Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.
Kariera w Finansach i Bankowości 2017/2018
Podziel się:
Zarządzanie projektami IT
Poznaj zawód z perspektywami: uczestniczenie w dynamicznym i innowacyjnym rozwoju technologii w bankowości, łączenie zaawansowanej wiedzy technicznej z kompetencjami miękkimi.

Ewolucja bankowości, która dzieje się na naszych oczach, i stopniowe przenoszenie coraz większej liczby usług bankowych do sfery wirtualnej, czynią znaczenie obszaru IT w dzisiejszej bankowości ogromnym. Potwierdza to ekspert, Łukasz Czerwiński, Menadżer Zespołu Rozwoju Centralnego Systemu Bankowego w Departamencie Rozwoju Oprogramowania, Pionie IT w Credit Agricole:

– Można z całą pewnością powiedzieć, że żaden bank nie przetrwałby nawet kilku lat, choćby oferował najlepsze produkty, bez mocnego wsparcia IT.

W tak bardzo scyfryzowanym świecie jak dzisiejszy technologia jest nieodzowną częścią banku. Banki bowiem muszą rozwijać i dostarczać swoim klientom, a także pracownikom, najnowocześniejsze narzędzia i rozwiązania techniczne – dla tych pierwszych przyjazne i proste, tym drugim ułatwiające i usprawniające pracę.

– Tym, co odróżnia dział IT w banku od firmy informatycznej, nastawionej tylko na rozwój nowych produktów, jest fakt, iż ma on dwa podstawowe zadania. Pierwsza gałąź IT w instytucji bankowej odpowiada za utrzymanie obecnych systemów oraz wsparcie biznesu, druga to rozwój, czyli wdrażanie nowych produktów i udoskonalanie rozwiązań – wyjaśnia Łukasz Czerwiński.

W banku obie są przy tym równie ważne.

Stojące dziś przed bankowością wyzwania, których źródłem są zmiany technologiczne oraz oczekiwania klientów w zakresie szybkości, łatwości i bezpieczeństwa wirtualnej obsługi bankowej, wymagają od organizacji dostosowania się między innymi pod względem zarządzania. Tylko dzięki temu instytucja bankowa będzie potrafiła stawić czoła wspomnianym zmianom oraz pozostać konkurencyjna. O przewadze tej decyduje technologia, lecz nie tylko ona – najważniejsi są ludzie, którzy potrafią z niej korzystać i ją współtworzyć.

Dlatego w banku, obok ekonomistów, analityków czy specjalistów obsługi klienta, pracę znajdują też specjaliści IT, a organizacja daje im szerokie i dopasowane do ich preferencji możliwości rozwoju zawodowego. Bardzo ważne staje się również zarządzanie projektami IT.

Jedną z cech charakterystycznych dla dzisiejszego rynku produktów i usług, także bankowych, jest wymóg szybkiego reagowania na nowe możliwości techniczne oraz potrzeby klientów. Krótko mówiąc, jeśli użytkownik oczekuje nowej funkcjonalności w aplikacji mobilnej banku, należy mu ją dostarczyć w jak najkrótszym czasie. Jeśli dodamy do tego konieczny w przypadku finansów warunek bezpieczeństwa, widzimy, że projekty w zakresie IT w bankowości – i zarządzanie nimi – stanowią nie lada wyzwanie. Dynamika aktualnych zmian w sektorze bankowym wpływa zaś na wybór metodyki projektowej.

– Obok modelu kaskadowego (ang. waterfall), w którym wykonujemy poszczególne fazy projektu: analizę, programowanie i testy, jedna po drugiej, stosujemy też techniki zwinne (ang. agile), pozwalające znacznie szybciej prezentować wyniki i dostarczać wartość – opisuje Łukasz Czerwiński.

Ścieżka kariery

Bankowe struktury IT już dziś są bardzo duże i stale rosną. Departament ten charakteryzuje zróżnicowanie kompetencji i talentów w zespołach oraz dynamika współpracy. Pracują w nim nie tylko architekci, którzy przygotowują architekturę systemów, analitycy systemowi i programiści, dbający o budowanie rozwiązań w projektach, ale również testerzy, którzy zajmują się sprawdzaniem działania tego, co zostało stworzone. Ważna jest również grupa Project Managerów, stanowiących wsparcie projektowe. Uzupełnieniem IT jest dział R&D (ang. Research & Development), który pracuje nad rozwojem nowych technologii.

Ponieważ przy podejściu zwinnym przy projektach w IT kluczowe są umiejętności ludzi tworzących zespół, praca ta daje możliwość szerokiego rozwoju w różnych kierunkach. – Większość specjalistów zaczyna swoją przygodę od testowania aplikacji lub jako młodsi programiści, ucząc się od kolegów z większym doświadczeniem – mówi Łukasz Czerwiński.

Jedną z niezwykle atrakcyjnych ścieżek jest kariera Project Managera. Kierownik projektu, odpowiedzialny za jego planowanie, czuwający nad realizacją oraz finalizacją i stanowiący wsparcie dla całego zespołu, w pracy zwinnej ma wiele wyzwań, a jego kariera może rozpocząć się w zespole programistycznym lub testowym.

Praca ta daje też możliwość rozwoju tym, którzy nie odnajdują się w zarządzaniu zespołem, lecz chcą być ekspertami w swojej dziedzinie. Gromadzą doświadczenie, przez wiele lat pracując jako programiści czy testerzy. Czerpią z tego wiele satysfakcji i pracują z ogromną pasją.

Poszukiwane umiejętności

Podstawą w przypadku pracy w IT są kompetencje i wiedza techniczna, a także znajomość języka angielskiego. Oprócz tego, myśląc o takiej pracy, warto ćwiczyć się w logicznym myśleniu, bo jest to ceniona przez pracodawcę umiejętność.

– Jest to dla mnie najważniejsze kryterium przy wyborze nowej osoby do zespołu – przyznaje Łukasz Czerwiński.

Przy pracy projektowej, zwłaszcza w metodykach zwinnych, kluczowe stają się również zdolności komunikacyjne. Dlaczego? Członkowie zespołu stale i ściśle współpracują, lecz działając wspólnie na przykład w zakresie rozwiązywania aktualnych problemów. Kompetencje miękkie znaczą jeszcze więcej w miarę rozwoju kariery, ponieważ na stanowiskach liderskich lub managerskich potrzebna jest umiejętność sprawnego i efektywnego porozumiewania się z przedstawicielami biznesu.

Znajomość metodyk projektowych nie jest wymogiem podczas rekrutacji, zwłaszcza na stanowiska niższego szczebla, ale może stanowić duży plus.

Łukasz Czerwiński

Menadżer Zespołu Rozwoju Centralnego Systemu Bankowego w Departamencie Rozwoju Oprogramowania / Pionie IT Credit Agricole, Credit Agricole Bank Polska S.A.

Jakie jest znaczenie IT w dzisiejszej bankowości?

Znaczenie IT w dzisiejszej bankowości jest ogromne. Można z całą pewnością powiedzieć, że żaden bank nie przetrwałby nawet kilku lat, choćby oferował najlepsze produkty, bez mocnego wsparcia IT. Zbyt dużo i zbyt dynamicznie zmienia się obecnie na rynku w obszarze technologii i innowacyjności. Ludzie oczekują nowinek, wygody i nie omija to banków.

Jakie są zadania działu IT w nowoczesnym banku? Jakie są w nim zespoły i czym się zajmują?

Tym, co odróżnia IT w banku od typowej firmy informatycznej, nastawionej tylko na rozwój nowych produktów, jest fakt, iż ma dwa podstawowe zadania. Pierwsza gałąź IT w instytucji bankowej odpowiada za utrzymanie obecnych systemów oraz wsparcie biznesu, druga to rozwój, czyli wdrażanie nowych produktów i udoskonalanie rozwiązań. Jest to obecnie kluczowy kierunek i zdecydowanie przeważa nad utrzymaniem, ale w banku równie ważne jest to, by systemy i wsparcie działały bez zarzutu, w trybie 24/7 i by wszystko zgadzało się „co do grosza”.

Zespołów mamy wiele – zaczynając od architektów, którzy przygotowują architekturę systemów, przez analityków systemowych i programistów dbających o budowanie rozwiązań w projektach aż po grupy testowe, które zajmują się sprawdzaniem działania tego, co zostało stworzone. Duża grupa Project Managerów stanowi wsparcie projektowe. Mamy też niewielki dział R&D, który pracuje nad nowymi technologiami.

Czym dokładnie zajmuje się Zespół Rozwoju Centralnego Systemu Bankowego?

Mój zespół rozwija i utrzymuje Profile, system centralny, zwany też CORE. Przechowywane są w nim wszystkie informację o produktach bankowych są – kartach, depozytach, kredytach, transakcjach wykonywanych przez klientów – to takie „serce” Banku.

Zespół składa się z ponad 40 osób – analityków i programistów z różnym doświadczeniem. Najstarsza osoba ma prawie 60 lat, a najmłodsza 21.  

Jakie projekty realizowane są w zespole? Jak wygląda współpraca w ramach zespołów projektowych?

Realizujemy przeróżne projekty związane z rozwojem systemu CORE, a także aplikacji dla zespołów back office i dla klientów. Są to zarówno małe projekty, które zajmują kilka dni pracy, jak i ogromne przedsięwzięcia, takie jak nasz ostatni program o nazwie Copernicus, który był największym projektem IT w 2016 roku w Polsce. W jego ramach łączyliśmy trzy systemy centralne do jednego Profile. Projekt zakończył się dużym sukcesem.

Współpraca między członkami zespołów jest kluczowa dla powodzenia projektów. By przebiegała płynnie i bezproblemowo, odbywamy tzw. stand-upy, codzienne spotkania projektowe w mniejszym lub większym gronie.

Z jakich metodyk zarządzania projektowego Państwo korzystają?

W ramach realizacji naszych projektów korzystamy z różnych metodyk. Używamy klasycznego modelu kaskadowego (ang. waterfall), w którym wykonujemy poszczególne fazy projektu: analizę, programowanie i testy, jedna po drugiej. Stosujemy też techniki zwinne (ang. agile), polegające na wyjściu naprzeciw potrzebom biznesu i pozwalające znacznie szybciej prezentować wyniki i dostarczać wartość.

Jakie są możliwości rozwoju w bankowym dziale IT? Jak może wyglądać tam ścieżka kariery?

Możliwości rozwoju w bankowym dziale IT są ogromne. Aplikacje w naszym Banku rozwijamy w wielu nowoczesnych technologiach, takich jak Webmethods SOA, technologie oparte na Java, ETL, bazy danych Oracle.

W IT obowiązuje sformalizowany proces rozwoju ścieżki kariery, a warunki awansów na wyższe lub inne stanowiska są dla wszystkich jawne i klarowne.  

Jak może wyglądać ścieżka kariery w zarządzaniu projektami IT?

Większość specjalistów zaczyna swoją przygodę od testowania aplikacji lub jako młodszy programista, ucząc się od kolegów z większym doświadczeniem. Wielu kierowników zespołów i Projekt Managerów wywodzi się z zespołów programistycznych i testowych, co oznacza, że zaczynając jako programista lub tester, po kilku latach można zostać Project Managerem. Jest też wiele osób, które pomimo wielkiego doświadczenia dalej programują i testują. Widać, że to ich nich ogromna pasja.

Jaka była Pana ścieżka kariery?

W Banku w IT pracuje już 10 lat. To moja druga praca. Zaczynałem jako młodszy programista, by awansować na starszego projektanta-programistę, następnie byłem liderem zespołu, kierownikiem,

Jakie warunki wstępne musi spełnić kandydat do pracy w Pana zespole?

Wszystko zależy od tego, na jakie stanowisko poszukujemy kandydata. Dla tych, którzy szukają pierwszej pracy w IT, mamy test techniczny. Sprawdza on nie tylko umiejętności programistyczne, lecz także logiczne myślenie. Wynik tego testu jest dla mnie najważniejszym kryterium przy wyborze nowej osoby do zespołu. Liczba skończonych szkół czy prestiż uczelni ma tutaj mniejsze znaczenie. Podstawą jest oczywiście znajomość języka angielskiego.

Gdy zatrudniamy kogoś z doświadczeniem, liczy się portfolio oraz to, gdzie i nad jakimi projektami dany specjalista pracował. Dodatkowo ważne są aspekty miękkie, ponieważ pracownik na stanowisku liderskim lub managerskim (starszy analityk, projektant) musi na przykład umieć rozmawiać z biznesem.

Czy kandydat powinien znać już metodyki zarządzania projektowego?

Nie jest to wymagane przy przyjmowaniu do pracy – szczególnie do tej pierwszej, ale ich znajomość stanowi oczywiście duży plus przy weryfikacji kompetencji pracownika.

Piotr Andrasz

Główny Specjalista Architekt IT, Departament Governance , Strategii i Achitektury IT, Credit Agricole Bank Polska S.A.

Ukończyłem Inżynierię oprogramowania na Politechnice Wrocławskiej
Największe plusy mojej pracy: Współpracownicy tworzący przyjacielską atmosferę w pracy, niestandardowe wyzwania oraz różnorodność technologii i rozwiązań biznesowych dająca możliwość wyboru zadań.
Dlaczego warto u nas pracować? Credit Agricole to duża międzynarodowa firma i stabilna organizacja, co daje możliwości współpracy i rozwoju.

Czym zajmuje się Pan w ramach swojej pracy?

Jako architekt korporacyjny zajmuję się planowaniem rozwoju naszych aplikacji bankowych. Ostanie dwa lata to okres realizacji planu modernizacji naszej architektury. Jestem współautorem założeń do projektu przeniesienia obsługi produktów bankowych do jednego systemu centralnego. Projekt ten zakończył się przed kilkoma miesiącami sukcesem.

Głównym zadaniem było przesunięcie obsługi produktów kredytowych (kredytów ratalnych i kart kredytowych) do systemu Profile. Już samo to było wielkim wyzwaniem. Tak duża zmiana pociągnęła za sobą szereg innych modyfikacji w obszarze aplikacji, infrastruktury oraz organizacji pracy w Banku. Jako architekt byłem odpowiedzialny za połączenie wszystkich tych wymiarów w spójną całość.

Jak wygląda Pana dzień w pracy?

W trakcie realizacji projektu każdy dzień pracy rozpoczynał się od konferencji telefonicznej w ścisłym gronie kierownictwa tego przedsięwzięcia. Szukaliśmy rozwiązań problemów pojawiających się z dnia na dzień. Moją rolą jako architekta było znajdywanie takich, które zmniejszałyby stopień skomplikowania architektury, a jednoczenie pozwalały na spełnianie wymagań i realizację założeń projektu.

Wielkim wyzwaniem była ciągła synchronizacja wszystkich dostawców, aby zachować spójne całościowe rozwiązanie. W tak dużym projekcie w trakcie realizacji pojawia się wiele zmian w zakresie zarówno wymagań, jak i założeń. Zadanie ich uwzględniania i wprowadzania stanowiło kolejne wielkie wyzwanie, ale sukcesy przynosiły mnóstwo satysfakcji.

Tego wszystkiego oczywiście nie byłbym w stanie zrealizować sam. Kierowałem zespołem architektów, z których każdy specjalizuje się w swoim obszarze architektury IT.   

Jakie umiejętności przydają się na Pana stanowisku? Które z nich są kluczowe?

Oczywiście podstawą pracy architekta IT jest merytoryczna znajomość dziedziny, którą się zajmujemy: aplikacje, integracja, infrastruktura. Jednak po latach pracy na tym stanowisku dochodzę do wniosku, że kluczowa jest elastyczność w podejściu do zadań i umiejętność współpracy ze wszystkimi uczestnikami projektu. Rzeczywistość jest tak zmienna, że bez tych umiejętności trudno skutecznie przeprowadzić zaplanowane zmiany w architekturze IT.

Jakie są perspektywy rozwoju: w Pana organizacji, w zawodzie?

W mojej ocenie istotność i ranga architektury korporacyjnej w firmach ciągle rośnie. Bez planowego rozwoju IT nie jest możliwy rozwój takiej organizacji jak mój Bank. Pozwala mi to również stale rozwijać swoje kompetencje.

Z drugiej strony różnorodność zadań, jakimi się zajmuję, i wielkość organizacji dostarcza wielu okazji do zmiany kierunku rozwoju, jeśli znudziłaby mi się architektura. Jeszcze jednak do tego nie doszło.

Jak Pan myśli, jaka będzie przyszłość Pana branży i zawodu?

Od lat widać, że IT jest podstawą większości gałęzi przemysłu. Na pewno w obszarze usług finansowych jest podstawą działalności. Mądre wykorzystanie nowych technologii IT dostarcza przewagę nad innymi. A właśnie za wykorzystywanie takich zmian odpowiedzialny jest architekt IT.

Wielu kierowników zespołów i Project Managerów wywodzi się z zespołów programistycznych i testowych, to normalna ścieżka rozwoju.

Łukasz Czerwiński, Menadżer Zespołu Rozwoju Centralnego Systemu Bankowego, Departament Rozwoju Oprogramowania/Pion IT, Credit Agricole