Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.
Podatki
Jaka jest specyfika pracy w podatkach w BPO/SSC? Jakie są poszukiwane umiejętności u kandydatów, którzy planują rozpocząć karierę w tej branży? Polecamy tekst z udziałem pracowników PwC Service Delivery Center.

Najbardziej dynamiczny rozwój działów podatkowych można obecnie zaobserwować w organizacjach, które prowadzą swoją działalność na arenie międzynarodowej. Specjaliści ds. Podatków w branży nowoczesnych usług biznesowych (Business Process Outsourcing/Shared Services Centers, czyli BPO/SSC) mierzą się z mnóstwem wyzwań, które niesie za sobą codzienna praca, obejmująca szereg regulacji podatkowych dla zróżnicowanych terytoriów. Różnorodne projekty i ich globalny wymiar przekładają się na atrakcyjną ścieżkę kariery.

– Moim zdaniem podatki to ciekawa dziedzina wpływająca na wiele aspektów codziennego życia, a przez to na nas wszystkich – mówi Katarzyna Burczak, Manager ds. Procesu w zespole Jakości i Procesu w PwC SDC. – To także kierunek, który daje możliwość ciągłego kształcenia i podnoszenia kwalifikacji w obszarach księgowości czy prawa podatkowego.

Zadania pracowników zespołu podatkowego w PwC Service Delivery Center są różnorodne, m.in. skupiające się wokół sporządzania deklaracji podatkowych oraz ich monitorowania.

– Poza sporządzaniem deklaracji podatkowych w ciągu dnia uczestniczę również w szkoleniach oraz spotkaniach. Jedno z nich odbywa się codziennie rano i jest to spotkanie całego mojego zespołu, podczas którego omawiamy zadania zaplanowane na dany dzień oraz dzielimy się swoimi sukcesami – mówi Ewa Jankowska, Starszy Specjalista ds. Procesu w PwC Service Delivery Center.

Poszukiwane umiejętności

U kandydatów do pracy w obszarze podatków w branży BPO/SSC cenione są umiejętności analityczne, dokładność a także znajomość przepisów prawnych. Nie mniej istotne są kompetencje miękkie. W branży doskonale odnajdują się osoby, które lubią pracować w zespole, a także potrafią planować i organizować własną pracę – nadawanie priorytetów zadaniom jest bardzo ważne, szczególnie przy szerokim zakresie obowiązków.

– Osoby, które nie mają jeszcze doświadczenia zawodowego w tak dużych przedsiębiorstwach jak PwC, na rozmowie kwalifikacyjnej mogą podkreślić m.in. pracowitość, komunikatywność, umiejętność zarządzania własnym czasem i radzenia sobie z konfliktami, bazując na swoich doświadczeniach w szkole, na studiach czy w życiu prywatnym. Na pewno mile widziane będzie poparcie tych umiejętności przykładami z życia codziennego – mówi Katarzyna Burczak.

Praca w podatkach w PwC Service Delivery Center wymaga znajomości co najmniej jednego języka obcego, a także otwartego podejścia do zmian i podejmowania nowych wyzwań.

– Środowisko naszej pracy jest bardzo dynamiczne, więc pracownicy powinni być przygotowani na zmiany. Każda z nich jest szansą na nauczenie się czegoś nowego, wykazanie swoich umiejętności projektowych czy zarządczych i przyspieszenie rozwoju kariery zawodowej – mówi Katarzyna Burczak.

Ścieżki kariery

W PwC Service Delivery Center karierę zawodową rozpoczyna się od stanowiska Specjalisty ds. Procesu. Na tym etapie wiedza z zakresu podatków nie jest wymagana.

– PwC SDC zapewnia kompleksowe szkolenia przygotowujące do pracy, zwłaszcza te osoby, które nie mają doświadczenia zawodowego – mówi Katarzyna Burczak.

Wysoki poziom wiedzy z zakresu obszarów podatkowych innych krajów jest wymagany dopiero na stanowiskach eksperckich. Rozwój pracowników działów podatkowych może więc dotyczyć pogłębiania znajomości przepisów prawa podatkowego wybranego kraju lub rozwijania umiejętności z zakresu finansów, w czym pomocne mogą być kwalifikacje specjalistyczne, takie jak ACCA, PIBR czy Doradca Podatkowy.

– W naszej firmie mamy możliwość rozwoju na dwóch płaszczyznach: pionowej i poziomej (obejmowanie różnych ról w ramach stanowiska) – mówi Katarzyna Burczak. – Wspólnie z przełożonym identyfikujemy kierunek, w którym chcemy się rozwijać, mając przy tym wpływ na naszą ścieżkę zawodową. Dynamika kariery i jej rozwój zależy od indywidualnych osiągnięć pracownika, realizacji celów oraz potrzeb biznesowych.

Autor: "Kariera w Finansach i Bankowości"

"Kariera w Finansach i Bankowości" to przewodnik stworzony z myślą o studentach i absolwentach, którzy chcieliby związać swoją przyszłość zawodową z sektorem finansowym – unikalne kompendium wiedzy o trendach w tej branży.

Ekspert: Katarzyna Burczak
Manager ds. Procesu w zespole Jakości i Procesu PwC SDC

Rozpoczęła karierę w PwC SDC od objęcia stanowiska specjalisty w zespole wsparcia audytu (Assurance) 7 lat temu. Następnie obejmowała inne stanowiska i funkcje, zmieniające się wraz z rozwojem firmy i potrzebami biznesowymi. Aktualnie Manager w zespole ds. Jakości i Procesu (Quality & Process). Największe sukcesy: zdobycie kwalifikacji ACCA, współtworzenie zespołu podatkowego od podstaw. Zainteresowania: aranżacja wnętrz.

Ewa Jankowska

Starszy Specjalista ds. Procesu, PwC Service Delivery Center

Wykształcenie:

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, studia pierwszego stopnia: Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze,
  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, studia drugiego stopnia: Logistyka

Największy dotychczasowy projekt: Proces, w ramach którego weszłam w nową dla mnie rolę doradcy podatkowego

Dlaczego warto pracować w PwC SDC: Jest to praca pełna wyzwań, która pozwala na szybki rozwój pracownika pod kątem wiedzy merytorycznej oraz rozwoju zdolności przywódczych.

Największe plusy mojej pracy: Największy plus to dynamika mojego środowiska pracy, w którym absolutnie nie można się nudzić.

Moje plany zawodowe: Na tę chwilę chcę skupić się na projekcie związanym z nowym procesem. Przede mną nabycie wiedzy z tematyki niemieckich podatków oraz modelowej konwencji o unikaniu podwójnego opodatkowania.


 

Redakcja: Jaka była Pani ścieżka kariery?

Ewa Jankowska: Początki mojej kariery były typowe dla studentki czy osoby, która niedawno ukończyła studia. Odbyłam praktyki w firmie logistycznej, a następnie równocześnie ze studiami pracowałam dorywczo w różnych branżach niezwiązanych z finansami czy podatkami. Pierwsze doświadczenie zawodowe zdobyłam w dużej firmie wywodzącej się z Francji, w której pracowałam przez 2 lata. Następnie zdecydowałam się na zdobycie doświadczenia w obszarze wsparcia audytu finansowego w PwC Service Delivery Center w Katowicach.

Gdyby nie praca w podatkach, to… w jakim zawodzie by Pani pracowała? Czy praca w podatkach była Pani marzeniem, także w dzieciństwie?

Przyznam, że po moich pierwszych doświadczeniach w branży logistycznej myślałam, że to właśnie z logistyką zwiążę swoją przyszłość zawodową. Z biegiem czasu moje preferencje jednak się zmieniły i zdecydowałam o aplikacji do PwC SDC. Pracę zaczęłam w dziale wsparcia audytu, a z biegiem czasu zgłosiłam się do projektu, który wspierał naszych kolegów w zadaniach w obszarze podatków. Taka praca bardzo mi się spodobała i zagościłam w dziale podatkowym już na stałe.

Czy pamięta Pani jak wyglądała rekrutacja na Pani stanowisko w PwC SDC?

Pierwszym etapem rekrutacji była rozmowa telefoniczna, podczas której został sprawdzony mój poziom znajomości języka angielskiego oraz wiedza na temat podstawowych zagadnień merytorycznych. Drugim etapem rekrutacji było spotkanie w siedzibie firmy. Zostałam poproszona o napisanie dwóch testów - językowego oraz analitycznego. Następnie odbyła się już rozmowa z moimi potencjalnymi przełożonymi. Z perspektywy czasu cały proces rekrutacji wspominam bardzo dobrze.

Jak wyglądał pierwszy dzień w pracy? Jakie było Pani pierwsze wrażenie?

W pierwszych tygodniach pracy uczestniczyłam w szkoleniach, które przygotowały mnie do wykonywania późniejszych obowiązków. Już od początku miałam możliwość poznania nowych kolegów i koleżanek, a także interesujących zadań.

Jakie umiejętności i poprzednie doświadczenia uważa Pani za kluczowe na Pani stanowisku?

Myślę, że kluczowymi umiejętnościami są bardzo dobra organizacja pracy, wielozadaniowość oraz chęć rozwoju i dalszej nauki. Każde dotychczasowe doświadczenie zawodowe pomogło mi rozwijać te kompetencje, które teraz mogę wykorzystywać w swojej pracy.

Co się przydaje i w jakich konkretnych zadaniach?

Tak, jak wspominałam wcześniej, niezbędna jest umiejętność planowania i organizacji własnej pracy. Przy dużym zakresie obowiązków nadawanie priorytetów zadaniom staje się bardzo istotne.

Jaki jest zakres Pani obowiązków?

Obecnie pracuję na stanowisku Starszego Specjalisty i dodatkowo pełnię rolę zastępcy Team Leadera. Moje codzienne zadania związane są głównie z przygotowywaniem deklaracji podatkowych, ale do moich obowiązków należy również wsparcie merytoryczne oraz pomoc pozostałym pracownikom z mojego zespołu. Dodatkowo wspieram przełożonego w tworzeniu raportów czy zestawień.

Jak wygląda dzień Pani pracy?

Poza sporządzaniem deklaracji podatkowych w ciągu dnia uczestniczę również w szkoleniach oraz spotkaniach. Jedno z nich odbywa się codziennie rano i jest to spotkanie całego mojego zespołu, podczas którego dzielimy się swoimi sukcesami oraz szczegółami zaplanowanych na ten dzień zadań.

Jakie są obecnie najciekawsze wyzwania w Pani pracy?

Od pewnego czasu jestem zaangażowana w projekt, który umożliwia mi wejście w rolę doradcy podatkowego. Projekt umożliwia mi rozwój posiadanych kompetencji oraz uczestniczenia w szkoleniach, podczas których nabywam wiedzę z zakresu niemieckiego prawa podatkowego.

Jaką radę mógłby Pani dać młodym osobom, które dopiero planują swoją karierę (może właśnie w tym kierunku) i czytają nasz wywiad?

Nie bójcie się zmian i wychodzenia z własnej strefy komfortu. Nie obawiajcie się również podejmowania nowych wyzwań. Pamiętajcie, że w branży finansów i podatków należy być otwartym na zmiany, które w efekcie dają nowe możliwości rozwoju i szansę na awans.

Co w Pani zawodzie można uznać za sukces zawodowy? Czy ma Pani już jakieś sukcesy na swoim koncie?

Myślę, że moim wielkim sukcesem zawodowym jest to, iż pomimo ukończenia studiów o kierunku niezwiązanym z podatkami stałam się specjalistką w tym obszarze. Dodatkowo jestem dumna z tego, że już po dwóch latach pracy w Centrum mogę pełnić rolę zastępcy Team Leadera.

Jakie ma Pana/i plany na przyszłość? Jakie są dalsze etapy rozwoju na tym stanowisku?

Na tę chwilę skupiam się na tym, co oferuje mi PwC SDC, a więc kompleksowym rozwoju wiedzy merytorycznej w zakresie niemieckiego prawa podatkowego. Jest to dla mnie nie tylko duża szansa, ale i wyzwanie.

Autor: "Kariera w Finansach i Bankowości"

"Kariera w Finansach i Bankowości" to przewodnik stworzony z myślą o studentach i absolwentach, którzy chcieliby związać swoją przyszłość zawodową z sektorem finansowym – unikalne kompendium wiedzy o trendach w tej branży.

Liczba branży

51.

– miejsce, które zajęła Polska pod względem skomplikowania systemu podatkowego.

Źródło: Raport „Paying Taxes 2018”, przygotowany przez PwC i Bank Światowy.

Podatki to ciekawa dziedzina, która wpływa na wiele aspektów codziennego życia. To kierunek, który daje możliwość ciągłego kształcenia się i podnoszenia kwalifikacji w obszarach księgowości czy prawa.

KATARZYNA BURCZAK
Manager ds. Procesu w zespole Jakości i Procesu