Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.
Kariera w Finansach i Bankowości 2017/2018
Podziel się:
Europejski Certyfikat Bankowca EFCB 3E
Zdobądź międzynarodowy certyfikat w języku angielskim firmowany przez EBTN-European Banking & Financial Services Training Association Asbl., a w przyszłości uzyskaj stopień zawodowy Dyplomowany Pracownik Bankowy, potwierdzony Certyfikatem Związku Banków Polskich.

W dzisiejszych czasach konkurencji na rynku finansowym szczególnego znaczenia nabiera stałe podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych. Każdego roku sektor bankowy pozyskuje wyróżniających się studentów i absolwentów chcących rozpocząć i rozwijać karierę w finansach. Z punktu widzenia banków podkreślanie kompetencji pracowników i jakości świadczonych przez nich usług sprzyja budowaniu zaufania i długofalowych relacji z klientami.

Te wyzwania sprawiają, że organizacje certyfikujące nieustannie dostosowują standardy kształcenia do wyzwań współczesnej rzeczywistości biznesowej. Przykładem może być inicjatywa European Banking & Financial Services Training Association (EBTN), organizacji zrzeszającej bankowe instytuty szkoleniowe w Europie. Od 2017 roku obowiązują w Polsce aktualne wymogi egzaminacyjne dla nowego Europejskiego Certyfikatu Bankowca EFCB 3E, wzorowane na tzw. standardzie jakościowym Triple E Standard, przyjętym przez EBTN dla profesjonalnych kwalifikacji zawodowych w europejskim sektorze usług finansowych.

Perspektywy rozwoju

Posiadanie Europejskiego Certyfikatu Bankowca EFCB 3E może uatrakcyjnić i skutecznie wyróżnić dokumenty aplikacyjne, a także otworzyć drzwi do kariery w innych krajach europejskich. Rekruterzy z zagranicznych oddziałów instytucji finansowych zwykle nie są w stanie ocenić wiedzy kandydatów z Polski wyłącznie na podstawie podanych przez nich informacji o ukończonych studiach. Warto pamiętać, że choć egzamin odbywa się w języku polskim, to certyfikat ECB EFCB 3E przesyłany jest z Brukseli w języku angielskim.

– Stanowi on dobrą inwestycję na przyszłość, ponieważ z jednej strony dokumentuje zdobyte kwalifikacje bankowe, a z pomaga wyróżnić się podczas kolejnych etapów rekrutacyjnych przy ubieganiu się o pracę czy staż w instytucjach finansowych – mówi Wojciech Golicz, Doradca Zarządu Związku Banków Polskich.

Kwalifikacja ECB EFCB 3E skierowana jest w szczególności do studentów i absolwentów, którzy nie podjęli jeszcze pracy w sektorze finansowym, ale również do osób posiadających już doświadczenie w pracy w bankowości. Certyfikat jest nie tylko potwierdzeniem wiedzy i umiejętności niezbędnych dla zawodu bankowca, lecz także daje możliwość dalszego rozwoju – posiadacze ECB EFCB 3E mogą ubiegać się o stopień zawodowy Dyplomowany Pracownik Bankowy, potwierdzony Certyfikatem ZBP.

– ECB EFCB 3E jest jednym z elementów Systemu Standardów Kwalifikacyjnych przy ZBP dla pracowników bankowości, co oznacza, że posiadacz tego certyfikatu może następnie uzyskać stopień Dyplomowanego Pracownika Bankowego po odbyciu 2-letniego stażu pracy i potwierdzeniu przez pracodawcę umiejętności i postaw wymaganych na tym stanowisku – dodaje Wojciech Golicz.

Aby pracownik mógł uzyskać ten stopień, konieczna jest inicjatywa ze strony pracodawcy. Tylko bank lub instytucja pośrednictwa finansowego uczestnicząca w Systemie Standardów ZBP może zgłosić swojego pracownika o uzyskanie tego stopnia zawodowego.

Czas trwania, zakres wiedzy i egzamin

Program ECB EFCB 3E to około 150 godzin nauki. Zakres wymaganej wiedzy i umiejętności koncentruje się na tym, co jest istotą współczesnego biznesu bankowego. Nacisk położono na moduł zatytułowany „Klienci, produkty i usługi banku”, który stanowi 60% całej kwalifikacji.

Egzamin ECB EFCB 3E przeprowadzany jest na terenie całego kraju przed Komisją Egzaminacyjną ZBP, w siedzibach banków, na uczelniach wyższych lub w instytucjach szkoleniowych, organizujących egzaminy zgodnie z wymogami Systemu Standardów ZBP*. Egzamin składa się z testu 60 pytań jednokrotnego wyboru z czterema wariantami odpowiedzi i trwa 90 minut. Próg zdawalności to 60% poprawnych odpowiedzi z całości testu i minimum 50% na poziomie każdego z trzech modułów. – Do egzaminu może przystąpić każda osoba zainteresowana karierą w sektorze finansowym, także eksternistycznie bez konieczności ukończenia szkolenia – dodaje Wojciech Golicz, Doradca Zarządu ZBP.

Więcej informacji na temat planowanego terminarza egzaminów dostępne pod linkiem: www.zbp.pl/standardy_kwalifikacyjne (zakładka Egzaminy). Dla osób przygotowujących się Związek Banków Polskich rekomenduje nieodpłatny podręcznik w wersji online do pobrania pod adresem: www.zbp.pl/podrecznikecb.

Stały rozwój zawodowy i rejestr certyfikowanych

Jednym z wymogów jakościowych Europejskiego Certyfikatu Bankowca EFCB 3E jest program Stałego Rozwoju Zawodowego posiadacza certyfikacji ECB EFCB 3E i rejestr certyfikowanych. Aby utrzymać zdobyty wcześniej ECB EFCB 3E i posiadać certyfikat aktywny w rejestrze, osoba certyfikowana będzie musiała wykazać się określonymi aktywnościami rozwojowymi z zakresu bankowości, ekonomii, rynków finansowych. Szczęśliwie ten wymóg nie jest bardzo surowy, bo obejmuje minimum 10 godzin rocznie poświęconych działaniom rozwojowym, takim jak kursy, szkolenia czy konferencje, z czego połowę może stanowić samokształcenie. W Polsce szkołą akredytowaną przez EBTN i prowadzącą rejestr certyfikowanych jest Warszawski Instytut Bankowości, który również prowadzi nabór do egzaminu na Europejski Certyfikat Bankowca EFCB 3E, po szkoleniu lub w trybie eksternistycznym (www.wib.org.pl).

Profesjonalista, który może pochwalić się certyfikatem potwierdzającym jego wiedzę na temat oferowanych przez bank produktów i umiejętność dopasowania ich do potrzeb klienta, jest cennym pracownikiem, ponieważ dzięki temu klienci odwiedzając bank zyskują przekonanie, że obsługiwani są przez kompetentnych specjalistów. Warto pamiętać, że pracodawcy patrzą bardziej przychylnym okiem na tych, którzy wykazują chęć ciągłego kształcenia. Uzyskanie Europejskiego Certyfikatu Bankowca EFCB 3E potwierdza obie te cechy wśród obecnych jak i przyszłych kadr sektora finansowego.

* System Standardów Kwalifikacyjnych to system certyfikacji prowadzony przez ZBP, powstały z inicjatywy Banków i Szkół Bankowych, służący stałemu podnoszeniu kwalifikacji kadr finansowych w Polsce. Uczestnikami Systemu są Banki, Szkoły i inne instytucje finansowe, rekomendowane przez Banki. System definiuje wymagania dotyczące wiedzy, umiejętności i pożądanych postaw pracowników banków, bez względu na wielkość, profil działalności, czy zasięg działania banku. Więcej informacji na www.zbp.pl/standardy_kwalifikacyjne.

Łukasz Gołda

Menedżer ds. Transformacji Sieci Sprzedaży, Getin Noble Bank

Ukończyłem Cybernetykę na Wojskowej Akademii Technicznej
Termin uzyskania EFCB 3E: 24 czerwca 2017 roku
Czego nauczyłem się dzięki EFCB 3E: Metod realizacji strategii banku w dzisiejszym turbulentnym środowisku. Trendów w zakresie oferowania produktów i usług bankowych oraz istoty pojęcia kultury ryzyka w organizacji finansowej.

Czym zajmuje się Pan w swojej pracy i jakie znaczenie ma w tym kontekście uzyskanie EFCB 3E?

Słowo-klucz: Customer Experience. Moje codzienne wyzwania oscylują wokół największego projektu optymalizacji sieci sprzedaży w historii Getin Noble Banku. To ogromny, kilkuletni proces składający się z mnóstwa elementów i relacji. Jednym z zadań zespołu było zaprojektowanie i implementacja od podstaw zupełnie nowego formatu placówki detalicznej – triady designu, funkcjonalności i użyteczności. EFCB zapewnił mi zaktualizowanie i usystematyzowanie interdyscyplinarnej wiedzy niezbędnej przy tak przełomowym projekcie. Dodatkowo oprócz kompetencji miękkich podniósł moje kwalifikacje twarde, stanowiąc motor napędowy do dalszego rozwoju.

Jak przygotowywał się Pan do egzaminu?

Przygotowywałem się we własnym zakresie. Czytałem, czytałem i jeszcze raz czytałem. Choć sam podręcznik nie jest receptą na sukces, darmowy podręcznik „Bankowość dla praktyków” przez jakiś czas stał się moim najlepszym przyjacielem.

Czy uzyskanie EFCB 3E to wyzwanie?

Uzyskanie EFCB to efekt. Efekt synergii wiedzy, logiki i doświadczenia kandydata. Wyzwanie stanowi już samo podjęcie decyzji o przystąpieniu do egzaminu. W mojej ocenie egzamin sam w sobie nie należał do najłatwiejszych, bowiem nawet z pozoru proste pytania wymagały wzmożonej interpretacji odpowiedzi.

Jakie perspektywy zawodowe otwierają się po uzyskaniu EFCB 3E?

Legitymowanie się EFCB 3E to lapidarne potwierdzenie umiejętności i postaw nie tylko w Polsce, ale i całej Europie. EFCB, stopień zawodowy Dyplomowanego Pracownika Bankowego plus sumienna praca to klucz otwierający wiele drzwi.

W którym momencie kariery zawodowej warto pomyśleć o tej kwalifikacji?

Każdy moment jest dobry na podnoszenie kwalifikacji i ich potwierdzanie. Do egzaminu można podejść eksternistycznie lub po szkoleniu na dowolnym etapie kariery zawodowej. Przystępuje do niego dużo młodych ludzi – co może oznaczać, że od początku swojej ścieżki zawodowej są świadomi konieczności rozwoju i szans z tym związanych.

We współpracy z

EFCB 3E stanowi dobrą inwestycję w przyszłość, ponieważ z jednej strony dokumentuje zdobyte kwalifikacje bankowe, a z drugiej pomaga wyróżnić się podczas kolejnych etapów rekrutacji w instytucji finansowej.

Wojciech Golicz, Doradca Zarządu, Związek Banków Polskich

Zobacz również