Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.
Kariera w Finansach i Bankowości 2014/2015
Podziel się:
Program Manager

Cechy zawodu przyszłości:

  • Stanowisko silnie powiązane z efektywną komunikacją w dużej organizacji
  • Bardzo ważna umiejętność holistycznego spojrzenia na procesy
  • Zawód, który otwiera drzwi do strategicznych stanowisk w firmie

Przez ponad dwie ostatnie dekady międzynarodowe organizacje zainwestowały ogromne środki w rozwój nowoczesnych technologii komunikacyjno-informacyjnych. Obecny poziom digitalizacji i globalizacji gospodarki pozwolił na przekroczenie takich barier, jak czas i odległość. Te dwa zjawiska stały się również fundamentem nowoczesnych usług biznesowych, w ramach których międzynarodowe organizacje mogą prowadzić działalność w praktycznie każdym miejscu na świecie. Ale to tylko jedna strona medalu. Zaawansowane technologicznie narzędzia wytwarzają jednocześnie zmienne, dynamiczne, a zarazem niepewne otoczenie biznesowe. By się w nim odnaleźć, transnarodowe organizacje tworzą centra usług wsparcia, które zatrudniają profesjonalistów odpowiedzialnych za finanse, HR, marketing czy obsługę klienta.

– Organizacje decydujące się na centralizację funkcji w formie centrum usług wspólnych podlegają długotrwałej zmianie. Jednym z najważniejszych wyzwań w czasie planowania i zarządzania zmianą jest punktualna i efektywna komunikacja – wyjaśnia Anna Berczyńska, Finance Manager w Ciber Polska.

Bez właściwej komunikacji wprowadzenie każdej zmiany może zakończyć się niepowodzeniem; istnieje ryzyko, że pracownicy nie zrozumieją przyczyn transformacji, co rodzi opór wobec zmiany dotychczasowych zasad funkcjonowania oraz niesie niebezpieczeństwo utraty właściwego celu. By uniknąć chaosu, organizacje zatrudniają Program Managerów.

– Rola Program Managera polega na byciu „agentem zmiany”, zapewniającym efektywne komunikowanie się członków grupy przed, w trakcie i po zmianie, aby rozwiązać problemy i osiągnąć założone cele – dodaje Anna Berczyńska. – Program Manager pomaga organizacji osiągnąć dojrzałość w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi, koncentrując się na utrzymaniu wysokiego poziomu motywacji wśród pracowników i rozwoju kompetencji.

Profil i zakres obowiązków

Aby pojąć, na czym polega praca Program Managera, należy zrozumieć, co kryje się za pojęciem programu. Międzynarodowa organizacja Project Management Institute definiuje program jako grupę powiązanych ze sobą projektów, które wzajemnie na siebie wpływają. Dlatego Program Managerów zestawia się często z kierownikami projektów, mimo że są to dwa odrębne stanowiska.

– Project Manager zajmuje się zarządzeniem projektem, ustalając jego harmonogram, potrzebne kompetencje i narzędzia, pilnując planu realizacji kolejnych kamieni milowych, podczas gdy Program Manager koncentruje się na ludziach, na zapewnieniu punktualnej i kompleksowej komunikacji grup objętych projektem lub zmianą – tłumaczy Anna Berczyńska.

Project Manager posiada zazwyczaj bardziej techniczną wiedzę na temat przebiegu projektu. Program Manager natomiast musi patrzeć na wszystkie procesy bardziej holistycznie z kilku bardzo znaczących względów.

– Głównym zadaniem Program Managera jest zarówno komunikacja dwustronna między członkami grupy projektowej, jak również przekazanie informacji o statusie "sponsorom" zmiany. Z tej perspektywy zaletą projektów, w których udział bierze Program Manager, jest współpraca na bazie uzyskanej informacji "od dołu" i "od góry" – dodaje Anna Berczyńska. – Wyobraźmy sobie sytuację, w której najbardziej zainteresowana część zespołu podlegająca zmianie strukturalnej nie otrzymuje jasnego przekazu na temat sensu zmiany, traktując ją jako kolejną decyzję senior managementu. Z pewnością jej cel nie zostanie całkowicie osiągnięty, a wysiłki zespołu projektowego i nakłady finansowe na projekt nie przełożą się na wyniki.

Program Manager to bardzo ważny "łącznik" w strukturze centrum usług wspólnych. Do jego głównych obowiązków należy przede wszystkim wsparcie centrum w tworzeniu i komunikacji strategii, monitorowanie realizacji strategicznych projektów, zarządzanie planem komunikacji oraz opieka nad dokumentacją organizacyjną. W przypadku centrów finansowych dochodzi również bardzo specjalistyczny obszar wiedzy.

– Ze względu na specyfikę pracy w obszarze księgowości i finansów dodatkowo Program Manager powinien orientować się w zagadnieniach zgodności z przepisami zewnętrznymi, tj. ochroną danych osobowych, ustawą Sarbanesa-Oxleya, wymaganiami zasad rachunkowości międzynarodowej i US GAAP oraz zasadami wewnętrznymi, czyli polityką organizacyjną, umową Service Level Agreement czy Statement of Work – wymienia Anna Berczyńska.

Perspektywy rozwoju

Zawód Program Managera zyskuje na znaczeniu, ponieważ współczesne organizacje potrzebują silnych liderów, którzy potrafią efektywnie słuchać i świetnie odnajdują się w sytuacjach konfliktowych. Dlatego najlepsi Program Managerowie mogą objąć w przyszłości strategiczne stanowiska w strukturach organizacji.

– W przyszłości Program Manager może zostać dyrektorem ds. strategii komunikacyjnych, dyrektorem biura PR czy też pionu HR – podsumowuje Anna Berczyńska.

Anna Berczyńska

Finance Manager

Jakub Jański: W jakich sytuacjach organizacja decyduje się na stworzenie stanowiska Program Managera? 

Anna Berczyńska: Organizacje o zasięgu globalnym decydujące się na centralizację funkcji w formie centrum usług wspólnych podlegają długotrwałej i kompleksowej zmianie. Jednym z najważniejszych wyzwań organizacji w czasie planowania i zarządzania zmianą jest punktualna i efektywna komunikacja bez której zmiana nie będzie w odpowiedni sposób zrozumiała przez członków organizacji, pojawi się opór w zmianie dotychczasowych zasad funkcjonowania oraz ryzyko nieosiągnięcia celu. Stąd rola Program Managera polega na byciu „agentem zmiany” zapewniającym efektywne komunikowanie się członków grupy przed, w trakcie i po zmianie w celu rozwiązywania problemów i tym samym osiągnięcia celów. Program Manager jest też osobą dostarczającą organizacji dodatkowej dojrzałości w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi, która wraz z Managerem zarządzającym koncentruje się na utrzymaniu wysokiego poziomu motywacji wsród pracowników i rozwoju kompetencji.

Jakie są plusy jego pracy w organizacji i prowadzeniu projektów?

Głównym zadaniem Program Managera jest komunikacja dwustronna między członkami grupy projektowej lub organizacji objętej zmianą jak również zapewnienie informacji o statusie „sponsorom” zmiany. Z tej perspektywy, zaletą projektów,w których udział bierze Program Manager jest współpraca na bazie uzyskanej informacji „od dołu” i „od góry” w celu osiągnięcia celów. Wyobraźmy sobie sytuację, w której najbardziej zainteresowana część zespołu podlegająca zmianie strukturalnej nie otrzymuje jasnego przekazu na temat sensu zmiany traktując ją jako kolejną decyzję Senior Management. Z pewnością jej cel nie zostanie całkowicie osiągnięty, a wysiłki zespołu projektowego i nakłady finansowe na projekt nie przełożą się na wyniki.

Jakie są podstawowe różnice pomiędzy Project Managerem oraz Program Managerem? 

Project Manager zajmuje się zarządzeniem projektu ustalając jego harmonogram, potrzebne kompetencje i narzędzia, pilnując realizacji kolejnych kamieni milowych podczas gdy Program Manager koncentruje się na ludziach, na zapewnieniu punktualnej i kompleksowej komunikacji grup objętych projektem/ zmianą, na wysokim stopniu zaangażowaniu zasobów ludzkich, rozwiązywaniu konfliktów interesów w celu osiągnięcia celów projektowych.

Czy niejako logiczną ścieżką kariery jest droga od Project do Program Managera?

Wiedza, doświadczenie i techniki nabyte w zarządzaniu projektami przez Project Managera jest z pewnością wykorzystywana w codziennej pracy Program Managera. Można powiedzieć, że jest to jedna z możliwych dróg rozwoju zawodowego.

Dlaczego zawód Program Manager możemy uznać za przyszłościowy? 

Globalne organizacje decydujace się na centralizację coraz szerszego zakresu funkcji w ramach nearshoringu lub offshoringu, polegające na funkcjonowaniu w środowisku wielokulturowym, pracy w różnych strefach czasowych oraz na szybkim tempie zmian powodują, że aspekty komunikacji i zarządzania oczekiwaniami stają się kompetencjami niezbędnymi w rozwoju organiacji globalnych.

Dlaczego ta profesja może być atrakcyjna dla młodych ludzi?

Połączenie umiejętności technicznych, wiedzy merytorycznej i kompetencji miękkich jest kwintesencją roli Program Managera. Osiągnięcie takiego poziomu doświadczenia zawodowego daje ogromną satysfakcję a ciągła praca z ludźmi w środowisku wielokulturowym, o zróżnicowanych umiejętnościach i na różnych szczeblach organizacyjnych trzyma w napięciu jak powieść wielowątkowa- wszystko może się wydarzyć i dużo zależy od scenariusza i tego jak go poprowadzimy.

Jaki jest podstawowy zakres obowiązków Program Managera? 

Przede wszytskim Program Manager jest wsparciem centrum finansowego w tworzeniu i komunikacji strategii, co oznacza m.in. monitorowanie realizacji strategicznych inicjatyw i projektów centrum finansowego, zarządzanie planem  komunikacji centrum finansowego (wewnętrz i na zewnątrz) oraz współpracę z organizacjami zewnętrznymi w planowaniu i realizacji projektów. Dodatkowo, Program Manager odpowiada za organizowanie imprez dla pracowników centrum oraz przygotowywanie prezentacji, inicjowanie i prowadzenie projektów, takich jak definicja nowych usług, tranzycji oraz przejęć, a także monitorowanie stanu dokumentacji organizacyjnej.

Z jakich narzędzi i metodologii korzysta on w swojej codziennej pracy? 

Ogólnie mówiąc najbardziej potrzebne są narzędzia z zakresu strategii komunikacyjnej i metodologii zarządzania projektami, w tym zróżnice narzędzia do prezentacji.

Czym natomiast zajmuje się Program Manager w obszarze księgowości i finansów?

Zadania Program Managera koncentrują się na wyżej wymienionych obowiązkach, nie mniej jednak ze względu na specyfikę pracy w obszarze księgowości i finansów dodatkowo dochodzą zagadnienia zgodności z przepisami zewnętrznymi, tj. ochrona danych osobowych, ustawa Sorbanes-Oxley, wymagania zasad rachunkowości międzynarodowej i US GAAP oraz zasadami wewnętrznymi, tj. polityki organizacyjne, umowy Service Level Agreement czy Statement of Work.

Jakie kompetencje są Państwa zdaniem pożądane na tym stanowisku?

Bardzo dobry Program Manager to silny lider, który efektywnie zarządza czasem, ma doskonałe zdolności komunikacyjne i prezentacyjne, efektywnie słucha, rozumie i umie rozwiązywać konflikty, ma doświadczenie w obszarze zarządzania projektami i potrafi zadawać trudne pytania i wymagać wypełniania zadań. Z pewnością wiedza merytoryczna pozwola Program Managerowi na odpowiednie zajęcie stanowiska i wskazanie rekomendacji lub rozwiązania w trudnych sytuacjach.

Jakie są perspektywy zawodowe Program Managera? 

Perspektywicznie Program Manager może objąć stanowisko Dyrektora ds. Strategii Komunikacyjnych, Dyrektora Public Relations czy Dyrektora Human Resources.

Jak w przyszłości może on wykorzystać swoją wiedzę i kompetencje?

Róźne szczeble organizacyjne, do których kierowana jest komunikacja ze strony Program Managera daje nadzwyczajną elastyczność, swobodę prezentacji i sprawdzenia zdolności przywódczych. Budowanie strategii, wyznaczanie kierunków rozwoju, zarządzanie globalnymi zespołami to idealne wykorzystanie kompentencji Program Managera.

Dziękuję za rozmowę.

Aneta Maćkowiak

SSC Program Manager

W Ciber Polska od 2014 r.

Absolwent: Uppsala Universitet
Kierunek studiów: Amerykanistyka, Skandynawistyka
Planuję zdobyć: dyplom studiów podyplomowych w zakresie doskonalenia procesów w usługach (lean services)
Po godzinach: podróże te dalekie i te bliskie

Największy dotychczasowy projekt: migracja procesów księgowych (AP, travel and expenses, AR, GL, asset accounting) z trzech krajów jednocześnie (Szwecja, Norwegia i Finlandia) do Poznania

Jakub Jański: Dlaczego chciałaś zostać Program Managerem?

Aneta Maćkowiak: Po przeczytaniu ogłoszenia na stanowisko Program Managera pomyślałam sobie, że jest to zawód idealnie stworzony dla mnie. Ponieważ posiadam wykształcenie humanistyczne, a doświadczenie zawodowe głównie związane z finansami oraz prowadzeniem projektów, jestem w stanie połączyć obie te dziedziny i wykorzystać zarówno umiejętności miękkie, jak i wiedzę specjalistyczną.

Jak rozwijała się Twoja kariera do tej pory?

Po skończeniu studiów magisterskich w Szwecji znałam perfekcyjnie język angielski oraz szwedzki, ale zastanawiałam się, co dalej... Trafiłam do jednej z firm BPO we Wrocławiu, gdzie okazało się, że finanse nie są takie straszne, jakby się początkowo mogło wydawać (szczególnie humanistom). Poznałam tę pracę od podstaw. Byłam młodszą księgową, księgową, ekspertem wiedzy procesowej, później, już po powrocie do Poznania, starszą księgową, Team Leaderem w zespole AP, a przez ostatnie półtora roku pracowałam na stanowisku Transition Managera. Byłam odpowiedzialna za przenoszenie procesów księgowych z różnych jednostek lokalnych rozproszonych po całej Europie do utworzonego w Poznaniu centrum usług wspólnych. Kolejnym krokiem w karierze jest stanowisko SSC Program Managera w firmie Ciber i już nie mogę się doczekać nowych wyzwań i obowiązków z tym związanych.

Dlaczego warto pracować w Ciber?

Zdecydowałam się na pracę w Ciber z wielu względów. Jednym z ważnych czynników jest dla mnie renoma i stabilność firmy. Ciber jako firma z 40-letnią historią i ponad 6,5 tys. pracownikami na całym świecie spełnia te wymagania. Równie ważne są dla mnie opinie znajomych, byłych i obecnych pracowników firmy i osób, które znają firmę od środka. Przed podjęciem współpracy próbowałam dowiedzieć się trochę więcej o firmie Ciber i… nie usłyszałam żadnej negatywnej opinii! Wszyscy ludzie, z którymi rozmawiałam, polecali mi tę firmę jako dobrego pracodawcę.

We współpracy z