Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.
Kariera w Finansach i Bankowości 2015/2016
Podziel się:
Bankowość rozwoju

Dlaczego ta branża?

  • Udział w dużych i skomplikowanych projektach inwestycyjnych
  • Praca w towarzystwie ekspertów, którzy mają realny wpływ na rozwój gospodarki
  • Szansa na zdobycie umiejętności z zakresu analiz inwestycyjnych

Słowa Christine Lagarde, Dyrektor Zarządzającej Międzynarodowego Funduszu Walutowego, pierwszej kobiety na tak wysokim stanowisku w ramach globalnych struktur świata finansów, świetnie oddają charakter roli, którą powinna pełnić bankowość rozwoju: „Potrzebujemy systemu finansowego, który będzie wspierać społeczeństwo”.

Po 2008 roku spadło zaufanie do sektora finansowego, a banki oraz inne instytucje z tej branży zetknęły się z dotkliwym kryzysem reputacji. Ostatnie afery finansowe, gorąca dyskusja wokół premiowania osób zajmujących wysokie stanowiska w bankach czy masowe zwolnienia – każdy z tych czynników silnie nadszarpnął wiarygodność świata finansów. Zdaniem komentatorów rynku banki zbytnio skupiły się na zyskach, zapominając o innych funkcjach. W dobie kryzysu istotną rolę zaczęły odgrywać banki rozwoju, które, prowadząc m.in. działalność inwestycyjną, wspierają rozwój gospodarek na poziomie regionalnym, krajowym oraz międzynarodowym. W tym ostatnim przypadku możemy mówić o takich instytucjach, jak m.in. Bank Światowy, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju bądź nowo powstający Azjatycki Bank Inwestycji Infrastrukturalnych.

– Kraje europejskie powołują specjalne instytucje, które wykorzystując środki publiczne starają się wspierać narodową gospodarkę lub wybrane regiony. W tym kontekście szczególnie ważny wydaje się temat innowacji oraz realizacji projektów infrastrukturalnych, które bardzo często realizuje się przy wsparciu banków rozwoju – tłumaczy Joanna Muczyńska, p.o. Dyrektora w Biurze Inwestycji Kapitałowych Banku Gospodarstwa Krajowego.

Jedyną taką instytucją w naszym kraju jest Bank Gospodarstwa Krajowego, który ma za zadanie wspierać rozwój gospodarczy i społeczny Polski. Za strategiczne cele państwowego banku rozwoju uznaje się m.in. finansowanie inwestycji, wspieranie ekspansji przedsiębiorstw, rozwój innowacji oraz działalność w zakresie budownictwa mieszkaniowego. Jedną z ważnych jednostek tej instytucji jest Biuro Inwestycji Kapitałowych, które realizuje strategiczne cele banku z wykorzystaniem zróżnicowanych narzędzi inwestycyjnych.

– Kluczowe inwestycje bank realizuje obecnie za pośrednictwem wyspecjalizowanych, zamkniętych funduszy inwestycyjnych lokujących środki banku głównie w aktywa niepubliczne (tzw. FIZAN-y). Powołaliśmy m.in. towarzystwo funduszy inwestycyjnych, które jest w 100 proc. spółką zależną banku i odpowiada za tworzenie i zarządzanie funduszami. We współpracy z podmiotami z grupy kapitałowej banku tworzymy koncepcje biznesowe funduszy, budujemy modele finansowe, opracowujemy strategie inwestycyjne, a także uczestniczymy w procesie analizy projektów inwestycyjnych. Obecnie w swoim portfolio posiadamy m.in. dwa własne fundusze, a są nimi Fundusz Ekspansji Zagranicznej FIZAN oraz Fundusz Sektora Mieszkań na Wynajem FIZAN. Każdy z nich dzięki konsekwentnej realizacji strategii inwestycyjnej powinien wspierać potencjał gospodarczy naszego kraju. Pierwszy dzięki pomocy dla polskich przedsiębiorstw planujących ekspansję na zagranicznych rynkach, drugi – poprzez budowę mieszkań w kluczowych aglomeracjach w Polsce, aby rozwijać mobilność społeczeństwa – wyjaśnia Jacek Kałużny, Ekspert w Biurze Inwestycji Kapitałowych Banku Gospodarstwa Krajowego.

Warto podkreślić, że bankowość rozwoju tworzą instytucje, których nie można określić mianem banków komercyjnych.

– Na polskim rynku banki komercyjne z reguły nie angażują się w projekty o tak dużej wartości. Poza tym kierujemy się dodatkowymi kryteriami poza oceną stopy zwrotu i rentownością. Ponieważ BGK funkcjonuje jako bank rozwoju, istnieje szereg mierników niefinansowych, które są dla nas istotne. Jesteśmy w stanie również zaangażować nasz kapitał na dłuższy okres, ponieważ wspieramy długofalowy rozwój gospodarki. Działamy natomiast według tych samych reguł prawno-podatkowych oraz korzystamy z podobnych możliwości, które oferuje branża inwestycyjna – dodaje Joanna Muczyńska.

Ścieżka kariery

Kariera w obszarze bankowości rozwoju to przede wszystkim udział w ciekawych, ale jednocześnie skomplikowanych projektach inwestycyjnych, dlatego instytucje związane z tym obszarem poszukują specjalistów z doświadczeniem oraz o ugruntowanej wiedzy, najlepiej potwierdzonej międzynarodowymi certyfikatami, jak np. CFA, lub profesjonalnymi uprawnieniami zawodowymi, takimi jak licencja doradcy inwestycyjnego.

– Kandydat posiadający tytuł CFA bądź licencję doradcy inwestycyjnego to dla nas przede wszystkim pewność, że zatrudniamy wysokiej klasy eksperta w obszarze inwestycji – przyznaje Joanna Muczyńska.

O różnorodności projektów, w których mogą brać udział osoby zatrudnione w obszarze inwestycji kapitałowych, świadczy powołanie przez bank funduszu funduszy w formie spółki zależnej Krajowy Fundusz Kapitałowy. Jest to specjalny rodzaj funduszu inwestującego w fundusze venture capital działające na polskim rynku.

Poszukiwane umiejętności

Bankowość rozwoju stawia na ludzi bardzo dobrze wykształconych w zakresie finansów oraz prawa. Te dwa obszary są nieodłącznym elementem pracy. Ważne jest, aby kandydaci posiadali również umiejętność analitycznego myślenia oraz interesowali się zagadnieniami związanymi z bankowością inwestycyjną.

– Kandydaci powinni również dysponować wysoko rozwiniętą kompetencją poznawczą. Osoby zainteresowane pracą w obszarze inwestycji realizowanych przez bank rozwoju powinny świetnie orientować się w branżach, w ramach których prowadzone są projekty inwestycyjne – podsumowuje Joanna Muczyńska.