Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.
Kariera w Finansach i Bankowości 2015/2016
Podziel się:
Kwalifikacje, czyli jak przygotować się do zmian
Walka o talenty, którą zaczynają prowadzić pomiędzy sobą dynamicznie rozwijające się organizacje, oznacza tak naprawdę walkę o kompetencje.

Inteligentne przedsiębiorstwa potrzebują obecnie ekspertów z całkiem odmiennymi kompetencjami, zwłaszcza w obszarze finansów. Dlatego międzynarodowe organizacje, zrzeszające najlepszych praktyków w branży i przekazujących wiedzę studentom, starają się nadążyć za rynkowymi trendami. Przystępując do takich organizacji, jak właśnie ACCA, CIMA lub CFA studenci mają szansę nie tylko zgłębić wiedzę na temat rachunkowości czy audytu, ale i spojrzeć na biznes z szerszej perspektywy.

O to, jak kwalifikacje przystosowują kandydatów do zmian zachodzących na rynku pracy zapytaliśmy przedstawicieli międzynarodowych stowarzyszeń zrzeszających finansistów.

O ACCA 

Rok założenia: 1904

Obecna w Polsce od roku: 2004

Najpopularniejsze stanowiska z tytułem kwalifikacji: CFO, dyrektor finansowy, kontroler Finansowy

Uczelnie, z którymi współpracujemy: Akademia Leona Koźmińskiego, Politechnika Białostocka, Szkoła Główna Handlowa, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Uniwersytet ekonomiczny w Krakowie, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Warszawski

Start-upowa filozofia działania

Pisze Marcin Kieszczyński, Communications Manager:

Jednym z najczęściej powtarzanych powiedzeń w korporacjach jest: „Jedyna pewna rzecz to zmiana”. Obecnie jesteśmy świadkami nie tylko głębokich zmian w otaczającym świecie, ale też coraz większej dynamiki przeobrażeń zachodzących wokół nas, która dotyka również świat finansów. Z jednej strony globalizacja rynków, a z drugiej nastawienie na lokalne mikrospołeczności, a czasem wręcz pojedynczego konsumenta sprawia, że przed finansistami odpowiedzialnymi za zdrowie przepływów pieniężnych w ich organizacjach niełatwe zadanie dogłębnego zrozumienia specyfiki współczesnych finansów. Co więcej, ich kompetencje często sięgają znacznie dalej, obejmując również działy IT, gdzie rewolucja technologiczna napędzana przez takie zagadnienia, jak big data, chmury obliczeniowe, sieci społecznościowe czy technologie mobilne przeobraża nie tylko komunikację, ale podstawy funkcjonowania samych organizacji, które coraz śmielej przyjmują start-upową filozofię działania. To czyni ze współczesnego finansisty stratega, wizjonera, lidera zmian odpowiedzialnego za skuteczne przejście firmy do nowej rzeczywistości. Wobec tak głęboko i dynamicznie zachodzących zmian kompetencje samych finansistów muszą ulec aktualizacji. Na równi z umiejętnościami „twardymi” związanymi z samymi finansami, takimi jak ocena ryzyka, ewaluacja sprawozdań finansowych czy sporządzanie analiz, istotne są umiejętności „miękkie” – interpersonalne, komunikacyjne czy związane z zarządzaniem sobą i swoim czasem, często przesądzające o sukcesie w miejscu pracy. Tym istotniejsze jest stałe doskonalenie i rozwijanie swoich kompetencji, szczególnie w nowych, nieznanych dotąd obszarach – oznacza to, że współcześni finansiści pretendujący do bycia liderami muszą wychodzić poza swoją strefę komfortu. Solidną podstawę do dalszego rozwoju koniecznych dziś kompetencji dają kwalifikacje. ACCA pod tym względem wyznacza standardy. Dzięki stale aktualizowanemu sylabusowi, konsultowanemu z kluczowymi interesariuszami, w szczególności pracodawcami oraz kompleksowej zawartości egzaminów, obejmującej zagadnienia nie tylko z obszarów rachunkowości zarządczej i finansowej, ale również zarządzania ryzykiem, audytu czy podatków kwalifikacja ACCA w najpełniejszy sposób przygotowuje do pełnienia odpowiedzialnych funkcji w ramach współczesnych działów finansów. Warto zwrócić uwagę, że za sprawą szeroko zakrojonego programu akredytacji obejmującego 20 programów na 10 prestiżowych uczelniach ekonomicznych w Polsce obecni studenci mają możliwość rozpoczęcia zdobywania kwalifikacji ACCA jeszcze na studiach. Dzięki temu studenci zdobywają cenne uzupełnienie wiedzy akademickiej o praktyczne umiejętności i kompetencje odzwierciedlone w kwalifikacji ACCA, a w efekcie – dodatkowe zwolnienia z egzaminów ACCA. Tak wyposażeni absolwenci będą jeszcze bardziej gotowi do zmierzenia się z wyzwaniami współczesnych finansów.

O CFA 

Rok założenia: 1963

Obecna w Polsce: lata 90. XX w.

Najpopularniejsze stanowiska z tytułem kwalifikacji: zarządzający portfelem inwestycji finansowych, analityk finansowy, doradca finansowy

Uczelnie, z którymi współpracujemy: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Akademia Leona Koźmińskiego, Szkoła Główna Handlowa W Warszawie

Potrzebujemy interdyscyplinarnych specjalistów

Pisze prof. Krzysztof Jajuga, Prezes Instytutu CFA Society Poland:

Świat finansowy wczoraj i dziś Główne przemiany w świecie finansowym to: globalizacja rynków finansowych, wzrost różnorodności i skomplikowania instrumentów finansowych, wzrost zależności gospodarstw domowych od sytuacji na rynkach finansowych, pojawienie się nowych rodzajów ryzyka. Najważniejsze kompetencje w rękach finansisty w XXI wieku, jakie będą się liczyć, to: umiejętność analizowania instrumentów finansowych i oceny ryzyka, umiejętność kreatywnego rozwiązywania złożonych problemów, umiejętność pracy w zespole składającym się z osób o interdyscyplinarnym charakterze. Kwalifikacja wobec zmian Wymogi, których spełnienie jest niezbędne do uzyskania certyfikatu, są aktualizowane na bieżąco, dzięki analizie przeprowadzonej przez praktyków, którzy wskazują aktualne zmiany w niezbędnych na rynku kwalifikacjach, jak również dzięki analizie rozwoju nauki w tym zakresie. Jeśli chodzi o szkolnictwo wyższe, to w Polsce jest co najwyżej kilka uczelni (są one rozpoznawane przez CFA Institute), które nadążają za zmianami, niestety większość nie jest przygotowana do tego. Kandydat a rynek pracy Program CFA uczy wiedzy i umiejętności dotyczących finansów, zwłaszcza inwestycji finansowych na rynkach globalnych. Bardzo duża waga jest przyporządkowana do zagadnień etyki i profesjonalizmu zawodu. Certyfikat CFA uważany jest za „złoty standard” w świecie finansów. Z uwagi na wysokie kwalifikacje, jest to jeden ze zdecydowanie najwyżej wynagradzanych, jak również najbardziej poszukiwanych zawodów finansowych. Posiadaczowi certyfikatu łatwo jest uzyskać kwalifikacje niezbędne do innych profesji finansowych, m.in. biegłego audytora lub managera ryzyka (ale nie odwrotnie).

O CIMA 

Rok założenia: 1919

Obecna w Polsce od roku: 2011

Najpopularniejsze stanowiska z tytułem kwalifikacji: dyrektor finansowy, dyrektor operacyjny, kontroler finansowy

Uczelnie, z którymi współpracujemy: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Potrzebujemy odpowiednio wykorzystywać wiedzę

Pisze Jakub Bejnarowicz, Szef CIMA w Europie Środkowo-Wschodniej:

Światowa gospodarka powoli podnosi się z kryzysu, jednak mimo dobrych perspektyw na przyszłość eksperci wciąż widzą powody do niepokoju. W okresie niestabilności firmy potrzebują sprawnego zarządzania informacjami, aby szybko i umiejętnie reagować na zagrożenia i wykorzystywać stojące przed nimi szanse. Globalizacja oraz postęp technologiczny zwiększają poziom rywalizacji na wielu rynkach, dlatego dla zachowania konkurencyjności firmy powinny racjonalnie rozporządzać zasobami w określonych sektorach swojego biznesu. W zaistniałej sytuacji rośnie potrzeba odpowiedniego wykorzystania wiedzy, którą oferują specjaliści z dziedziny finansów. Ich ekspertyza może przełożyć się na znaczną poprawę kondycji finansowej przedsiębiorstw. W ciągle ewoluującym środowisku biznesowym w najbliższym czasie prym wieść będą rozmaite procesy księgowe, jednak specjaliści podkreślają równie ważną rolę uwarunkowań zewnętrznych. Biorąc pod uwagę obecne realia, ciągłe podnoszenie kompetencji jest kluczowe.

W niedalekiej przyszłości w zakresie ekspertyzy finansistów leżeć będzie nie tylko interpretacja aspektów ekonomicznych, ale także czynników pozafinansowych, takich jak nastroje społeczne czy przewidywanie trendów rynkowych. Istotnymi atutami profesjonalistów okażą się również zdolności interpersonalne i umiejętność pracy w zespole. Aspekt ten staje się szczególnie ważny w przypadku osób aspirujących do objęcia stanowisk kierowniczych. Warto więc zawczasu zainwestować w rozwój swojej kariery także poprzez kwalifikację Instytutu CIMA, dzięki której uczestnicy zyskują niezbędną wiedzę specjalistyczną, a także szlifują umiejętności osobiste. Oferowane kursy są na bieżąco aktualizowane i poszerzane o zagadnienia mające realny wpływ na kondycję przedsiębiorstw. Niedawno zaktualizowany sylabus skupia się m.in. na problematyce big data, zrównoważonego rozwoju czy raportowania zintegrowanego.

Co więcej, studenci Instytutu otrzymują dostęp do platformy e-learningowej CIMAconnect, gdzie znajdują obszerne zasoby stale uzupełnianych materiałów szkoleniowych oraz studiów przypadku. Dzięki temu mają wgląd w aktualne problemy i trendy panujące w dynamicznym środowisku biznesowym. Program nauczania CIMA zapewnia uczestnikom wiedzę, z którą pewnie wkroczą na rynek pracy. To także szansa dla tych, którzy są już aktywni zawodowo, ale chcą ugruntować swoją pozycję specjalisty. Kwalifikacja uczy całościowego spojrzenia na dany obszar działalności przedsiębiorstwa i została stworzona z myślą o udzieleniu wsparcia obecnym i przyszłym liderom, którzy muszą odnaleźć się pośród gwałtownych zmian zachodzących w branży finansowej i jednocześnie pomóc swoim podwładnym w rozwijaniu odpowiednich kompetencji czy poszerzaniu wiedzy determinującej osiągnięcie biznesowego sukcesu.