Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.
Kariera w Finansach i Bankowości 2016/2017
Podziel się:
Securities Clearing & Settlements Industry

Wybierz karierę w tej branży, jeżeli…

  • Chcesz uczestniczyć w rozliczeniach transakcji na rynkach kapitałowych
  • Lubisz odpowiedzialną i pełną wyzwań pracę w dużych instytucjach finansowych
  • Znasz języki obce i chcesz rozwijać swoje kompetencje w świecie finansów

Rynek kapitałowy uważa się za jedną z najważniejszych części gospodarki i kluczowy element globalnej infrastruktury finansowej. Dzięki temu segmentowi świata finansów przedsiębiorstwa mogą pozyskać odpowiedni kapitał na rozwój własnej działalności. Dodatkowo, uczestników tego rynku poddaje się każdego dnia obiektywnej i surowej ocenie innych inwestorów.

Rynek kapitałowy tworzy skomplikowana struktura oparta na relacjach pomiędzy kupującymi a sprzedającymi instrumenty finansowe, czyli przede wszystkim papiery wartościowe, takie jak akcje, obligacje czy też warranty subskrypcyjne. Relacje pomiędzy uczestnikami rynku kapitałowego można podzielić na trzy kluczowe etapy: emisyjny, transakcyjny oraz potransakcyjny.

O ile proces obejmujący zawieranie transakcji jest dobrze znany, o tyle wiedza dotycząca funkcji potransakcyjnych wydaje się mniej rozpowszechniona. Jednakże bez tej mniej widocznej "trzeciej strony" rynku kapitałowego cały proces transakcyjny byłby ryzykowny i niestabilny.

– Cały proces potransakcyjny (ang. post-trade process), na który składa się szereg aktywności, ma na celu przeniesienie w sposób bezpieczny praw nabycia papieru wartościowego ze sprzedającego na kupującego – wyjaśnia Diederik Geeraerts, Operations Director, Funds Order Placement w Euroclear Bank. – Bez efektywnej infrastruktury potransakcyjnej rynki kapitałowe zmagałyby się z mniejszą skutecznością i bezpieczeństwem przeprowadzanych transakcji, a inwestorzy z większym ryzykiem i wyższymi kosztami.

Usługi powiązane bezpośrednio z transakcjami dotyczą kilku istotnych działań, określanych zbiorczym pojęciem clearing and settlement, tłumaczonym na język polski jako rozliczenie i rozrachunek.

– Organizacje dostarczające usługi potransakcyjne, do których zalicza się również Euroclear, pomagają minimalizować ryzyko towarzyszące międzynarodowym operacjom rozliczeniowym, poprzez usługi powiernicze (ang. custody services) i zabezpieczające transakcje (ang. collateral services). Euroclear odpowiada również za standaryzację i automatyzację procedur oraz stara się w najwyższym stopniu zniwelować ryzyko popełnienia błędu przez człowieka, co mogłoby skutkować stratami po stronie uczestników rynku kapitałowego – dodaje Diederik Geeraerts.

Za owe funkcje odpowiada zatem trzecia strona transakcji, czyli izba rozliczeniowa, która jest częścią albo centralnej strony rozliczeń (CCP – ang. central counter-party), albo centralnego depozytu papierów wartościowych (CSD – ang. central securities depository). W Polsce działaniami rozliczeniowo-rozrachunkowymi zajmuje się Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (KDPW) oraz jego spółka zależna – KDPW_CCP. Jednakże KDPW stanowi wyłącznie formację przeznaczoną do rozrachunku sprzedaży aktywów na lokalnym rynku w złotówkach. Większość transakcji posiada natomiast zasięg globalny. W celu rozliczania takich transakcji powstają międzynarodowe instytucje rozliczeniowo-rozrachunkowe, takie jak m.in. Euroclear (tzw. international CSDs).

– Wspieramy procesy transakcyjne, w których bierze udział ok. 2 tys. uczestników rynku finansowego na całym świecie. Nasze usługi obejmują: emisję i rozliczenie transakcji, obsługę operacyjną aktywów (ang. asset servicing), zarządzanie przedmiotem finansowania (ang. collateral management), udzielanie pożyczek w formie papierów wartościowych (ang. securities lending) oraz administrację funduszami (pobór i wykup jednostek funduszu inwestycyjnego). Charakter prowadzonej przez nas działalności wymaga silnego i jednocześnie stabilnego środowiska biznesowego, prowadzenia wszystkich aktywności rozliczeniowych w modelu DVP (skrót od ang. delivery-versus-payment, który dotyczy reguły dokonania transakcji giełdowych polegającej na zagwarantowaniu równoczesnego przekazania papierów wartościowych i gotówki – przyp. red.) oraz zachowania ciągłości biznesu przy wsparciu centrów IT przechowujących zbiory danych (tzw. IT data centres) – informuje Diederik Geeraerts.

Ścieżka kariery

Branża dotycząca procesów potransakcyjnych może zaoferować młodym ludziom wiele ciekawych i różnorodnych zadań, a karierę rozpoczyna się bądź w obszarze operacyjnym lub w dziale obsługi klienta. Stając się częścią międzynarodowej organizacji, studenci oraz absolwenci wkraczają w fascynujący świat finansów.

– Specjalista, dołączając do Euroclear, rozpoczyna niezwykłą przygodę, prowadzącą do samego centrum świata finansów, w którym transakcji dokonują uczestnicy rynków kapitałowych, i ma szansę na rozwój w jednej z największych instytucji finansowych świadczących usługi dla międzynarodowych klientów – potwierdza Diederik Geeraerts.

W przyszłości natomiast pracownicy tej branży mogą wybrać ścieżkę ekspercką, zgłębiając wiedzę na temat wybranych procesów, lub managerską, rozwijając kompetencje związane z zarządzaniem zespołem ekspertów.

Poszukiwane umiejętności

Obecność instytucji rozliczeniowych buduje większe zaufanie inwestorów do rynku kapitałowego, dlatego w tej branży pracują osoby odpowiedzialne, dokładne, spostrzegawcze i świadome wagi wykonywanych obowiązków. W obszarze operacyjnym ogromne znaczenie ma bardzo dobra znajomość języka angielskiego, a na stanowiskach wymagających kontaktu z klientem – również drugiego języka obcego. Stawiając pierwsze kroki w tej branży, przyszli specjaliści nie muszą posiadać wiedzy finansowej.

– Ogromne znaczenie ma dla nas umiejętność szybkiego uczenia się, otwartość na nowe rzeczy oraz zastosowanie świeżo zdobytej wiedzy w praktyce. Słowem – kandydat powinien mieć otwarty umysł i nie bać się wyzwań, jakie przed nim stawiamy. Weryfikujemy również wśród kandydatów ich motywację, a także umiejętności organizacyjne. Co ważne, pracujemy w zespołach, dlatego kompetencje interpersonalne są dla nas równie istotne – podsumowuje Diederik Geeraerts.

Diederik Geeraerts

Operations Director - Funds Order Placement, Euroclear

W Euroclear Bank od: 2005 r.
Ukończyłem: Marketing and Accountancy na KHLeuven
Z sektorem finansowym jestem związany od: 2004 r.
Posiadam: dodatkowy dyplom TransConstellation Academy – Solvay Business School 
Specjalizuje się w: funduszach i instrumentach o stałym dochodzie
Karierę zaczynałem jako: Marketing Analyst w American Express
Moja branża uczy: pracy zespołowej, osiągania wspólnych celów, ustalania priorytetów.
Gdybym nie był finansistą, to: wypożyczałbym skutery wodne na Bahamach.

Dlaczego tzw. post-trading ma znaczenie w funkcjonowaniu globalnego rynku finansowego?

Diederik Geeraerts: Cały proces potransakcyjny (ang. post-trade process), na który składa się szereg aktywności, ma na celu przeniesienie w sposób bezpieczny praw nabycia papieru wartościowego ze sprzedającego na kupującego. Załóżmy, że zgodziłem się sprzedać samochód za cenę tysiąca euro. Tę czynność nazywamy właśnie sprzedażą. Natomiast przekazanie kluczyków kupującemu w zamian za otrzymanie pieniędzy możemy potraktować jako rozliczenie transakcji, polegającej na przekazaniu prawa własności drugiej stronie transakcji, czyli kupującemu. Z podobnym procesem mamy do czynienia na rynkach kapitałowych. Bez efektywnej infrastruktury potransakcyjnej rynki kapitałowe zmagałyby się z mniejszą skutecznością i bezpieczeństwem przeprowadzanych transakcji, a inwestorzy z większym ryzykiem i wyższymi kosztami.

Przed jakimi rodzajami ryzyka na rynku kapitałowym zabezpieczają instytucje finansowe zajmujące się procesami rozliczeniowymi i rozrachunkowymi?

Organizacje dostarczające usługi potransakcyjne, do których zalicza się również Euroclear, pomagają minimalizować ryzyko towarzyszące międzynarodowym operacjom rozliczeniowym, w tym usługi powiernicze (ang. custody services) i zabezpieczające transakcje (ang. collateral services). Odpowiadamy również za standaryzację i automatyzację procedur oraz staramy się w najwyższym stopniu zminimalizować ryzyko popełnienia błędu przez człowieka, co mogłoby skutkować stratami po stronie uczestników rynku kapitałowego. Eurolcear działa w silnie regulowanym ustawowo środowisku oraz zawsze ma na uwadze dobro klienta. Kładziemy również duży nacisk na zarządzanie ryzykiem, które stanowi element naszej kultury organizacyjnej. Obecność naszej organizacji w ramach finansowej infrastruktury oraz oferowane przez nas usługi przekładają się na stabilność rynków finansowych.   

Jakie procesy operacyjne są realizowane przez organizację specjalizującą się w obszarze securities clearing & settlement industry?

Wspieramy procesy transakcyjne, w których bierze udział ok. 2 tys. uczestników rynku finansowego na całym świecie. Nasze usługi obejmują: emisję i rozliczenie transakcji, obsługę operacyjną aktywów (ang. asset servicing), zarządzanie przedmiotem finansowania (ang. collateral management), udzielanie pożyczek w formie papierów wartościowych (ang. securities lending) oraz administrację funduszami (pobór i wykup jednostek funduszu inwestycyjnego). Charakter prowadzonej przez nas działalności wymaga silnego i jednocześnie stabilnego środowiska biznesowego, prowadzenia wszystkich aktywności rozliczeniowych w modelu DVP (skrót od ang. delivery-versus-payment, który dotyczy reguły dokonania transakcji giełdowych polegającej na zagwarantowaniu równoczesnego przekazania papierów wartościowych i gotówki – przyp. red.) oraz zachowania ciągłości biznesu przy wsparciu centrów IT przechowujących zbiory danych (tzw. IT data centres)

Dlaczego transakcje powinny być rozliczane na czas i jaki wpływ ma ich rozliczenie na reputację organizacji?

Całkowita liczba transakcji, które rozlicza rokrocznie Euroclear, sięga 675 bln euro, a aktywa przez nas przechowywane wycenia się na kwotę 27,5 bln euro. Opóźnienia w procesie potransakcyjnym mogłyby okazać się katastrofalne w skutkach i stać się zagrożeniem dla stabilności i rozwoju rynku kapitałowego. Pozycja naszego banku jako trzeciej strony gwarantuje większe zaufanie inwestorów do całej infrastruktury finansowej.

Czy Państwa organizacja to jedyny pracodawca świadczący usługi tego rodzaju w naszym kraju?

Euroclear to jedyna międzynarodowa instytucja rozliczeniowo-rozrachunkowa (tzw. international CSDs) działająca na polskim rynku obok takich instytucji, jak Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (KDPW) oraz inne organizacje świadczące usługi w tej branży, w tym  tzw. izby rozliczeniowe (ang. central clearing counterparties, w skrócie CCPs) oraz banki powiernicze. Nasz bank jest znaczącym dostawcą usług w tym zakresie, obsługującym ponad 60 proc. rynku euroobligacji i 50 proc. papierów wartościowych na europejskim rynku kapitałowym.

Czy, aby rozpocząć karierę w Państwa branży, należy posiadać wiedzę z obszaru funkcjonowania rynków finansowych?

Euroclear aktywnie poszukuje utalentowanych osób posiadających bardzo zróżnicowane wykształcenie kierunkowe na tzw. stanowiska entry level. Każdy nowozatrudniony pracownik poznaje profil naszej działalności bezpośrednio w pracy i staje się członkiem znaczącej infrastruktury finansowej o międzynarodowym zasięgu. Prowadzimy również projekty rekrutacyjne dla profesjonalistów w wielu obszarach, takich jak operacje, IT, ryzyko, audyt, finanse czy bankowość. Kiedy przyglądam się strukturze zespołów w Euroclear, zauważam idealną równowagę panującą w naszej organizacji – osób po różnych kierunkach studiów, posiadających zróżnicowane doświadczenie zawodowe, odmienne typy osobowości i unikalny profil zawodowy. Euroclear udało się dzięki temu stworzyć niepowtarzalne miejsce pracy, przyjazne, dynamiczne i jednocześnie inspirujące.

W międzynarodowych centrach świadczących wysoko wyspecjalizowane usługi biznesowe jedną z kluczowych kompetencji poszukiwanych wśród kandydatów na rynku jest znajomość języków obcych. Czy w przypadku Euroclear możemy mówić wyłącznie o języku angielskim, czy odwrotnie – poszukują Państwo również specjalistów ze znajomością innych języków obcych?

W ramach Euroclear obsługujemy zarówno procesy operacyjne, jak i działamy na rzecz klienta. W zakresie client services, ze względu na bezpośredni kontakt z klientem, wymagamy (poza znajomością języka angielskiego na bardzo wysokim poziomie) umiejętności posługiwania się innym językiem obcym, jak m.in. francuskim, holenderskim, włoskim, hiszpańskim czy niemieckim. W zespołach operacyjnych biegła znajomość języka angielskiego to oczywiście podstawa, natomiast znajomość drugiego języka obcego jest mile widziana, ale nie jest warunkiem koniecznym.

Jakich kompetencji poza znajomością języków obcych poszukują Państwo wśród kandydatów na rynku pracy?

Ogromne znaczenie ma dla nas umiejętność szybkiego uczenia się, otwartość na nowe rzeczy oraz zastosowanie świeżo zdobytej wiedzy w praktyce. Słowem – kandydat powinien mieć otwarty umysł i nie bać się wyzwań, jakie przed nim stawiamy. Weryfikujemy również wśród kandydatów ich motywację, a także umiejętności organizacyjne. Co ważne, pracujemy w zespołach, dlatego kompetencje interpersonalne są dla nas równie istotne. Osobiście natomiast bardzo doceniam wśród kandydatów uczciwość, autentyczność oraz otwartość.

Metodyki projektowe mają duży wpływ na funkcjonowanie współczesnego świata finansów. Z jakich metodyk korzysta Euroclear w obszarze rozliczeniowo-rozrachunkowym i dlaczego?

Staramy się minimalizować ryzyko, a jednocześnie zapewnić naszym klientom niższe koszty oraz wyższą wydajność w zakresie przeprowadzanych operacji. Stawiając na ciągłą poprawę procesów tworzymy wartość dodaną w ramach naszego profilu biznesowego. Dlatego sięgamy po rozwiązania wypracowane dzięki metodologii Lean Management (termin użyty w celu opisu stylu zarządzania Toyoty w latach 80.) – zestaw narzędzi, technik i sposobu myślenia, który pozwala nam świadczyć usługi na jak najwyższym poziomie, co oczywiście doceniają nasi klienci. Kultura nastawiona na ciągłe doskonalenie procesów pozwala nam szybko reagować w zmiennych warunkach rynkowych. Umiejętność szybkiego reagowania, elastyczność i continuous improvement weszły nam niejako w krew i określają styl naszej pracy operacyjnej. Codzienne spotkania oraz sesje mające na celu rozwiązanie bieżących problemów to tylko niektóre przykłady składające się na unikalną i satysfakcjonującą kulturę Lean.

Dlaczego warto rozpocząć karierę w branży zajmującej się usługami potransakcyjnymi?

Specjalista, dołączając do Euroclear, rozpoczyna niezwykłą przygodę do samego centrum świata finansów, w którym transakcji dokonują uczestnicy rynków kapitałowych, i ma szansę na rozwój w jednej z największych instytucji finansowych świadczących usługi dla międzynarodowych klientów.

Bartosz Ciupek

Specjalista ds. Operacji Bankowych, Euroclear

Ukończyłem: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Kierunek studiów: Ekonomia
Posiadam: Certificate of Proficiency in English
W obecnej pracy zaskoczyło mnie: brak różnic między pracą w Krakowie i w Brukseli, przyjazna atmosfera w biurze oraz ciągły rozwój wewnątrz firmy.
Warto do nas aplikować, ponieważ: to znakomite miejsce, żeby rozpocząć swoją karierę w gronie specjalistów i poznać specyfikę pracy w międzynarodowej korporacji.

Z ilu etapów składa się proces rekrutacyjny do Euroclear Bank?

Bartosz Ciupek: Jeżeli nasze CV zostało wyselekcjonowane z nadesłanych aplikacji, możemy spodziewać się telefonu i krótkiej rozmowy w języku angielskim. Następnie w siedzibie firmy odbywa się spotkanie z przedstawicielem działu HR, a także testy sprawdzające naszą gotowość do pracy. Indywidualnie odpowiadamy na list oraz rozwiązujemy zadanie sprawdzające umiejętność odczytywania i wykorzystywania informacji. Kolejny etap, w którym trzeba wykazać się umiejętnością pracy w zespole, odbywa się w grupach. Na koniec czeka nas rozmowa z managerem zespołu.

Jak rozwijała się Twoja kariera do tej pory?

Od początku była związana z finansami. W czasie studiów pracowałem jako stażysta, dlatego wakacje zawsze wykorzystywałem do zdobywania doświadczenia zawodowego, w tym m.in. w centrali jednego z banków komercyjnych oraz w departamencie skarbu spółki należącej do WIG20. Interesowałem się rynkami finansowymi i chciałem pracować jak najbliżej świata finansowego. 

Jakie kompetencje uważasz za niezbędne w zawodzie, który wykonujesz?

Uważam, że najważniejsze jest pozytywne nastawienie, umiejętność szybkiego uczenia się i układania pojedynczych faktów w całość. Od pierwszego dnia przekazuje się nam wiele informacji, które są istotne w trakcie pracy w Euroclear. Wiedza potrzebna w firmie jest łatwo dostępna dla każdego z nas. Mamy dziesiątki baz danych, do których możemy się odwołać, jeśli nie jesteśmy pewni, jak coś należy zrobić. W każdym zespole istnieją różne funkcje, które po kolei uczymy się spełniać. Sprawia to, że w ramach jednego zespołu możemy wykonywać różne zadania, dzięki czemu praca jest jeszcze ciekawsza.

Jaka jest tematyka szkoleń, które oferuje Euroclear Bank? 

Praca rozpoczyna się od szkoleń ogólnych, wprowadzających do firmy. W tym czasie wewnętrzni trenerzy przybliżają specyfikę pracy w Euroclear, przedstawiają codziennie wykorzystywane programy, a także odpowiadają na pytania związane z działalnością organizacji. Oprócz tego, już od pierwszego roku pracy, każdy może skorzystać z oferty szkoleń zewnętrznych. Mamy do wykorzystania trzy dni w ciągu roku na rozwijanie swoich umiejętności na szkoleniach prowadzonych przez firmy zewnętrzne. Tematem tych szkoleń mogą być tzw. umiejętności miękkie (np. szkolenie z asertywnej komunikacji), ale też zaawansowane funkcje w MS Excel, a nawet VBA.

Dlaczego zainteresowałeś się tą branżą?

Rynki finansowe od zawsze były w kręgu moich zainteresowań. Euroclear jest ważnym graczem w europejskim oraz światowym systemie finansowym. Jest bardzo specyficzną instytucją, ponieważ większość firm na rynku finansowym to klienci Euroclear. Dzięki bliskości innych instytucji możemy na własnej skórze odczuć, że jesteśmy w centrum świata finansowego.

W jaki sposób Twój pracodawca dba o Twoje samopoczucie w miejscu pracy?

Mamy wiele konkursów, loterii, kół zainteresowań (np. podróżnicze albo kinowe). Regularnie bierzemy udział w przedsięwzięciach np. mających charakter charytatywny. Gramy w piłkę, siatkówkę, squasha, a także bierzemy udział w biegach, jak np. Kraków Business Run. W przerwach od pracy mamy do dyspozycji małą bibliotekę, gry planszowe i stół do piłkarzyków.

Porada rektutera:

Planując karierę w obszarze rynków finansowych i kapitałowych, warto skupić się zarówno na poszerzaniu wiedzy branżowej, jak również na rozwoju kompetencji interpersonalnych.

Sylwia Kozera, Recruitment Specialist, Euroclear Bank