Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.
Kariera w Finansach i Bankowości 2015/2016
Podziel się:
CIMA

Dlaczego ta kwalifikacja?

  • Najbardziej rozpoznawalna kwalifikacja wśród ekspertów ds. rachunkowości zarządczej
  • Od stycznia 2015 roku zaktualizowany sylabus poruszający aktualne trendy na rynku
  • Certyfikat atutem w działach zajmujących się finansami

Podejmowanie trafnych decyzji biznesowych oraz pozyskanie wartościowych informacji z punktu widzenia innowacyjnych organizacji stanowi jedno z największych wyzwań współczesnego biznesu. Stąd rosnąca popularność międzynarodowych certyfikatów, coraz bardziej cenionych przez najlepszych pracodawców i ekspertów na rynku pracy. Wśród nich warto wspomnieć właśnie kwalifikację CIMA, która stała się nieodłącznym elementem najwyższych standardów świata finansów. Certyfikat CIMA, rozpoznawalny na całym globie, łączy aspekty biznesu i rachunkowości oraz stanowi zbiór profesjonalnych narzędzi niezbędnych każdemu przedsiębiorstwu w podejmowaniu strategicznych i operacyjnych decyzji biznesowych. Wydawaniem dyplomu zajmuje się Instytut CIMA (Chartered Institute of Management Accountants), którego członkami są eksperci z zakresu rachunkowości zarządczej. Obecnie organizacja zrzesza 277 tys. studentów i członków w 179 krajach.

– Dzięki CIMA każdy student uczy się języka świata finansów i biznesu, aby w przyszłości móc podejmować ważne decyzje w organizacji. Patrzy zatem na kwestie finansowe i biznesowe z szerszej perspektywy. Sztuką nie jest już obecnie przygotowanie analizy odchyleń czy też dochodowości, ale umiejętność wnioskowania i zdolność interpretacji danych w szerszym kontekście – twierdzi Paweł Dyguda, Senior Operations Manager w Infosys BPO Poland.

Kwalifikację CIMA można jednocześnie potraktować jako odpowiedź na proces zmiany, którego w trzech odsłonach doświadcza współczesny świat biznesu: globalizacji, digitalizacji i akceleracji. Osoby legitymujące się tym tytułem są zatem świetnie przygotowanymi ekspertami, których aktywnie poszukuje globalny rynek pracy. Członkowie CIMA wychodzą poza klasycznie pojęte finanse i potrafią zrozumieć zależności zachodzące pomiędzy poszczególnymi procesami czy też funkcjami w ramach organizacji, zarówno na poziomie strategicznym, jak i operacyjnym.

– Członek CIMA rozumie, na czym polega nie tylko kontroling czy też rachunkowość zarządcza, ale również HR, marketing czy zarządzanie łańcuchem dostaw. A takich wszechstronnych ekspertów, posiadających wiedzę z wielu obszarów, poszukują obecnie pracodawcy – dodaje Paweł Dyguda.

Warto podkreślić, że z chwilą zdobycia kwalifikacji i uzyskania członkostwa CIMA można jednocześnie posługiwać się tytułem CGMA (Chartered Global Management Accountant), przeznaczonym dla specjalistów ds. rachunkowości zarządczej, nadawanym przez AICPA (American Institute of Certified Public Accountants) i właśnie CIMA.

Zakres wiedzy

Wymagania stawiane ubiegającym się o dyplom CIMA składają się z trzech filarów, a są nimi Przedsiębiorstwo, Efektywność oraz Finanse. Program każdego z tych obszarów podzielony jest na trzy kolejne poziomy: operacyjny, zarządzania i strategiczny. Taki układ ma na celu zachęcenie studentów do ciągłego angażowania się w rozwój na każdym z tych poziomów. Dla każdego z etapów przewidziany jest osobny egzamin oraz dyplom po jego ukończeniu.

Na początku 2015 roku Instytut zaktualizował wspólnie z pracodawcami sylabus, co ma miejsce raz na pięć lat, by zapełnić lukę kompetencyjną na rynku pracy. Instytut rozszerzył zagadnienia egzaminacyjne m.in. o problematykę big data, zrównoważony rozwój czy raportowanie zintegrowane.

Czas trwania

Zdobywanie kwalifikacji CIMA jest dość czasochłonne. Studenci, którzy łączą naukę z pracą zawodową, zazwyczaj poświęcają na zdobycie kwalifikacji od 2 do 4 lat. CIMA daje słuchaczom swobodę zdawania egzaminów i dostosowania tempa nauki do indywidualnych potrzeb. Kandydaci mogą w każdej chwili przerwać proces certyfikacyjny, a następnie powrócić do zdawania egzaminów w dogodnym dla nich terminie. Można się do nich przygotować w trybie eksternistycznym, skorzystać z kursów dostępnych online lub z kursów przygotowawczych oferowanych przez akredytowane ośrodki szkoleniowe CIMA znajdujące się m.in. w Warszawie, Wrocławiu oraz Krakowie. Wszystkie egzaminy przeprowadzane są metodą komputerową, a do tzw. testów obiektywnych (objective tests; OT) przystępuje się na żądanie, czyli w dowolnym czasie przez cały rok. CIMA wprowadziła także dodatkowe egzaminy wieńczące każdy poziom (integrated case studies; CS), oparte na studium przypadku konkretnej firmy. Podchodzić do nich można w czterech sesjach w roku.

Perspektywy rozwoju

– CIMA świetnie się sprawdzi w zawodzie dyrektora i kontrolera finansowego, kierownika działu analiz bądź specjalisty w obszarze reportingu – mówi Paweł Dyguda. – CIMA łączy zatem dwa światy finansistów; pierwszy z nich tworzą dane finansowe i ich analiza, a drugi – decyzje ważne z punktu widzenia zarządu organizacji.

Kwalifikacja specjalisty ds. rachunkowości zarządczej otwiera możliwości zatrudnienia na całym świecie w wielu sektorach gospodarki, a tytuł CGMA przy nazwisku to globalne potwierdzenie profesjonalizmu, zaangażowania i umiejętności w oczach pracodawców.

Paweł Dyguda

Senior Operations Manager, Infosys Poland

W Infosys BPO Poland od 2008 r.

Ukończyłem: Politechnikę Łódzką
Z sektorem finansowym jestem związana od 2003 r.
Specjalizuję się w: audycie i doradztwie finansowym
Karierę zaczynałam jako: audytor
Lubię swoją pracę, ponieważ: poznaję wciąż nowe zagadnienia związane z finansami i zarządzaniem
Poza pracą: squash, surfing

Na jakie zagadnienia kładzie nacisk certyfikat CIMA?

CIMA porusza bardzo wiele zagadnień, w tym przede wszystkim aspekty techniczne w zakresie rachunkowości zarządczej i po części finansowej. Dzięki CIMA każdy student uczy się języka świata finansów i biznesu, aby w przyszłości móc podejmować ważne decyzje w organizacji, dla której pracuje. Patrzy zatem na kwestie finansowe i biznesowe z szerszej perspektywy. Sztuką nie jest już obecnie przygotowanie analizy odchyleń czy też dochodowości, ale umiejętność wnioskowania i zdolność interpretacji danych w szerszym kontekście. Drugim bardzo ważnym obszarem, na który kładzie nacisk ta kwalifikacja, jest etyka – bardzo istotna z punktu widzenia każdej osoby związanej z branżą finansową. 

Jakich aspektów etycznych dotyczy zatem ta kwalifikacja?

Przez każdy z egzaminów CIMA przewijają się zagadnienia etyczne. Ale wniosek można ująć praktycznie w jednym zdaniu – w zawód finansisty wpisuje się odpowiedzialność za każdą decyzję, która nie powinna z założenia godzić w interes pracodawcy, rozmijać się z prawem, szkodzić współpracownikom czy też inwestorom. Wszystkie analizy, które przygotowujemy, i informacje, którymi się dzielimy, powinny budzić zaufanie u odbiorców i nie wprowadzać ich w błąd.   

Dlaczego warto posiadać certyfikat CIMA na rynku pracy XXI wieku?

Każda organizacja działa obecnie w oparciu o wysoce wyspecjalizowane stanowiska, a praca oznacza ściśle skonkretyzowaną aktywność i wiąże się z mocno ograniczonym obszarem. Często zaczyna nam brakować szerszej perspektywy, a przez to przestajemy rozumieć, jak ważny jest kontekst każdej informacji finansowej. Dlatego CIMA okazuje się bardzo pożądanym i przydatnym „narzędziem”, pozwalającym na poziomie strategicznym i technicznym zrozumieć zależności zachodzące pomiędzy poszczególnymi procesami czy też funkcjami w ramach organizacji. Dzięki temu certyfikatowi zdobywamy wiele trudnych do przecenienia umiejętności, potrzebnych w zarządzaniu i podejmowaniu istotnych decyzji biznesowych. Osoba legitymująca się CIMA rozumie, na czym polega nie tylko kontroling czy też rachunkowość zarządcza, ale również HR, marketing czy zarządzanie łańcuchem dostaw. A takich wszechstronnych ekspertów, posiadających wiedzę z wielu obszarów, poszukują obecnie pracodawcy.

Czy mógłby Pan wskazać stanowiska, na których CIMA wydaje się być najbardziej pożądana?

CIMA świetnie się sprawdzi w zawodzie dyrektora i kontrolera finansowego, kierownika działu analiz bądź specjalisty w obszarze reportingu. CIMA zatem łączy dwa światy finansistów; pierwszy z nich tworzą dane finansowe i ich analiza, a drugi – decyzje ważne z punktu widzenia zarządu organizacji. Gdybym miał zdefiniować CIMA jednym zdaniem, powiedziałbym, że ten certyfikat kształtuje umiejętność podejmowania ważnych decyzji na podstawie danych finansowych. 

Instytut CIMA zaktualizował swój sylabus, uaktualniając go o takie zagadnienia jak big data i szerzej – podkreślając zjawisko informatyzacji w sektorze finansowym. Czy CIMA dobrze przygotowuje swoich studentów do zmian, które zachodzą w świecie biznesu?

CIMA bardzo starannie weryfikuje zakres tematyczny egzaminów i sylabusa, aktualizując zagadnienia w nim ujęte średnio co 5 lat. Ale to tylko jedna strona medalu. Bardzo ważnym aspektem jest sam proces dalszego kształcenia członków CIMA. Uzyskanie certyfikatu wcale nie oznacza, że finansista powinien spocząć na laurach. Każda osoba, związana formalnie z Instytutem, po zdaniu wszystkich egzaminów, ma obowiązek dokumentowania swojego dalszego rozwoju zawodowego, a w tym również pogłębiania wiedzy branżowej. CIMA zatem to aktywny uczestnik dynamicznie zmieniającego się świata finansów.

Piotr Kosok

Koordynator w Dziale Kontrolingu

W General Motors Manufacturing Poland od 2008 r.

Absolwent: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Kierunek studiów: Finanse i Inwestycje
Egzaminy CIMA rozpoczęte w 2013 r.
Najbardziej lubię w mojej pracy: kontakt z ludźmi
Wartości, które wyznaje moja organizacja, to…: bezpieczeństwo, klienci, relacje, doskonałość

Kiedy przystąpiłeś do pierwszych egzaminów CIMA?

Dwa lata temu. W 2013 roku udało mi się zaliczyć pierwszy poziom – operacyjny. Obecnie mam rok przerwy zgodnie z ustaleniami mojego pracodawcy.

Czy tę decyzję podjąłeś jeszcze podczas studiów?

W trakcie nauki uniwersyteckiej nie miałem jeszcze sprecyzowanych oczekiwań, ale chciałem rozwijać swoją wiedzę i kompetencje. Jako student nie brałem pod uwagę studiów podyplomowych. Od początku chciałem zdobyć jedną z cenionych na rynku kwalifikacji międzynarodowych. Wybór ułatwiło mi moje miejsce pracy. Przechodząc z działu finansów do kontrolingu nie miałem żadnych wątpliwości – postawiłem na certyfikat CIMA, by poznać tajniki rachunkowości zarządczej.

Dlaczego lubisz pracę na stanowisku koordynatora w dziale kontrolingu?

Ponieważ mam kontakt z ludźmi – zarówno z tymi pracującymi w fabryce, jak i z zarządem. Dyrekcja korzysta z efektów naszej pracy; to dla niej przygotowujemy właśnie analizy oraz raporty na podstawie informacji, których dostarczają nam nasi partnerzy, czyli reprezentanci fabryki. Dzięki ich pomocy tworzymy prognozy kosztowe.

Ile osób tworzy dział kontrolingowy, w którym pracujesz, i jak wygląda jego struktura?

W naszym departamencie pracuje obecnie 5 specjalistów, odpowiedzialnych za poszczególne linie produkcyjne. Mamy zatem ściśle określony zakres obowiązków. Przykładowo, mój kolega odpowiada za trzy obszary w procesie produkcji samochodów, tzn. za lakiernię, tłocznię oraz montaż główny. Co ważne, korzystamy z rotacyjnego modelu zarządzania, który polega na zmianie tych obszarów co pewien czas, tak aby poznać cały proces produkcyjny i jednocześnie nie poczuć monotonii.

Czy CIMA to wartościowa i pożądana na rynku pracy kwalifikacja? Czy jako kandydat będziesz czuł się atrakcyjniejszy w oczach potencjalnych pracodawców dzięki wiedzy oraz kompetencjom, które uzyskasz w toku nauki?  

Nie podjąłem decyzji przypadkowo. CIMA otwiera wiele możliwości i z pewnością stanowi wartościowy punkt w życiorysie zawodowym każdego kontrolera finansowego. Moja motywacja dotyczyła z jednej strony samorozwoju, z drugiej – bezpieczeństwa. Chciałem czuć się pewniej na rynku pracy jako specjalista, gdybym przykładowo chciał zmienić miejsce pracy lub jeżeli mój obecny pracodawca zaproponowałby mi awans, wymagający szerszego spektrum kompetencji. Chcę być przygotowany na tego rodzaju sytuacje. Poza tym CIMA to rozpoznawalna marka na arenie międzynarodowej oraz świetna okazja, aby poprzez kursy przygotowawcze i same egzaminy doskonalić znajomość języka angielskiego nie tylko, jeżeli mówimy o terminologii finansowej. CIMA dotyka wielu obszarów biznesowych. Poza finansami poznajemy wiele innych zagadnień, takich jak m.in. etyka zawodowa finansisty, human resources, IT, ochrona środowiska, która wpisuje się w szerszy kontekst odpowiedzialnego biznesu. Słuchając wykładów w formie e-learningowej starałem się wynotować i zapamiętać angielskojęzyczne terminy. To ogromny plus tej kwalifikacji.  

Ochrona środowiska wydaje się bardzo ciekawa. W ogóle nie przypuszczałbym, że CIMA porusza taką tematykę…

Instytut uaktualnia sylabus co kilka lat. Ochrona środowiska to bardzo ważny aspekt w pracy finansisty, który powinien być świadom nie tylko opłat środowiskowych, ale również wpływu działalności firmy na otoczenie, a nawet – w dalszej perspektywie – na życie kolejnych pokoleń. Filozofia green, zwłaszcza w branży produkcyjnej, to temat ważny i obecnie coraz częściej brany pod uwagę.

Które zagadnienia tej kwalifikacji najczęściej wykorzystujesz w swojej codziennej pracy?

CIMA posiada jeden filar, który idealnie wpisuje się w zakres obowiązków mojego stanowiska. Mam tutaj na myśli obszar performance (efektywność), który porusza takie zagadnienia, jak budżetowanie, ocena projektów czy analiza odchyleń. To przecież esencja kontrolingu.

A które zagadnienia przysporzyły Ci najwięcej problemów?

Głównie trzeci filar kwalifikacji, dotyczący zagadnień sprawozdawczych i księgowych, czyli sprawozdań finansowych, bilansu, rachunku zysków i strat czy też przepływów pieniężnych. 

Kiedy planujesz zaliczyć wszystkie egzaminy?

Zakładam, że na naukę będę musiał poświęcić jeszcze trzy lata, wliczając w to rok przerwy.

Praca i nauka wymaga od specjalistów dużej samodyscypliny. Jak było w Twoim przypadku?

Mówimy o sporym wyzwaniu, które wymaga od nas umiejętności zarządzania czasem. Poziom egzaminów CIMA zdecydowanie nie należy do najłatwiejszych, a najtrudniejsze są oczywiście początki, kiedy do końca nie znamy specyfiki tej kwalifikacji. Z każdym kolejnym egzaminem jest oczywiście łatwiej, ale czasem trzeba poświęcić część swoich weekendów na naukę.

Gdzie zdawałeś egzaminy CIMA?

Egzaminy odbywają się w ośrodkach szkoleniowych CIMA. Do tej pory były to sesje trzygodzinne, które zdawałem w Krakowie. Obecnie studenci mogą brać udział w krótszych sesjach egzaminacyjnych w dowolnym terminie w roku. Wystarczy się tylko zapisać na egzamin i przyjechać do jednego z wybranych miast w Polsce, w których znajduje się Centrum egzaminacyjne Pearson VUE. To nowe podejście w stosunku do lat ubiegłych, kiedy odgórnie wyznaczane były tylko dwie sesje egzaminacyjne w ciągu roku. CIMA stawia zatem na większą elastyczność i odpowiada na oczekiwania swoich studentów.