Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.
Kariera w Finansach i Bankowości 2016/2017
Podziel się:
Accounting Manager

Wybierz karierę na tym stanowisku, jeżeli...

  • Poza pracą w świecie liczb chcesz mieć realny wpływ na życie firmy
  • Nie boisz się odpowiedzialnych wyzwań dotyczących nie tylko księgowości
  • Interesujesz się zagadnieniami z zakresu rachunkowości zarządczej

Ostatnia dekada pokazała, w jak bardzo nieprzewidywalnych czasach przyszło nam żyć. Postępująca globalizacja oraz przybierająca na sile rewolucja technologiczna poza korzyściami wystawiła współczesne organizacje na nowe rodzaje ryzyka. Stąd, począwszy od kryzysu 2008 r., mamy do czynienia z coraz silniejszą pozycją finansów, w tym również audytu i kontrolingu finansowego. Zarząd oraz managerowie najwyższego szczebla potrzebują jak nigdy dotąd wsparcia działów finansowych w tworzeniu i realizacji strategii biznesowych.

W wyniku tego trendu zmieniają się wszystkie funkcje operacyjne. Zarówno obszar HR, jak i finansowo-księgowy dzięki coraz bardziej zaawansowanym technologiom przeszedł ogromną ewolucję, a w centrach biznesowych świadczących tego rodzaju usługi wsparcia pojawiły się nowe zawody, mające na celu łączenie funkcji administracyjnych z biznesowymi oraz dostarczenie wartości dodanej w ramach obsługiwanych procesów. W XXI w. organizacje oczekują od księgowych pełnienia roli specjalistów zajmujących się kwestiami prawnymi, a od zespołów zakupowych – nie tylko sprawnej i efektywnej obsługi określonych procesów biznesowych, lecz również poszukiwania rozwiązań wzmacniających konkurencyjność przedsiębiorstwa. Jedną z takich ról, która pełni coraz ważniejszą funkcję w biznesie, jest Accounting Manager.

– Z pewnością jego rola nie ogranicza się wyłącznie do czynności rachunkowych. Na postać Accounting Managera w międzynarodowej organizacji należy spojrzeć z szerszej perspektywy, podobnie jak w przypadku finansisty. Accounting Managera porównałbym raczej do Business Partnera; stanowiska, które coraz częściej pojawia się zwłaszcza w branży HR. Business Partner pełni rolę eksperta wspierającego biznes, czyli przede wszystkim stronę sprzedażowo- -marketingową przedsiębiorstwa. Z założenia funkcja ta wymaga ścisłej współpracy z kadrą managerską i łączy wiedzę merytoryczną z szerokim zakresem obowiązków – wyjaśnia Kamil Zywer, Accounting Manager France & Spain w QIAGEN Business Services.

Funkcja Accounting Managera wpisuje się w coraz popularniejszą również w Polsce branżę partnerstwa biznesowego (ang. business partnering), która zaczęła się rozwijać dynamicznie od połowy lat 90. Business partnering można porównać do wewnętrznego doradztwa biznesowego, opartego o solidną i ugruntowaną wiedzę finansową.

– Business partnering to odpowiedź na postępującą globalizację oraz zjawisko offshoringu. Zwłaszcza w Polsce wciąż ewoluuje profil działalności centrów usług wspólnych, które w wyniku profesjonalizacji zaczynają dostarczać coraz lepsze rozwiązania przy obsłudze skomplikowanych procesów biznesowych – twierdzi Kamil Zywer.

Profil i zakres obowiązków

Accounting Manager to specyficzne stanowisko, w ramach którego wiedza ekspercka przenika się z kompetencjami managerskimi.

– Mimo że pełnię funkcję Accounting Managera, nie mam pod sobą żadnych pracowników, a każdy zespół w naszym centrum biznesowym działa zgodnie z własną strukturą wewnętrzną – tłumaczy Kamil Zywer. – Co ważne, jako Accounting Manager podlegam centralnej dyrekcji finansowej QIAGEN oraz Dyrekcji Centrum Usług Wspólnych w Polsce.

Zakres obowiązków Accounting Managera i jego miejsce w strukturze organizacyjnej trudno zdefiniować, ponieważ na rozkład jego zawodowych zadań mają wpływ takie czynniki, jak profil biznesowy przedsiębiorstwa, podział na regiony oraz stopień centralizacji i standaryzacji procesów biznesowych.

– W moim przypadku pozycja przełożonego wydaje się być płynna. Przykładowo, pracując nad zagadnieniami związanymi z prawem handlowym, wykonuję zadania w imieniu kolegów z działu prawnego. Do tego dochodzi szereg innych obowiązków, takich jak m.in. reprezentowanie spółki przed urzędami, administracja listą płac pracowników spółki, a także kwestie zakupowe. Również w innych krajach QIAGEN posiada Business Partnerów, którzy wspierają wydzielone przez władze spółki lokalizacje. Ich profile kompetencyjne różnią się od siebie – mówi Kamil Zywer. – Przykładowo, rola Business Partnera w Wielkiej Brytanii przypomina bardziej stanowisko kontrolera finansowego, ponieważ na Wyspach QIAGEN koncentruje się przede wszystkim na kwestiach badawczo-rozwojowych i produkcyjnych.

Accounting Manager to zatem człowiek-orkiestra, posiadający wiedzę z kilku ważnych obszarów, tj. kontrolingu, rachunkowości zarządczej, podatków, prawa oraz kadrowo-płacowych.

– Accounting Manager jest ekspertem, którego spotkamy w międzynarodowych organizacjach, zatem jedną z najważniejszych kompetencji jest znajomość języka obcego. Angielski to oczywiście absolutna podstawa, ale należy pamiętać, że współpracując z lokalnymi urzędami, często mamy do czynienia z osobami nieanglojęzycznymi. Dlatego biegła znajomość drugiego języka obcego to bardzo duży atut w naszym zawodzie – dodaje Kamil Zywer.

Perspektywy rozwoju

Aby w przyszłości pełnić tak ciekawą funkcję, warto jeszcze podczas studiów zainteresować się programami praktyk bądź staży.

– Nie wyobrażam sobie dobrego finansisty, który nie posiada wiedzy z zakresu księgowości. Kolejny etap dotyczy bezpośrednio wyboru ścieżki odpowiadającej naszym predyspozycjom osobowościowym. Z pewnością mojej profesji nie poleciłbym osobom, które chciałyby zarządzać w przyszłości zespołem specjalistów. Jak wspominałem, partner w naszej strukturze należy do puli samodzielnych stanowisk, które wymagają szerokiej wiedzy eksperckiej. Następnie, co bardzo ważne, przyszły Business Partner nie powinien ograniczać swojej pracy tylko i wyłącznie do swoich obowiązków. Business Partner to osoba ciekawa świata i angażująca się w życie firmy z biznesowego punktu widzenia. Tylko poprzez ciekawość poznawczą jesteśmy w stanie rozwiązywać wiele kwestii pośrednio powiązanych z księgowością, tj. wspierać pracowników w sprawach kadrowych, prawnych bądź administracyjnych – mówi Kamil Zywer.

Kamil Zywer

Accounting Manager, QIAGEN Wrocław Sp. z o.o.

W QIAGEN Business Services od: 2013 r.
Ukończyłem: Ekonomię i Romanistykę na Uniwersystecie Wrocławskim
Z sektorem finansowym związany od: 2010 r.
Posiadam: DFA 1, Prawo Gospodarcze Europejskie wydawany przez Uniwersytet Wroclawki oraz Université Paris-Dauphine  
Specjalizuje się w: finansach i podatkach w ujeciu FR GAAP, US GAAPu oraz SP GAAP
Karierę zaczynałem jako: młodszy ksiegowy. 
Moja branża uczy: Otwartości, odpowiedzialności, zaangażowania oraz samodzielności.
Gdybym nie był finansistą, to: Ciężko mi okreslić, gdyż lubię moją pracę i nigdy nad tym nie myślałem. 

Już przełożenie terminu Accountant na jęz. polski wydaje się kłopotliwe. Powszechnie to stanowisko traktuje się na równi z księgowym, co moim zdaniem jest błędem. Accountant to raczej finansista w szerokim tego słowa znaczeniu. Kim zatem jest Accounting Manager?

Kamil Zywer: Z pewnością jego rola nie ogranicza się wyłącznie do czynności rachunkowych. Na postać Accounting Managera w międzynarodowej organizacji należy spojrzeć z szerszej perspektywy, podobnie jak w przypadku finansisty. Accounting Managera porównałbym raczej do Business Partnera – stanowiska, które coraz częściej pojawia się w branży HR. Business Partner pełni rolę eksperta wspierającego biznes, czyli przede wszystkim stronę sprzedażowo-marketingową przedsiębiorstwa. Z założenia funkcja ta wymaga ścisłej współpracy z kadrą managerską i łączy ze sobą wiedzę merytoryczną z szerokim zakresem obowiązków.

Jak zatem opisałby Pan zakres obowiązków managera pełniącego funkcję partnera finansowego?

W mojej pracy staram się być wsparciem w wielu dziedzinach. Poza wspomnianą już księgowością wskazałbym tutaj również na takie obszary, jak m.in. administracja, kwestie kadrowo-płacowe, prawo oraz współpracę z działem logistycznym. Aby lepiej zrozumieć moją funkcję, należy mieć na uwadze, z jak dużymi zmianami organizacyjnymi mieliśmy do czynienia na przestrzeni kilkunastu ostatnich lat w świecie biznesu. Obecnie spółki podlegają ciągłym transformacjom, w wyniku czego powstają wciąż nowe struktury organizacyjne, łączące kilka do tej pory rozproszonych funkcji. W moim przypadku łączę rolę administracyjną i finansową, co w praktyce oznacza, że jestem pierwszą osobą kontaktową dla działów finansowych, które świadczą usługi dla rynku francuskiego i hiszpańskiego w Polsce.

Business Partner to specyficzne stanowisko, w ramach którego wiedza ekspercka przenika się z kompetencjami managerskimi.

Co do wyjątkowości Business Partnera w strukturze organizacyjnej zgodzę się z Panem. Mimo że pełnię rolę Accounting Managera, nie posiadam pod sobą żadnych pracowników, a każdy zespół w naszym centrum biznesowym działa zgodnie z własną strukturą wewnętrzną. Co ważne, jako Accounting Manager podlegam centralnej dyrekcji finansowej QIAGEN oraz managerowi zarządzającemu naszą jednostką operacyjną w Polsce. W moim przypadku pozycja przełożonego wydaje się być płynna. Przykładowo, pracując nad zagadnieniami związanymi z prawem handlowym, wykonuję zadania w imieniu działu prawnego. Do tego dochodzi szereg innych obowiązków, takich jak m.in. reprezentowanie spółki przed urzędami, administracja listą płac pracowniczych, a także kwestie zakupowe. Również w innych krajach QIAGEN posiada Business Partnerów, którzy wpierają wydzielone przez władze spółki lokalizacje. Ich profile kompetencyjne różnią się od siebie. Przykładowo, rola Business Partnera w Wielkiej Brytanii przypomina bardziej stanowisko kontrolera finansowego, ponieważ na Wyspach QIAGEN koncentruje się przede wszystkim na kwestiach badawczo-rozwojowych i produkcyjnych.

Business partnering to świetny przykład trendu, który obserwujemy na rynku pracy od kilku lat. Rośnie znaczenie ról finansowych w biznesie.

Dodałbym, że zwłaszcza w spółkach, w których negocjacje odrywają istotną rolę. Business partnering, jak sama nazwa wskazuje, jest częścią biznesu. Mimo że bezpośrednio nie sprzedaję produktów, ściśle współpracuję z zespołami sprzedażowymi, wydając opinie finansowo-podatkowe.

Jakie czynniki mają jeszcze wpływ na rosnącą popularność tej profesji?

Business partnering do odpowiedź na postępującą globalizację oraz zjawisko offshoringu. Zwłaszcza w Polsce wciąż ewoluuje profil działalności centrów usług wspólnych, które w wyniku profesjonalizacji zaczynają dostarczać coraz lepszych rozwiązań przy obsłudze skomplikowanych procesów biznesowych. W konsekwencji na polskim rynku pracy zaczynamy spotykać partnerów biznesowych, którzy wspierają zagraniczne spółki w osiągnięciu założonych celów.

Jak było w Pana przypadku? 

Po części zadecydował o tym łut szczęścia. Pracowałem wówczas na stanowisku księgowego. Kiedy mój starszy stażem kolega zdecydował się na zmianę miejsca pracy, moi przełożeni podjęli decyzję o awansowaniu mojej osoby.

Co wpłynęło na ich decyzję?  

Należę do osób, które lubią wyzwania i nie boją się odpowiedzialności. Przed zmianą stanowiska w swoim portfolio administrowałem jedną z dużych spółek w ramach QIAGEN. Miałem zatem doświadczenie oraz wywiązywałem się z moich obowiązków ze sporym sukcesem. Przełożeni zatem mnie docenili. Awans pomógł mi poszerzyć wiedzę m.in. z takich zagadnień, jak kontrole skarbowe czy też proces restrukturyzacji. Obecnie natomiast – poza rynkiem francuskim pracuję także dla spółek hiszpańskich.

Spójrzmy na Pana stanowisko z trochę szerszej perspektywy. Na jakie szczeble kariery należy się wspiąć, aby w przyszłości zostać managerem w obszarze finansów?

Warto tę możliwość rozważyć już podczas studiów. Praktyki bądź staże to świetna okazja, aby rozwinąć swoje kompetencje w świecie finansów. Przyszli Finance Business Partnerzy zaczynają zazwyczaj od stanowisk księgowych. Nie wyobrażam sobie dobrego finansisty, który nie posiada silnych podstaw z ksiegowosci. Kolejny etap dotyczy bezpośrednio wyboru ścieżki odpowiadającej naszym predyspozycjom osobowościowym. Z pewnością mojej profesji nie poleciłbym osobom, które chciałyby zarządzać w przyszłości zespołem specjalistów. Jak wspominałem, partner w naszej strukturze należy do puli samodzielnych stanowisk, które wymagają szerokiej wiedzy eksperckiej. Następnie – co bardzo ważne – przyszły Business Partner nie powinien ograniczać swojej pracy tylko i wyłącznie do swoich obowiązków. Business Partner to osoba ciekawa świata i angażująca się w życie firmy z biznesowego punktu widzenia. Tylko poprzez ciekawość poznawczą jesteśmy w stanie rozwiązywać wiele kwestii pośrednio powiązanych z księgowością, tj. wspierać pracowników w sprawach kadrowych, prawnych bądź administracyjnych.  

Otwartość, odpowiedzialność, zaangażowanie. To profil osobowościowy Accounting Managera. A co z kompetencjami?

Accounting Manager jest ekspertem, którego spotkamy w międzynarodowych organizacjach, zatem jedną z najważniejszych kompetencji jest znajomość języka obcego. Angielski to oczywiście absolutna podstawa, ale należy pamiętać, że współpracując z lokalnymi urzędami często mamy do czynienia z osobami nieanglojęzycznymi. Dlatego biegła znajomość drugiego języka obcego to bardzo duży atut w naszym zawodzie. Poza stroną językową liczy się również wiedza ekspercka. Bez znajomości zagadnień finansowo-księgowych trudno by było odnaleźć się w tej branży. Sam jestem tego najlepszym przykładem, ponieważ ukończyłem jednocześnie romanistykę oraz ekonomię. Po zakończeniu studiów oczywiście nie można spocząć na laurach – znajomość aktualnych przepisów podatkowych i księgowych stanowi stały element naszej pracy. Natomiast wśród kompetencji miękkich wskazałbym na takie pojęcia, jak odwaga, pewność siebie, umiejętność szybkiego podejmowania decyzji oraz pokora, ponieważ tylko dzięki konstruktywnej krytyce stajemy się lepszymi profesjonalistami.

W jakim kierunku może zmierzać kariera Accounting Managera?

Pracując w międzynarodowej organizacji, Accounting Manager w przyszłości może pełnić funkcję finansowo-administracyjną obejmującą większą liczbę krajów bądź regionów i zarządzać finansami w ujęciu globalnym. Inna ścieżka, którą widziałbym na tym stanowisku, dotyczy specjalizacji np. w podatkach lokalnych i międzynarodowych. 

O zaangażowaniu trudno by mówić, jeżeli nie lubilibyśmy naszej pracy. Co Panu sprawia największą satysfakcję na tym stanowisku?

Samodzielność. Podejmując ważne dla spółek decyzje, mam świadomość, że dzięki mojemu doświadczeniu oraz kompetencjom zostałem obdarzony zaufaniem przez innych ludzi pracujących w QIAGEN. Dodatkowo, dzięki efektom mojej pracy nie odzwierciedlam wyłącznie kondycji spółki w liczbach, ale mam realny wpływ na cały cykl jej życia. Ogromnie motywuje mnie również świadomość, że doradzając bądź decydując o pewnych sprawach, jednocześnie dokładam swoją cegiełkę do organizacji, która staje się rentowniejsza, a procesy biznesowe spójniejsze.

Jak widzi Pan swoją karierę za kilka lat?

To zależy od ścieżki, którą wybiorę, tzn. czy postawię na szersze spojrzenie czy specjalizację. Z chęcią poznałbym funkcjonowanie naszych spółek w innych regionach, jak np,Wlochy ktore pozostaja jako ostatni rynek z regionu poludniowo-zachodniej Europy. Z drugiej strony zmieniłbym krąg kulturowy, ponieważ pracuje od kilku lat w obsarze krajow romanskich.. Jednocześnie, zastanawiam się nad specjalizacją w obszarze podatkowym, a w szczególności z zakresu optymalizacji podatkowej.

Czy pracodawca jest dla Pana wsparciem w przestrzeni zawodowej?

Nie wyobrażam sobie mojej codziennej pracy bez wsparcia ze strony moich przełożonych, zarówno tych przebywających w Polsce, jak i dyrekcji finansowej zlokalizowanej w Niemczech. Wspólnie tworzymy organizację, w której każdy z nas może liczyć na pomocną dłoń oraz wyrozumiałość.

Czy work-life balance to przepis na satysfakcjonujące życie zawodowe?

Jestem osobą aktywną fizycznie i nie wyobrażam sobie efektywnej pracy bez czasu przeznaczonego na życie prywatne i własne zainteresowania. Bez własnej przestrzeni, w której odrywamy się od obowiązków, trudno złapać zdrową równowagę. A przecież odpoczynek to ważna część naszego życia i trzeba nauczyć się go cenić. Bez niego każdy z nas może zacząć popełniać błędy, źle szacować ryzyko lub pozwolić negatywnym emocjom na zdominowanie relacji z innymi współpracownikami. Wtedy stres zaczyna nas przerastać, pojawia się przemęczenie, a praca staje się po prostu uciążliwa. W QIAGEN staramy się zachować właśnie tę równowagę. Szacunku do własnej sfery prywatnej uczę się od moich przełożonych, których życie nie kończy się wyłącznie na pracy.

Porada rekrutera:

Aplikując na każde stanowisko, kandydat powinien odpowiedzieć sobie na pytanie, dlaczego jest najwłaściwszą osobą, by je otrzymać. Jeśli sam jest siebie pewien, uda mu się przekonać rekrutera.

Hanna Spychalska-Waszek, HR Manager, QIAGEN Business Services