Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.
Kariera w Finansach i Bankowości 2015/2016
Podziel się:
Aktuariat

Dlaczego ta branża?

  • Obszar oferujący wysoko wyspecjalizowane zadania w ramach sektora BPO/SSC
  • Szansa na wspieranie zarządu w ważnych decyzjach strategicznych
  • Praca dla osób potrafiących konstruktywnie wyciągać wnioski z szeregu danych

Zarządzanie ryzykiem jest istotnym elementem w zarządzaniu każdą firmą, ale szczególnie w branży ubezpieczeniowej to wyjątkowo ważny i złożony proces. Dział zarządzany przez aktuariusza dba między innymi o to, aby towarzystwo ubezpieczeniowe mogło regulować teraz oraz w przyszłości zobowiązania wobec klientów.

– Zakres obowiązków aktuariusza wynika z ustawy o działalności ubezpieczeniowej, lecz w poszczególnych firmach ubezpieczeniowych może być rozszerzony – wyjaśnia Jarosław Bobkowski, Dyrektor Biura Aktuarialnego w ERGO Hestii.

Wymogi ustawowe według wciąż obowiązującego systemu Solvency I to: ustalanie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych, kontrola aktywów na pokrycie rezerw, wyznaczenie marginesu wypłacalności, przygotowywanie raportu o stanie portfela oraz ustalanie wartości składników zaliczanych do środków własnych. Poza tym aktuariusz często zajmuje się budową modeli wyceny oraz tworzeniem taryf i kalkulacją składek. Do jego obowiązków może należeć również zarządzanie ryzykiem, kontroling i raportowanie.

– Klient przychodzący do ubezpieczyciela, chcąc wykupić obowiązkową polisę odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu (OC komunikacyjne), dostaje propozycję składki, która powinna wynikać z wyliczeń matematycznych. Wycena ta jest właśnie efektem pracy aktuariusza – wyjaśnia Jarosław Bobkowski.

Po wielu latach przygotowań w 2016 roku wchodzi w życie ustawa o działalności ubezpieczeniowej oparta na dyrektywie Solvency II, która zmienia zakres obowiązków aktuariuszy. Oprócz zadań związanych z wyceną rezerw aktuariusz będzie zobligowany do przedstawienia własnej opinii na temat polityki underwritingowej i reasekuracyjnej spółki, a także do wnoszenia wkładu w efektywne wdrażanie systemu zarządzania ryzykiem.

Ścieżka kariery

Dział aktuarialny w firmie ubezpieczeniowej to dobre miejsce do odbycia stażu dla studentów ostatnich lat takich kierunków studiów, jak matematyka, fizyka czy statystyka. Część uczelni oferuje ponadto wyspecjalizowaną ścieżkę w obszarze matematyki finansowej i aktuarialnej. Już podczas stażu można spodziewać się ciekawego zakresu obowiązków związanego z analizą danych czy wspieraniem doświadczonych specjalistów w kalkulacji rezerw i tworzeniu modeli do wyceny produktów ubezpieczeniowych.

Po stażu można liczyć na stanowisko analityka, którego zakres obowiązków zależy od specjalizacji: od zadań związanych z kalkulacją rezerw i przygotowywaniem elementów sprawozdań finansowych po budowę złożonych modeli wyceny. Kolejnym krokiem jest zdobycie odpowiedniej licencji. W tym celu należy zdać przed Komisją Nadzoru Finansowego cztery egzaminy, a według nowych przepisów obowiązujących od 2016 roku dziesięć, oraz odbyć roczny staż po okiem licencjonowanego aktuariusza.

Aktuariusz ma możliwość kontynuowania kariery poza branżą ubezpieczeniową wszędzie tam, gdzie znaczenie ma ocena ryzyka finansowego, np. w bankach, funduszach inwestycyjnych oraz firmach doradczych i audytorskich.

Warto zaznaczyć, że karierę w branży ubezpieczeniowej można rozwijać poza aktuariatem również w innych obszarach, np.: reasekuracji, underwritingu, finansach czy zarządzaniu produktami.

Poszukiwane umiejętności

Studenci rozważający karierę w dziale aktuarialnym powinni wykazywać się umiejętnościami analitycznymi i syntezy informacji, jak i gruntowną wiedzą z zakresu matematyki finansowej i ubezpieczeniowej.

– W moim zespole pożądana jest komunikatywność, otwartość, a także umiejętność prezentowania efektów swojej pracy – zaznacza Jarosław Bobkowski. – Aktuariusz musi umieć przelać język liczb na produkt zrozumiały dla osoby niebędącej aktuariuszem. Wśród kandydatów do pracy w dziale aktuarialnym podstawą jest bardzo dobra znajomość arkusza kalkulacyjnego MS Excel. Mile widziane jest ponadto doświadczenie z językiem SQL oraz takimi programami statystycznymi, jak R czy też SAS – podkreśla Jarosław Bobkowski.