Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.
Kariera w Finansach i Bankowości 2015/2016
Podziel się:
Usługi HR

Dlaczego ta branża?

  • Praca w obszarze tzw. twardego HR, czyli m.in. w zakresie procesów kadrowo-płacowych
  • Możliwość doskonalenia kompetencji językowych poprzez bieżący kontakt z kandydatami
  • Współpraca z ekspertami zajmującymi się usprawnianiem procesów biznesowych

W ciągu ostatnich dwóch dekad, kiedy sektor nowoczesnych usług biznesowych dynamicznie się rozwijał na tle innych gałęzi gospodarki, najczęściej obsługiwanymi przez centra usług wspólnych oraz podmioty z branży BPO procesami były te finansowo-księgowe. Ze względu na atrakcyjność Polski w oczach inwestorów od kilku lat umacnia się jednak trend przenoszenia do naszego kraju również procesów HR. Obejmują one głównie administrację personalną oraz płacową.

– W ciągu ostatniego półtora roku przenieśliśmy do naszego centrum usługi z obszaru administracji personalnej, wsparcia procesów rekrutacyjnych, zarządzania benefitami, obsługi ekspertów, wsparcia procesu payroll. Na obecnym etapie są to zadania głównie z obszaru tzw. twardego HR. Pracownicy mają możliwość bezpośredniej współpracy i kontaktu zarówno z działami personalnymi spółek Lufthansa Group, jak i z pracownikami, w tym pilotami i załogami samolotów, w zakresie konsultacji dotyczących kwestii personalnych – wyjaśnia Monika Bednarska-Łupińska, Continuous Improvement Manager w Lufthansa Global Business Services.

Poza kompleksową obsługą w zakresie całego procesu zarządzania zasobami ludzkimi, centra biznesowe zajmujące się HR services coraz częściej sięgają po nowoczesne rozwiązania z obszaru analizy, planowania wynagrodzeń czy zarządzania talentami. Powyższa strategia stanowi ważny element globalnego trendu, w ramach którego organizacje, chcąc utrzymać przewagę na konkurencyjnym rynku, kładą coraz większy nacisk na pozyskiwanie najlepszych kandydatów, retencję pracowników czy rozwój ich kompetencji. Co ważne, rola HR musi się zmierzyć z wieloma wyzwaniami, które mają istotny wpływ na całe przedsiębiorstwo, jak m.in. gospodarka oparta na wiedzy, oczekiwania tzw. generacji Y, zarządzanie różnorodnością czy rodzące się dopiero zjawisko wielopokoleniowej organizacji.

Wśród najważniejszych procesów HR wyróżniamy:

Payroll Administration – obszar związany z tworzeniem i administracją wykazu (listy) płac wszystkich pracowników organizacji.

Travel & Expense – obszar bliski księgowości (stąd często w ogłoszeniach pojawia się stanowisko Accountant), w którym specjaliści zajmują się rozliczaniem delegacji i podróży służbowych.

Employee administration – obejmuje procesy związane z administracją kadr, czyli głównie prowadzeniem i aktualizacją teczek osobowych.

Expatriate Services – coraz popularniejszy dział w międzynarodowych organizacjach w związku z zachodzącymi procesami globalizacyjnymi na rynku pracy. Zajmuje się m.in. administracją mobilności pracowniczej oraz kwestiami prawno-podatkowymi.

Recruiting and Training Administration – departament, który zajmuje się monitorowaniem przebiegu rekrutacji w innych działach oraz administruje zapotrzebowaniem kadr na szkolenia i kursy.

Ścieżka kariery

Szeroki wachlarz usług, które oferuje branża usług HR, otwiera przed absolwentami uczelni wyższych wiele możliwości kariery zawodowej.

– To bardzo ciekawa praca, pełna wielu wyzwań. Daje możliwość ciągłego doskonalenia swojej wiedzy i umiejętności z zakresu różnych procesów HR i – w naszym przypadku – niemieckiego prawa pracy. Specjaliści pracują przy projektach, wdrażają różne usprawnienia, współpracują z zespołami zajmującymi się zarządzaniem procesami, serwisem bądź modelowaniem procesów biznesowych – wyjaśnia Monika Bednarska-Łupińska.

Kariera związana z procesami HR rozwija wiele wartościowych z punku widzenia pracodawców kompetencji.

– Nasza branża pozwala na rozwój umiejętności komunikacyjnych, kontaktu z klientem, budowania relacji i rozwiązywania problemów – dodaje Monika Bednarska-Łupińska.

Ścieżkę kariery zazwyczaj zaczyna się od stanowisk juniorskich, w tym m.in. młodszego administratora, którego określa się często mianem HR Advisor. Do jego głównego zakresu obowiązków należy administracja kadrowa, rozliczanie podróży służbowych czy administracja wynagrodzeniami w oparciu o systemy HR.

Poszukiwane umiejętności

Ponieważ praca w obszarze HR services dotyczy głównie stanowisk w międzynarodowych korporacjach, nie jest zaskoczeniem fakt, która z kompetencji ocenianych w procesie rekrutacyjnym jest jedną z najbardziej istotnych. – Znajomość języków obcych ma dla nas znaczenie ze względu na bieżący kontakt mailowy i telefoniczny z innymi krajami. W przypadku serwisu HR dla LGBS Kraków oczekujemy od kandydatów posługiwania się niemieckim i angielskim. Praca w naszej branży umożliwia zatem ciągłe doskonalenie kompetencji językowych - podkreśla Monika Bednarska-Łupińska.

Różnorodność i globalny zasięg to główne wyróżniki tej branży, dlatego w HR services swoje miejsce odnajdą osoby, które ukończyły różne kierunki studiów.

– Każdy z pracowników HRS korzysta z intensywnego pakietu szkoleń, prowadzonych zarówno w LGBS Kraków jak i dostarczanych przez naszych klientów, np. w postaci warsztatów w Szwajcarii lub Niemczech. Znaczenie mają dla nas przede wszystkim umiejętności komunikacji, współpracy, kompetencje językowe i otwartość na zmiany – podsumowuje Monika Bednarska-Łupińska.

Monika Bednarska- Łupińska

Continuous Improvement Manager, Lufthansa Global Business Services

W Lufthansa Global Business Services od:
2014 r.

Ukończyłam: Polityka i Planowanie w Ochronie Środowiska na Uniwersytecie Łódzkim
Z sektorem finansowym jestem związana od: 2013 r.
Posiadam: Lean Expert, Six Sigma Black Belt 
Specjalizuje się w: analizie i doskonaleniu procesów, zarządzanie jakością 
Karierę /zaczynałam jako: Specjalista ds. Systemów ISO w Philips Lighting 
Lubię swoją pracę, ponieważ: poprawiając procesy ułatwiam pracę ludziom; w LGBS Kraków jestem zaangażowana w wiele projektów, również na poziomie globalnym 
Poza pracą: żegluję, spędzam czas z rodziną

Czym charakteryzują się HR services? Jakich procesów HR dotyczą? Czy jest to tzw. HR twardy czy również miękki?

Przede wszystkim mamy duży kontakt z działami personalnymi Grupy Lufthansa. W ciągu ostatniego półtora roku przenieśliśmy do naszego centrum usługi z obszaru administracji personalnej, wsparcia procesów rekrutacyjnych, zarządzania benefitami, obsługi ekspertów, wsparcia procesu payroll. Na obecnym etapie są to zadania głównie z obszaru twardego HR. Pracownicy mają możliwość bezpośredniej współpracy i kontaktu zarówno z działami personalnymi spółek Grupy Lufthansa, jak i z pracownikami, w tym z pilotami i załogami samolotów w zakresie konsultacji dotyczących kwestii HR.

Czy w obszarze HR services ważna jest znajomość języków obcych oraz przepisów związanych z prawem pracy dla danego kraju?

Zdecydowanie tak. Przede wszytskim ze względu na bieżący kontakt mailowy i telefoniczny. Są to kontakty międzynarodowe. W przypadku serwisu HR w Lufthansa Global Business Services (LGBS) Kraków oczekujemy znajomości języka niemieckiego i angielskiego. Praca w naszym centrum daje ciągłą możliwość komunikacji w językach obcych i rozwijania tych umiejętności.

Dlaczego praca w obszarze usług HR dla biznesu może być ciekawa dla młodego człowieka? Jakie wyzwania czekają na specjalistów HR każdego dnia?

To bardzo ciekawa praca, pełna wielu wyzwań. Daje możliwość ciągłego doskonalenia swojej wiedzy i umiejętności z zakresu różnych procesów HR i niemieckiego prawa pracy. Jest wiele możliwości pracy projektowej, wdrażania różnych usprawnień, współpracy z zespołami zajmującymi się zarządzaniem procesami i ich obsługą, modelowaniem procesów biznesowych. Praca jest ciekawa również dlatego, że pozwala na rozwój umiejętności komunikacji, kontaktu z klientem, budowania relacji i rozwiązywania problemów. 

Osoby po których kierunkach studiów są najmilej widziane na stanowiskach HR w centrach BPO bądź SSC?

Jesteśmy otwarci na studentów i absolwentów różnych kierunków studiów. Każdy z pracowników korzysta z intensywnego pakietu szkoleń, prowadzonych zarówno w LGBS Kraków, jak i dostarczanych przez naszych klientów, np. w postaci warsztatów w Szwajcarii bądź Niemczech. Znaczenie mają dla nas przede wszystkim umiejętności komunikacji, współpracy, kompetencje językowe i otwartość na zmiany.

Agnieszka Podhorodecka

Junior HR Advisor

W Lufthansa Global Business Services od:
2015 r.

Absolwent: Uniwersytet Wrocławski
Kierunek studiów: Filologia Germańska
Jestem w trakcie uzyskiwania: dyplomu na kierunku zarzadzania zasobami ludzkimi
Najbardziej lubię w mojej pracy: pracę zespołową
Wartości, które wyznaje moja organizacja, to: proaktywność

Czy Twoja praca ma charakter projektowy?

Praca, którą wykonuję, ma charakter stały. Naszym klientom świadczymy usługi HR, które obejmują administrację personalną dla Grupy Lufthansa.

Z jakimi wyzwaniami masz do czynienia każdego dnia?

Każdego dnia wspólnie z moim zespołem doskonalimy procesy, które przejęliśmy od naszego klienta. Koncentrujemy się na efektywnej pracy zespołowej, co przekłada się na jakość świadczonych przez nas usług.

Jak przebiegała Twoja kariera w obszarze HR?

Zajmowałam się do tej pory administracją personalną wśród opiekunek wyjeżdżających do pracy w Niemczech oraz planowaniem i przeprowadzaniem dla nich szkoleń. Ponadto koordynowałam pracę weryfikatorów terenowych, a także zajmowałam się rekrutacją nowych pracowników, m.in rzeczoznawców majątkowych.

Komu poleciłabyś pracę w Lufthansa Global Business Services?

Pracę w Lufthansa Global Business Services poleciłabym młodym ludziom, którzy chcieliby rozwinąć skrzydła w dziedzinie HR i rozpocząć karierę w międzynarodowej organizacji.

Jakie kompetencje liczą się w Twoim zawodzie?

W zawodzie specjalisty związanego z procesami HR oprócz posiadanej wiedzy i wykształcenia liczą się kompetencje interpersonalne i komunikacyjne, dzięki którym jesteśmy w stanie podejmować trafne decyzje dotyczące naszych pracowników. Bez wątpienia nie do przecenienia będzie innowacyjne podejście do wykonywanych obowiązków, ponieważ przez cały czas staramy się podnosić poziom jakości naszych usług.

Jakie są Twoje plany zawodowe?

W niedalekiej przyszłości planuję rozwijać swoje umiejętności w dziedzinie HR podczas studiów podyplomowych z zarządzania zasobami ludzkimi.

We współpracy z