Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.
Global Functions Finance in GBS/SSC
Środowisko Global Business Services dynamicznie się zmienia. Działy finansowe w takich centrach, niegdyś traktowane jako miejsca, które dostarczały dane, dziś są częściej postrzegane jako partnerzy biznesowi. Poznajcie specyfikę działań funkcji finansowych w globalnej organizacji.

Global Business Services oznaczają usługi dla biznesu, które mogą mieć różny charakter: informatyczny, finansowy, logistyczny czy zarządzania zasobami ludzkimi. W przypadku globalnych funkcji finansowych (Global Functions Finance) w jednym miejscu zostają skupione wszystkie procesy związane z finansową stroną funkcjonowania danej organizacji. Są to zwertykalizowane funkcje, które nie są planowane w poszczególnych spółkach, lecz na poziomie centralnym, co usprawnia działanie całego biznesu. Standaryzacja procesów i ich optymalizacja pozwalają na szybkie dostarczenie informacji zarządczej, co podnosi efektywność.

– Działy Financial Planning & Analysis (FP&A) są integralną częścią naszej firmy, co na rynku GBS jest dość unikatowe – mówi Karolina Wodzyńska, FP&A Manager w JTI GBS. – By zrozumieć specyfikę działań finansowych w tego typu organizacjach, należy porzucić myślenie o działach na poziomie lokalnym, a popatrzeć na ich wymiar światowy, wszechstronny, całościowy. Działamy z ludźmi z całego świata, z różnych stref czasowych i kręgów kulturowych. Dzięki centralizacji procesów współpracujemy z interesariuszami, którzy piastują wysokie stanowiska. Mamy możliwość zobaczenia z bliska, jak strategiczne decyzje przekładają się bezpośrednio na wyniki.

– Tematy, którymi zajmujemy się w zespołach są od siebie wzajemnie zależne. Dużo rozmawiamy ze sobą, dzielimy się spostrzeżeniami, uczymy się od siebie i przekazujemy sobie wiedzę. Nie pracujemy tylko w swoim obszarze, lecz patrzymy szerzej – holistycznie na całą organizację. Współpracujemy z ludźmi, którzy widzą ten sam obraz biznesu, co my, lecz z innej perspektywy. Dzięki temu czujemy, że nasze działania mają realne znaczenie – dodaje Łukasz Pachnik, Lead Financial Controller w JTI GBS.

Środowisko Global Business Services (globalnych centrów biznesowych) dynamicznie się zmienia. Działy finansowe w takich centrach, niegdyś traktowane jako miejsca, które dostarczały dane, dziś są częściej postrzegane jako partnerzy biznesowi.

– Mamy bezpośredni wgląd w to, co dzieje się na rynku i jesteśmy w stanie udzielać istotnych rad. Naszą rolą jest także odciążenie wyższej kadry zarządzającej, by mogła skupić się na zarządzaniu strategicznym, a nie mikrozarządzaniu. Funkcjonuje to dużo lepiej w porównaniu do GBS, w których działy podzielone są na obszary geograficzne. Osobiście czuję, że mam ogromny wpływ na podejmowanie decyzji w organizacji. Wiem, że moja praca ma znaczenie – mówi Łukasz Pachnik.

Praca w działach finansowych takich organizacji wymaga dużej elastyczności w kontekście nieustannie zmieniającego się otoczenia biznesowego.

– Należy reagować bardzo szybko, ponieważ to, co robimy pozwala końcowym decydentom na podjęcie odpowiednich decyzji finansowych – zaznacza Karolina Wodzyńska. – Potrzebna jest duża doza elastyczności w prowadzonych procesach, podejściu do pracy oraz chęć ciągłej zmiany tego, w jaki sposób wykonujemy dane zadania: pozbycie się szablonowości i utartych schematów w działaniu na rzecz kreatywnego i indywidualnego podejścia. Pierwsze skrzypce w pracy pracowników Global Finance Functions gra technologia. Ma ona kluczowe znaczenie, gdy operuje się ogromnych bazach danych, ponieważ pozwala skuteczniej wyciągać właściwe wnioski. – Powoli odchodzimy od poczciwego Excela. Wprowadzamy nowoczesne narzędzia, które pozwalają znacząco usprawnić naszą pracę oraz zoptymalizować procesy, żeby były efektywne. A momentami także efektowne – dodaje Łukasz Pachnik.

Poszukiwane umiejętności

Na początku drogi zawodowej w pracy w GBS przydadzą się solidne podstawy wiedzy finansowej, przede wszystkim znajomość Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) oraz Excela. Mile widziani są absolwenci takich kierunków studiów jak: finanse i rachunkowość, zarządzanie, metody ilościowe oraz wszystkich innych związanych z szeroko rozumianą ekonomią.

Ze względu na pracę w międzynarodowym środowisku biznesowym niezbędna jest dobra znajomość języka angielskiego, a każdy dodatkowy język obcy będzie atutem.

– W dynamicznym środowisku biznesowym, w jakim pracujemy, ceniona jest komunikatywność i umiejętność szybkiej adaptacji. Potrzebna jest także umiejętność priorytetyzacji zadań, pracy pod presją czasu, asertywność, empatia i nieustanna chęć zdobywania wiedzy – zaznacza Łukasz Pachnik

Ścieżki kariery

W funkcjach globalnych GBS można objąć stanowisko specjalisty, kontrolera finansowego, lead kontrolera finansowego czy managera. O awansie decyduje zakres posiadanej wiedzy, która przekłada się na umiejętności.

– U nas doceniamy szczególnie 4 główne zachowania: keep it simple (nie komplikuj), be accountable (bądź odpowiedzialny), make it happen (działaj), one team (graj zespołowo), które opisują naszą dojrzałość biznesową. Praca w finansach to połączenie umiejętności twardych i miękkich. Nasz rozwój i nasza ścieżka kariery zależą tylko nas. Awans jest uwarunkowany reprezentowanym poziomem danej jednostki, ale można też rozwijać się horyzontalnie, czyli między działami – opowiada Karolina Wodzyńska.

Kariera pracownika może rozpocząć się w jednym dziale, a następnie będzie przechodziła przez kilka czy nawet kilkanaście kolejnych. Co więcej – rozwój jest możliwy nie tylko w ramach GBS, ale ze względu na międzynarodowy zakres działalności organizacji, także w innych lokalizacjach na całym świecie.

– To, jak potoczy się kariera pracownika w dużej mierze zależy od chęci i zaangażowania w pracę, od gotowości do zmian i uczenia się nowych rzeczy – mówi Łukasz Pachnik. – Warto być otwartym na naukę, zdobywać nowe kwalifikacje i mieć ochotę na zmianę siebie i otoczenia. Rozwój zależy tylko od nas samych. Organizacja jest do tego tylko środkiem.

Autor: Redakcja
KarierawFinansach.pl

Redakcja KarierawFinansach.pl podejmuje tematy ciekawe i ważne dla pracowników branży finansowej i osób, które dopiero myślą o karierze w finansach. 

Ekspert: Łukasz Pachnik
Lead Financial Controller JTI GBS

"Praca w Global Finance Functions, np. działach Financial Planning & Analysis (FP&Aa) pozwala na holistyczne, szersze spojrzenie na całą firmę. Czujemy, że nasze działania mają realny wpływ na podejmowanie decyzji w organizacji, której jesteśmy częścią".

Łukasz Pachnik, Lead Financial Controller w JTI GBS