerem biznesowym, szczególnie wtedy, kiedy dzięki moim rekomendacjom wyniki są osiągane efektywniej (np. wzrost sprzedaży przy optymalnej marży).

Jakim pracodawcą jest Unilever?

Wymagającym, ale jednocześnie inwestującym w rozwój swoich pracowników. Już w pierwszym roku pracy możesz się wykazać, obejmując stanowisko o szerokim zakresie obowiązków i dużej odpowiedzialności. Jednocześnie masz szansę skorzystać z platformy szkoleń, uzyskać międzynarodowe kwalifikacje i wyjechać na zagraniczną rotację. Od Ciebie i Twoich wyników zależy to, jak daleko zajdziesz.

Dziękuję za rozmowę.

We współpracy z