Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.
Kariera w Finansach i Bankowości 2017/2018
Podziel się:
Bankowość detaliczna
Szerokie możliwości rozwoju zawodowego i specjalizacja w wielu kierunkach. Praca z ludźmi, budowanie relacji i poszerzanie horyzontów.

Rewolucja technologiczna w żadnej dziedzinie z obszaru finansów nie jest tak wyraźnie widoczna jak w bankowości detalicznej.

– Na początku XXI wieku upowszechnił się internet i rozwinęły się bankowe systemy transakcyjne. Dekadę później na popularności zaczęły zyskiwać urządzenia mobilne, które otworzyły rynek dla aplikacji tego typu – mówi Rafał Myśliński, Dyrektor Centrum Doradczego mBanku w Kielcach. – Banki starają się aktywnie uczestniczyć w mobilnej ewolucji i rozwijają narzędzia, które mają ułatwiać klientom codzienne bankowanie.

Klientocentryczność bankowości detalicznej pozostaje istotą tej branży. Dlatego koniecznością jest dziś reagowanie na potrzeby i spełnianie oczekiwań klientów, którzy w różny sposób korzystają z usług bankowych. Kluczem do sukcesu jest zaś bycie o krok przed klientem, przewidywanie i uprzedzanie jego potrzeb.

Pozwalają na to nowoczesne rozwiązania, takie jak gromadzenie i inteligentne przetwarzanie informacji, wykorzystywanie narzędzi biometrycznych przy weryfikacji lub coraz dalej idąca automatyzacja procesów w ramach obsługi i przetwarzania dokumentów. Na przykład rozwiązania oparte na biometrii dzięki łatwej identyfikacji i weryfikacji nie tylko stanowią ułatwienie i usprawnienie, lecz także tworzą wartość dodaną w zakresie bezpieczeństwa. Automatyzacja procesów biznesowych i budowanie cyfrowego środowiska to ważny element umożliwiający efektywniejsze zarządzanie bankiem w czasie rzeczywistym.

Odpowiedzią na zmieniające się potrzeby klientów jest kreowanie nowych produktów, usług i rozwiązań. Innowacyjność staje się kluczową przewagą konkurencyjną, a w proces wdrażania nowych technologii w sektorze bankowym zaangażowani są także ich użytkownicy.

– Wygoda, którą dostarczają nowe technologie, sprawia, że klienci coraz więcej operacji wykonują samodzielnie w systemie transakcyjnym lub aplikacji mobilnej banku – mówi ekspert. To z kolei wpływa na zmiany w dystrybucji produktów i usług bankowych, choćby pod postacią wykorzystania wielu kanałów i form kontaktu. Rośnie też znaczenie edukacji klientów w zakresie nowoczesnych rozwiązań.

Wszystkie te przemiany już dziś są bardzo widoczne w bankowości detalicznej. W przyszłości zaś będzie ich jeszcze więcej.

Ścieżka kariery

Bankowość detaliczna oferuje szerokie możliwości rozwoju kariery w wielu obszarach.

Podstawowym – a jednocześnie stale z perspektywami – jest obsługa klienta.

– Doradcy biznesowi pomagają znaleźć rozwiązania dla przedsiębiorców z segmentu MSP (małych i średnich przedsiębiorstw), doradcy klienta zamożnego dobierają indywidualną ofertę, doradcy private banking opiekują się klientami o aktywach w wysokości ok. 1 mln zł. W razie potrzeby mobilni doradcy lub pracownicy contact center zdalnie pomogą klientowi 24/7 – wylicza Rafał Myśliński.

Wszystkie te ścieżki są przyszłościowe, wraz ze wzrostem znaczenia kanału online i mobilnego rośnie też zarówno wartość zdalnej obsługi i wsparcia klienta, jak i znaczenie najwyższej jakości doradztwa profesjonalistów w placówkach stacjonarnych.

Ścieżka kariery może przebiegać od pracy w obszarze obsługi do stanowiska lidera zespołu, specjalisty, kierownika oddziału i managera.

– Często początek to praca w call center lub jako doradca klienta masowego. Naturalnym rozwojem jest przejście na stanowiska eksperckie w zakresie obsługi klientów zamożnych, klientów firmowych z segmentu mikroprzedsiębiorstw czy MSP – opowiada ekspert. – Pracownicy bankowości detalicznej z powodzeniem odnajdują się także w innych działach, takich jak bankowość korporacyjna, leasing, faktoring, bankowość inwestycyjna.

Bank detaliczny to również działy windykacji, reklamacji, zarządzania ryzykiem i compliance oraz zespoły specjalistów wsparcia sprzedaży, m.in. operacji i dokumentów, administracja, dział prawny czy HR.

W banku jutra niezwykle ważnym obszarem jest również tworzenie nowych produktów i usług – opracowywanie ich koncepcji, budowanie przez specjalistów z działu IT oraz wdrażanie i testowanie. Przenoszenie się bankowości mobilnej na poziom online i mobilny sprawia, że rośnie znaczenie specjalistów IT, programistów, analityków, specjalistów Big Data, a także managerów projektów informatycznych.

Poszukiwane umiejętności

Wiele możliwych ścieżek kariery w bankowości detalicznej sprawia, że umiejętności poszukiwane u kandydatów w tej branży są zróżnicowane. Podstawą jest wiedza i znajomość produktów bankowych, o sukcesie decydują jednak również kompetencje miękkie.

– Osoba, która chce pracować w bankowości, powinna przede wszystkim lubić ludzi, kontakt z nimi i chcieć im pomagać. Empatia w stosunku do klienta, zaangażowanie w poszukiwanie optymalnych rozwiązań oraz motywacja do bycia najlepszym jest kluczowa – mówi Rafał Myśliński. – Teraz odwiedzający placówki albo potrzebują szybkiej pomocy w rozwiązaniu problemów natury technicznej, albo liczą na profesjonalne doradztwo. Ono zaś opiera się na relacji i wzajemnym zaufaniu, dlatego relacyjność w kontakcie z klientami staje się ostatnio najważniejszym wyróżnikiem placówek jako kanału dostępu do usług bankowych. Od pracownika wymaga to zatem umiejętności budowania i utrzymywania kontaktu.

Z kolei u pracownika działu windykacji przydadzą się silnie rozwinięte zdolności negocjacyjne. W innych działach liczy się także myślenie analityczne, dokładność, nastawienie na rezultaty.

Bank detaliczny jutra jest także bankiem innowacyjnym, co czyni ważną kompetencją motywację do rozwoju. Otwartość na nowe rozwiązania, patrzenie w przyszłość i zdolność wyprzedzania aktualnych trendów to, obok chęci stałej nauki, pożądane cechy pracownika banku przyszłości.

Rafał Myśliński

Dyrektor, Centrum Doradcze mBanku w Kielcach, mBank S.A.

Jak nowe technologie – te już obecne i te, które dopiero nadchodzą – zmieniają sieć sprzedaży w bankowości detalicznej?

Nowe technologie wpływają na otaczający nas świat i powodują istotne zmiany w wielu obszarach gospodarki. Dotyczy to również bankowości detalicznej. Na początku XXI wieku upowszechnił się internet i rozwinęły się bankowe systemy transakcyjne. Dekadę później na popularności zaczęły zyskiwać urządzenia mobilne, które otworzyły rynek dla aplikacji tego typu. Banki starają się aktywnie uczestniczyć w mobilnej ewolucji i rozwijają narzędzia, które mają ułatwiać klientom codzienne bankowanie. Wygoda, którą dostarczają nowe technologie, sprawia, że klienci coraz więcej operacji wykonują w systemie transakcyjnym lub aplikacji mobilnej banku.

Nasz bank przykłada dużą wagę do edukacji klientów w zakresie nowoczesnych rozwiązań. W tym procesie szczególną rolę odgrywają pracownicy placówek, którzy są naturalną pierwszą linią wsparcia w korzystaniu z nowości. Pomaga to również budować relacje z klientami i sprawia, że chętnie zwracają się oni do doradców w sprawach dotyczących ich finansów.

Nowoczesne banki umożliwiają dostęp do usług bankowych przy wykorzystaniu różnych kanałów, a klient w zależności od czasu i sytuacji sam wybiera najwygodniejszą dla siebie formę kontaktu z instytucją. To on decyduje, z których rozwiązań będzie korzystać, dlatego tak ważne jest zaangażowanie klientów w procesie wdrażania nowych technologii w sektorze bankowym. Dzięki temu jest to również ekonomicznie opłacalne.

Jak najnowocześniejsze rozwiązania (np. inteligentne przetwarzanie informacji, biometria, automatyzacja) wpływają na usługi, obsługę klienta i produkty bankowe nowej generacji?

Najnowocześniejsze rozwiązania w zakresie inteligentnego przetwarzania danych wykorzystywane w bankowości umożliwiają bardziej szczegółową analizę i lepsze zrozumienie potrzeb współczesnych klientów. Dzięki temu możliwe jest szybkie identyfikowanie nowych trendów i zmieniających się potrzeb oraz dostosowanie produktów bankowych do oczekiwań klientów.

Rozwiązania oparte na biometrii tworzą wartość dodaną w zakresie bezpieczeństwa i identyfikacji osób korzystających z usług bankowych. Są też wygodne dla klientów, bo ułatwiają dostęp do bankowości.

Automatyzacja procesów biznesowych i budowanie cyfrowego środowiska to ważny element umożliwiający bardziej efektywne zarządzanie bankiem w czasie rzeczywistym. Innowacje i postępująca automatyzacja to jeden z kluczowych elementów budowania przewagi konkurencyjnej w branży bankowej i fintech w dzisiejszych czasach.

Biorąc pod uwagę aktualne trendy, które zawody i specjalizacje w bankowości detalicznej dają najciekawsze możliwości rozwoju?

Według mnie to obsługa firm i obszar inwestycyjny. Rozwijająca się gospodarka stawia liczne wyzwania przedsiębiorcom i tylko profesjonalny doradca biznesowy jest w stanie przedstawić takie możliwości finansowania i zabezpieczenia transakcji, by w sposób kompleksowy ułatwić prowadzenie biznesu. Wśród mnogości produktów inwestycyjnych ich dopasowanie do profilu klienta, jego potrzeb, doświadczeń i wyjątkowości staje się sztuką.

Jak wyglądała Pana ścieżka kariery?

Początkiem bez wątpienia było zainteresowanie, podczas studiów, tworzącym się wówczas rynkiem kapitałowym i giełdą. Pasja ta, po zdanym egzaminie maklerskim stała się dla mnie na kilka lat zawodem. Następnie zacząłem pracę w banku, gdzie poznałem bankowość, przechodząc przez wiele szczebli: od doradcy klienta indywidualnego, inspektora bankowego, doradcy korporacyjnego po pełniącego obowiązki dyrektora oddziału. Od 11 lat zarządzam częścią detaliczną w mBanku (dawniej MultiBanku), obecnie, po transformacji sieci mBanku w Kielcach, prowadzę Centrum Doradcze oraz oddział w galerii handlowej.

Jakie wyzwania i możliwości stoją przed tymi, którzy dziś zaczynają drogę zawodową w bankowości detalicznej?

Banki to zwykle korporacje, więc możliwości rozwoju są znaczne i w dużej mierze zależą od zaangażowania, motywacji, mobilności i aspiracji pracownika. Pracownicy mają dostęp do najnowszej technologii, system szkoleń, szanse wzięcia udziału w rekrutacji wewnętrznej, zmiany zakresu pracy lub działu, by w nowym nabyć dodatkowe kwalifikacje. Instytucje oparte na wiedzy, elastyczne i mobilne stwarzają liczne szanse na rozwój zawodowy.

Jakie cechy, umiejętności i kwalifikacje są przydatne w tej branży?

Praca w sektorze detalicznym wiąże się z dość dużą powtarzalnością, stwarza też jednak szansę na budowanie trwałych relacji z klientami. Rozumienie indywidualnych potrzeb klienta pozwala na ich zaspokojenie, a nawet wyprzedzanie poprzez stosowanie rozwiązań idących o krok dalej niż te aktualnie niezbędne. Dlatego kandydat do pracy w bankowości powinien lubić ludzi, kontakt z nimi i chcieć im pomagać. Empatia w stosunku do klienta, zaangażowanie w poszukiwanie optymalnych rozwiązań oraz motywacja do bycia najlepszym jest kluczowa.

Dziś klienci odwiedzający placówki albo potrzebują szybkiej pomocy w rozwiązaniu problemów natury technicznej, albo liczą na profesjonalne doradztwo. Ono zaś opiera się na relacji i wzajemnym zaufaniu, dlatego relacyjność w kontakcie z klientami staje się ostatnio najważniejszym wyróżnikiem placówek jako kanału dostępu do usług bankowych. Od pracownika wymaga to zatem umiejętności budowania i utrzymywania relacji.

Dominik Hamrin

Zastępca dyrektora Centrum Usług Finansowych Łódź 2, mBank S.A.

Ukończyłem Politologię na Uniwersytecie Łódzkim
Planuję Studia Podyplomowe MBA
Największe plusy mojej pracy: Konieczność stałego rozwoju, poszerzania wiedzy o rynku i nowych rozwiązaniach finansowych, kontakt z ciekawymi ludźmi.
Dlaczego warto u nas pracować? mBank jest liderem rozwoju i przeobrażania się bankowości mobilnej, co pozwala być na bieżąco z nowymi trendami w bankowości.

Czym zajmuje się Pan w swojej pracy?

Jestem doradcą klienta zamożnego, to znaczy, że opiekuję się portfelem klientów, którzy mają albo określony poziom dochodu, albo wolumen środków zdeponowanych w naszym banku. Zajmuję się obsługą ich oszczędności, na przykład: lokatami, funduszami inwestycyjnymi i innymi rozwiązaniami finansowymi, a także jeśli to potrzebne, mogę zaoferować dogodne rozwiązania kredytowe.

Dodatkowo pełnię funkcję zastępcy dyrektora oddziału, w ramach której wspieram swojego przełożonego w wypełnianiu zadań stawianych przed moją jednostką banku. Do zadań takich należą między innymi: realizacja planów sprzedażowych nałożonych na pracowników oddziału, coaching i mentoring, kontakty z firmami pośrednictwa finansowego.

Jakie stanowiska są w Pańskim zespole?

Zespół liczy 14 osób i są w nim pracownicy zajmujący się trzema obszarami. Po pierwsze są to doradcy na stanowiskach kasowo-dysponenckich, którzy prowadzą obsługę kasową i wykonują podstawowe operacje bankowe: otwierają rachunki, udzielają kredytów, obsługują różne dyspozycje klientów. Drugą grupę stanowią doradcy biznesowi, do ich obowiązków należy udzielanie kredytów firmowych, leasingu, obsługa rachunków firm. Są jeszcze doradcy klientów zamożnych, którzy w kompleksowy sposób doradzają im i obsługują ich rachunki.

Bierze Pan udział w wyborze i szkoleniu nowych pracowników. Na co zwracają Państwo szczególną uwagę u kandydatów?

W pracy w oddziale banku, bezpośrednio z klientem, bardzo ważna jest komunikatywność, umiejętność nawiązywania i podtrzymywania relacji z ludźmi.

Mile widziane jest też doświadczenie w pracy w banku. Obecnie w Polsce mamy do czynienia z procesem konsolidacji sektora bankowego, co sprawia, że na rynku pracy pojawiło się wiele osób z wieloletnim stażem bankowym. Z takimi osobami chętnie nawiązujemy współpracę na stanowiskach specjalistycznych (doradców biznesowych i premium).

Jak zaczyna się ścieżka kariery w banku?

Dla studentów mamy propozycję pracy jako osoba witająca klientów w oddziale i kierująca ich do właściwych doradców – meeter greeter. Później, gdy widzimy, że taka osoba sprawdza się
w oddziale i spełnia wymagane przez nas kryteria, może kontynuować karierę na stanowisku kasowo-dysponenckim.

Poza placówkami centrala mBanku oferuje szerokie programy stażowe na stanowiskach w tzw. back office. Wiele osób zaczyna pracę w banku w zlokalizowanym w Łodzi ogólnopolskim call center, by z czasem przenieść się do oddziałów lub back office.

To właśnie w centrum kontaktowym zatrudnia się najwięcej studentów i osób bez doświadczenia w branży finansowej, dla których jest to pierwszy kontakt z bankowością.

Jakie są możliwości rozwoju?

Jeśli osoba pracująca w oddziale na stanowisku kasowo-dysponenckim chce się dalej rozwijać w kierunku specjalisty ds. obsługi klientów zamożnych lub biznesowych, ma taką szansę. Uczy się nowych produktów, procedur, pod okiem doświadczonego doradcy zaczyna uczestniczyć w spotkaniach i zdobywać nowe kompetencje oraz budować swój własny portfel klientów.

Obok ścieżki eksperckiej w oddziale istnieje również możliwość rozwoju w kierunku managera. Z czasem można zacząć pełnić stanowiska kierownicze.

W mBanku istnieje też rynek ofert pracy w ramach rekrutacji wewnętrznej, gdzie możemy próbować swoich sił w ubieganiu się o wszelkie dostępne aktualnie w banku miejsca pracy.

Jaka była Pana ścieżka kariery?

W bankowości pracuję już 17 lat. Pracę w mBanku rozpocząłem 7 lat temu jako doradca ds. kredytów hipotecznych. Po około roku, ponieważ zawsze interesowałem się rynkiem inwestycyjnym, postanowiłem pójść w kierunku doradcy klienta zamożnego. Rozwinąłem swoje kompetencje w tej dziedzinie i mój przełożony dał mi szansę zmiany stanowiska w ramach mojej placówki bankowej. Od 4,5 roku rolę doradcy łączę z funkcją zastępcy dyrektora oddziału.

Co jest potrzebne na stanowisku opiekuna klientów zamożnych?

Podstawą jest wiedza na temat produktów bankowych i rynku, ale oprócz tego w mojej ocenie niezbędna jest empatia i umiejętność budowania długotrwałych relacji ze swoimi klientami. Dlatego bardzo przydaje się wiedza ogólna, szerokie zainteresowania i umiejętność konwersacji na zróżnicowane tematy. Z klientami rozmawiamy nie tylko o ich finansach, lecz także o podróżach, historii i literaturze. Kontakt z ludźmi i utrzymywanie relacji daje satysfakcję i przyjemność z tej pracy.

Warto dodać, że dobre stosunki pomagają zbudować lojalność klienta, który nawet jeśli w konkurencyjnej instytucji otrzyma lepszą ofertę, często finalnie korzysta z usługi w banku, w którym ma dobre relacje ze swoim opiekunem.

Jak zmienia się dziś sieć sprzedaży i kanały dostępu w bankowości detalicznej?

Masowa bankowość detaliczna zmierza przede wszystkim ku obsłudze samodzielnej, poprzez kanały zdalne. Każdy z nas ma dziś smartfon, a banki konsekwentnie rozwijają narzędzia mobilne. Już dziś klient może korzystać z większości usług bankowych i załatwiać wiele spraw wyłącznie przez swój telefon. Konsekwencją tego procesu jest spadek liczby klientów korzystających z placówek bankowych.

Okazuje się jednak, że mniejsze, zadaniowe placówki nadal są potrzebne. Stąd w mBanku projekt tzw. placówek lekkich, które znajdują się w centrach handlowych, czyli tam, gdzie na co dzień przebywa klient i gdzie może przy okazji skorzystać z usługi bankowej. Są to mniejsze oddziały, bez podziału na linie biznesowe, gdzie można szybko załatwić podstawowe sprawy, natomiast w razie potrzeby kontaktu z wyspecjalizowanym doradcą np. w sprawie kredytu hipotecznego, klient kontaktowany jest z wybranym oddziałem banku. W ostatnim czasie powstają również centra doradcze, w dobrej lokalizacji, z wygodnym parkingiem, gdzie w komfortowych warunkach klienci mogą spotkać się z doradcą w celu omówienia bardziej złożonych spraw. Klienci cenią sobie osobisty kontakt z pracownikiem banku, z pewnością jednak sieć oddziałów bankowych będzie sukcesywnie maleć.

Kolejną rzeczą, która w ostatnich latach zmieniła się w sposób znaczny, jest czas realizacji dyspozycji i wniosków klientów. Bardzo wzrosła szybkość procesów. Kiedyś pracowało się wyłącznie na papierowych dokumentach i na przykład w przypadku wniosku kredytowego trzeba było je zebrać od klienta i wysłać do analityka w centrali. Dziś pracujemy na skanach, dokumenty trafiają z oddziału do centrali w kilka minut, co bardzo przyspiesza proces podjęcia decyzji. Kiedyś czekało się na nią nawet kilkanaście dni lub w przypadku prostego kredytu konsumpcyjnego kilka dni – dziś może to być kilkanaście minut.

Jak wyobraża Pan sobie branżę i swój zawód w przyszłości? Czy inteligentne maszyny będą w stanie zastąpić wyspecjalizowanego doradcę?

Być może w którymś kolejnym pokoleniu tak. Póki co, klienci, zwłaszcza ci starsi, cenią sobie osobisty kontakt z doradcą. Grupa ta jednak z naturalnych przyczyn maleje i będzie maleć, a na rynku pojawia się pokolenie, które prawie wszystkie swoje sprawy chce załatwiać za pośrednictwem internetu.

Jako mBank dążymy do tego, by dziś być tam, gdzie klient będzie jutro. Już teraz w banku wiele rzeczy podpowiada się klientom na podstawie odpowiednio zbudowanych algorytmów, na przykład staramy się przewidzieć i uprzedzić o nadchodzących płatnościach czy zaalarmować, że w stosunku do wcześniejszego tempa wydatków ostatnio mocno nadwyrężył swój budżet. Gdy klient ma włączoną lokalizację w smartfonie, odpowiednie narzędzie poinformuje go, że znalazł się w promieniu 50 metrów od miejsca, w którym jeśli zapłaci kartą mBanku, otrzyma w sklepie rabat.

Jakie mogą być typy produktów i usług bankowych przyszłości?

Wprowadzamy coraz więcej narzędzi, które pomagają klientowi w prowadzeniu jego biznesu: przypomnienia o płatnościach, rachunkach, alerty informujące o tym, jak funkcjonuje jego portfel, wiadomości o kończących się lokatach.

W bankowości mobilnej przyszłość należy do płacenia telefonem, systemu Blik, przelewów na numer telefonu. Pewnie z czasem znikną karty płatnicze, być może w przyszłości wyeliminowany zostanie też pieniądz papierowy, a rozliczenia będą w stu procentach bezgotówkowe.

Przyszłość to także środki komunikacji elektronicznej, doradcy online, z którymi klient może się połączyć i rozmawiać, widząc ich za pośrednictwem kamery internetowej. To rozwiązanie już od dawna działa w mBanku.

Nowością będzie też docieranie do klientów w różnych miejscach i o różnych porach dnia. Odpowiedzią na zmieniające się potrzeby klientów w tej kwestii są placówki w centrach handlowych, całodobowe call center.

Zmieniają się też produkty inwestycyjne. Dzięki globalizacji i wprowadzania nowych technologii oferujemy klientowi rozwiązania pozwalające lokować kapitał w różnorodne aktywa na całym świecie. Od pracownika banku wymaga to znajomości rynków, pogłębiania wiedzy i systematycznego śledzenia nowych trendów, by mógł odpowiadać na zmieniające się potrzeby klientów.

Spełniamy marzenia, pomagamy realizować aspiracje naszych klientów, zabezpieczamy ich przyszłość. Tym tak naprawdę są kredyt hipoteczny, rozwiązania pozwalające na szybszy rozwój firmy czy pakiet produktów inwestycyjnych.

Rafał Myśliński, Dyrektor, Centrum Doradcze mBanku w Kielcach, mBank