Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.
Kariera w Finansach i Bankowości 2016/2017
Podziel się:
Transition Manager

Wybierz karierę na tym stanowisku, jeżeli...

  • Interesujesz się zarządzaniem zmianą i projektami
  • Posiadasz umiejętności negocjacyjne
  • Jesteś osobą aktywną, lubisz podróże i poznawanie innych kultur

Wiedza, systemy i procesy operacyjne – to filary, na których opiera się każda sprawnie funkcjonująca organizacja. Wypracowanie na ich podstawie skutecznego sposobu działania i przełożenie go na praktykę to zaczątek sukcesu w świecie biznesu. By utrzymać przewagę na konkurencyjnym rynku, dynamicznie rozwijające się organizacje skupiają się przede wszystkim na tych aspektach swojej działalności, które stanowią esencję ich biznesu. Natomiast obszary niewchodzące w jej skład, ale nadal wymagające stałego zaangażowania, zostają przekazane innym podmiotom, które specjalizują się w ich realizacji.

Obecnie taki sposób działania jest rozpowszechniony na skalę globalną i w praktyce oznacza rozwój outsourcingu i offshoringu – dwóch zjawisk biznesowych, które pozwoliły przedsiębiorstwom skupić się na strategicznych aspektach swojej działalności, a pozostałe lokować w centrach usług wspólnych czy centrach BPO. Aby jednak taki podział obowiązków okazał się korzystny, kluczowym zadaniem jest umiejętne zarządzanie migracją procesów do nowej lokalizacji.

Migracja procesów to w szereg złożonych i niepowtarzalnych działań w przypadku każdej organizacji, która decyduje się na jej przeprowadzenie. Istnieje ogólny wzorzec postępowania w przypadku przenoszenia procesów do centrów BPO i SSC, jednak poszczególne organizacje wypracowują własne metodyki pozwalające im na jak najsprawniejsze dostosowanie dotychczasowych rozwiązań do nowego miejsca. Opierają się zazwyczaj na fazach działania, na które składają się:

  • planowanie;
  • analiza procesów;
  • przygotowanie dokumentacji;
  • treningi dla zespołów delivery i klienta;
  • stabilizacja.

Osobą odpowiedzialną za poprawne wdrożenie założeń i stojącą na czele zespołu kierującego przenoszeniem procesów jest Transition Manager. Jego rola wykracza znacznie poza przeprowadzenie organizacji przez proces transferu wiedzy, systemów i operacji, bowiem Transition Manager dba również o wartość dodaną wynikającą z projektu.

– Każdy projekt transition zakończony sukcesem klienta to przede wszystkim dobrze zrealizowana strategia, która przekłada się na jego wyniki finansowe. Podczas projektów transition standaryzujemy przenoszone procesy, wprowadzamy nowe technologie i automatyzacje, które korzystnie wpływają na dostarczanie usług oferowanych przez naszego klienta oraz na jego wizerunek – zauważa Marcin Dacko, Transition Manager w Capgemini Polska.

Chociaż Transition Manager odpowiada za wszystkie rezultaty danego projektu, nigdy nie działa w pojedynkę. Poza byciem członkiem zespołu migracyjnego ekspert w obszarze migracji utrzymuje również kontakty z Project Managerami, dzięki którym pozyskuje niezbędne kompetencje w zakresie zarządzania projektami. Równie istotna jest współpraca z tzw. Subject Matter Expertami oraz Global Process Ownerami. Ci pierwsi specjalizują się w obsłudze procesów, druga grupa dostarcza zaś informacji na temat tego, jak dany proces powinien być przenoszony. U podstaw pracy Transition Managera leży zatem praca zespołowa.

Profil i zakres obowiązków

Zespołowy charakter pracy w dziale transition niewątpliwie wpływa na zestaw pożądanych cech.

– Posiadanie wiedzy z zakresu Project Management jest na tym stanowisku kluczowe. Dzięki właściwemu stosowaniu metodyk zarządzania projektami efektywnie realizujemy cele projektu i przygotowujemy klienta do zmiany, którą niesie ze sobą każdy proces migracji. W naszej firmie prawie każdy Project Manager posiada certyfikat PMI, PRINCE2, Agile czy Six Sigma. Staramy się stosować różne techniki, zamiast trzymać się kurczowo jakiejś modnej filozofii – wyjaśnia Marcin Dacko.

Zarządzanie projektami, ryzykiem i zmianą wpływają na różnorodność działań Transition Managera, która przekłada się także na środowisko pracy i klientów. W tym kontekście negocjacje stanowią nieodłączny element obowiązków. Kontakt z klientem wymaga ustalenia czasu trwania projektu i określenia kosztów, a wszystko to z dbałością o zachowanie dobrych relacji, tak aby żadna ze stron nie zamknęła się na możliwość przyszłej współpracy.

Ostatnim istotnym aspektem działalności Transition Managera, poniekąd związanym z negocjacyjnym charakterem pracy, jest mobilność i liczne wyjazdy służbowe.

– Nic nie zastąpi bezpośrednich kontaktów, i to mnie osobiście bardzo cieszy, bo daje możliwość ustawicznego poznawania nowych ludzi i nabywania różnorodnych doświadczeń. Dzięki pracy w Global Transition Team dużo podróżuję i poznaję nowe kultury – przyznaje Marcin Dacko.

Perspektywy rozwoju

Transition Managerowie często rozpoczynają swoją karierę jako uczestnicy procesu migracji, np. w roli młodszego księgowego. Zainteresowanie tematyką transition mogą następnie pogłębiać dzięki szkoleniom. W miarę rozwoju kariery zwykle zwiększa się skala projektów, nad którymi pracuje Transition Manager:

– Początkujący Transition Manager jest zazwyczaj odpowiedzialny za prowadzenie małych projektów migracyjnych, np. migracji kilku procesów z jednego regionu. Wraz ze zdobytym doświadczeniem zwiększa się zakres odpowiedzialności – pojawiają się multiregionalne projekty migracyjne dotyczące przenoszenia procesów do wielu centrów. Najbardziej doświadczeni Transition Managerowie wspierają również projekty sprzedażowe, co wiąże się z intensywną współpracą zarówno z wewnętrznymi, jak i zewnętrznymi interesariuszami na różnych szczeblach zawodowych.

Niewykluczone, że wkrótce pracę Transition Managerów w dużym stopniu będą wspierały najnowsze technologie. Już teraz mogą oni korzystać z dobrodziejstw digitalizacji i automatyzacji, mając do dyspozycji ogromny repertuar programów, a nawet robotów, które pomagają sprostać codziennym wymaganiom.

Marcin Dacko

Transition Manager (Manager ds. Migracji), Capgemini Polska

W Capgemini Polska od: 2006 r.
Ukończyłem: Zarzadzanie Jakoscią na Akademii Ekonomicznej w Krakowie (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny)
Z sektorem finansowym jestem związany od: 2006 r.
Posiadam: Six Sigma, Global Process Model Certificate, PMP Training
Specjalizuje się w: migracji procesów finansowych
Karierę zaczynałem jako: młodszy księgowy 
Moja branża uczy: pokory, współpracy z klientami z całego świata, odpowiedzialności za podjemowane decyzje i wytrwałości, jak osiągać sukces dzięki swojej ciężkiej pracy
Gdybym nie był finansistą, to zostałbym: podróżnikiem

Procesy w zakresie transitions coraz częściej świadczą centra biznesowe zlokalizowane w Polsce na rzecz swoich klientów. Czy możemy wyróżnić fazy w obszarze przenoszenia procesów, np. ze względu na poziom ich skomplikowania bądź regiony?

Marcin Dacko: Dzięki metodyce transition wypracowanej przez firmę Capgemini możemy bez problemów przygotować odpowiedni plan, uwzględniający poziom skomplikowania oraz podział na regiony. Nasza metodologia posiada jasno określone wymagania, na podstawie których przygotujemy tzw. complexity assessment. Dzięki temu narzędziu każdy Transtion Manager wie dokładnie, jakich osób będzie potrzebował do swojego projektu, jaki będzie czas trwania transition i z jakich regionów będzie dostarczany lub przenoszony proces. To, co zdecydowanie wyróżnia metodlogię Capgemini na rynku, to podział na konkretne fazy transtion, począwszy od planowania, analizowania procesów i przygotowania pełnej dokumentacji, poprzez treningi dla zespołów delivery i klienta, aż po fazę stabilizacji, po której następuje długotrwała współpraca z klientem.

Jaki wpływ na organizację mają projekty transitions – zarówno przy uwzględnieniu centrów biznesowych, jak i klientów (zewnętrznych bądź wewnętrznych)? Czy te projekty można uznać za trudne?

Zdecydowanie mowa tutaj o trudnych projektach z uwagi na ich niepowtarzalność. Podczas transition musimy bardzo dobrze zaplanować współpracę z interesariuszami znajdującymi się na różnych stanowiskach, zarówno po stronie klienta, jak również wewnątrz Capgemini. To, jak zostanie przeprowadzone transition, ma bowiem kolosalny wpływ na kształt długoterminowej współpracy z naszymi klientami. Stąd każde transition poprzedzone jest skrupulatnymi przygotowaniami, aby zagwarantować, że proces migracji zakończy się sukcesem dla klienta i Capgemini. Dzięki temu możemy liczyć na efektywną współpracę i perspektywę kolejnych projektów o charakterze transition. W swojej karierze miałem możliwość przeprowadzenia kilku różnych takich projektów dla tego samego klienta tylko dlatego, że był on zadowolony z poprzednich. Pragnę dodać, iż było możliwe dzięki świetnie wykwalifikowanemu zespołowi i naszej wiedzy z zakresu migracji.

Jaką wartość dodaną (poza operacyjną) może przynieść klientowi projekt transition zakończony sukcesem?

Każdy projekt transition zakończony sukcesem klienta to przede wszystkim dobrze zrealizowana strategia, która przekłada się na jego wyniki finansowe. Podczas projektów transition standaryzujemy przenoszone procesy, wprowadzamy nowe technologie i automatyzacje, które korzystnie wpływają na dostarczanie usług oferowanych przez naszego klienta oraz na jego wizerunek.

Jaką rolę odgrywają umiejętności negocjacyjne w profilu kompetencyjnym Transition Managera? Czy to Państwa zdaniem najważniejsza kompetencja?

Posiadanie umiejętności negocjacyjnych w profesji Transition Managera jest niewątpliwie jedną z jego z najważniejszych zalet. Niejednokrotnie zdarza się, że negocjuję z klientami długość projektu transition dla przenoszonych procesów oraz koszty z tym związane, jeśli ramy czasowe projektu ulegają zmianie. Transition Manager musi od samego początku budować dobre relacje ze swoim klientem, jeśli chce, aby negocjacje zakończyły się sukcesem.

Czy Transition Manager powinien posiadać wiedzę z obszaru zarządzania ryzykiem? Dlaczego? 

Transition Manager musi przewidywać potencjalne rodzaje ryzyka i dysponować planem na ich zapobieżenie lub naprawę (jeśli ryzyko się zmaterializuje). Jest to związane z faktem, że proces migracji ma zawsze określone ramy czasowe oraz ograniczone zasoby dedykowane do projektu. Dodatkowo każdy Transition Manager musi zarządzać zmianą, która podczas projektu transition jest nieodłączną cześcią. Firma Capgemini zapewnia nam odpowiednie szkolenia w tym zakresie co daje nam możliwość rozwijania swoich umiejętności również z tego obszaru.

Jaką rolę odgrywają tradycyjne i bardziej zwinne metodyki zarządzania projektami w pracy Transition Managera?

Posiadanie wiedzy z zakresu project management jest na tym stanowisku kluczowe. Dzięki właściwemu stosowaniu metodyk zarządzania projektami efektywnie realizujemy cele projektu i przygotowujemy klienta do zmiany, którą niesie ze sobą każdy proces migracji. W naszej firmie prawie każdy Project Manager posiada certyfikat PMI, PRINCE2, Agile czy Six Sigma. Staramy się stosować różne techniki, zamiast trzymać się kurczowo jakiejś modnej filozofii.

Skąd Transition Manager pozyskuje wiedzę na temat przenoszonych procesów?

Transition Manager musi posiadać wiedzę z zakresu zarządzania projektami, nigdy nie działa jednak w pojedynkę. Korzysta ze wsparcia ludzi znających się na procesach (Subject Matter Expertów; w skrócie: SMEs) oraz Global Process Ownerów, czyli osób podejmujących decyzję w zakresie tego, jak dany proces będzie przenoszony. Według naszej metodytki transition wspomniane osoby dostarczają wyniki swojej pracy, jak również informują o potencjalnych zmianach w procesie migracji do Transtion Managera, który jest odpowiedzialny za wszystkie rezultaty w danym projekcie transition.

Czy wrażliwość kulturowa ma znaczenie w zawodzie Transition Managera? Czy Transition Manager powinien być mentorem oraz coachem?

Trzeba być człowiekiem otwartym na nowe wyzwania i nie bać się pracy w środowisku, w którym szeroko pojętą zmiana jest czymś naturalnym. Powinniśmy czerpać ze swojego doświadczenia, wyciągać z niego wnioski i iść dalej. Cieszyć się każdym sukcesem, który motywuje do jeszcze lepszego działania i znajdować równowagę między życiem zawodowym a prywatnym. Praca w środowisku międzynarodowym owocuje możliwością dalszego rozwoju zawodowego i kultury biznesowej. Czasami stanowi jednak nie lada wyzwanie. Wiążę się bowiem z dużym stresem i determinuje ciągłą potrzebę godzenia interesów różnych grup. Dlatego też staram sie zachować dystans, tam gdzie pojawiają się wysokie emocje i koncentrować tylko na konstruktywnym zaangażowaniu. To samo radzę moim współpracownikom, dzieląc się z nimi wieloletnim doświadczeniem podczas indywidualnych lub grupowych spotkań motywacyjnych. Jestem zawsze otwarty na kontakt i chętnie wspieram pozytywne inicjatywy w projektach.

Które aspekty tej pracy uważa Pan za najciekawsze?

Nawet dzisiaj w dobie intensywnych kontaktów elektronicznych w obszarach biznesowych nic nie zastąpi bezpośrednich kontaktów, co mnie osobiście bardzo cieszy, ponieważ daje możliwość poznawania ciągle nowych ludzi i nabywanie nowych doświadczeń. Dzięki pracy w Global Transition Team dużo podróżuję i poznaję nowe kultury, co niesamowicie wzbogaca mnie prywatnie i zawodowo. Wszystkie te wyjazdy mocno kształtują i dają ogromną frajdę. Dzięki temu czuję, że nie ma dla mnie rzeczy niemożliwych do zrobienia.

Jakie etapy zawodowe należy pokonać oraz jakie doświadczenie posiadać, by być dobrym Transition Managerem?

Swoją przygodę z Capgemini zaczałem ponad 10 lat temu, wspierając projekt transition w roli młodszego księgowego. Obserwując jak przebiega proces migracji, odkryłem w sobie chęć bliższego poznania filozofii transition. Dzięki ukończeniu wielu cennych szkoleń, zapewnionych przez Capgemini, wkrótce potem mogłem brać udział w podobnych projektach, zdobywając coraz większą wiedzę z tego obszaru. Dzięki tej wiedzy i doświadczeniu oraz wsparciu organizacji pozwoliło mi to rozwijać się w kierunku Transition Managera i realizować cele moje i Capgemini.

Jakie technologie i programy mają wpływ na pracę Transition Managera?

Współczesny biznes oczekuje dzisiaj od managerów doskonałej organizacji pracy i skutecznego zarządzania czasem. Dzięki szeroko pojętej digitalizacji i automatyzacji mamy do dyspozycji ogromny repertuar narzędzi, programów, a nawet robotów, które pomagają sprostać tym wymaganiom. Osobiście korzystam z dobrodziejstw, takich jak: Smartsheet‎, Microsoft Project, Power Point oraz Excel. Służą one przede wszystkim do planowania i monitorowania pracy projektowej. Staram się również być mobilny i wrażliwy na nowości technologiczne. Chętnie sprawdzam nowe narzędzia do komunikacji, które wspierają wideoczaty lub telekonferencje, jak Skype czy Lync.

Jakie perspektywy rozwoju zawodowego rysują się przed Transition Managerem?

Początkujący Transition Manager jest zazwyczaj odpowiedzialny za prowadzenie małych projektów migracyjnych, np. migracji kilku procesów z jednego regionu. Wraz ze zdobytym doświadczeniem zwiększa się zakres odpowiedzialności – pojawiają się multiregionalne projekty migracyjne dotyczące przenoszenia procesów do wielu centrów. Najbardziej doświadczeni Transition Managerowie wspierają również projekty sprzedażowe, co wiąże się z intensywną współpracą zarówno z wewnętrznymi, jak i zewnętrznymi interesariuszami na różnych szczeblach zawodowych.

Co oznacza visual thinking w tym zawodzie?

To świetny sposób na zaktywizowanie grupy projektowej i poprowadzenie jej do kreatywnego zrealizowania danego zadania. W projektach migracyjnych mamy często do czynienia z bardzo zaskakującymi zadaniami, co wymaga podejmowania szybkich decyzji i radykalnych akcji. Każdy Transtion Manager, bazując na swoim doświadczeniu, ma wizję jak przeprowadzić dany projekt migracji, aby zakończyć go sukcesem.

Francesco Berardi

Business Transformation Consultant, Capgemini Polska

Ukończyłem: Uniwersytet Neapolitański im. Fryderyka II
Kierunek studiów: Math and Science Academy 
W obecnym miejscu pracy zaskoczyło mnie: wartości Capgemini oraz sposób, w jaki są stosowane (m.in. zaufanie, odwaga, skromność, praca zespołowa, zabawa).
Warto do nas aplikować, ponieważ: Capgemini jest odpowiednim miejscem rozwoju kariery zawodowej. Daje szansę wspierania prestiżowych klientów zlokalizowanych na całym świecie w zespołach związanych z obsługą klienta, marketingiem, IT lub HR.

Czy miałeś okazję brać udział w projektach typu transition? Jak one wyglądały?

Francesco Berardi: Aktualnie jestem członkiem projektu/zespołu Flying Squad. Do moich obowiązków należy wspieranie różnych projektów transition w sektorze finansowym, a w szczególności procesów z obszaru P2P. Dzięki mojej pracy miałem okazję podróżować na Węgry, do Indii oraz Szwecji. To było bardzo cenne doświadczenie biznesowe, jak również świetna okazja, aby bliżej poznać inną kulturę i styl pracy.

Dlaczego zainteresowałeś się właśnie sektorem finansowym?

Moja historia jest dość zabawna. Jeszcze pięć lat temu nie pomyślałbym nawet, że dołączę do jednej z największych korporacji na rynku, którą jest Capgemini. Mieszkałem wtedy w Hiszpanii i głównie za sprawą kolegi, który przedstawił mój profil przełożonym, miałem okazję stać się częścią tej rzeczywistości. Zaraz po przyjeździe szukałem projektu, który pozwoliłby mi połączyć przyjemne z pożytecznym, czyli wykorzystać moje umiejętności językowe oraz zainteresowanie podróżami. Tym właśnie okazał się Flying Squad i jego część zajmująca się transition.

Które kompetencje i talenty udało Ci się najbardziej rozwinąć podczas pracy we Flying Squad w Capgemini?

Myślę, że nie wystarczy nam miejsca, aby wymienić je wszystkie. Niemniej jednak praca w Capgemini na pewno pomogła mi rozwinąć moje zdolności językowe, poszerzyć znajomość procesów finansowych oraz zdobyć umiejętność zarządzania ludźmi.

Jakie przydatne szkolenia w zakresie transition oferuje Twój pracodawca?

W Capgemini mamy różnorodną ofertę szkoleń na bardzo wysokim poziomie. Jeżeli chodzi o kwestię transition uważam, że bardzo przydatna jest współpraca z teamem PMO. Opiera się ona na regularnych spotkaniach w ciągu roku z naszym Project Managerem, podczas których dzielimy się doświadczeniami z zakresu działań transition. Pomocne są również wewnętrzne kursy językowe i szkolenia internetowe. To wszystko w połączeniu z naszą kreatywnością i pomysłowością sprawia, że możemy dostarczać naszym klientom usługi oraz produkty wysokiej jakości.

Co sądzisz o swoich przełożonych?

Odkąd dołączyłem do Capgemini, moja ścieżka kariery kształtowała się bardzo dobrze. Miałem możliwość rozwijać swoje umiejętności zarówno na płaszczyźnie osobistej, jak i zawodowej. Było to możliwe w dużej mierze dzięki ludziom, których nazywamy przełożonymi, chociaż nie lubię tego słowa. Jedną z najmocniejszych stron pracy w Capgemini jest fakt, iż mimo obowiązującej hierarchii wszyscy czujemy się sobie równi.

Czy podczas pracy w projektach transition jest miejsce na kreatywność?

Pomysłowość to moje drugie imię. Większość ludzi postrzega pracę w korporacji jako świat ściśle określonych reguł, które muszą być traktowane jak świętość niczym biblia. Dzięki mojemu doświadczeniu mogę powiedzieć, że jest to częściowo błędne postrzeganie. To przecież oczywiste, że każda firma powinna mieć określone zasady, którymi się kieruje, oraz dział, który je reguluje. Jednak jeżeli chodzi o procesy, w szczególności transition, jest wiele miejsca na to, aby dać upust swojej kreatywności. Przykładowo, na etapie transition do naszej lokalizacji w Krakowie musimy często stworzyć prostszą przestrzeń biurową. Moje motto to "Myśl niestandardowo!".

Porada rekrutera:

Dla przyszłego pracodawcy istotne są nie tylko kompetencje, ale także motywacja. Nawet jeśli nie spełniasz wszystkich wymagań, a jesteś otwarty na wyzwania, proaktywny i chętny do nauki – masz duże szanse, aby otrzymać wymarzoną pracę.

Anna Maludzińska, Recruitment Manager, Early Career Capgemini Polska