Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.
Kariera w Finansach i Bankowości 2015/2016
Podziel się:
Securities Clearing and Settlements Industry

Dlaczego ta branża?

  • Możliwość udziału w projektach istotnych dla rynku kapitałowego
  • Szansa na rozwój zawodowy w obszarze zarządzania ryzykiem lub tworzenia produktów finansowych
  • Współpraca z największymi podmiotami finansowymi na rynku kapitałowym

Obserwatorzy rynku kapitałowego i jego teoretycy skupiają się na relacjach, które istnieją pomiędzy kupującymi a sprzedającymi instrumenty finansowe. Zazwyczaj są nimi papiery wartościowe, takie jak akcje, obligacje czy warranty subskrypcyjne. Opisane powyżej relacje nie oddają w pełni skomplikowanej struktury rynku, którego funkcjonowanie opiera się na łańcuchu powiązań pomiędzy licznymi podmiotami zaangażowanymi w proces kupna-sprzedaży. Można w nim wydzielić trzy kluczowe etapy: emisyjny, transakcyjny i potransakcyjny.

Każdy z tych etapów jest równie ważny, jednakże prawidłowe funkcjonowanie machiny rynku kapitałowego bazuje na niezakłóconym działaniu ostatniego z wymienionych stadiów. Swoim zasięgiem obejmuje on działania określane mianem post-trading services, czyli usług potransakcyjnych, których świadczenia rozpoczynają się w momencie realizacji procesu transakcyjnego, zachodzącego przede wszystkim w obrocie zorganizowanym, czyli na giełdzie. Usługi powiązane bezpośrednio z transakcjami dotyczą kilku istotnych działań, określanych zbiorczym pojęciem clearing and settlement, tłumaczonym na język polski jako rozliczenie i rozrachunek. Do tego procesu zaliczamy również zabezpieczenie transakcji (collateral), usługi powiernicze (custody) oraz depozytowe (deposit).

Na etapie rozliczania transakcji określamy wysokość wynikających z niej zobowiązań stron transakcji oraz sprawdzamy dostępność papierów wartościowych, jak i środków pieniężnych potrzebnych do wypełnienia tych zobowiązań. Z kolei rozrachunek polega na przeniesieniu praw strony zbywającej papiery na ich nabywcę. Po dokonaniu tych czynności następuje zamknięcie transakcji. Za opisane powyżej funkcje odpowiada trzecia (poza kupcem i sprzedającym) strona transakcji, czyli izba rozliczeniowa, która jest częścią albo centralnej strony rozliczeń (CCP – central counter-party), albo centralnego depozytu papierów wartościowych (CSD – central securities depository). W Polsce, przykładowo, działaniami rozliczeniowo-rozrachunkowymi zajmuje się Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (KDPW) oraz jego spółka zależna – KDPW_CCP. Jednakże KDPW stanowi wyłącznie formację przeznaczoną do rozrachunku sprzedaży aktywów na lokalnym rynku w złotówkach. Większość transakcji posiada natomiast zasięg globalny. W tym celu powstają międzynarodowe instytucje rozliczeniowo-rozrachunkowe (tzw. international CSDs).

– Euroclear jest liderem na rynku usług potransakcyjnych, które są ważnym elementem funkcjonowania depozytariuszy, banków centralnych czy komercyjnych, brokerów oraz managerów odpowiedzialnych za zarządzanie portfelem inwestycyjnym – wyjaśnia Jean-François de Ruette, Dyrektor, EquityReach & Corporate Actions Operations w Euroclear Bank.

Warto sobie również zadać pytanie, jakie znaczenie dla funkcjonowania całego rynku finansowego mają usługi rozliczeniowo-rozrachunkowe.

– Nasza funkcja rozrachunkowa przede wszystkim minimalizuje ryzyko finansowe bądź reputacyjne, na które byliby narażeni klienci, jeżeli transakcje nie zostałyby rozliczone na czas – wyjaśnia Jean-François de Ruette.

Ścieżka kariery

Rozpoczynając karierę w międzynarodowej instytucji rozrachunkowej, możemy zdecydować się na pracę w obszarze operacyjnym lub w dziale obsługi klienta.

– Specjaliści z obszaru operacyjnego zajmują się dostarczaniem informacji na temat transakcji, w tym przede wszystkim nadchodzących płatności bądź przyszłych zdarzeń korporacyjnych (tzw. corporate actions – przyp. red.). Dodatkowo eksperci zarządzają operacjami gotówkowymi bądź operacjami zabezpieczeń finansowych – mówi Jean-François de Ruette.

W przyszłości pracownicy tej branży mogą wybrać ścieżkę ekspercką, zgłębiając wiedzę na temat wybranych procesów, lub managerską, rozwijając kompetencje związane z zarządzaniem zespołem ekspertów.

Poszukiwane umiejętności

Branża securities clearing and settlements pozwala zobaczyć z bliska poszczególne etapy „cyklu życia” papierów wartościowych oraz gwarantuje pracę w międzynarodowym środowisku, w którym jednym z najważniejszych wymogów jest język angielski.

– Dzięki różnorodnym zadaniom wciąż się rozwijamy oraz mamy okazję zajrzeć za kulisy głośno komentowanych w mediach transakcji na rynku kapitałowym. Globalny charakter naszej branży zapewnia natomiast udział w międzynarodowych projektach – dodaje Jean-François de Ruette.

W zawodach związanych z procesem potransakcyjnym liczą się również takie cechy, jak terminowość, dokładność oraz zdolność rozwiązywania problemów.

– Przyszli specjaliści powinni cechować się dużą spostrzegawczością, być odpowiedzialni i mieć świadomość ryzyka, które towarzyszy ich pracy. Cenimy sobie również osoby, które, posiadając wysoko rozwinięte kompetencje interpersonalne, potrafią szybko stać się częścią zgranego zespołu – wymienia Jean-François de Ruette.