Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.
Kariera w Finansach i Bankowości 2016/2017
Podziel się:
CFA

Wybierz tę kwalifikację, jeżeli...

  • Szukasz wszechstronnego certyfi katu z zakresu zarządzania finansami
  • Chcesz zdobyć wiedzę na temat rynków globalnych
  • Możesz poświęcić 3 lata na zdobycie aktualnej wiedzy o finansach

W wyniku ostatniego kryzysu finansowego poszukuje się nowej jakości w obszarze dostarczanych analiz i raportów finansowych. Firmy chętnie zatrudniają finansistów, którzy, posiadając matematyczne i analityczne umiejętności, potrafią równocześnie spojrzeć na kwestie finansowe z szerszej perspektywy. Potwierdzeniem najwyższych standardów w obszarze inwestycyjnym jest tytuł CFA, otwarty również na dziedziny niezwiązane bezpośrednio z procesem inwestycyjnym.

– Program CFA to najbardziej wszechstronna ze znanych mi kwalifikacji finansowych. Jego posiadacze tworzą elitarne grono osób mogących pochwalić się szerokim zakresem wiedzy inwestycyjnej i doskonałym zrozumieniem otaczających ich procesów gospodarczych. Posiadanie tytułu CFA, a często już sam fakt zdania pierwszego poziomu egzaminów, jest na całym świecie interpretowane jako oznaka trudnego do osiągnięcia poziomu jakości i profesjonalizmu – przyznaje Wojciech Łyjak, CFA, ekspert przygotowujący do egzaminów CFA.

W bankowości inwestycyjnej oraz na rynku papierów wartościowych CFA uznaje się za międzynarodowy standard i prestiżową kwalifikację zawodową. Jak wylicza Wojciech Łyjak, w Polsce tytuł CFA przyznano do tej pory ok. 500 osobom. W skali globalnej legitymuje się nim przeszło 125 tysięcy osób. Program CFA, którego podstawę tworzy program nauczania bazujący na umiejętnościach praktycznych, określony jest przez specjalistów jako niezbędny do funkcjonowania w procesie podejmowania decyzji w dzisiejszym świecie profesjonalnego zarządzania finansami. Pracodawcy i klienci uznają, że specjaliści, którzy zdobyli tytuł CFA, są w stanie zarządzać finansami na całym świecie i mają świetne rozeznanie na globalnych rynkach.

Zakres wiedzy

Egzaminy CFA Institute przeprowadzane są w języku angielskim i składają się z trzech poziomów. Na początku studenci poznają szerokie spektrum narzędzi inwestycyjnych, tajniki raportowania i analizy finansowej. Drugi obszar uczy zastosowania tych narzędzi w praktyce inwestycyjnej oraz porusza wiele zagadnień związanych z klasyfikacją aktywów. Natomiast na ostatnim etapie finansiści potrafią już korzystać z metod analitycznych i wyciągać wnioski potrzebne w obszarze portfolio management i wealth planning. – Największym atutem kwalifikacji CFA jest jej szeroki zakres tematyczny. Zdający egzaminy muszą wykazać się wiedzą z tak odmiennych obszarów, jak sprawozdawczość finansowa, wycena instrumentów pochodnych czy makroekonomia – mówi Wojciech Łyjak. Warto również podkreślić, że Instytut CFA corocznie aktualizuje zawartość materiałów egzaminacyjnych.

– Po kryzysie 2008 r. istotnie zmodyfikowano partie dotyczące instrumentów dłużnych, zwiększając nacisk kładziony na zagadnienia ryzyka kredytowego oraz zasady funkcjonowania instrumentów opartych na kredytach hipotecznych – przyznaje Wojciech Łyjak.

Istotnym aspektem tej kwalifikacji, który porusza się już w pierwszym etapie, są zagadnienia etyczne.

– Etyka stanowi jeden z najważniejszych obszarów tematycznych sprawdzanych na wszystkich poziomach egzaminów CFA. Zarówno członkowie instytutu, jak i kandydaci przystępujący do egzaminów muszą przestrzegać zbioru zasad dotykających takich obszarów ich życia zawodowego, jak relacje z klientami, pracodawcami, rozwiązywanie konfliktów interesów czy wydanie rekomendacji analitycznych – wyjaśnia Wojciech Łyjak.

Czas trwania

Mimo niewielkiej liczby egzaminów, proces zdobycia kwalifikacji jest bardzo czasochłonny. Przyczyniają się do tego zarówno wysokie wymagania merytoryczne, jak i niska częstotliwość organizowania sesji. Chociaż w Polsce egzaminy są realizowane co sześć miesięcy, każdego roku przystąpić można tylko do jednego etapu. Oznacza to, że na zdobywanie kwalifikacji CFA należy przeznaczyć minimum trzy lata. Jak podaje Instytut CFA, na naukę trzeba poświęcić co najmniej 300 godzin, aby przyswoić nowy materiał oraz utrwalić posiadaną wiedzę z wielu obszarów tematycznych. Dla kandydatów łączących pracę zawodową z ubieganiem się o tę kwalifikację stanowi to niełatwe zadanie.

Perspektywy rozwoju

CFA staje się standardem na polskim rynku pracy. Coraz częściej organizacje, inwestując w rozwój specjalistów, starają się pokryć wysoki koszt uzyskania certyfikatu. Osoby z tytułem CFA pracują w sektorze usług finansowych na rynku kapitałowym, jak i poza branżą. Globalna rozpoznawalność i prestiż dają możliwość planowania kariery w wielu międzynarodowych instytucjach.

– Posiadacze tytułu CFA zajmują przede wszystkim pozycje zarządzających portfelami inwestycyjnymi oraz analityków inwestycyjnych. Są wśród nich również doradcy, konsultanci oraz profesjonaliści zarządzający ryzykiem. Coraz częściej wśród kandydatów, jak i osób legitymujących się tytułem CFA, spotyka się finansistów pracujących poza sektorem finansowym, np. w działach inwestycyjnych dużych firm wydobywczych, energetycznych czy produkcyjnych – podsumowuje Wojciech Łyjak.

Uczestnicy rynku finansowego, przedstawiciele biznesu i media na całym świecie uznają tytuł CFA za standard w zakresie najlepszych kwalifikacji zawodowych. Wielu pracodawców przy przyznawaniu awansów zawodowych na stanowiska wyższego szczebla w zakresie zarządzania finansami i inwestycjami wymaga posiadania tytułu CFA. Wart podkreślenia jest fakt, że tytuł CFA został uznany przez Ministerstwo Finansów. Osoby posiadające tytuł CFA po zdaniu sprawdzianu umiejętności mogą zostać wpisane na listę doradców inwestycyjnych.

Robert Zabłudowski

Młodszy Analityk

Kierunek studiów: Informatyka i Ekonometria
Egzaminy: CFA level 1 (zdany w grudniu 2015 r.), CFA level 2 candidate (czerwiec 2017 r.) Kwalifikację CFA poleciłbym: Wszystkim pracownikom mającym styczność z rynkiem fifi nansowym bądź inwestycjami.
Dzięki CFA udało mi się: Zdobyć szeroką i aktualną wiedzę z zakresu rynków finansowych oraz analizy finansowej. Zdobyta wiedza dała mi silną podstawę do rozpoczęcia pracy jako analityk na rynku kapitałowym.

Co świadczy o prestiżu tytułu CFA na polskim rynku pracy?

Jest to najbardziej uznana na świecie kwalifikacja z branży finansowo-inwestycyjnej, a jej posiadacze są bardzo pożądani przez prestiżowych pracodawców na świecie, co aktualnie przełożyło się również na rynek polski. Siłą tego certyfikatu jest to, że, aby go zdobyć, należy bardzo dobrze opanować materiał proponowany przez CFA Institute. Wymaga to sporych nakładów czasu i wielu poświęceń, dlatego tylko nieliczne osoby mogą się pochwalić tym tytułem. Certyfikat jest niejako potwierdzeniem, że osoba, która go posiada, opanowała gruntownie pełen zakres wiedzy, który stał się światowym standardem w branży finansowej. Kwalifikacja została również niedawno uznany przez Komisję Nadzoru Finansowego. Ta decyzja umożliwiła osobom posiadającym certyfikat skróconą ścieżkę zdobycia polskich kwalifikacji doradcy inwestycyjnego i maklera.

Jak oceniasz poziom trudności poszczególnych egzaminów w ramach tej kwalifikacji?

Zdałem jak dotąd jedynie pierwszy etap egzaminów i mogę powiedzieć, że, mimo iż jest trudny, to program nauki jest bardzo dobrze ustrukturyzowany. Jeżeli mamy dość siły woli oraz systematyczności, jesteśmy w stanie dobrze się do niego przygotować i z dużym prawdopodobieństwem zdać. Jeśli chodzi o czas przygotowania, to w moim przypadku wyniósł on 300–400 godzin nauki.

Które zagadnienia uważasz za najbardziej istotne z punktu widzenia współczesnych finansów?

Osobiście uważam, że bardzo ważne będzie łączenie technologii z finansami. Widać to zwłaszcza na najbardziej innowacyjnych i rozwiniętych rynkach, gdzie specjaliści potrafiący połączyć świat finansów i technologii są bardzo poszukiwani.

Na jakim etapie kariery zawodowej należy poważnie pomyśleć o kwalifikacji CFA?

Jeżeli ktoś wiąże swoją przyszłość z rynkiem kapitałowym, powinien pomyśleć o certyfikacie jak najwcześniej. Pierwszy etap zdałem od razu po studiach, jeszcze przed podjęciem pracy na pełen etat.

Zakres tematyczny
Poniższe liczby w nawiasach oznaczają wagę przypisywanom trezm poziomom egzaminu (level I; level II oraz level III)
Ethical and Professional Standards (15; 10–15; 10–15)
Quantitative Methods (12; 5–10; 0)
Economics (10; 5–10; 5–15)
Financial Reporting and Analysis (20; 15–20; 0)
Corporate Finance (7; 5–15; 0)
Equity Investments (10; 15–25; 5–15)
Fixed Income (10; 10–20; 10–20)
Derivatives (5; 5–15; 5–15)
Alternative Investments (4; 5–10; 5–15)
Portfolio Management and Wealth Planning (7; 5–10; 40–55)