Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.
Kariera w Finansach i Bankowości 2014/2015
Podziel się:
Securities Clearing and Settlements Industry

Podstawowy proces, który możemy zaobserwować na rynku kapitałowym, polega na kreacji papierów wartościowych (m.in. akcji i obligacji) oraz na przekazywaniu pomiędzy inwestorami praw do tego rodzaju instrumentów finansowych. Rynek kapitałowy bynajmniej nie jest abstrakcyjnym pojęciem. Poprzez zawieranie transakcji kupna i sprzedaży tworzą go instytucje finansowe (np. banki), kupcy (np. traderzy) oraz instytucje nadzorujące rynek. W procesie obrotu papierami wartościowymi pomiędzy inwestorami zachodzą również tzw. czynności posttransakcyjne (postrading activities) – o wiele mniej widoczne, ale których rola jest nie do przecenienia, ponieważ gwarantują bezpieczeństwo finansowe podczas transferu instrumentów finansowych. Tę mało znaną część infrastruktury rynku kapitałowego możemy podzielić, poza wspomnianym już procesem kupna i sprzedaży (trading), na rozliczenie (clearing) oraz rozrachunek (settlement).

Transakcje zawierane są zazwyczaj w obrocie zorganizowanym, czyli na giełdzie. Po ich zawarciu, w ramach tzw. procesu transakcyjnego, konieczne jest ustalenie wysokości zobowiązań każdej ze stron transakcji oraz sprawdzenie dostępności papierów wartościowych i środków pieniężnych potrzebnych do wypełnienia tych zobowiązań. Tę czynność nazywamy właśnie rozliczeniem. Zajmuje się nim trzecia strona transakcji, czyli izba rozliczeniowa, która jest częścią albo centralnej strony rozliczeń (CCP – central counter-party), albo centralnego depozytu papierów wartościowych (CSD – central securities depository). Centralny depozyt odpowiada również za rozrachunek, czyli ostatni etap przetwarzania transakcji – rejestrację oraz przekazanie papierów wartościowych i środków pieniężnych pomiędzy kontami sprzedającego i kupującego. W Polsce, przykładowo, działaniami rozliczeniowo-rozrachunkowymi zajmuje się Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (KDPW) oraz jego spółka zależna – KDPW_CCP. Jednakże KDPW stanowi wyłącznie formację przeznaczoną do rozrachunku sprzedaży aktywów na lokalnym rynku w złotówkach. Większość transakcji posiada natomiast zasięg globalny. W tym celu powstają międzynarodowe instytucje rozliczeniowo-rozrachunkowe (tzw. international CSDs). Przykładem jest belgijski Euroclear Bank, który odpowiada za rozrachunek blisko 600 tys. papierów wartościowych w 50 walutach. Równocześnie, będąc formą depozytu, przechowuje papiery wartościowe 90 klientów z całego świata. Inne organizacje tego typu to Clearstream oraz SIX SIS.

Warto zauważyć, że jeszcze kilkanaście lat temu rynek posttransakcyjny był bardzo rozdrobniony, a w jednym kraju funkcjonowało nawet kilka podmiotów świadczących usługi rozliczeniowo- -rozrachunkowe. Obecnie ten trend się zmienia. Dzięki zaangażowaniu wielu instytucji finansowych oraz regulatorów rynku podjęto wiele działań konsolidacyjnych.

Ścieżka kariery

Rozpoczynając karierę w międzynarodowej instytucji rozrachunkowej, możemy zdecydować się na pracę w obszarze operacyjnym, projektowym lub w dziale obsługi klienta.

– Zazwyczaj karierę zaczyna się od działu operacyjnego lub obsługi naszych partnerów biznesowych. Po kilku latach specjaliści mogą wybrać albo ścieżkę ekspercką i zgłębiać wiedzę na temat wybranych procesów biznesowych, albo projektową lub menedżerską. Na samym szczycie kariery zawodowej znajdują się takie stanowiska, jak Commercial, Product lub Risk Manager – wyjaśnia Sebastien Deprez, Director of FundSettle Transfer w Euroclear Bank.

Tę branżę cechuje również różnorodność ze względu na bardzo dużą liczbę instrumentów finansowych, nad którymi pracują instytucje rozliczeniowo-rozrachunkowe.

– Kariera w tej branży to przede wszystkim świetna okazja, aby zobaczyć z bliska poszczególne etapy w "cyklu życia" papierów wartościowych. Ta przygoda zaczyna się na etapie udzielania pomocy organizacjom oraz rządom w emisji papierów wartościowych. W przyszłości młodzi ludzie mogą stać się specjalistami w dostarczaniu usług powierniczych, jak przykładowo obsługa zdarzeń korporacyjnych, czyli operacji na papierach wartościowych – dodaje Sebastien Deprez. – Natomiast od strony transakcyjnej nasi pracownicy mogą poznać tajniki zarządzania zabezpieczeniami finansowymi (collateral management).

Poszukiwane umiejętności

Ponieważ mówimy o pracy w środowisku międzynarodowym, jednym z najważniejszych wymogów do pracy na stanowiskach operacyjnych w instytucjach rozliczeniowo-rozrachunkowych jest znajomość języków obcych. Poza angielskim poszukuje się pracowników ze znajomością języka rosyjskiego, niemieckiego, włoskiego i hiszpańskiego.

– Dodatkowo cenimy również terminowość, umiejętność pracy w grupie, decyzyjność i ukierunkowanie na cel, dokładność, odpowiedzialność i zdolność rozwiązywania problemów – wyjaśnia Sebastien Deprez.

Sebastien Deprez

Director of FundSettle Transfer

Sebastien Deprez posiada 15-letnie, doświadczenie zawodowe. Dyrektor w Euroclear Bank od 2009 roku. W tym okresie pełnił funkcję zarządzającą w zespołach takich, jak Funds Processing, Client Service, Bonds New Issues oraz Lean Continuous Improvement. Odpowiadał za pracę zespołów m.in. w Belgii, Polsce oraz Hongkongu.

Wcześniej Sebastien Deprez pracował jako doradca w sektorze finansowym w Belgii i Luksemburgu, biorąc udział w takich projektach, jak Electronic Data Management oraz Optical Character Recognition. Po dołączeniu do Euroclear Bank pracował w departamencie IT, gdzie do jego obowiązków należała rozbudowa zespołu Programmane Management Office i wdrożenie Quality/Lean do obszaru Operations.

Sebastien Deprez posiada tytuł magistra w obszarze inżynieri biznesowej oraz zarządzania na University of Louvain-la-Neuve (Belgia).

Jakub Jański: Dlaczego międzynarodowe instytucje rozliczeniowo-rozrachunkowe mają tak duże znaczenie w świecie finansów? Czy ich rola zwiększyła się po czasach kryzysu 2008 roku? Czy mają one ścisły związek z ryzykiem na rynkach finansowych?

Sebastien Deprez: Począwszy od 2008 roku w sektorze finansowym pojawił się bardzo widoczny trend związany ze wzrostem znaczenia w obszarze zarządzania ryzykiem w organizacjach. Regulatorzy bardziej uważnie przyglądają się działaniom sektora finansowego, a międzynarodowe instytucje rozliczeniowo-rozrachunkowe nie są w tym przypadku żadnym wyjątkiem. W końcu pełnimy bardzo ważną rolę na rynku.

Ponadto, nasi klienci proszą nas o zachowanie większej transparentności, zastosowania lepszych narzędzi kontroli oraz przeprowadzania większej liczby zabezpieczonych transakcji finansowych… W tym kontekście Euroclear stara się sprostać oczekiwaniom swoich klientów i zachować wiodącą pozycję na rynkach finansowych. 

Dlaczego ta branża może okazać się ciekawą przygodą zawodową dla młodego człowieka?

Specjaliści pracujący dla Euroclear Banku to wysokiej klasy eksperci związani z całym obszarem posttransakcyjnym. Kariera w tej branży to przede wszystkim świetna okazja, aby zobaczyć z bliska poszczególne etapy w "cyklu życia" papierów wartościowych. Ta przygoda zaczyna się na etapie udzielania pomocy organizacjom oraz rządom w emisji papierów wartościowych. W przyszłości osoby, które będą chciały związać się z tą branżą zawodowo, mogą stać się specjalistami w dostarczaniu usług powierniczych, jak przykładowo obsługa zdarzeń korporacyjnych, czyli operacji na papierach wartościowych. Natomiast od strony transakcyjnej nasi pracownicy mogą poznać tajniki zarządzania zabezpieczeniami finansowymi (collateral management). Dzięki temu zdobywają cenną wiedzę z obszaru obligacji, kapitałów własnych czy funduszy.

To bogactwo zadań i obowiązków pozwala specjalistom na rozwój w wielu obszarach przy wykorzystaniu różnorodnych umiejętności, z których można czerpać na wszystkich etapach kariery zawodowej. Nasza branża gwarantuje również pracę w międzynarodowym środowisku. Biorąc za przykład naszą organizację – posiadamy międzynarodowe i regionalne centra finansowe od Europy (prawie w 10 krajach) po Dubaj, od Stanów Zjednoczonych po Azję (Singapur, Tokio, Hongkong). Możliwości jest zatem bardzo wiele.  

Jak wygląda przykładowa ścieżka kariery w tej branży? Czy doświadczenie uzyskane w obszarze rozliczeń i rozrachunku pracownicy mogą wykorzystać w innych branżach sektora finansowego?

Z uwagi na charakter branży, w jakiej się specjalizujemy, nasi pracownicy mogą rozwijać się w czterech obszarach: operacyjnym, obsługi klienta, zarządzania ludźmi oraz projektowym. Zazwyczaj karierę zaczyna się od działu operacyjnego lub obsługi naszych partnerów biznesowych. Po kilku latach specjaliści mogą wybrać albo ścieżkę ekspercką i zgłębiać wiedzę na temat wybranych procesów biznesowych, lub projektową albo menedżerską. Co ważne, specjalizujemy się w tak wielu procesach i zajmujemy się tak wieloma instrumentami finansowymi, że zachęcamy naszych ludzi do zmiany działów wewnątrz organizacji, tak aby mogli zdobyć nową wiedzę i cenne kompetencje na rynku pracy. Na samym szczycie kariery zawodowej znajdują się takie stanowiska jak Commercial, Product lub Risk Manager. 

Jakie kompetencje mają znaczenie w tej branży? Po jakich studiach można rozpocząć karierę w obszarze securities clearing oraz settlement?

Ukończony kierunek studiów nie jest dla nas najważniejszy. Jeżeli kandydat posiada podstawową wiedzę z obszaru finansów, tratujemy tę kompetencję jako duży plus, ale w naszej branży można znaleźć osoby, które ukończyły studia z bardzo różnych dziedzin. Ogromne znaczenie ma dla nas oczywiście biegła znajomość języka angielskiego. Dodatkowo cenimy również terminowość, umiejętność pracy w grupie, decyzyjność i ukierunkowanie na cel, dokładność, odpowiedzialność i zdolność rozwiązywania problemów. W tej branży liczy się również znajomość innych języków obcych, jak m.in. rosyjski, niemiecki, włoski lub hiszpański. 

Dziękuję za rozmowę.

Justyna Jabłońska-Gos

Specjalista ds. Operacji Bankowych

W Euroclear Bank od 2012 r.

Absolwent: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
Kierunek studiów: Matematyka
Jestem w trakcie uzyskiwania: certyfikatu Team Leaders Academy
Po godzinach: spędzanie czasu wolnego z mężem oraz synkiem

Największy dotychczasowy projekt: w dziale Corporate Actions Debt Reorganisation and Insolvency Team jestem odpowiedzialna za koordynację procesów coachingowych

Jakub Jański: Jakie było Twoje pierwsze wrażenie, kiedy dołączyłaś do Euroclear Bank?

Justyna Jabłońska-Gos: Zawsze byłam pod wrażeniem, jak duże firmy potrafią funkcjonować i jak muszą być zorganizowane, żeby wszystko było dopięte na ostatni guzik. Pomimo tej całej machiny, którą trzeba sterować, zaskoczyła mnie bardzo forma kontaktu z przełożonymi, i to nie tylko z tymi bezpośrednimi. Przełożeni, którzy siedzą obok nas, pytają o samopoczucie, uczestniczą w naszych porannych spotkaniach i innych zebraniach, mają dla nas czas i tworzą bardzo przyjazną atmosferę. Dzięki temu aspektowi i profesjonalizmowi towarzyszącemu szkoleniom moje pierwsze wrażenie było bardzo pozytywne.

Jak oceniasz współpracę z kolegami w zespole?

Atmosfera w pracy jest bardzo przyjemna. Zawsze mam na kogo liczyć, mam kogo zapytać o radę i o pomoc. W związku z tym, że pracujemy w zespołach i jesteśmy wspólnie odpowiedzialni za wykonanie powierzonych nam zadań, w ciągu dnia mamy ciągły kontakt ze sobą. Dodatkowo, bardzo doceniam fakt, że mam kolegów w Polsce, Brukseli czy Hongkongu, którzy mogą przejąć moje obowiązki.

Jakie są Twoje plany zawodowe?

W Euroclear Bank można wybrać różne ścieżki rozwoju. Postanowiłam pójść w stronę zarządzania ludźmi. Na początku roku aplikowałam na stanowisko lidera i udało mi się dołączyć (po wewnętrznym procesie rekrutacyjnym) do programu Team Leaders Academy. To cykl szkoleń przygotowujących do objęcia stanowiska; w sumie około 5 tygodni warsztatów rozpiętych na przestrzeni kilku miesięcy w Polsce i w Brukseli. W programie znajdują się takie tematy, jak zarządzanie ludźmi, coaching, organizacja czasu pracy, asertywna komunikacja i wiele innych. Oficjalne przejęcie zespołu nastąpi po ukończeniu cyklu szkoleń.

Dziękuję za rozmowę.