Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.
Różnorodność odmieniona przez przypadki
Women empowerment, generation gap i obcokrajowcy, czyli Citi w Polsce.

Citi inwestuje w Polsce od lat. Na przestrzeni ostatnich pięciu lat zwiększyliśmy zatrudnienie w naszym centrum usług biznesowych z poziomu 1000 do ponad 4000 pracowników, rozszerzyliśmy zakres świadczonych usług oraz niemal podwoiliśmy grono krajów, które obsługujemy. Citi Service Center Poland to jeden z największych tego typu zespołów Citi w regionie EMEA – obecny w Polsce od 2005 roku z 4333 zatrudnionych.

Nasze centrum usług Citi w Polsce jest jednym z największych, najbardziej dynamicznych i najprężniej rozwijających się firm tego sektora w Polsce. Kilka tysięcy naszych pracowników świadczy kilkadziesiąt rodzajów profesjonalnych usług, od przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML), przez IT czy obszary finansowe, jak np. Markets & Securities Services (MSS), na rzecz klientów w 96 krajach. To właśnie dzięki kompetencjom i zaangażowaniu naszych pracowników zapewniamy najwyższy poziom usług klientom na całym świecie.

Nasza marka silnie kojarzy się z bankowością – i nie przypadkowo, bowiem jesteśmy bankiem, który łączy doświadczenie i najlepsze tradycje polskiej bankowości z nowoczesnym modelem prowadzenia finansów. Citi Handlowy powstał z połączenia Banku Handlowego w Warszawie S.A. – najstarszego komercyjnego banku w Polsce i Citibank (Poland) S.A. Tak właśnie, w marcu 2001 roku, narodziła się jedna z najsilniejszych instytucji finansowych w naszym kraju, która stanowi integralną część grupy Citi – wiodącej globalnej instytucji finansowej, prowadzącej około 200 milionów rachunków i działającej w ponad 160 krajach i jurysdykcjach. Citi obsługuje klientów indywidualnych, korporacyjnych, rządowych i instytucjonalnych, zapewniając im bogaty wachlarz produktów i usług finansowych w zakresie bankowości detalicznej, korporacyjnej i inwestycyjnej, usług maklerskich, bankowości transakcyjnej oraz zarządzania majątkiem.

 

Od lat konsekwentnie wdrażamy szereg inicjatyw, które mają na celu wzmocnić kobiety w realizacji ich celów zawodowych i pomóc w skutecznym łączeniu pracy z ich prywatnymi zobowiązaniami. W efekcie dzisiaj w Citi Handlowy odnotowujemy następujące statystyki:

  • 50% Udział kobiet na stanowiskach managerskich wynosi ponad 50 proc.
  • 50% Udział kobiet w zarządzie banku to 50%, a trzy kluczowe obszary działalności Banku, czyli Ryzyko, Finanse oraz Operacje i Technologia kierowane są przez kobiety zasiadające w Zarządzie Citi Handlowy.
  • 72% Ponad 72% osób raportujących do Prezesa Citi Handlowy na swoich sukcesorów wyznaczyło kobiety.
  • 98% Kobiety pracujące w Citi Handlowy zarabiają w ramach wynagrodzenia zasadniczego ok. 98% tego, co mężczyźni – co konsekwentnie zrównujemy.
  • 51% Wśród kilku tysięcy pracowników Citi w Polsce 51,75% (stan na koniec lutego 2018) to panie. Widzimy na co dzień, że takie podejście ma sens i dlatego zachęcamy środowisko biznesowe w Polsce do zmiany optyki.

Kultura organizacyjna wspierająca kobiety

Citi jest organizacją otwartą na różnorodność, co wielokrotnie podkreślamy, współpracując z klientami z różnych segmentów czy branż, ale także z poziomu pracodawcy. Wprawdzie biznes nie ma płci, ale wciąż w naszej kulturze borykamy się z wieloma stereotypami czy barierami na drodze do większej aktywności zawodowej kobiet. Jak pokazały wyniki ankiety zrealizowanej wśród pracowników Citi w Polsce, wiele zależy od podejścia pracodawcy – dla 78% elastyczne godziny pracy, a dla 76% zdalna praca są kluczowymi elementami umożliwiającymi łączenie kariery z życiem rodzinnym.

Praca z domu czy praca w systemie elastycznych godzin są bardzo często poza zasięgiem. Rola pracodawców w zmianie tego modelu jest zasadniczna. Dzisiejszy rozwoj technologii w znacznym stopniu to umożliwia, co Citi stopniowo wdraża w Stanach, ale i w... Polsce.

1 marca zaczęła działać nowa lokalizacja naszego centrum usług biznesowych Citi w Warszawie funkcjonująca według modelu Citi Works. To rozwiązanie łączy nowe technologie i coworking ze stabilnością pracy na etacie. 1800 pracowników może pracować w systemie, który pozwala na coraz większą elastyczność i funkcjonowanie w różnych przedziałach godzinowych czy lokalizacjach. Wierzymy, że zastosowane tu podejście jest przyszłością przyjaznego systemu pracy, który daje równe szanse na realizację zawodową całego zespołu, a w efekcie satysfakcję naszych klientów.

Filozofię różnorodności i rozwoju wspiera także szeroka oferta grup networkingowych jak Citi Women czy Women in Technology oraz udział w inicjatywach zewnętrznych typu LeadersIN Fundacji Vital Voices oraz IT for SHE. Różnorodność jest charakterystycznym elementem Citi w Polsce. Międzynarodowy klimat widoczny jest szczególnie w CSC Poland, gdzie 12% pracowników to obcokrajowcy (w tym gronie większość stanowią Ukraińcy), a usługi świadczone są w 29 językach dla klientów w ponad 90 krajach świata.

Otwarci na millenialsów

Już od 22 lat zatrudniamy studentów na Program Praktyk Letnich, który odbywa się równolegle w różnych obszarach organizacji. Każdy z praktykantów ma przypisany konkretny projekt, który realizuje pod okiem dedykowanego opiekuna – Mentora. Ilość projektów jakie oferujemy jest powiązana z potrzebami rekrutacyjnymi.

Naszym celem jest to, aby najlepsi i najbardziej zaangażowani absolwenci mogli dostać zatrudnienie po praktykach. Wielu z nich zostaje bezpośrednio po odbyciu praktyk, część wraca po roku lub dwóch, jak tylko ich zobowiązania związane ze studiami pozwolą na podjęcie stałej pracy. Program Praktyk Letnich traktujemy również jako ważne narzędzie, które pomaga nam budować markę pracodawcy i umożliwiać studentom poznanie specyfiki pracy w Citi. Opracowujemy portfolio spotkań, warsztatów i szkoleń.

Uczestnicy Programu mają szansę m.in. spotkać się z Senior Managerami, podejść do międzynarodowej certyfikacji z dziedziny Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy, wziąć udział w sesjach Reverse Mentoringu. Konkretny, biznesowy projekt, bogata oferta szkoleniowa, a także atmosfera wokół Programu sprawiają, że ponad 90% naszych praktykantów bardzo pozytywnie ocenia Praktyki w Citi Service Center Poland i Citi Handlowy.

Nasze obserwacje potwierdzają najnowsze wyniki raportu Citi Pathways to Progress: odbycie praktyk czy stażu oceniane są przez młodych uczestników badania jako ważne – 78% ankietowanych wskazało, że tego typu doświadczenie jest kluczowe dla odniesienia sukcesu zawodowego, podczas gdy 60% twierdzi, że tego typu możliwości jest w ich mieście za mało. Co ciekawe, problem ten może nie dotyczyć Polski, a na pewno Warszawy. Z badania wynika, że tylko 42% badanych z Warszawy postrzega dostępność praktyk i staży jako problem, co jest drugim najlepszym rezultatem na świecie (po Tokio, 33%).

80 procent pracowników CSC Poland to tzw. pokolenie Millennials.

Implikuje to wiele formatów adresujących jak najlepiej ich potrzeby – widać to w ewolucji oferty szkoleń, wolontariacie pracowniczym i systemie pracy. Stąd wdrożenie w nowym biurze systemu Citi Works, lepiej dopasowanego do preferencji pracowników, którzy odchodzą od klasycznego modelu pracy pięć dni w tygodniu w godz. 9-17 przy tym samym biurku. Citi Works to praca w różnych przedziałach godzinowych i wielu lokalizacjach, pozwalających na dostęp do swojego desktopu z dowolnego urządzenia z każdego miejsca w biurze. Jednym słowem, Citi Works łączy w sobie charakter popularnych wśród freelancerów przestrzeni do coworkingu z pewnością zatrudnienia, jaką daje praca w korporacji.

W odpowiedzi na wyzwania rynku pracy 2018

Spodziewamy się dalszego wzrostu liczby cudzoziemców zatrudnionych w Polsce. Jest kilka przyczyn takiego stanu rzeczy. Po pierwsze, rosnąca atrakcyjność Polski jako miejsca pracy i kraju zamieszkania. Wynika to z uregulowanych kwestii prawnych i przepisów, oraz z obecności wielu silnych marek pracodawców, zarówno lokalnych jak i zagranicznych. Po drugie, mamy obecnie do czynienia z rynkiem pracownika, na którym wiele firm boryka się z problemem pozyskania odpowiednich kadr, który częściowo rozwiązują, zatrudniając pracowników z zagranicy.

Mówiąc o pracujących w Polsce obcokrajowcach, nie można oczywiście zapominać, że struktura ich zatrudnienia jest zróżnicowana w zależności od branży. Z perspektywy centrum usług wspólnych Citi w Polsce, gdzie cudzoziemcy stanowią 12 procent zatrudnionych, widzimy, że ten szybko rozwijający się sektor postrzegany jest przez obcokrajowców jako platforma do szybszej ścieżki rozwoju zawodowego niż w krajach Europy Zachodniej. Z drugiej strony, coraz więcej działających w Polsce firm docenia wartość zróżnicowanych również narodowościowo i kulturowo zespołów, tak jak CSC Poland.

Wspieranie rozwoju zawodowego kobiet oraz wzmacnianie kultury różnorodności pozostają jednym z kluczowych elementów w kontekście zarządzania taką firmą jak Citi Handlowy i Citi w Polsce.