Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.
Finanse w firmach ubezpieczeniowych
Sektor ubezpieczeń przechodzi dynamiczne zmiany, co przekłada się także na pracę działów finansowych, które jako centra usług wspólnych obsługują firmy ubezpieczeniowe od strony księgowej, raportowej czy kontroli w obszarze sprawozdań finansowych i IT. Zobaczcie, z jakimi wyzwaniami mierzą się dziś pracownicy tej branży.
fot. Unsplash

Sektor ubezpieczeń przechodzi dynamiczne zmiany, na co wpływ mają nowe technologie oraz regulacje zmieniające sposoby funkcjonowania tego typu organizacji. Praca w takim środowisku wymaga podążania za trendami i śledzenia aktualizacji. Ta dynamika przekłada się także na pracę działów finansowych, które jako centra usług wspólnych obsługują firmy ubezpieczeniowe od strony księgowej, raportowej czy kontroli w obszarze sprawozdań finansowych i IT.

– W przeciwieństwie do organizacji np. z branży produkcyjnej, które zajmują się produkcją i sprzedażą fizycznych towarów, firmy ubezpieczeniowe sprzedają przede wszystkim usługi. Inna jest struktura aktywów i pasywów w ich bilansie księgowym (firmy ubezpieczeniowe nie wykazują m.in zapasów, materiałów czy produktów gotowych) oraz struktura rachunku zysków i strat – wskazuje Dariusz Kuźma, Manager działu Finansów w Zurich Insurance. – Firmy ubezpieczeniowe, ze względu na ich szczególny wpływ na rynki finansowe oraz interesy i wymóg zapewnienia odpowiedniego bezpieczeństwa dla swoich klientów, podlegają innym regulacjom krajowym i międzynarodowym.

Jednym z głównych projektów, na którym skupiają się obecne wysiłki pracowników działów finansowych firm ubezpieczeniowych, jest przygotowanie się do wprowadzenia standardu IFRS 17, który będzie obowiązywał od 1 stycznia 2023 roku. Nowa regulacja wymusza zmianę w sposobie raportowania; rewolucjonizuje sposoby wyceny umów i kontraktów ubezpieczeniowych, zasady naliczania zysków czy rozliczania strat w okresach rozliczeniowych, a poprzez wymóg zapewnienia porównywalności danych pomiędzy obecnym (IFRS 4) a nowym standardem dość istotnie wpływa na zmiany w systemie SAP. Zadaniem pracowników działów finansowych jest adaptacja tego typu przemian prawnych i księgowych, przy jednoczesnym wykorzystaniu możliwości, które dają nowe technologie.

– Obecnie zadaniem księgowych jest już nie tylko księgowanie faktur, kalkulacja, obliczanie i prawidłowe ewidencjonowanie dokumentów księgowych, ale przede wszystkim aktywne uczestnictwo w tych zmianach. W związku z tym nasi pracownicy uczestniczą w wielu projektach realizowanych w oparciu o nowoczesne narzędzia od samego pomysłu po ich finalne wdrożenie – mówi Dariusz Kuźma. – W naszej pracy wykorzystujemy zarówno popularne programy biurowe i księgowe, jak i narzędzia dużo bardziej zaawansowane, które umożliwiają nam usprawnienie różnego rodzaju procesów, jak np. UiPath, Python, Alteryx czy narzędzia związane z process mining (eksploracją procesów) oraz z analizą danych (np. Power BI).

Ścieżki rozwoju

Obsługa międzynarodowej firmy ubezpieczeniowej od strony finansowej wymaga jasnego podziału ról i zadań. W oddziale Zurich Insurance w Krakowie można wyróżnić pięć głównych działów o wysokim poziomie zaawansowania i odpowiedzialności, które realizują zadania dla całej grupy Zurich: FAR (Finance Accounting & Reporting), PPM (Planning & Performance Management), FSM (Financial Solutions Management), ICFR (Internal Control Over Financial Reporting) i ITMO (Integrated Talent Management Operations).

Głównym zadaniem pracowników największego z tych działów – FAR – jest przygotowanie sprawozdań finansowych w oparciu o określone standardy międzynarodowe oraz tworzenie raportów według przepisów wymaganych przez regulatorów danych krajów. Księgowi dokonują comiesięcznych i kwartalnych księgowań specyficznych dla firm z sektora ubezpieczeniowego, np. księgowań różnego rodzaju rezerw, zobowiązań, lokat, odszkodowań i świadczeń ubezpieczeniowych.

W ramach tego obszaru można objąć role, kolejno, w zależności od doświadczenia: młodszy księgowy, księgowy, specjalista, starszy specjalista. Następnie do wyboru jest ścieżka ekspercka albo liderska. W przypadku tej pierwszej – roli eksperckiej – główny akcent położony jest na rozwój umiejętności twardych – specjalistycznej wiedzy dotyczącej procesów finansowych i księgowych. Eksperci często zostają mentorami i wspierają pracowników na niższych stanowiskach oraz angażują się w projekty dotyczące wprowadzania nowych standardów, np. IFRS 17. W przypadku team managerów bardzo ważnym aspektem są natomiast rozwinięte umiejętności związane z zarządzaniem zespołami, zadaniami, odpowiednią komunikacją, motywacją, etycznym postępowaniem oraz wsparciem pracowników w celu umożliwienia im rozwoju. Z kolei pracownicy działu PPM przygotowują raporty na potrzeby wewnętrzne oraz prezentacje dla zarządu. W ramach tego obszaru można objąć role: młodszy analityk, analityk, specjalista, starszy specjalista a następnie, podobnie jak w dziale FAR, obrać ścieżkę ekspercką lub liderską.

– Pracownicy zespołów FAR i PPM w ramach rozwoju mogą np. realizować projekty, które prowadzone są nie tylko lokalnie, w Krakowie, ale też globalnie w ramach grupy Zurich. Osoby, które chcą zmienić swój profil zawodowy i zakres obowiązków, a do tego posiadają odpowiednie umiejętności i kwalifikacje, mają możliwość dołączenia do zespołu ICFR, który daje im możliwość wykorzystania praktycznej wiedzy nabytej w obszarze rachunkowości finansowej oraz zarządczej i jest dodatkową alternatywą na kontynuowanie kariery w ramach grupy Zurich. Możliwość przejścia pomiędzy zespołami FAR, PPM i ICFR jest dodatkowym atutem dla naszych pracowników – mówi Dariusz Kuźma.

Ścieżka kariery w dziale ICFR jest analogiczna do tej w ramach obszaru FAR oraz PPM i obejmuje stanowiska od młodszego specjalisty aż do poziomu Group ICFR Quality Assurance Expert.

– Praca w tym obszarze jest ciekawą propozycją zawodową, ponieważ związana jest z prowadzeniem audytu nie tylko zespołów, które pracują w Krakowie (m.in. FAR i PPM), ale też spółek Zurich na całym świecie – mówi Dariusz Kuźma.

Pracownicy działu ICFR dokonują weryfikacji prawidłowości przeprowadzenia kluczowych kontroli finansowych z punktu widzenia zarządu, aby zapewnić finalnym odbiorcom sprawozdań finansowych prawidłowość prezentowanych danych.

Poszukiwane umiejętności

Na stanowisku młodszy księgowy lub/i młodszy analityk świetnie odnajdują się osoby, które ukończyły studia na kierunku ekonomia, finanse, rachunkowość czy kontroling. Znajomość obszaru ubezpieczeń nie jest wymagana na etapie rekrutacji, ale przydaje się w pracy, ponieważ pozwala lepiej zrozumieć specyfikę księgowań i umożliwia zidentyfikowanie ryzyk, które występują w procesach. Na dalszych etapach kariery cenna jest wiedza poświadczona certyfikatami międzynarodowymi takimi jak ACCA, CIMA, CIA czy krajowymi jak np. certyfikaty SKwP.

– W związku z tym, że praca w naszym krakowskim centrum finansowo-audytowym ma charakter międzynarodowy, ważna jest znajomość języka angielskiego. Nasi pracownicy i klienci pochodzą z wielu krajów. To zróżnicowanie korzystnie wpływa na pracę naszych zespołów – mówi Dariusz Kuźma.

Do najbardziej pożądanych umiejętności pracowników działów finansowych i audytowych można zaliczyć przede wszystkim umiejętność analitycznego myślenia, współpracy (nie tylko w ramach swojego zespołu) i profesjonalnego kontaktu z klientem. Niezbędna jest też umiejętność dobrej organizacji czasu pracy i koncentracji na szczegółach, by dane wprowadzane do systemów były bezbłędne.

– Bardzo cenimy, kiedy pracownicy rozwijają wiedzę w obszarze usprawnień, uczą się języka programowania pomocnego we wdrażaniu usprawnień czy poznają inne narzędzia wirtualne pomocne w opracowywaniu raportów, prezentacji i analizie danych – dodaje Dariusz Kuźma. – Z tym wiąże się też proaktywność. Zależy nam na tym, by pracownicy potrafili zidentyfikować obszary, w których możliwe jest usprawnienie procesów, oraz by aktywnie brali udział w projektach realizowanych w naszej firmie. Takie ich działania sprawiają, że mają większą możliwość awansu w ramach grupy Zurich.

Autor: Redakcja
KarierawFinansach.pl

Redakcja KarierawFinansach.pl podejmuje tematy ciekawe i ważne dla pracowników branży finansowej i osób, które dopiero myślą o karierze w finansach. 

Ekspert: Dariusz Kuźma
Manager działu Finansów Zurich Insurance

Manager z 13-letnim doświadczeniem w pracy w korporacjach w obszarze finansów. Uczestniczył w kilku międzynarodowych projektach związanych z transferem procesów finansowych i księgowych do Krakowa w tym m.in dwukrotnie ze Szwajcarii.

Obecnie zajmuje stanowisko Finance Managera odpowiedzialnego za pracę sześciu zespołów z obszaru FAR (Finance Accounting and Reporting) świadczących pracę dla Francji, Niemiec, Stanów Zjednoczonych, krajów nordyckich oraz obszaru Beneluksu.

Absolwent Uniwerytetu Ekonomicznego w Krakowie, kierunku zarządzanie, specjalność Controlling i zarządzanie finansami przedsiębiorstw. Posiada także certyfikat głownego księgowego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

Interesuje się podróżami (szczególnie do krajów azjatyckich), lubi chodzić do kina, tańczyć, uczestniczyć w wydarzeniach sportowych. W związku z posiadaniem 4-letniej córki w ostatnim czasie poznaje świat bajek oraz księżniczek.

fot. Unsplash

fot. Unsplash

"Z punktu widzenia dynamiki zmian, jakie zachodzą na rynku, technologie odgrywają bardzo ważną rolę – zarówno w branży ubezpieczeniowej, jak i finansowej".

Dariusz Kuźma, Manager działu Finansów w Zurich Insurance