Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.
Finanse w firmach ubezpieczeniowych. Wywiad z Sylwią Biegan
Sylwia Biegan, Manager zespołu ds. ICFR w Zurich Insurance opowiada m.in. o tym, jakie kompetencje są najważniejsze w jej pracy i dlaczego ważne jest to, by budować i utrzymywać relacje.
fot. Unsplash

Redakcja: Co sprawiło, że zdecydowała się Pani na pracę w Zurich Insurance?

Sylwia Biegan: Zurich Insurance jest rozpoznawalną marką na arenie międzynarodowej i cieszy się renomą. To, co od początku mi się podobało, to możliwość podróży służbowych i praca w międzynarodowym środowisku z osobami, które pracują w innych lokalizacjach grupy Zurich na całym świecie. Zespół, do którego dołączyłam był nowy, dlatego od początku mogłam mieć realny wpływ na to, jak w przyszłości będzie wyglądało moje środowisko pracy. Uznałam to za doskonałą szansę na dalszy rozwój kariery zawodowej.

Dziś, z perspektywy czasu, doceniam to, że w pracy panuje rodzinna atmosfera. Każdy może liczyć na indywidualne podejście, bezpośrednio skontaktować się z innym działem firmy i szybko uzyskać niezbędne informacje. Uważam, że Zurich Insurance jest świetnym miejscem do rozwoju, ponieważ promuje wewnętrznie pracowników, oferuje wsparcie w pozyskaniu certyfikatów i daje możliwość uczestnictwa w szkoleniach i ambitnych projektach.

Jak przebiegała Pani dotychczasowa kariera w tej organizacji?

Zostałam zatrudniona na stanowisko Starszy Specjalista w ICFR Testing Team w lutym 2018 i po roku otrzymałam propozycję awansu na stanowisko managerskie. Aktualnie zarządzam pracą ośmioosobowego zespołu.  

Co obecnie należy do zakresu Pani obowiązków?

Do moich obowiązków należy przegląd kontroli i procesów, które są wdrożone w jednostkach Zurich Insurance. Praca w naszym zespole odbywa się w cyklu rocznym. W pierwszej części roku spotykamy się z osobami odpowiedzialnymi za proces i sprawdzamy, czy kontrole zostały wdrożone poprawnie i czy nie ma luk w procesach. Do tego rekomendujemy usprawnienia i dzielimy się swoim doświadczeniem. W dalszej części roku wspieram członków mojego zespołu w zadaniach dotyczących testowania, m.in. analizy procesów, a ponadto zarządzam ich pracą, wspieram bieżącą komunikację i, już na zakończenie projektu, przygotowuję finalny raport z audytu.

Czy jest to praca rutynowa?

Czynności, które wykonujemy są co do zasady zbliżone, ale jednocześnie różne, ze względu na to, że w zakresie naszej pracy jest około 50 różnych jednostek z całego świata, od Brazylii i Chile, przez jednostki europejskie, Bliski Wschód, Singapur, Chiny aż po Australię. W dodatku są to nie tylko jednostki biznesowe, lecz także centra usług wspólnych czy jednostki grupowe działające w Zurich Insurance a nasze kontrole dotyczą wszystkich procesów, jakie mamy w Zurich Insurance (Premium, Claims, GL, Cash Management, Underwriting, Actuarials, Pension, HR, Tax etc.). To wszystko sprawia, że praca jest ciekawa, różnorodna i wiele się w niej uczymy.

Jakie kompetencje są najważniejsze w Pani pracy?

Na moim stanowisku liczą się kompetencje zarówno twarde, jak i miękkie. Do tych pierwszych zaliczyłabym wiedzę z obszarów finansowych, a do tego znajomość procesów, ryzyka finansowego, działania systemów księgowych, ale także naszych wewnętrznych procedur, np. metodologii testowania.

Spośród kompetencji miękkich istotne znaczenie ma komunikacja, przez którą rozumiem zdolność opisu wyników swojej pracy i wyjaśnienia w zrozumiały sposób, jak udało się dojść się do danych wniosków. Jest to szczególnie ważne ze względu na to, że współpracujemy z wieloma osobami – zarówno z pracownikami, lokalnymi koordynatorami z różnych krajów, jak i z audytorami zewnętrznymi czy CFO.

Ważna jest także otwartość na zmiany i umiejętność przystosowania się do nich. Musimy szybko adaptować się do zmiennych czynników. Dlatego konieczne jest nieustanne uczenie się nie po to, aby być do przodu, ale po to, aby nie zostać w tyle.

W mojej pracy liczy się także nastawienie na cel: skuteczna realizacja powierzonych zadań oraz pozbycie się obawy wzięcia odpowiedzialności za wynik czy ponoszenia konsekwencji za efekty pracy własnej lub zespołu.

Czego nauczyła się Pani w pracy w Zurich Insurance?

Na pewno nauczyłam się tego, jak budować i utrzymywać relacje oraz przekonałam się, dlaczego jest to takie ważne. Dzięki temu, że kontakt z klientem utrzymywany jest na bieżąco można szybciej załatwić pewne sprawy i unika się nieporozumień. Nigdy wcześniej nie miałam też możliwości pracy w tak międzynarodowym środowisku, co jest ciekawym doświadczeniem.

Jakie są największe wyzwania w Pani pracy?

Jednym z największych wyzwań, jakie mamy obecnie, jest zarządzanie zmianą. Co roku zmieniają się wymagania dotyczące testowania, a teraz dodatkowo czeka nas przejście z IFRS 4 na IFRS 17.

W dodatku w ostatnim czasie niemal dwukrotnie rozszerzył się zakres naszych działań. Rozpoczynaliśmy pracę jako zespół, który zajmuje się procesami i kontrolami wokół sprawozdania finansowego, aktualnie testujemy również kontrole wokół wymagań kapitałowych, a w przyszłym roku planujemy dodatkowo kontrole compliance.

Co sprawia Pani największą satysfakcję w pracy?

Trudno wskazać jeden aspekt, jest to raczej wiele drobnych sukcesów. Cieszę się, gdy członkowie mojego zespołu rozwijają się, wykorzystują nabyte umiejętności czy nawet dzielą się swoim doświadczeniem. Lubię też, gdy wchodzą w dyskusje odnośnie do zasadności czynności kontrolnych, kiedy identyfikują luki w środowisku kontroli, zadają ciekawe pytania na spotkaniach i bronią swojego zdania.

Inny satysfakcjonujący moment w pracy jest wtedy, gdy uda nam się zakończyć projekt i gdy wysyłam ostateczny raport z audytu. Mam wtedy poczucie, że dobrze wykonaliśmy swoje zadania, ponieważ zidentyfikowaliśmy istotne luki w kontroli wewnętrznej albo potwierdziliśmy, że wszystko dobrze funkcjonuje.

Czy w codziennej pracy odczuwa Pani, że praca w Zurich Insurance ma charakter międzynarodowy?

W naszych zespołach pracują osoby z Brazylii, Ekwadoru, Hiszpanii, Portugalii, Włoch, Ukrainy, Grecji, Zimbabwe. Do tego współpracujemy z jednostkami w kilkudziesięciu różnych lokalizacji. Dlatego na co dzień mam poczucie ze pracujemy w międzynarodowym środowisku dla międzynarodowej firmy.

Czy Zurich Insurance wspiera ideę różnorodności?

Firmy przyszłości to firmy oparte na kulturze organizacyjnej otwartej na wszystkich. Jesteśmy dumni z różnorodności naszych pracowników i traktujemy ją jako nasz atut, który należy pielęgnować.

Myślę, że koncepcja różnorodności jest w naszym zespole bardzo rozwinięta i tworzymy środowisko pracy wolne od uprzedzeń czy stereotypów i pełne zrozumienia dla różnic kulturowych, w którym wszyscy pracownicy mogą w pełni wykorzystać swój potencjał. Dostrzegamy w tym szansę na rozwój i klucz do wspólnego sukcesu. 

Dziękuję za rozmowę. 

Autor: Redakcja
KarierawFinansach.pl

Redakcja KarierawFinansach.pl podejmuje tematy ciekawe i ważne dla pracowników branży finansowej i osób, które dopiero myślą o karierze w finansach. 

Ekspert: Sylwia Biegan
ICFR/CECS Testing Manager Zurich Insurance
fot. Unsplash

fot. Unsplash