Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.
Kariera w Finansach i Bankowości 2015/2016
Podziel się:
Europejski Certyfikat Bankowca

Dlaczego ta kwalifikacja?

  • Kwalifikacja pomocna w procesie rekrutacyjnym do programu staży bądź praktyk w banku
  • Ważny etap w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych dla pracowników sektora bankowego
  • Certyfikat uznawany nie tylko w Polsce, ale również w innych krajach europejskich

Europejski Certyfikat Bankowca (w skrócie ECB) to międzynarodowy certyfikat, wydawany w języku angielskim przez European Banking & Financial Services Training Association (EBTN), czyli organizację zrzeszającą główne bankowe instytuty szkoleniowe w Europie. Dla studentów i absolwentów będzie to dobra inwestycja w przyszłość, albowiem pomoże im wyróżnić się podczas poszukiwania praktyk i staży w bankach czy nawet przejść kolejne etapy w procesach rekrutacyjnych przy ubieganiu się o pracę w instytucjach finansowych.

Dbając o jakość kształcenia i podnoszenia kwalifikacji zawodowych kadr bankowych, organizowaniem egzaminów ECB w Polsce zajmują się instytucje akredytowane przy Związku Banków Polskich, tj. szkoły bankowe, uczelnie wyższe oraz instytucje szkoleniowe należące do Systemu Standardów Kwalifikacyjnych. O uzyskaniu certyfikatu ECB powinni pomyśleć zarówno pracownicy banków, jak i studenci bądź absolwenci, którzy chcą uatrakcyjnić swoją przyszłą pozycję na rynku finansowym.

ECB jest elementem Systemu Standardów Kwalifikacyjnych dla pracowników bankowości. Posiadacz tego certyfikatu może następnie uzyskać stopień zawodowy Dyplomowanego Pracownika Bankowego (w skrócie DPB) po odbyciu 2-letniego stażu pracy i potwierdzeniu przez pracodawcę umiejętności i postaw wymaganych na tym stanowisku.

Aby uzyskać stopień DPB, konieczna jest inicjatywa za strony pracodawcy. Tylko bank (uczestnik Systemu Standardów ZBP) lub inna rekomendowana przez bank instytucja pośrednictwa finansowego może zgłosić swojego pracownika do uzyskania stopnia zawodowego. Wynika to z faktu, że System Standardów Kwalifikacyjnych przy ZBP powstał z inicjatywy banków i szkół bankowych. To właśnie zainteresowane banki brały udział w pracach nad zdefiniowaniem wymagań dotyczących wiedzy, umiejętności i pożądanych postaw pracowników banków. Dlatego przyjęto, że bank-pracodawca występuje z wnioskiem do ZBP o nadanie stopni zawodowych swoim pracownikom, potwierdzając jednocześnie ich staż pracy w bankowości oraz pozostałe umiejętności i postawy.

Zakres wiedzy

Certyfikat ECB jest potwierdzeniem posiadania wiedzy ogólnobankowej i umiejętności niezbędnych do wykonywania zawodu bankowca.

– Zakres wymagań Europejskiego Certyfikatu Bankowca dotyczy m.in. nabycia podstawowej wiedzy na temat instrumentów finansowych, rodzaju usług świadczonych przez bank, elementów prawa i praktycznych umiejętności związanych z wyjaśnieniem klientom parametrów finansowych oferowanych produktów. Dla klientów liczy się przede wszystkim świadomość, że mają do czynienia z profesjonalnym pracownikiem, który uzyskał wiedzę na temat oferowanych przez bank produktów oraz potrafi dopasować produkt do potrzeb danego klienta, uwzględniając rożne rodzaje ryzyka czy warunki finansowe – wyjaśnia Wojciech Golicz, Doradca Zarządu ZBP.

Czas trwania

Aby zdobyć certyfikat ECB, należy uzyskać pozytywny wynik z trwającego dwie godziny egzaminu pisemnego złożonego ze 100 pytań testowych jednokrotnego wyboru, przeprowadzanego przed zewnętrzną Komisją Egzaminacyjną ZBP. Zaliczenie egzaminu wiąże się z prawidłowo udzielonymi odpowiedziami na przynajmniej 60 proc. pytań. Warto podkreślić, że studia kierunkowe nie są warunkiem, aby przystąpić do egzaminu ECB. Jednakże dla studentów i absolwentów o profilu bankowo-finansowym i ekonomicznym, przygotowanie do egzaminu ECB będzie uzupełnieniem dotychczasowej wiedzy zdobytej w trakcie studiów i dzięki temu mniej wymagające.

W zależności od doświadczenia zawodowego lub wykształcenia przygotowanie w trybie eksternistycznym może zająć kandydatowi od kilku tygodni do kilku czy kilkunastu miesięcy. Osoby, które potrzebują gruntownego przygotowania w ramach ECB, mogą zapisać się na kursy doszkalające. Europejskie Studium Bankowości trwa zazwyczaj ok. 30‑40 godzin. Zapisy na egzaminy i szkolenia są prowadzone są przez instytucje upoważnione przez ZBP, uczestniczące w Systemie Standardów Kwalifikacyjnych. Aktualny terminarz egzaminów oraz wymagania egzaminacyjne dostępne są na stronie internetowej ZBP (zakładka „Egzaminy”).

Perspektywy rozwoju

Posiadanie kwalifikacji zawodowej nie jest samoczynnie gwarantem sukcesu na rynku pracy. Może jednak skutecznie uatrakcyjnić dokumenty aplikacyjne.

– Osoby posiadające certyfikat ECB potwierdzają swoje kwalifikacje nie tylko na rodzimym rynku pracy, ale także w innych krajach europejskich, będących członkami European Banking and Financial Services Training Association (EBTN) – dodaje Wojciech Golicz.

Rekruterzy z zagranicznych oddziałów banków czy innych instytucji finansowych zwykle nie są w stanie ocenić wiedzy kandydatów z Polski wyłącznie na podstawie podanych przez nich informacji o ukończonych studiach. Nie wiedząc, jaki poziom reprezentuje szkoła wyższa oraz jaki był program ukończonych przez kandydata studiów, nie mogą jednoznacznie określić, czy jest to właściwa osoba na dane stanowisko. To dlatego uniwersalny w całej Unii Europejskiej i poza nią ECB wydawany w języku angielskim może być dla zagranicznych pracodawców wiarygodnym potwierdzeniem kwalifikacji zawodowych kandydatów.

We współpracy z