Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.
Kariera w Finansach i Bankowości 2017/2018
Podziel się:
Doradztwo biznesowe
Co oznacza globalny charakter pracy w konsultingu? Jakie są cechy doskonałego doradcy biznesowego?

Czasy dynamicznych przemian, takie jak epoka rewolucji cyfrowej, w której żyjemy, stawiają przed biznesem całkiem nowe wyzwania. Zmieniająca się rzeczywistość sprawia, że koniecznością dla firm staje się nieraz diametralna zmiana dotychczasowych modeli działania. W takiej sytuacji zdecydowanie rośnie znaczenie profesjonalnego doradztwa biznesowego.

Jego potrzeba pojawia się już nie tylko w sytuacjach kryzysowych, kiedy klient zwraca się do konsultantów z prośbą o pomoc w wyjściu z kłopotów, lecz także w obliczu zmian związanych z wprowadzaniem biznesu w nowy, cyfrowy świat. Czynnikami tych zmian są nowe technologie, ale też przeobrażające się otoczenie biznesowe, coraz bardziej restrykcyjne wymogi regulacyjne oraz rosnąca wraz z pojawianiem się nowych możliwości konkurencyjność na rynku.

Wszystko to sprawia, że rola doradcy biznesowego jest dziś kompleksowa i wymagająca. Po pierwsze dlatego, że aby skutecznie doradzać, musi on zawsze wyprzedzać i przewidywać trendy, być na czasie z najnowszymi regulacjami. Wiek cyfrowy wymaga od niego także orientacji w systemach wspierających biznes, które również stale się zmieniają i rozwijają. Po drugie, wspieranie klientów wiąże się z budowaniem zaufania, doradca musi zatem posiadać aktualną wiedzę również dlatego, by ci, którym doradza, postrzegali go jako profesjonalistę. Co również istotne, doradztwo biznesowe wiąże się z szerokim spojrzeniem na wiele obszarów, które muszą być ujęte w ramach projektu: to nie tylko wprowadzenie nowej technologii do danego obszaru funkcjonowania firmy, lecz także całościowe spojrzenie na efekty, jakie ta zmiana będzie miała w procesach, pracy ludzi i zarządzaniu.

Praca projektowa w doradztwie biznesowym polega na przeanalizowaniu sytuacji, zdefiniowaniu punktów do zmiany, na przykład w obliczu nowej regulacji, stworzeniu spisu wymagań oraz wprowadzeniu zmian w organizacji. Przykładem nowoczesnej eksperckiej grupy jest zespół Capability Network Accenture, który realizuje projekty w wielu branżach, w tym w sektorze finansowym: bankowości, ubezpieczeniach, dla jednostek rynku finansowego i w obszarze zarządzania ryzykiem. Klientom działającym w sektorze finansowym eksperci są w stanie zapewnić doradztwo w zakresie strategii, HR, organizacji, zarządzania, statystycznych modeli pomiaru ryzyka, operacji, łańcucha dostaw czy kanałów sprzedaży. Ważnym aspektem są szeroko dziś obecne tematy aktualności i zarządzania zwinnego. – Naszym zakresem działań jest wspieranie klientów na różnych szerokościach geograficznych – jesteśmy jednostką globalną, a naszym zadaniem jest wspieranie lokalnych zespołów Accenture na całym świecie – tłumaczy specyfikę pracy swojego zespołu Kacper Szklarczyk, Senior Manager, Head of Risk Management and Capital Markets Practices of the Capability Network in Warsaw w Accenture.

Ścieżka kariery

Praca w globalnym zespole doradztwa biznesowego oznacza więc pracę nad rozmaitymi projektami w różnych branżach. Jej treścią jest identyfikowanie, ocena i rozwiązywanie złożonych problemów biznesowych, wraz z dogłębną analizą zestawu zmiennych wpływających na możliwości usprawnień i wdrażania zupełnie nowych modeli operacyjnych. Jednym z najważniejszych celów jest dostarczanie klientom wartości poprzez integrowanie działań strategicznych, w obszarze technologii i zarządzania ludźmi. Ponieważ zaś zmiana nie jest rzeczą łatwą, jest to z jednej strony praca pełna wyzwań, a z drugiej pozwalająca na rozwój profesjonalny w zróżnicowanym środowisku biznesowym.

Rozwijać można się zgodnie ze swoimi zainteresowaniami, w różnych kierunkach.

– Jedną ze ścieżek rozwoju są analizy ilościowe, Big Data analytics, powiązane także z programowaniem. Droga na niej może prowadzić od analityka poprzez rolę eksperta, który potrafi przełożyć wyniki analiz na potrzeby klienta, po managera, który we współpracy z kadrą zarządzającą klienta ocenia możliwości i ryzyka w różnych modelach i umie zintegrować pracę swojego zespołu: analityków, informatyków, specjalistów biznesowych – opisuje Kacper Szklarczyk. – Drugi profil związany jest z procesami. Także tu ważne są umiejętności analityczne, ale w tym przypadku przedmiotem analizy są działania ludzi i procesów. Na tej ścieżce potrzebna jest wiedza w zakresie automatyzacji procesów oraz umiejętność obróbki dużych ilości danych z wykorzystaniem technik informatycznych. Znajdą tu dla siebie miejsce w szczególności osoby znające narzędzia informatyczne wspierające zarządzanie ryzykiem operacyjnym oraz rozwiązania typu enterprise wide risk management. Przydaje się też umiejętność nawiązywania kontaktów, identyfikacji kluczowych osób i działań w ramach procesów. Jest to z pewnością poszukiwany na rynku profil.

– Można rozwijać się managersko lub w kierunku Subject Matter Expert, eksperta w swojej dziedzinie. W naszym zespole, Risk Management and Capital Markets, są na przykład specjaliści od ryzyka kredytowego albo zapobiegania przestępstwom finansowym. Inne osoby zajmują się kontaktami z klientem – dodaje Zuzanna Bujakiewicz, konsultantka Risk Management and Capital Markets Practice of the Capability Network w Accenture.

Tym, czego poszukuje się u kandydatów, jest potencjał i chęć rozwoju, które potem są na wiele sposobów wspierane. Jak opowiada ekspertka, obejmuje to kierowanie na odpowiednie szkolenia, wsparcie mentora w podejmowaniu kolejnych kroków na drodze kariery, a także możliwość „skoku na głęboką wodę”, spróbowania sił w czymś, czego wcześniej się nie robiło, co pozwala na zdobywanie nowego, cennego doświadczenia.

Poszukiwane umiejętności

Kompleksowość i różnorodność wyzwań stojących przed doradcą biznesowym czyni portret kandydata do pracy w tej branży zróżnicowanym.

– Różnice są cenne, dzięki temu tworzymy efektywnie działający zespół. Wśród umiejętności i cech osób, których poszukujemy, wymieniłbym otwartość, zmysł analityczny, komunikatywność. Styl komunikacji jest jednym z czynników silnie wpływających na rozwój kariery. Ważna jest umiejętność oddzielenia emocji od zadań i koncentracji na działaniach. Jest też oczywiście sfera techniczna, której nie sposób pominąć w dzisiejszych czasach – wymienia Kacper Szklarczyk.

Ze względu na globalny charakter pracy doradców i projekty realizowane w różnych lokalizacjach Europy i świata znajomość języków obcych jest kluczowa.

– Te języki to: angielski, niemiecki, francuski, włoski – dodaje Zuzanna Bujakiewicz. Z tego samego powodu istotna jest mobilność i gotowość do spędzania kilku miesięcy w roku poza granicami kraju.

Ten charakter pracy sprawia też, że efektywna komunikacja staje się jednym z najważniejszych elementów w profilu kandydata. Idzie to w parze ze zdolnością bezproblemowego włączenia się w prace zespołu, do którego na czas realizacji projektu dołącza ekspert Capability Network. Ale komunikacja ma w tej pracy więcej wymiarów. Kolejnym jest niezamykanie się w swoim zakresie zadań.

– Osoby, które widzą o krok naprzód, są efektywniejsze niż te, które skupiają się na jednym temacie, ponieważ otwartość i przejrzysta komunikacja pozwalają szybko rozwiązać większość problemów – mówi Kacper Szklarczyk.

Pomocna w odniesieniu sukcesu w tej branży jest umiejętność przełożenia pomysłu na realny projekt, w tym też wiedza z zakresu programowania. Jak dodają nasi eksperci, warto być wszechstronnym, ale też specjalizować się w swojej dziedzinie. Na dalszych etapach kariery niezwykle przydatne będzie rozumienie wymogów biznesowych i umiejętność przełożenia ich na rozwiązania informatyczne. Dużym plusem jest też umiejętność radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych oraz znajomość metod wychodzenia z takich sytuacji.

Kacper Szklarczyk

Senior Manager, Head of Risk Management and Capital Markets Practice of the Capability Network in Warsaw, Accenture

Ukończyłem Zarządzanie na Uniwersytecie Warszawskim
Posiadane i planowane kwalifikacje dodatkowe: Financial Risk Manager by GARP, Certified Financial Analyst by CFA Institute
Największe plusy mojej pracy: Elastyczność zagadnień merytorycznych, współpraca z zespołami globalnymi, ekspozycja na nowe technologie.
Jaka będzie przyszłość branży? Zarządzanie ryzykiem poprzez analitykę masowych danych pozyskiwanych z chmury, dotyczących zarówno ryzyka operacyjnego, jak i kredytowego, rynkowego, płynności. Coraz większe znaczenie ryzyka operacyjnego w związku z robotyzacją i wprowadzaniem sztucznej inteligencji do zakresu narzędzi managera ryzyka.

 

Zuzanna Bujakiewicz

Consultant, w Accenture od 3,5 roku

Ukończyłam Prawo na Uniwersytecie Warszawskim
Posiadane i planowane kwalifikacje dodatkowe: ACAMS, Egzamin Adwokacki
Największe plusy mojej pracy: Zdecydowanie największym plusem mojej pracy jest możliwość podróżowania. Mój zespół jest zaangażowany w projekty na całym świecie. Zazwyczaj trwają one kilka miesięcy, co sprawia, że mogę poczuć się częścią zagranicznego zespołu oraz poznawać nowe miejsca jako ich mieszkanka, a nie jedynie jako turystka.
Jaka będzie przyszłość branży? W przyszłości międzynarodowe regulacje bankowe będą jeszcze bardziej restrykcyjne, dlatego zapotrzebowanie na specjalistów w zakresie przeciwdziałania przestępstwom finansowym będzie rosło. Dotyczy to nie tylko sektora bankowego, ale także sektorów takich jak fintech, e-commerce, ubezpieczenia czy nieruchomości.

 

Idealny stan równowagi między kreatywnością a dyscypliną

Rozmawiamy z Kacprem Szklarczykiem, Senior Manager, Head of Risk Management and Capital Markets Practice, i Zuzanną Bujakiewicz, Konsultantką, z Accenture Polska, o efektach rewolucji cyfrowej, realizowanych projektach i perspektywach branży.

 

Czym zajmuje się nowoczesne doradztwo biznesowe?

Kacper Szklarczyk: Myślę, że w dzisiejszych czasach jest to budowanie razem z naszymi klientami i partnerami całkowicie nowego podejścia do obsługi ich klientów w oparciu o kluczowe innowacje, tj. Big Data, robotykę, chmurę, sztuczną inteligencję, machine learning… Nie koncentrujemy się jednak na konkretnych obszarach, np. zaprogramowaniu kodów, ale realizujemy szeroki zakres projektów. Przykładem może być  wyznaczenie procesów, których robotyzacja przyniesie największą korzyść pod kątem ich dojrzałości, powtarzalności, złożoności i korzyści do osiągnięcia dzięki robotyzacji. Zastanawiamy się też, jaki wpływ na profil ekspozycji na ryzyko dany projekt może wygenerować i również jak powinna zmienić się struktura zarządzania.

Wspomniane fundamenty nowej fali innowacji technologicznych wygenerowały zjawisko zwane disruption – swoistą rewolucją cyfrową – co z kolei doprowadziło do przerwania efektywności dotychczasowych historycznych struktur i procesów. Tym, co robimy w naszej pracy, jest zarówno pomoc klientom w dostosowaniu się do tych zmian, jak i w staniu się liderami w wykorzystywaniu nowych możliwości do realizacji procesów biznesowych, oraz wręcz umożliwienie im wykorzystania z nowych technologii do tworzenia nowych trendów w zarządzaniu biznesem i ryzykiem.

Zuzanna Bujakiewicz:  Ten gwałtowny rozwój technologii ma także wpływ na legislację. W przypadku instytucji finansowych regulacje są niezbędne aby chronić nasz system nie tylko przed nadużyciami ale również przed kolejnym kryzysem. Rozwój technologii finansowych (fintech) stawia nowe wyzwania dotyczące ochrony danych osobowych, cybersecurity, czy uczciwej konkurencji.

Jak wyglądają realizowane przez Państwa projekty?

Kacper: Mój pierwszy projekt w Accenture był realizowany w dużej mierze na pewnej egzotycznej wyspie. Rozpoczął się w Warszawie, od zebrania wymagań w zakresie zarządzania ryzykiem i zaproponowania rekomendacji ich zmian. Kolejna faza odbywała się już na miejscu gdzieś na Oceanie Indyjskim, gdzie moim zadaniem było stworzenie planu wdrożenia usprawnień, określenie które zmiany należy wprowadzić w systemach informatycznych, czego nauczyć ludzi i jak zmienić zarządzanie ryzykiem. Dodatkową wartością dla klienta były warsztaty na temat potrzebnych modyfikacji w działalności biznesowej, oraz przedstawienie które z wprowadzanych zmian są kluczowe w świetle regulacji na rynkach finansowych.

Obecnie projekty w coraz większym stopniu koncentrują się na obszarach związanych z digitalizacją, prowadzimy np. przegląd działań w obrębie zarządzania ryzykiem i oceniamy, które z nich mogą zostać przeniesione do zdalnych lokalizacji, które zrobotyzowane, i które powinny pozostać w lokalizacji centralnej – tworzymy kryteria takiej oceny i prowadzimy warsztaty z kadrą zarządzającą odpowiedzialną za dane zestawy procesów.

Dodam jeszcze, że choć często uważa się, że regulatorzy nie nadążają za zmianami, z naszego punktu widzenia niekoniecznie tak jest, gdyż wiele naszych projektów wynika z nowych regulacji – np. Europejski Bank Centralny wymaga szczegółowego raportowania o portfelach kredytowych, a my pomagamy klientom w digitalizacji tych danych, automatyzacji pozyskiwania ich z różnych baz i tworzenia spójnych raportów.

Zuzanna: Mój ostatni projekt polegał na stworzeniu metodologii oceny ryzyka zaistnienia nadużyć finansowych.  na podstawie dyrektyw Unii Europejskiej i innych  aktów prawnych. Jako konsultantka zajmuję się realizacją poszczególnych etapów prowadzących do osiągnięcia założonego celu projektu.  Zbieram i analizuję wymagania biznesowe, przygotowuję dokumentację obecnie istniejących u klienta procesów oraz opracowuję koncepcję nowych rozwiązań mających je ulepszyć.  W mojej pracy ogromnie ważne są komunikatywność i otwartość w bezpośrednim kontakcie z klientem, odważne przedstawianie faktów czy przemyśleń oraz skuteczna interakcja z ludźmi o różnych charakterach.

Czym charakteryzuje się Państwa zespół?

Kacper: Jesteśmy dynamiczni i zróżnicowani – pracują u nas specjaliści w wielu dziedzinach.  Dziś coraz więcej banków przenosi do Polski swoje centra, w tym zarządzanie ryzykiem, więc jako kraj mamy wielki potencjał, a nasi specjaliści są cenieni. Wynika to przede wszystkim z wysokich kompetencji. Przykład? Plan testów dla pewnej instytucji stworzony przez nasz zespół został uznany za najlepszy w całej organizacji (globalna instytucja finansowa) i postawiony za wzór dla innych zespołów.

Jakich cech poszukują Państwo u ludzi, którzy mają dołączyć do Państwa zespołu?

Kacper: Jesteśmy jednostka globalną - jednego dnia jesteśmy w Sztokholmie, realizując projekt, drugiego występujemy przed zespołem dyrektorów u klienta w Londynie. Wymaga to umiejętności szybkiego przestawiania myślenia z jednego tematu na drugi. Jest to zatem praca, w której dobrze czują się ludzie lubiący zmiany, a także chcący mieć wpływ na kształtowanie rzeczywistości.

Czasem porównuję to do pływania, w którym każdy ruch musi być harmonijny i zgrany zarówno z poprzednim, jak i następnym . Tak jest też u nas: musimy przewidywać, być wewnętrznie spójni, umieć wesprzeć klienta w sytuacji zmiany, potrafić spojrzeć na jego sytuację z zewnątrz i wyjść np. z inicjatywą zastosowania nowych technologii do usprawnień. To pewien stan umysłu – konieczność pozbycia się myślenia w zamkniętych obszarach, i zaproponowanie dobrych, przejrzystych i kompleksowych (ale nie skomplikowanych) rozwiązań nawet przy małych potrzebach.

Zuzanna: Idealny stan równowagi między kreatywnością a dyscypliną. Poza tym myślę, że jesteśmy bardzo różni i nasz zespół stanowi idealną układankę kompetencji. Niezwykle ważna jest też umiejętność dostosowania się do różnych sytuacji i grup. Praktyką w naszym zespole jest, że wyjeżdżamy do różnych krajów, by tam stać się częścią lokalnych zespołów, np. w Londynie złożonego z samych Anglików czy w Sztokholmie – ze Szwedów. Międzynarodowość, różnorodność – co kilka miesięcy zaczynamy robić coś całkiem nowego. To rzeczy, które najbardziej lubię w mojej pracy.

Jakie są perspektywy Państwa branży?

Zuzanna: Przyszłość naszej branży rysuje się w jasnych barwach.  Regulacje międzynarodowe dla sektora bankowego i inwestycyjnego będą coraz bardziej rygorystyczne i złożone, nie wspominając już o wyzwaniach globalizacji i postępie technologicznym. To może tylko i wyłącznie zwiększyć zapotrzebowanie na konsultantów. Organizacje często nie posiadają wystraczającej wiedzy i umiejętności aby błyskawicznie dostosować się do nadchodzących zmian. Wykwalifikowany konsultant może to zapewnić i dać firmie przewagę konkurencyjną. 

Kacper: Przyszłość związana jest niewątpliwie z nowymi osiągnięciami technologicznymi. Banki dostrzegają, ile mogą i muszą zrobić. Podam kilka przykładów tego, co dzieje się już dziś. Bank inwestycyjny z Nowego Jorku o 93% – średnio z 47 do 4 minut – zredukował czas rozwiązywania problemów w ramach działu informatycznego dzięki zastosowaniu sztucznej inteligencji. Następuje implementacja modeli ratingowych w skali globalnej, gdzie czas od momentu wymyślenia modeli do rozpoczęcia jego stosowania przez jednostki biznesowe skraca się na przykład z dwóch lat do kilku tygodni. Dzięki blockchain banki redukują czas, jaki wewnętrznie poświęcają na transakcję, z kilku dni do sekund. Innymi słowy: aktualne zjawiska wymuszają na branży finansowej zmianę podejścia do realizacji większości procesów, nie tylko w zakresie obsługi klienta, lecz także zarządzania ryzykiem czy serwisem informatycznym. Dodatkowo, umiejętność przełożenia znajomości mechanizmów psychologii działania człowieka (np. w obszarze tradingu w bankach) na rozwiązania oparte o analizy statystyczne dotyczące stylów zawierania transakcji czy stylów komunikacji, staje się kluczową umiejętnością. Bycie wyłącznie dobrym w statystyce, albo wyłącznie dobrym w procesach, już nie wystarcza. Trzeba umieć połączyć wiele różnych obszarów.

Wszystko to powoduje z jednej strony eliminację ryzyka w pewnych obszarach, z drugiej pojawianie się go w innych. Obserwujemy tendencję do przenoszenia nacisku na procesy operacyjne, a w związku ze zwiększeniem globalnej dostępności usług oraz wykorzystania olbrzymich ilości danych w chmurze – rosnące wymagania w zakresie kontroli i eliminacji niepożądanych działań klientów lub stron trzecich. To bardzo ciekawe czasy, pełne nieznanych wcześniej wyzwań. Dodam, że ocenia się, że tylko około 5% instytucji jest przygotowanych, i to w stopniu minimalnym, na wyzwania w zakresie nowej fali innowacji technologicznych.

Zuzanna: Za profilowaniem i za tym, co bank o nas wie, stoi machina, która dziś częściowo jest już oddana w ręce sztucznej inteligencji. Śledzi ona np. podejrzane czy niestandardowe transakcje na koncie klienta. To ciekawe czasy, a będzie jeszcze ciekawiej. Zgodnie z prawem Moore’a moc obliczeniowa komputerów podwaja się co 2 lata– a więc za dwa lata technologia, która dziś jest w sferze pomysłów, może być już realna.

Co mogą Państwo poradzić kandydatowi ze swojej dzisiejszej perspektywy?

Kacper: To kluczowe pytanie. Uważam że równie ważne jak to, by nadążać za aktualnymi zjawiskami,  jest mieć na ich temat swoje zdanie, rozumieć je i wyciągać z nich wnioski. Na rozmowach kwalifikacyjnych widzę, na szczęście często, ludzi, którzy kipią energią, pomysłowością, a jednocześnie potrafią zrównoważyć to konkretnymi danymi i świadomością tego, co chcą osiągnąć. Podają kilka klarownych informacji i wiedzą, jak te dane wykorzystać do ulepszeń, oceny ryzyka i korzyści.

Ważne jest też to, by wierzyć w siebie. Trzeba umieć mówić o swoich sukcesach i być świadomym swoich zalet – a z drugiej strony umieć pokazać, jakie wnioski wyciągnęło się z jakiejś porażki w przeszłości i jak wpłynęło to na kolejne działania .

Zuzanna: Kreatywność, entuzjazm, otwarty umysł i chęć uczenia się każdego dnia, przez całe życie – to cechy, które warto w sobie pielęgnować.

Tym, co robimy w naszej pracy, jest zarówno pomoc klientom w dostosowaniu się do zmian, jak i w staniu się liderami w wykorzystywaniu nowych możliwości.

Kacper Szklarczyk, Head of Risk Management and Capital Markets Practice, Capability Network, Accenture

 

Na mojej rozmowie kwalifikacyjnej, zamiast odpytywania z twardych umiejętności, padło pytanie o ulepszenie konkretnego procesu. Szukamy ludzi z potencjałem i chcących się rozwijać.

Zuzanna Bujakiewicz, Consultant, Risk Management and Capital Markets Practice, Capability Network, Accenture