Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.
Kariera w Finansach i Bankowości 2015/2016
Podziel się:
Analiza biznesowa

Dlaczego ta branża?

  • Przygotowywanie analiz dla zarządu niezbędnych do strategicznych decyzji spółki
  • Kluczowe wysokie kompetencje komunikacyjne oraz znajomość narzędzi IT
  • Kompleksowe spojrzenie na sposób funkcjonowania przedsiębiorstwa

Celem finansowej analizy biznesowej jest dostarczanie informacji, raportów i analiz dla managerów różnych działów, na podstawie których podejmowane są operacyjne, taktyczne oraz strategiczne decyzje dotyczące różnych obszarów działalności firmy, takich jak inwestycje, produkcja, sprzedaż czy zakupy. Analityk biznesowy kontaktuje się w szczególności z wewnętrznymi działami w firmie, ale również z zewnętrznymi interesariuszami, takimi jak przedstawiciele innych firm, partnerów biznesowych, urzędów i instytucji publicznych.

– W ramach naszej organizacji na co dzień kontaktujemy się z osobami zarządzającymi budżetami w różnych krajach: managerami operacyjnymi, dyrektorami zakładów produkcyjnych, managerami finansowymi, ale również ekspertami ds. ochrony środowiska i bezpieczeństwa – wyjaśnia Fabio d'Amato, R&A Business Analyst w Shell Business Operations.

Podstawowa różnica między analizą finansową a analizą biznesową polega na tym, że analityk finansowy przygotowując opracowania opiera się na wewnętrznych danych finansowych, analizując rentowność na przykład różnych grup produktów czy klientów, a także prognozując sprzedaż. Finansowy analityk biznesowy natomiast sięga również do danych zewnętrznych, makroekonomicznych, a zakres opracowań jest szerszy i mniej standardowy.

– Jednym z moich zadań jest prognoza emisji CO2, kosztów dla firmy z nią związanych i wpływu na biznes. Aby to wyliczyć, muszę wykonać szereg założeń oraz pozyskać dane zarówno z wewnętrznych systemów, jak i spoza firmy – tłumaczy Fabio d'Amato.

Finansową analizę biznesową należy również odróżnić od tradycyjnej analizy biznesowej, której celem jest identyfikowanie potrzeb biznesu oraz projektowanie rozwiązań procesowo- narzędziowych, takich jak systemy informatyczne, usprawnianie procesów czy zarządzanie zmianami organizacyjnymi.

– Analityk biznesowy koncentruje się na usprawnieniu efektywności procesu, podczas gdy dla nas ważna jest efektywność finansowa – wyjaśnia Fabio d'Amato. – Do zakresu obowiązków finansowego analityka biznesowego należy opracowywanie raportów i analiz dotyczących efektywności finansowej wielu aspektów funkcjonowania firmy, prognozowanie trendów sprzedaży, marży i kosztów w oparciu o dane zewnętrzne i wewnętrzne. 

Istotnym elementem w codziennej pracy analityka biznesowego jest warstwa narzędziowa i IT. Arkusz kalkulacyjny Excel to podstawowy program do budowania modeli, ale czasami służą do tego specjalne moduły planistyczne systemów zintegrowanych (enterprise resource planning systems; w skrócie ERP). Dane do analiz czerpane są z różnych systemów ERP oraz modułów typu BI (business intelligence).

– Narzędzia BI są konstruowane w taki sposób, aby użytkownik otrzymał jak najbardziej wartościową informację w jak najkrótszym czasie. Jest to możliwe jedynie wtedy, gdy BI jest oparta na solidnych i spójnych danych typu master data – zauważa Fabio d'Amato.

Ścieżka kariery

O rozpoczęciu ścieżki kariery finansowego analityka biznesowego mogą myśleć osoby pracujące na stanowisku analityka finansowego, kontrolera finansowego lub konsultanta w firmie doradczej czy audytorskiej.

– Jestem pewien, że kontroler finansowy poradzi sobie w tej roli, o ile posiada wiedzę nie tylko z zakresu rachunkowości finansowej, ale również rachunkowości zarządczej – zaznacza Fabio d'Amato.

Na stanowisku analityka biznesowego można pozostać przez wiele lat. W strukturach największych korporacji międzynarodowych taka sytuacja może wiązać się z ciągłym rozwojem, poszerzaniem zakresu obowiązków oraz z wyższym wynagrodzeniem. Analitycy z mniejszym stażem przygotowują analizy i raporty dla interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych, ale już ich prezentacją zajmują się bardziej doświadczeni analitycy, którzy w trakcie dyskusji będą w stanie obronić wyniki analizy przed doświadczonymi managerami reprezentującymi racje biznesu.

Osoby, które osiągną ekspercki poziom merytoryczny oraz wykażą się umiejętnościami zarządzania zespołem, mogą myśleć o stanowisku managerskim w obszarze finansowej analizy biznesowej lub operacji.

Poszukiwane umiejętności

Kandydat na stanowisko finansowego analityka biznesowego powinien posiadać kierunkowe wykształcenie ekonomiczne lub inżynierskie, dodatkowo wymagana jest wiedza z zakresu analizy finansowej, rachunkowości zarządczej, jak również umiejętności prezentacyjne i komunikacyjne.

– Oczekiwania odbiorców raportów są wysokie. Analityk powinien w jasny sposób przygotować podsumowanie i wskazówki, na podstawie których managerowie będą mogli podjąć właściwe decyzje biznesowe – wyjaśnia Fabio d'Amato. Taki ekspert powinien umieć nie tylko rozwiązywać problemy, ale również zapobiegać konfliktom, co jest znacznie trudniejsze.

Kandydaci na stanowisko finansowego analityka biznesowego powinni znakomicie posługiwać się pakietem MS Office, a zwłaszcza Excel i PowerPoint. Dodatkowo muszą posiadać umiejętność pozyskiwania danych z wewnętrznych baz (np. BI) oraz zewnętrznych źródeł.

Agnieszka Ruchała

Finance Analyst, Shell Business Operations

W Shell Business Operations od: 2012 r.

Absolwent: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Kierunek studiów: Finanse i Rachunkowość
Jestem w trakcie uzyskiwania: uprawnień biegłego rewidenta
Posiadam: certyfikat księgowy
Najbardziej lubię w mojej pracy: ciekawy i urozmaicony zakres obowiązków, możliwości rozwoju, przyjazną atmosferę w pracy, ciekawy profil działalności firmy
Wartości, które wyznaje moja organizacja, to: uczciwość, prawość, szacunek

Jakie kompetencje powinien posiadać przyszły analityk finansowy?

W pierwszej kolejności na pewno umiejętność analitycznego myślenia oraz wyciągania syntetycznych wniosków. Jako analityk w swojej pracy mam do czynienia z bardzo dużą liczbą pochodzących z różnych źródeł danych, bardziej i mniej istotnych. Umiejętności analityczne są konieczne, aby spośród tylu różnych informacji wyciągnąć to, co najistotniejsze i sformułowac potrzebne wnioski: odnaleźć trend, powiązania, wskazać czynniki wpływające na taką, a nie inną zmianę. Oczywiście, aby móc poruszać sie w tym obszarze, analityk finansowy musi również posiadać wiedzę z zakresu IFRS. Następnie dokładność, konieczną, aby zapewnić poprawność sporządzanego sprawozdania finansowego i raportów. Ponadto, ze względu na współpracę z wieloma różnymi osobami ważne są również umiejętności komunikacyjne, budowania relacji, tak aby współpraca układała sie dobrze, a uzyskanie potrzebnych informacji nie było problemem.

Co najbardziej motywuje Cię w Twojej codziennej pracy?

Cieszę się, że mogę pracować w obszarze, który mnie interesuje. Mam ciekawy i urozmaicony zakres obowiązków, który obejmuje całościowy proces przygotowania sprawozdania finansowego, następnie analizę wyników spółki i ich prezentację Finance Managerowi. Daje to kompleksowy wgląd w to, jak funkcjonuje dana jednostka. Dodatkowym czynnikiem motywującym są również możliwości rozwoju. Niezwykle ważna jest też przyjazna atmosfera w pracy.

W jakim kierunku zawodowym planujesz się rozwijać?

Podoba mi się to, czym obecnie się zajmuję i myślę, że w tym obszarze mam duże możliwości rozwoju. Na pewno chciałabym się poruszać w obszarze finansów i rachunkowości, ale nie chciałabym się ograniczać do jednej konkretnej dziedziny.

Z kim współpracujesz codziennie w ramach swoich obowiązków?

Współpracuję z wieloma różnymi osobami, m.in. z Finance Managerem, Country Controllerem, Planning and Appraisal Managerem, a ponadto kontaktuję z osobami z poszczególnych działów: z produkcji, revenue, fixed assets, hydrocarbons, billing, treasury back office – wszystkimi, od których potrzebuję uzyskać szczegółowe informacje.

Czy otrzymujesz wsparcie ze strony swoich przełożonych?

Cenię ich za posiadaną wiedzę, doświadczenie i kompetencje. Wiem, że mogę liczyć na wsparcie, kiedy jest taka potrzeba.

Czy Twoja praca wymaga od Ciebie dużej odpowiedzialności?

Zdecydowanie. Odpowiadam za finalny wynik – dostarczenie poprawnych danych sprawozdania finansowego spółki. To ono daje obraz finansowy jednostki, a na jego podstawie będą podejmowane decyzje dotyczące dalszej działalności spółki.