Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.
Kariera w Finansach i Bankowości 2016/2017
Podziel się:
Doradztwo podatkowe

Wybierz karierę w tej branży, jeżeli…

  • Chcesz pracować w prężnie rozwijającym się segmencie doradczym
  • Posiadasz analityczny umysł, a do tego lubisz głowić się nad kazusami
  • Planujesz zostać ekspertem znającym się na zawiłościach ustaw podatkowych

Dobra passa branży podatkowej trwa od kilku lat. Według opublikowanego w 2016 r. corocznego rankingu „Rzeczpospolitej” przychody firm z wielkiej czwórki wynoszą łącznie ok. 660 mln zł, czyli o ponad 60 mln zł więcej niż w roku poprzednim. W przypadku tych firm możemy mówić o spektakularnym wzroście, który w stosunku do roku poprzedzającego wynosi aż 10 proc. To dużo w porównaniu z innymi branżami sektora finansowego. Ale nie tylko najwięksi gracze mogą pochwalić się tak świetnymi wynikami. Pierwsza dwudziestka wypracowała w sumie blisko 900 mln zł przychodu, o ok. 100 mln więcej niż w 2014 r.

– Za tak dobrą kondycją naszej branży stoi przede wszystkim wzmożona aktywność ustawodawcy oraz nierzadko skomplikowany charakter przepisów podatkowych. Konieczność odpowiedniego ich zastosowania wymaga wsparcia ekspertów, którzy pracują w firmach doradczych – wyjaśnia Wojciech Kawa, Manager w KPMG. – Aby sprawnie poruszać się w tym dość zawiłym i zmiennym systemie podatkowym, przedsiębiorstwa poszukują specjalistów, którzy będą w stanie rozwiązać wszelkie wątpliwości.

Poza funkcją, w której doradca podatkowy tłumaczy i przekłada zawiłości systemu podatkowego na możliwe do zastosowania reguły, warto wskazać jeszcze na dwa kluczowe obszary, z których mogą skorzystać potencjalni klienci, a są nimi:

  • korzyść finansowa, czyli realne zmniejszenie obciążeń podatkowych fi rmy w zgodzie z przepisami prawa podatkowego;
  • minimalizacja ryzyka, czyli ochrona prowadzonego biznesu przed negatywnymi skutkami związanymi z kontrolą podatkową oraz konsekwencjami karnoskarbowymi.

Złożona rzeczywistość biznesowa przekłada się na większe oczekiwania klientów, dlatego proste porady podatkowe nie zaspokajają już rosnącego apetytu na profesjonalne usługi doradcze. Przedsiębiorcy potrzebują „szytej na miarę” pomocy w procesie dostosowywania się do najnowszych wymogów, jak m.in. konieczność wdrożenia Jednolitego Pliku Kontrolnego, nowe zasady prowadzenia dokumentacji w zakresie cen transferowych bądź budząca wiele wątpliwości klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania.

Aktywność regulatorów rynku wymusza na organizacjach specjalizujących się w podatkach inwestycję w rozbudowę zespołów podatkowych. Swoją ścieżkę kariery realizują oni w kilku kluczowych obszarach, które tworzą kompleksowy obraz doradztwa podatkowego, a są nimi:

Doradztwo w zakresie podatków pośrednich – regulacje dotyczące podatków pośrednich należą do najbardziej złożonych i podlegających najczęstszym zmianom przepisów prawa podatkowego. Doradztwo oferuje tutaj kompleksową obsługę w zakresie podatku od towarów i usług (VAT), podatku akcyzowego, ceł i handlu zagranicznego, podatków ekologicznych, a nawet opłat wynikających z prawa autorskiego.

Doradztwo w zakresie CIT – obejmuje podatek dochodowy od osób prawnych (ang. corporate income tax). CIT jest rodzajem podatku bezpośredniego, obciążającego dochody uzyskane przez przedsiębiorstwa. Usługi w tym obszarze obejmują pomoc w kwalifikacji przychodów i kosztów, właściwą kalkulację wysokości podatku odroczonego oraz przeprowadzanie przeglądów podatkowych i ich automatyzację.

Doradztwo dla pracodawców – obejmuje wszystkie podatki związane z relacją pracownik–pracodawca, czyli głównie podatek dochodowy od osób fizycznych, ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, a także kwestie związane z legalizacją pobytu i zatrudnienia obcokrajowców.

Doradztwo w zakresie cen transferowych – obejmuje głównie doradztwo związane z transakcjami występującymi pomiędzy podmiotami, które według definicji prawa podatkowego są podmiotami powiązanymi. Doradztwo dotyczy zatem porad w zakresie opracowania właściwych metod wyceny przepływów produktów, usług oraz środków niematerialnych i prawnych w transakcjach między tymi podmiotami.

Doradztwo w zakresie podatków międzynarodowych – obejmuje doradztwo z zakresu opodatkowania transakcji transgranicznych oraz projekty międzynarodowego planowania podatkowego. Zalicza się do tego obszaru również pomoc krajowym i zagranicznym firmom w redukcji obciążeń podatkowych oraz w poprawie wyniku finansowego i usprawnieniu procesu przepływów pieniężnych.

Jednakże nie tylko regulacje oraz brak stabilności polskiego systemu podatkowego wpływają na dynamiczny rozwój tej branży. Podobnie jak inne obszary sektora finansowego, również doradztwo podatkowe zmienia swoje oblicze pod wpływem technologii.

– Każda regulacja wpływa na obszar zarządzania podatkami, a na znaczeniu zyskuje transparentność podatkowa. Takie podejście przesuwa punkt ciężkości w kierunku innowacji, wspierających działy podatkowe w tej płynnej rzeczywistości. Dlatego firmy doradcze inwestują w zespoły zajmujące się tworzeniem specjalnego oprogramowania, które ma na celu wspierać organizacje w procesie np. raportowania – przyznaje Ilona Augustyniak, Tax Specialist w KPMG.

Ścieżka kariery

W zespołach doradczych wyspecjalizowanych w zagadnieniach podatkowych pracują zarówno doradcy podatkowi posiadający wykształcenie stricte finansowe, jak i absolwenci, którzy ukończyli prawo. Kariera przyszłego doradcy najczęściej zaczyna się od praktyki w specjalistycznej kancelarii lub jednej z firm doradczych. Po kilku latach na stanowisku konsultanta specjalista może awansować na stanowisko managerskie. Odpowiada wtedy całościowo za duże projekty konsultingowe.

– Ścieżka kariery w naszej branży łudząco przypomina rozwój zawodowy doradców w innych obszarach konsultingu. Oferujemy zatem jasną i przejrzystą ścieżkę, zaczynającą się od asystenta, który rozwija swoje kompetencje pod czujnym okiem konsultanta lub tzw. supervisora. Od osób, które oswoiły się już z tematyką podatkową, oczekujemy coraz większej samodzielności oraz przedstawiania pomysłów, które pomogą klientowi rozwiązać problemy natury podatkowej – przyznaje Wojciech Kawa.

Mimo że dwa lata temu profesji doradcy podatkowego nie ominęła deregulacja, sama licencja wciąż świadczy o kompetencjach specjalistów. Nowelizacja z 2014 r. skraca czas trwania praktyki zawodowej z dwóch lat do sześciu miesięcy, ale nie znosi obowiązku dwuetapowego egzaminu zawodowego, który należy zdać, posiadając wykształcenie wyższe (również tytuł licencjata). Posiadanie tytułu doradcy podatkowego nie jest warunkiem koniecznym świadczenia niektórych usług doradczych, natomiast dla klienta jest pewną gwarancją, iż osoba z tym tytułem rzeczywiście posiada odpowiednią wiedzę. Bardzo istotny jest również fakt, iż osoby bez tytułu doradcy podatkowego nie mogą reprezentować swoich klientów w postępowaniach podatkowych i sądowo-administracyjnych. A to właśnie w tych postępowaniach rozstrzyga się często przyszłość danego przedsiębiorcy.

Co ważne z perspektywy etyki, która w świecie finansów odgrywa coraz większą rolę, profesja doradcy podatkowego jest zawodem zaufania publicznego. Na takim specjaliście spoczywa spora odpowiedzialność, a wszystkie zachowania podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej. Każdy doradca podatkowy przynależy do samorządu zawodowego, który stoi na straży legalizmu i etyki zawodowej, dbając jednocześnie o jakość posiadanej przez doradców wiedzy, która powinna być na bieżąco aktualizowana poprzez podnoszenie kwalifikacji i udział w szkoleniach.

Poszukiwane umiejętności

Doradca podatkowy to specjalista posiadający o wiele szerszą wiedzę niż księgowy. Przebijając się przez gąszcz przepisów i edukując klientów w zakresie podatków, doradcy powinni zapewnić dobrze pojmowaną i zgodną z literą prawa optymalizację. Łącząc świat przepisów z zagadnieniami finansowymi, od doradców wymaga się posiadania umiejętności analitycznych oraz znajomości przepisów prawnych. Dużą rolę odgrywają również kompetencje miękkie, ponieważ doradcy współpracują ściśle ze specjalistami po stronie klienta, począwszy od stanowisk księgowych, a skończywszy na spotkaniach z dyrektorem finansowym. Umiejętność prowadzenia rozmowy oraz przekazywania precyzyjnych i wartościowych z punktu widzenia klienta informacji jest bardzo pożądana w profilu kompetencyjnym przyszłego doradcy.

– Wiedza merytoryczna pozwala nam na szybszy ogląd sytuacji. Jednakże dobry doradca podatkowy potrafi myśleć kreatywnie, posiada pewną ciekawość poznawczą oraz nie boi się odpowiedzialności w zakresie proponowanych rozwiązań. W kolejnych etapach rozwoju zawodowego nieocenione są również kompetencje związane z zarządzaniem zespołem i projektami – podsumowuje Wojciech Kawa. 

KPMG

Ilona Augustyniak, Tax Specialist

W KPMG od 2015 r.

Absolwentka: Prawa na Uniwersytecie Warszawskim
Jestem w trakcie uzyskiwania: Tytułu radcy prawnego (III rok aplikacji)
Moja branża uczy: Odpowiedzialności, koleżeństwa, wiary we własne możliwości.
Młodemu pokoleniu brakuje: Indywidualnego i przemyślanego podejścia do kariery zawodowej.
Gdybym nie była finansistą, chciałabym: Pomagać założycielom start-upów w tworzeniu modelów biznesowych i zdobywaniu inwestorów.

 

Wojciech Kawa, Manager

W KPMG od 2016 r.

Absolwent: Prawa i Politologii na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Posiadam: Ukończone Podyplomowe Studium Podatków i Prawa Podatkowego (Uniwersytet Warszawski)
Moja branża uczy: Kreatywności, odpowiedzialności, pracy zespołowej, samodzielnego myślenia, podejmowania decyzji.
Młodemu pokoleniu brakuje: Skromności. Ambicje i oczekiwania młodych ludzi często nie znajdują pokrycia w ich kwalifikacjach oraz wiedzy merytorycznej.
Gdybym nie był finansistą, zostałbym: Lekarzem, adwokatem lub fotografem.

Zawód doradcy podatkowego to profesja ciekawsza, niż sądzisz

Jakie wyzwania kryje w sobie zawód doradcy podatkowego? Jakie kompetencje warto posiadać w tej branży? Zobacz perspektywy rozwoju doradztwa podatkowego oczami managera oraz asystenta w firmie KPMG.


Jakie stereotypy panują wśród młodych ludzi na temat doradztwa podatkowego?

Ilona Augustyniak: Młodzi ludzie nie do końca wiedzą, jak wiele wyzwań zawodowych każdego dnia stawia przed nami doradztwo podatkowe. Wśród studentów i absolwentów panuje przeświadczenie, że wykonujemy nudną i powtarzalną pracę. A podatki to tak naprawdę niebywale ciekawa dziedzina finansów, gdzie trzeba myśleć kreatywnie, aby znaleźć właściwe rozwiązania i rozstrzygnąć sporne kwestie.

Wojciech Kawa: Myślę, że osobom nieznającym specyfiki naszej branży często przychodzą do głowy dalekie od prawdy skojarzenia, jak np. biurko, stos papierów, może nawet nudna, odtwórcza praca… A kiedy patrzę na przebieg swojej kariery zawodowej, muszę stwierdzić, że jest dokładnie odwrotnie. Każdy nowy szczebel wiązał się z ciekawszymi zadaniami, większą odpowiedzialnością i szerszą wiedzą podatkową. Jako przykład można podać takie obszary, jak samodzielne zarządzanie projektami, kreowanie nowych rozwiązań, zarzadzanie zespołem, nawiązywanie relacji z klientami, ciekawe szkolenia, również międzynarodowe, oraz podróże służbowe.

A czy młode osoby, które dołączają do KPMG, mają świadomość tego, co może im zaoferować doradztwo podatkowe?

Wojciech: Z tą świadomością bywa różnie. Podczas spotkań rekrutacyjnych mam przyjemność rozmawiać z młodymi kandydatami, którzy interesują się kwestiami podatkowymi, ale uważam, że na studiach większą uwagę poświęca się prawu finansowemu niż podatkom. Dlatego czasem studenci bądź świeżo upieczeni absolwenci nie zawsze mają świadomość, czym się zajmujemy i z jakimi wyzwaniami może wiązać się ich przyszła praca oraz kariera zawodowa.

Jak może wyglądać przeciętny dzień doradcy podatkowego?

Wojciech: To zależy oczywiście od zajmowanego stanowiska. Mój rozkład dnia polega m.in. na spotkaniach z klientami, prezentacji ofert, poszukiwaniu rozwiązań bardziej skomplikowanych problemów natury podatkowej, ale ze względu na to, że pracuję jako manager, wykonuję także zadania związane z zarządzania zespołem i projektami. Ilona natomiast, która jest w KPMG konsultantem, towarzyszy mi podczas spotkań z klientami i wykonuje zadania merytoryczne.

Czego oczekują od doradców podatkowych Państwa klienci?

Wojciech: Kwestie podatkowe potrafią być bardzo złożone, a oczekiwania klientów zróżnicowane. Pamiętajmy, że w rzeczywistość podatkową wpisana jest zmienność związana z aktywnością regulatorów rynku. Nowelizacja bądź wejście w życie nowych przepisów niesie ze sobą niezidentyfikowane jeszcze ryzyko, a dzięki naszemu wsparciu klienci zyskują pewność, że specjaliści trzymają rękę na pulsie. Wspólnie w ramach naszych zespołów eksperckich wypracowujemy jak najlepsze rozwiązania w takim zakresie, na który pozwala nam prawo, aby podatnik, czyli nasz klient, otrzymał optymalny produkt.

Jak KPMG przygotowuje swoich doradców pod kątem merytorycznym?

Wojciech: Mamy dostęp do szerokiego spektrum szkoleń branżowych, również międzynarodowych, dlatego z podatkami nasi specjaliści są zawsze na bieżąco. Co ważne, sami również przeprowadzamy liczne szkolenia, ponieważ zależy nam na edukacji naszych klientów. Ponadto KPMG wspiera pracowników w uzyskiwaniu licencji doradcy podatkowego lub też różnego rodzaju certyfikatów. Doradztwo podatkowe, podobnie jak m.in. audyt, to wiele ciekawych projektów, wiele branż i różniący się od siebie klienci.

Z kim Państwo rozmawiają w trakcie prowadzenia projektu?

Ilona: Dopasowujemy strukturę naszych zespołów do oczekiwań klienta. Jako konsultant rozmawiam przede wszystkim z osobami na stanowiskach księgowych. Co ważne, KPMG wypracował przez szereg lat model doradczy, który sprawdza się również obecnie w trakcie współpracy z bardzo różnymi klientami.

Wojciech: Podczas pierwszego etapu, czyli rozmów negocjacyjnych, managerowie spotykają się z kadrą zarządzającą, w skład której wchodzą przedstawiciele zarządu spółek i dyrektorzy finansowi, a w przypadku projektów realizowanych z podmiotami prawa publicznego – z prezydentami lub burmistrzami miast oraz wójtami. Kiedy natomiast projekt wchodzi bezpośrednio w fazę realizacji, do pracy przystępują specjaliści zajmujący się różnymi zagadnieniami podatkowym, m.in.: CIT-em, VAT-em bądź PIT-em. Czasami zdarza się, że stopień skomplikowania projektu wymaga od nas współpracy z zespołem audytorów i prawników. Doradca podatkowy to zawód zaufania publicznego powołany ustawą o doradztwie podatkowym.

Jakie znaczenie w Państwa profesji ma etyka?

Ilona: Etyka odgrywa znaczącą rolę, zwłaszcza jeżeli mówimy o przestrzeni dialogu z klientem. W świecie biznesu to zaufanie jest podstawą relacji.Nie wyobrażam sobie pracy doradcy podatkowego, który nie działałby zgodnie z przepisami. Nieetyczne zachowania działają na niekorzyść klienta, który, tracąc zaufanie do doradcy, czuje się po prostu mniej bezpiecznie.

Wojciech: Proszę pamiętać, że doradztwo podatkowe należy do branż regulowanych przez prawo. Spoczywa zatem na nas duża odpowiedzialność. Istotnym etapem w naszej karierze zawodowej jest udział w procesie certyfikacji na doradcę podatkowego. Otrzymując ten tytuł, dołączamy do korporacji doradców, a nieuczciwe praktyki są silnie napiętnowane przez środowisko i podlegają sądownictwu oraz ryzyku wykreślenia z listy doradców podatkowych.W wykonywaniu naszego zawodu niedopuszczalne jest naruszenie tajemnicy, którą mamy obowiązek zachować jako doradcy. W praktyce nie możemy przekazywać żadnych informacji osobom postronnym, zarówno prowadząc projekt doradczy, jak również po jego zakończeniu.

Czy Państwo posiadają tytuł doradcy podatkowego?

Ilona: W tym momencie odbywam aplikację radcy prawnego i właśnie kończę trzeci rok, co oznacza, że w przyszłym roku przystąpię do egzaminu końcowego. Natomiast nad kwalifikacją doradcy podatkowego się zastanawiam i z pewnością będę chciała uzyskać ten tytuł w nadchodzących latach.

Wojciech: Z pewnością wyda się to Panu dziwne, ale, mimo że pracuję w tej branży od prawiejedenastulat,dopiero teraz jestemwtrakciezdobywania tej kwalifikacji. Aby być dobrymdoradcą podatkowym, liczy się przede wszystkim doświadczenie i udział w licznych projektach. Osobom, które chciałyby zajmować się tematyką podatków, poleciłbym uzyskanie tego tytułu, ponieważ przystąpienie do egzaminu daje możliwość kompleksowego usystematyzowania swojej wiedzy. Zdarzają się oczywiście zagadnienia, których nie wykorzystuje się później w praktyce, ponieważ nasz zawód, o czym rozmawialiśmy wcześniej, silnie kształtuje specjalizacja. Dodatkowo, tzw. ustawa korporacyjna każe doradcom podatkowym stale podnosić swoje kwalifikacje poprzez udział w konferencjach, seminariach i szkoleniach. Chciałbym podkreślić jeszcze jeden istotny aspekt, który może mieć wpływ na naszą karierę zawodową. Deregulacja profesji doradcy podatkowego okazała się tylko częściowa, co oznacza, że można świadczyć usługi doradcze bez posiadania tego tytułu, ale w niepełnym zakresie. Osoba nieposiadająca tytułu doradcy podatkowego, pracująca w takiej firmie jak nasza, nie może np. reprezentować klienta przed sądemadministracyjnym w roli pełnomocnika.

Czy KPMG zachęca swoich specjalistów, asystentów bądź konsultantów do uzyskiwania tytułu doradcy podatkowego?

Ilona: W KPMG jakość usług, które dostarczamy klientowi, świadczy o marce i pozycji na rynku doradczym, dlatego inwestycja w pracowników wydaje się ważnym elementem naszej strategii biznesowej. Każdy z nas, ktowykaże się taką inicjatywą, może liczyć na pełne zaangażowanie po stronie pracodawcy. Nie tylko możemy liczyć na dofinansowanie do egzaminu na doradcę podatkowego, ale przysługują nam również dodatkowe dni wolne, które należy poświęcić na naukę.

Czy poza tytułem doradcy podatkowego warto pomyśleć o innych kwalifikacjach cenionych w branży finansowej?

Wojciech: Niektórzy z nas realizują ścieżkę biegłego rewidenta, ponieważ planują pójść w kierunku audytu finansowego. Ale młodym osobom polecałbym kwalifikację oraz szkolenia z rachunkowości. Podatki są branżą funkcjonującą pomiędzy dwoma światami – prawem i księgowością. Jako doradcy często stykamy się z zagadnieniami, które wymagają wnikliwej analizy finansowej, a zatem znajomość aspektów księgowych bardzo przydaje się w naszym zawodzie. Co ważne, trudno świadczyć usługi doradcze w zakresie podatków, nie posiadając wiedzy z zakresu rachunkowości.

Porada rekrutera:

W doradztwie podatkowym najlepiej odnajdują się osoby potrafiące efektywnie pracować w zespole. Ważną cechą kandydata jest także zainteresowanie tematyką podatkową i umiejętność porozumiewania się w języku angielskim.

Katarzyna Borowska, HR Specialist, KPMG