Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.
ACCA
ACCA to jedna z największych i najbardziej prestiżowych międzynarodowych organizacji, która zrzesza profesjonalistów zajmujących się finansami, rachunkowością i zarządzaniem. Sprawdźcie, dlaczego warto zostać członkiem ACCA i jak od strony technicznej wygląda zdobywanie tej kwalifikacji.
Fot. Unsplash

The Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) to jedna z największych i najbardziej prestiżowych międzynarodowych organizacji, która od ponad 100 lat zrzesza profesjonalistów zajmujących się finansami, rachunkowością i zarządzaniem. Od momentu powstania w 1904 roku stowarzyszenie zbudowało społeczność ponad 233 tys. członków, a w trakcie zdawania egzaminów jest ponad 530 tys. studentów w prawie 180 krajach na świecie. Kwalifikacja ACCA cieszy się dużą popularnością, także w Polsce, wśród osób, które chcą wykazać się swoimi kompetencjami i wiedzą oraz uzyskać międzynarodowy certyfikat.

Zdobycie kwalifikacji ACCA powoli staje się wymogiem w świecie biznesu. Posiadanie dyplomu ACCA jest bowiem nie tylko potwierdzeniem kompetencji biznesowych, lecz także wyznacznikiem ambicji i chęci samodoskonalenia i może otwierać drogę do oczekiwanego awansu, wyższych zarobków czy globalnej kariery. Zdobycie kwalifikacji ACCA nie jest zastrzeżone wyłącznie dla osób z wykształceniem czy doświadczeniem z zakresu finansów czy rachunkowości. Praktyczne kompetencje i wiedzę potrzebną do pracy w środowisku biznesowym mogą uzyskać także osoby spoza branży. Jednak certyfikacją powinni zainteresować się przede wszystkim profesjonaliści, którzy planują rozwój w kierunku rachunkowości managerskiej i finansowej czy analizy biznesowej, a także m.in. audytu i podatków. Kwalifikacja szczególnie pożądana jest na stanowiskach najwyższego szczebla, np. u dyrektorów finansowych.

– Wiedzę zdobytą w toku nauki do egzaminów ACCA można wykorzystać też do usprawniania i optymalizacji pracy własnej i zespołu w centrach usług wspólnych – zaznacza Małgorzata Figaszewska, Dyrektor Global Finance Shared Service w firmie Franklin Templeton.

Kursy, studia i szkolenia

Kwalifikację ACCA można zdobywać na kilka różnych sposobów – w ramach studiów (zarówno licencjackich czy magisterskich, jak i podyplomowych, gdzie studenci zyskują zwolnienia z egzaminów ACCA), ucząc się samodzielnie lub w ramach kursów oferowanych przez akredytowane firmy szkoleniowe (EY Academy of Business i BPP Professional Education). Szczególnie warte uwagi są studia „2 w 1” z akredytacją ACCA na wiodących uniwersytetach, które poza zdobyciem dyplomu prestiżowej uczelni oferują ceniony wśród pracodawców „ACCA Advanced Diploma in Accounting and Business”.

Egzaminy

Oferta dla członków i studentów ACCA jest stale ulepszana i aktualizowana pod względem merytorycznym, by stanowiła odpowiedź na potrzeby rynku i zmieniające się gwałtownie realia gospodarcze w świecie. Wpływ na to, co znajduje się w sylabusie, mają sami pracodawcy, którzy na bieżąco weryfikują umiejętności potrzebne na rynku pracy.

W związku z tym, że nowe technologie coraz mocniej wpływają na sposób pracy pracowników branży finansowej, kompetencje cyfrowe stają się motywem przewodnim wszystkich egzaminów ACCA. Studenci uczą się, np. jak zadbać o odpowiednie bezpieczeństwo dostępu do informacji czy – w przypadku obszaru Taxation – poznają najnowsze cyfrowe możliwości rozliczeń podatkowych. Egzaminy odzwierciedlają złożoność procesów i zagadnień w pracy współczesnego specjalisty ds. finansów i podzielone są na trzy poziomy: Applied Knowledge, Applied Skills i Strategic Professional. Rozpoczęcie nauki do egzaminów z poziomu Applied Knowledge i Applied Skills wymaga przynajmniej średnio zaawansowanej znajomości języka angielskiego, która to w zakresie słownictwa biznesowego rozwija się wraz z nauką do poszczególnych egzaminów ACCA. Pierwsze dwa poziomy, Applied Knowledge i Applied Skills, stanowią wprowadzenie do technik rachunkowości finansowej oraz zarządczej i pokrywają wszystkie kluczowe techniczne aspekty pracy, których znajomości oczekuje się od finansistów.

– Kwalifikacja ACCA obejmuje zakres wiedzy, który znacznie przewyższa ten obowiązujący na studiach, m.in. dotyczący rachunkowości zarządczej, ryzyka, kontrolingu czy polskich standardów rachunkowości – mówi Małgorzata Figaszewska. – W dodatku pojawia się wiele case studies, nie tylko lokalnych, ale też globalnych.

Poziom Strategic Professional stanowi rozwinięcie tematyki poprzednich egzaminów o zaawansowane zagadnienia związane m.in. z zarządzaniem ryzykiem, raportowaniem, audytem czy relacjami z interesariuszami, które są kluczowe pod kątem pełnienia ról zarządczych w organizacji. Co ważne, wszystkie te zagadnienia wiernie odzwierciedlają praktyczne oraz biznesowe aspekty pracy poprzez złożone studia przypadków. Rewolucyjną zmianą jest forma zdawania egzaminów, które od września 2020 roku dla wszystkich poziomów odbywają się wyłącznie komputerowo. Sesje egzaminacyjne dla poziomów Applied Skills (bez LW) i Strategic Professional odbywają się cztery razy w roku: w marcu, czerwcu, wrześniu i grudniu, a do egzaminów z poziomu Applied Knowledge oraz LW można podejść w dowolnie wybranym terminie w trybie „on demand” (na życzenie). Nowością jest możliwość zdawania tych egzaminów w formie zdalnej. Takie rozwiązanie ACCA wprowadziło również doraźnie dla egzaminów z poziomu Applied Skills i Strategic Professional w momencie, kiedy stacjonarne centra egzaminacyjne nie mogły funkcjonować z powodu ograniczeń spowodowanych zagrożeniem epidemicznym.

Chociaż celem studentów ACCA powinno być zdanie wszystkich egzaminów i zostanie członkiem ACCA, to już na poszczególnych etapach uzyskuje się dyplomy, które mają wymierną wartość na rynku, ponieważ poświadczają konkretną wiedzę z obszaru finansów – ACCA Diploma in Accounting and Business po zaliczeniu 3 pierwszych egzaminów i ACCA Advanced Diploma in Accounting and Business po zaliczeniu kolejnych 6 egzaminów.

– Podejście do egzaminów wymaga sumiennego przygotowania, ale zdobytej wiedzy się nie zapomina. Chociaż od czasu, gdy byłam studentką ACCA minęło już wiele lat, do tej pory pamiętam wiele zagadnień w szczegółach, m.in. różne techniki budowania budżetu – mówi Małgorzata Figaszewska.

Perspektywy rozwoju

Przystąpić do elitarnego grona członków ACCA mogą osoby, które pomyślnie zaliczą wszystkie egzaminy oraz spełnią pozostałe warunki (czyli będą mieli potwierdzenie co najmniej 3 lat doświadczenia zawodowego w finansach oraz zaliczą moduł szkoleniowy o etyce i kompetencjach profesjonalnych). Od członków ACCA wymaga się, by nieustannie podnosili swoje kwalifikacje poprzez realizację programu CPD (Continuing Professional Development). Członkowie ACCA mają dostęp do różnego rodzaju badań i analiz, np. dotyczących ewolucji funkcji finansowych (z uwzględnieniem roli Centrów Usług Wspólnych), czy regularnych raportów na temat sytuacji ekonomicznej świata. Mogą też brać udział w szkoleniach dotyczących zarówno technicznej wiedzy finansowej i rachunkowej, jak i umiejętności miękkich czy zastosowania technologii w branży finansowej.

– Członkostwo w ACCA uprawnia także do udziału w wielu spotkaniach organizowanych przez ACCA i partnerów, podczas których – poza pogłębianiem swojej wiedzy – uczestnicy mają możliwość nawiązywania kontaktów i budowania relacji z innymi członkami tej międzynarodowej organizacji – mówi Małgorzata Figaszewska. 

Autor: Redakcja
KarierawFinansach.pl

Redakcja KarierawFinansach.pl podejmuje tematy ciekawe i ważne dla pracowników branży finansowej i osób, które dopiero myślą o karierze w finansach. 

Ekspert: Małgorzata Figaszewska
Dyrektor Global Finance Shared Service Franklin Templeton

Posiada ponad 20 lat doświadczenia w audycie i działach finansowych firm usługowych, produkcyjnych i centrów usług wspólnych. Ukończyła UE w Poznaniu. Poszerza kompetencje w programie MBA na Uniwersytecie w Oxfordzie. Kwalifikacje ACCA uzyskała w 2007 r. Od początku aktywnie współpracuje z organizacją ACCA, promując poszerzanie i doświadczanie zdobytej wiedzy, wspiera studentów i członków ACCA w ich rozwoju

Fot. Unsplash

Fot. Unsplash

PEŁNA LISTA EGZAMINÓW ACCA:

APPLIED KNOWLEDGE

 • Business and Technology (BT)
 • Management Accounting (MA)
 • Financial Accounting (FA)

APPLIED SKILLS

 • Corporate and Business Law (LW)*
 • Performance Management (PM)
 • Taxation (TX)*
 • Financial Reporting (FR)
 • Audit and Assurance (AA)
 • Financial Management (FM)

STRATEGIC PROFESSIONAL

Essentials (obowiązkowe):

 • Strategic Business Leader (SBL)
 • Strategic Business Reporting (SBR)*

Options (dwa do wyboru):

 • Advanced Financial Management (AFM)
 • Advanced Performance Management (APM)
 • Advanced Taxation (ATX)*
 • Advanced Audit and Assurance (AAA)*

*dostępne również w wariantach lokalnych lub regionalnych

Zobacz również