Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.
Doradztwo cyfrowe
Doradztwo cyfrowe jest obszarem związanym z ciągłą zmianą. Przeczytajcie tekst, w którym Wojciech Górniak, Dyrektor w Deloitte Polska, opowiada o specyfice pracy i możliwych ścieżkach rozwoju w konsultingu cyfrowym.

Rewolucja przemysłowa 4.0 oraz transformacja cyfrowa stawiają przed organizacjami wiele wyzwań. Digitalizacja oznacza przełom w zarządzaniu, wymusza na firmach opracowanie i zastosowanie nowych modeli biznesowych, które będzie można sprawnie i skutecznie wdrożyć, a także stale modyfikować oraz ulepszać. Osiągnięcie dojrzałości cyfrowej w biznesie zależy od sposobu organizacji firmy, operacjonalizacji zadań, optymalizacji i unowocześnienia procesów oraz wykwalifikowania kadry. Dojrzałość cyfrowa nie może być utożsamiana wyłącznie z zastosowaniem nowych technologii – to skomplikowany proces biznesowy oznaczający szereg zmian.

Cyfryzacja wiąże się między innymi z wdrażaniem nowych narzędzi, które wspierają procesy biznesowe. To na przykład dotarcie do potencjalnych klientów różnymi kanałami cyfrowymi, które może być skutecznym sposobem na poprawienie efektywności firmy oraz wygenerowanie dodatkowych przychodów.

Na transformacji cyfrowej zyskać może właściwie każda firma, choć w szczególności dotyczy to branż, które mają najwięcej interakcji z klientami, np. high-tech czy telekomunikacyjnej. Dlatego, że to właśnie klient jest powodem i celem transformacji. To jego potrzeby wymagają od organizacji zmiany dotychczasowego modelu operacyjnego, a często nowego podejścia do produktów i usług. Spełnienie jego oczekiwań oraz potrzeb wymiernie wpływa na wyniki ekonomiczne organizacji i przynosi mierzalny zwrot z inwestycji w transformację cyfrową.

Rolą doradców specjalizujących się w cyfryzacji jest identyfikowanie nowych możliwości i wykorzystanie ich do osiągnięcia przewagi konkurencyjnej. Konsultanci mitygują pewne ryzyka i pokazują firmom, na rzecz których pracują, w jaki sposób mogą rozwijać swoje przedsiębiorstwa dzięki wykorzystaniu technologii do budowy nowych modeli biznesowych. Istotne przy tym jest umacnianie podejścia zorientowanego na klienta (customer-centric) poprzez badanie i projektowanie doświadczeń klientów – na etapie tworzenia strategii aż po jej realizację.

W funkcjonalnym obszarze strategii cyfrowych konsultanci, przeprowadzając digitalizację, pomagają firmom w dwóch wymiarach:

  1. w obszarze styku z klientem, np. sprzedaży, marketingu, obsłudze klienta,
  2. w obszarach korporacyjnych, takich jak np. finanse, księgowość czy HR, gdzie największą zaletą jest optymalizacja kosztów biznesowych przy większej efektywności działań.

– Mamy obecnie rozwiązania webowe i mobilne, social media itd., czyli wielką pajęczynę kanałów, z którą wiążą się dane. W ostatnim czasie mówi się wręcz o eksplozji danych, ponieważ przez ostatnie dwa lata wygenerowaliśmy ich więcej niż kiedykolwiek – mówi Wojciech Górniak, Dyrektor w zespole Digital & Business Transformation w Deloitte.– Jako specjaliści ds. doradztwa cyfrowego pokazujemy firmom, w jaki sposób można przełożyć zakres posiadanych danych na zyski finansowe, generując tzw. insighty dla biznesu. W ten sposób wskazujemy klientom, jak z ogromu informacji wyciągnąć wartość dla siebie – dodaje.

Specyfika pracy

Konsulting cyfrowy wykorzystuje zwinne metody pracy. Zakłada elastyczne podejście, w którym akceptacja zmian w projekcie jest wpisana w charakter pracy. W realizowanych projektach digitalowych liczy się przede wszystkim tempo. Ważne jest częste testowanie, ulepszanie i dostosowywanie projektu, aby w najwyższym stopniu satysfakcjonował klienta.

– Nie ma czasu na długie i skomplikowane procesy decyzyjne trwające tygodniami czy miesiącami. Za każdą decyzją idą konkretne działania i testy. Jeśli wprowadzone działanie sprawdza się – przechodzimy do kolejnego kroku. Jeśli natomiast nie działa, wracamy do poprzedniego etapu – mówi Wojciech Górniak. – W ten sposób kreowana jest wartość dla biznesu.

Poszukiwane umiejętności

Doradztwo cyfrowe jest obszarem związanym z ciągłą zmianą, dlatego poszukiwani są kandydaci o unikalnych zdolnościach, którzy nie dość, że łączą różnorodne kompetencje, to jeszcze potrafią utrzymać szybkie tempo, jakie narzuca branża.

– Potrzebujemy ludzi, którzy rozumieją biznes, technologię oraz świat danych – mówi Wojciech Górniak. – Szukamy takich nieoszlifowanych diamentów, które po pewnym czasie stają się brylantami. W naszym obszarze wymagana jest ciekawość świata i bycie elastycznym. Jesteśmy innowacyjną praktyką – zajmujemy się tym, co transformuje biznesy przyszłości. Jesteśmy przekonani, że nasza praca będzie się zmieniać, dlatego potrzebujemy ludzi, którzy mają bardzo różne kompetencje i potrafią się dostosować do szybko zmieniającego się otoczenia biznesowego – dodaje ekspert Deloitte.

Mile widziani są kandydaci, którzy mogą wykazać się elementem przedsiębiorczości, np. udziałem w projektach studenckich. Równie ważne są umiejętności logicznego myślenia oraz pracy w zespole.

– Jest to istotne, ponieważ wszystkie projekty, które realizujemy, są kompleksowe i złożone. W związku z tym pracujemy w kilkuosobowych zespołach, w których każda osoba reprezentuje różny sposób myślenia i podejście do projektu – biznesowe lub technologiczne. Musimy na co dzień ze sobą współpracować i mówić tym samym językiem – dodaje Wojciech Górniak.

Ścieżki kariery

W większości firm konsultingowych ścieżki kariery wyglądają podobnie. Najczęściej osoba, która jest w trakcie studiów lub po ich ukończeniu nie ma jeszcze doświadczenia zawodowego, rozpoczyna pracę jako praktykant.

Obowiązki osoby na tym stanowisku nie wymagają jeszcze szczegółowej wiedzy z zakresu konsultingu czy technologii. Potrzebnych umiejętności nabywa się w praktyce, pracując przy konkretnych projektach oraz zadaniach.

Możliwość objęcia stanowiska konsultanta przychodzi wraz z nabywanym doświadczeniem. Następnie można zostać starszym konsultantem, managerem, starszym managerem, aż w końcu dyrektorem. Na dalszych etapach pojawiają się możliwości, by zostać partnerem.

Autor: "Kariera w Finansach i Bankowości"

"Kariera w Finansach i Bankowości" to przewodnik stworzony z myślą o studentach i absolwentach, którzy chcieliby związać swoją przyszłość zawodową z sektorem finansowym – unikalne kompendium wiedzy o trendach w tej branży.

Wojciech Górniak

Dyrektor w zespole Digital & Business Transformation w Deloitte, Deloitte

Wykształcenie: Zarządzanie Strategiczne, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Największy dotychczasowy projekt: Elastyczność, ciągłe wyzwania i dostęp do nowych technologii.

Największe plusy mojej pracy: Możliwość realizacji ambitnych, często międzynarodowych projektów u klientów z różnych sektorów, branż. Praca w zespole ekspertów z wykorzystaniem najnowszych technologii.

Dlaczego warto pracować w Deloitte: Możliwość realizacji ambitnych projektów klienckich.

Moje plany zawodowe: Rozwój biznesu i budowa nowych kompetencji w zespole.

Jaka była Pana droga do Deloitte?

Wojciech Górniak: Przez pierwsze dziesięć lat pracy zawodowej zdobywałem doświadczenia w innym miejscu. Do Deloitte dołączyłem dwa lata temu. Zachęciły mnie perspektywy własnego rozwoju i budowania biznesu w obszarze, który był dla mnie ciekawy. Wiedziałem, że chcę pracować z nowymi technologiami. Z jednej strony jest to obszar interesujący i przynoszący wiele satysfakcji, a z drugiej – bardzo perspektywiczny. Realizując projekty, mam szansę brać udział w cyfrowej transformacji firm i realnie zmieniać ich biznesy.

Na czym może polegać transformacja cyfrowa danej firmy?

W pierwszym kroku definiujemy klientom, czym jest transformacja cyfrowa i co może ona oznaczać dla ich firmy. Opowiadamy, jakie rozwiązania czy systemy mogą być wdrożone, by z jednej strony zrealizować jak najwięcej benefitów biznesowo-strategicznych, a z drugiej – by mitygować pewne ryzyka. Pojawia się bowiem mnóstwo szans i tyle samo zagrożeń. Transformacja cyfrowa wymusza na przedsiębiorstwach zapewnienie gotowości całej organizacji do procesu zmian, który jest skomplikowany i wymaga zwartego działania oraz współpracy różnych zespołów w firmie. W proces włączeni są managerowie, zarząd, a niejednokrotnie także dyrektorzy generalni i prezesi. To także monetyzacja danych, bowiem w trakcie transformacji przyglądamy się, jak najsprawniej zarządzać danymi i jak je przekształcić na wymierny zysk. Dzięki temu lepiej docieramy do klientów i zwiększamy efektywność operacyjną firm.

Czy każda firma może przejść taką transformację?

Z badań prowadzonych globalnie pochodzą dwa komunikaty. Pierwszy jest taki, że wszystkie branże są w pewnym stopniu dotknięte transformacją cyfrową, a drugi – że każda firma może na tym zyskać. Pokazuje to, że rynek dla naszych działań jest bardzo szeroki. Najczęściej o transformacji cyfrowej można usłyszeć w kontekście high-tech i telekomów, chociaż podejście przedsiębiorstw szybko się zmienia. Pytają o nią już także firmy, które nie są spontanicznie kojarzone z tego typu usługą, np. przedsiębiorstwa chemiczne. Kto wie, może niedługo rewolucja cyfrowa będzie dotyczyć także branży budowlanej czy kopalni? Trzymam kciuki, bo to pozytywna zmiana dla całej gospodarki, a dla nas perspektywa ciekawych projektów.

Jak wygląda droga od pomysłu do jego wdrożenia?

Pomysł zawsze musi być sprawdzony w trzech wymiarach. Pierwszy to wymiar zysku dla biznesu. Oznacza to, że przygotowujemy szczegółową analizę korzyści wynikających z realizacji projektu. Drugi – analiza pod kątem technologiczno-wdrożeniowym. Polega to na sprawdzeniu możliwości, czy dany projekt będzie mógł ujrzeć światło dzienne. Trzeci wymiar to analiza pod kątem kosztowym i inwestycyjnym. Tu weryfikujemy m.in. nakłady finansowe, czas i zestawiamy z korzyściami. Pomagamy klientom podjąć świadome decyzje.

Czy dzięki swojej pracy jest Pan bardziej świadomym konsumentem?

Uważam, że jestem bardziej świadomy tego, jak to wszystko działa. Staramy się, by nasze rozwiązania technologiczne były z jednej strony zgodne z wszelkimi zasadami prawa czy etyki biznesu, a z drugiej – związane z pozytywnymi doświadczeniami klienta (customer experience). Trzecia kwestia to dążenie do tego, aby przynosiły one wymierne rezultaty. Jako konsument dostrzegam rozwiązania, które świadczą o przeprowadzonej transformacji cyfrowej lub jej braku. To dla mnie także niejednokrotnie inspiracja do dalszych działań. Bardzo lubię świat danych i analityki, w którym mam już duże doświadczenie. W swojej pracy robiłem rzeczy naprawdę niesamowite. Zawsze warto obserwować otoczenie i stawiać wysoko poprzeczkę.

Jakie były Pana najciekawsze projekty?

Każdy projekt niesie ze sobą wartość poznawczą, i każdy jest dla mnie cennym doświadczeniem. Pierwszy projekt, który zrealizowałem, polegał na budowie rozwiązań CRM dla jednego z telekomów. Pracowałem nad systemem zarządzania relacjami z klientami z ogromnym wolumenem danych, co było niezwykle interesującym aspektem tego projektu. Mam w swoim portfolio także rozwój strategii omnikanałowej dla gracza z sektora energetyki. Rozwój nowych kanałów sprzedaży spowodował, że transformacja cyfrowa dotknęła również ten obszar. Zajmowałem się także budową nowych kognitywnych modeli biznesowych, w których system sam analizuje przyjęte dane. Jednak, mimo realizacji ponad 200 projektów, dalej mam wrażenie, że najciekawszy jeszcze jest przede mną.

Skąd czerpie Pan wiedzę potrzebną do wykonywania swoich obowiązków w pracy? Tak szybko zmieniające się środowisko wymaga na pewno ciągłego śledzenia zmian i nowości technologicznych.

W Deloitte mamy dostęp do wielu źródeł informacji. Możemy kontaktować się z naszymi pracownikami na całym świecie, którzy chętnie dzielą się wiedzą. Korzystamy także z najnowszych raportów. Wiedzę i rozwiązania, które znamy, chętnie aplikujemy też w swojej firmie. W jednym z krajów analizowaliśmy proces rekrutacji do Deloitte. Dzięki samodzielnie stworzonym metodom pracy postawiliśmy się w miejscu osoby, która aplikuje na dane stanowisko i prześledziliśmy całą drogę kandydata. Dzięki temu wzmocniliśmy candidate experience i zwiększyliśmy liczbę aplikujących kandydatów.

Jakie są jeszcze inne plusy Pana pracy?

Być może zabrzmi to banalnie, ale zajmujemy się naprawdę ciekawymi rzeczami. Pracują u nas ludzie o otwartych umysłach, którzy mają ciekawe poglądy. Jesteśmy bardzo różnorodna grupą – z różnym wykształceniem i wcześniejszym doświadczeniem zawodowym. To bardzo ciekawe i inspirujące pracować w takim otoczeniu. Z mojej perspektywy, to co mi się szczególnie podoba w mojej pracy, to fakt, że każdy projekt jest zastrzykiem nowych doświadczeń i wiedzy. Podejście przy tym jest przedsiębiorcze i elastyczne. To doskonałe miejsce dla osób, które lubią mieć odpowiedzialność i pracę w zmieniającym się środowisku. Jednego dnia możesz zajmować się rozwojem programu lojalnościowego, innego – pracą nad projektem, który dotyczy wejścia na rynek za pomocą kanałów cyfrowych. To wymagająca praca, ale też bardzo ciekawa. Trzeba cały czas rozwijać swoje kompetencje, by być na bieżąco z innowacjami na rynku. Uważnie śledzić, jakie zmiany zachodzą z zakresu nowych technologii i szeroko pojętej innowacyjności.

Jaką radę dałby Pan młodemu człowiekowi, który dopiero zaczyna swoją ścieżkę kariery?

Kompetencje, których szukamy u kandydatów, nie są tak łatwo dostępne na rynku – studia nie przygotowują do pracy w naszym obszarze. My inwestujemy w ludzi – poświęcamy im czas oraz umożliwiamy zdobycie wiedzy, która jest unikalna. Osoby specjalizujące się w naszym obszarze mogą mieć później ciekawą karierę. Praca w zespole zajmującym się technologią nie jest zarezerwowana wyłącznie dla osób, które studiują kierunki informatyczne. Równie chętnie przyjmujemy absolwentów studiów o charakterze biznesowym i osoby z wcześniejszym doświadczeniem w biznesie. Warunek – trzeba lubić to tempo.

Autor: "Kariera w Finansach i Bankowości"

"Kariera w Finansach i Bankowości" to przewodnik stworzony z myślą o studentach i absolwentach, którzy chcieliby związać swoją przyszłość zawodową z sektorem finansowym – unikalne kompendium wiedzy o trendach w tej branży.

Najczęściej o transformacji cyfrowej można usłyszeć w kontekście high-tech i telecomów, chociaż podejście przedsiębiorstw szybko się zmienia.

WOJCIECH GÓRNIAK
Dyrektor w zespole Digital & Business Transformation w Deloitte