Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.
Kariera w Finansach i Bankowości 2015/2016
Podziel się:
Trendy: Ubezpieczenia u progu zmian

Od wielu lat sektor ubezpieczeniowy boryka się ze stereotypem branży anachronicznej, nawet nudnej, a przez studentów kierunków ekonomicznych nie jest postrzegany jako atrakcyjne miejsce pracy. Osobom z pokolenia Y branża ta kojarzy się z brakiem możliwości rozwoju i innowacji oraz pracą na tym samym stanowisku bez zmian przez wiele lat.

Na całym świecie liczba młodych ludzi wybierających karierę w ubezpieczeniach od kilku lat pozostaje niezmiennie na bardzo niskim poziomie. W przeprowadzonym w 2014 roku przez firmę Deloitte rankingu dotyczącym atrakcyjności branż w kontekście przyszłej kariery, ubezpieczenia zajęły dopiero 18. miejsce. Co ciekawe, ze wszystkich badanych krajów to właśnie w Polsce sektor ten cieszy się największą popularnością wśród studentów, choć nadal jest to dużo mniej preferowana branża niż na przykład bankowość („The Deloitte Talent in Insurance Survey”, 2014).

Niewątpliwie sektor ubezpieczeniowy powinien dokonać poważnych zmian w swoim postępowaniu, jeśli chce przyciągnąć i utrzymać pracowników z pokolenia Y. A najcięższą walkę o studentów będą musiały stoczyć z sektorem bankowym, szczególnie w obszarze IT.

Wyzwania XXI wieku – innowacje w ubezpieczeniach

W ostatnich latach można było zauważyć intensywne zmiany zachodzące na polskim rynku ubezpieczeń. Wynikają one ze zmieniającego się otoczenia rynkowego, wymagań regulacyjnych i potrzeb konsumentów. Szybkość tych zmian przybiera na sile za sprawą postępu technologicznego, związanego z rozwojem narzędzi cyfrowych, internetu czy mediów społecznościowych.

Do głównych trendów w innowacjach ubezpieczeniowych należą: big data, wykorzystanie narzędzi mobilnych do sprzedaży ubezpieczeń, omnichannel marketing, rozwój ubezpieczeń dla specyficznych nisz oraz telematyka, której przykładem może być możliwość zastosowania pay-as-you-drive. Zgodnie z tą innowacją wysokość składki zależy od częstotliwości używania samochodu czy charakterystyki sposobu jazdy kierowcy.

Wszystkie te zmiany kreują zwiększony popyt na specjalistów z obszaru IT oraz managerów produktu. Poszukiwani są eksperci do zespołów rozwijających i utrzymujących aplikacje: programiści, testerzy i administratorzy. Ponadto, jako implikacja zdalnego dostępu do danych i usług oraz masowego wykorzystania urządzeń mobilnych, rośnie też zapotrzebowanie na specjalistów od bezpieczeństwa i analizy danych. Dodatkowo, poszukiwani są analitycy big data. Tę grupę profesjonalistów tworzą nie tylko specjaliści IT, ale również osoby z działów biznesowych, które wiedzą, jakie pytanie zadać i jak sprawić, aby uzyskana odpowiedź przyniosła największą korzyść dla firmy.

Solvency II a zawód aktuariusza

Solvency II (Wypłacalność II), określana mianem największej rewolucji w branży ubezpieczeniowej, wchodzi w życie 1 stycznia 2016 roku. Przyszły system funkcjonowania firm ubezpieczeniowych bazuje na założeniu, że poza ryzykiem o charakterze ubezpieczeniowym na ich problemy finansowe mogą wpłynąć także inne rodzaje ryzyka, w tym rynkowe i kredytowe. Niewątpliwie więc wymogi systemu Wypłacalności II rozszerzają obszar odpowiedzialności funkcji aktuarialnej i całkowicie zmieniają otoczenie, w którym taka osoba pracuje. Dyrektywa wzmacnia rolę i uprawnienia aktuariatu oraz jego wpływ na założenia strategii biznesowej spółek. Już samo uznanie funkcji aktuarialnej w Solvency II za funkcję kluczową dla systemu zarządzania zakładem ubezpieczeń podnosi jej rangę i prestiż. Warto zaznaczyć, że aktuariusz odgrywa istotną rolę również w obecnym systemie prawnym. Zawód ten jest coraz popularniejszy szczególnie w grupach osób związanych z branżą ubezpieczeniowo-finansową oraz wśród studentów, którzy coraz bardziej świadomie wybierają studia z myślą o pracy w tym zawodzie.

Przestępczość ubezpieczeniowa

Kolejnym bardzo ważnym wyzwaniem, z którym od dłuższego czasu zmaga się sektor ubezpieczeń, są wyłudzenia odszkodowań i świadczeń. Rok 2014 był wręcz rekordowy pod tym względem. Zakłady ubezpieczeń w Polsce wykryły 9690 przestępstw na łączną kwotę ponad 160 mln zł. Według ekspertów jest to jedynie wierzchołek góry lodowej.

W niemal każdym zakładzie ubezpieczeniowym są osoby, których głównym zadaniem jest badanie, czy nie doszło do przestępstwa. Większość firm posiada albo dedykowany zespół śledczy, albo specjalistów zajmujących się tym obszarem w różnych departamentach firmy. Część firm wykorzystuje do zwalczania oszustw doświadczenie pracowników zajmujących się likwidacją szkód. Jednak umiejętności wymagane w zespole śledczym znacząco różnią się od kwalifikacji specjalistów ds. likwidacji szkód, których główna rola polega na wspieraniu osoby poszkodowanej. Zespół śledczy składa się częściowo z byłych policjantów, częściowo z pracowników z doświadczeniem w zakresie likwidacji szkód oraz analityków, a jego jedyną rolą jest badanie podejrzanych roszczeń.

Do zwalczana przestępczości ubezpieczeniowej coraz częściej wykorzystuje się też odpowiednie technologie analityczne. Wśród nich te podstawowe, jak wykrywanie anomalii, reguły biznesowe czy analizę biznesową oraz zaawansowane, takie jak modelowanie predykcyjne czy analizę sieci społecznych.

Podsumowując, kluczem do sukcesu firm ubezpieczeniowych wydają się: zdolność do udoskonalania istniejących i wprowadzenia na rynek nowych produktów, weryfikacja strategii marketingowych i rozwój kolejnych systemów dystrybucji, jak również nowe podejście do kwestii satysfakcji klientów oraz pracowników. Aby to osiągnąć, konieczne będą wzmożone inwestycje w rozwiązania technologiczne oraz narzędzia analityczne usprawniające efektywność operacyjną zakładów ubezpieczeń oraz wspierające rozwój biznesu i ułatwiające poszerzanie kanałów dystrybucji.

Autor: Alicja Skiba-Walczak, Branch Manager

Absolwentka: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Administracja Publiczna
Ukończyłam: Akademię Menedżera (studia podyplomowe SGH)
Specjalizuję się w: rekrutacji w obszarze finansów korporacyjnych
Poza pracą: zasiadam w Radzie Polskiej Fundacji Georgiae Faveo
Karierę zaczynałam jako: konsultant w Europrojekts

Goldman Recruitment jest firmą doradztwa personalnego wyspecjalizowaną w metodologii executive search oraz w wyszukiwaniu i selekcji kandydatów na stanowiska specjalistyczne, menedżerskie i dyrektorskie w obszarze finansów, księgowości, konsultingu biznesowego i doradztwa strategicznego.

Przybliżona liczba ofert pracy lub praktyk w 2015/16 r.: 300

Więcej informacji na stronie: www.goldmanrecruitment.pl