Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.
Zarządzanie produktem. Wywiad z Judytą Wolak
Judyta Wolak, Technical Product Manager w IG Group, opowiada m.in. o specyfice pracy w międzynarodowym środowisku i daje rady dla osób, które chcą rozpocząć pracę w dziale zarządzania projektami.

Redakcja: Jak przebiega Pani dotychczasowa kariera w IG Group? 

Judyta Wolak: Pracę w IG Group rozpoczęłam w 2018 roku jako Junior Release Manager, czyli osoba odpowiedzialna za wdrażanie nowych funkcjonalności w IT. Na początku pracowałam na stanowisku Juniora, ponieważ nie miałam wówczas jeszcze dużej wiedzy z zakresu nowych technologii. Po roku, gdy zapoznałam się procesami związanymi z produktem i ze specyfiką firmy, awansowałam na Regulara /Mida. Następnie odeszłam od operacyjnego modelu pracy i zajęłam się działaniami strategicznymi. Tak zostałam Managerem Produktu (w tym wypadku zespołów infrastrukturalnych IT). 

Dlaczego zainteresowała się Pani tym obszarem zawodowym? 

Z natury jestem bardzo dociekliwa i od dziecka interesowałam się tym, jak zrobiona jest dana rzecz, dlaczego poszczególne części działają w taki, a nie inny sposób. Rozkręcałam elektroniczne zabawki, by poznać mechanizmy ich działania. Zajmowało mnie zrozumienie złożoności danego tematu, lubiłam wchodzić w szczegóły i otaczałam się ludźmi, którzy byli ciekawi świata i rządzących nim procesów. Studiowałam geografię – kierunek, który zupełnie nie jest związany z moją obecną pracą. Wiedzę przydatną do wykonywania obecnego zawodu zdobyłam później, na studiach podyplomowych z zakresu zarządzania projektami.  

Co obecnie należy do zakresu Pani obowiązków? 

Moim głównym zadaniem jest tworzenie wizji produktu, za który jestem odpowiedzialna w danym momencie. Pracuję w dziale IT, w którym buduje się serwery do platformy tradingowej, a moimi głównymi użytkownikami są zespoły deweloperskie a nie już bezpośrednio klienci końcowi.  Jestem reprezentantem klienta w zespole inżynieryjnym, który analizuje potrzeby związane z działaniem platformy tradingowej. Zbieram pomysły, prowadzę wstępną walidację pod kątem efektywności proponowanej zmiany, zastanawiam się, czy będzie ona korzystna dla produktu. Następnie przekazuję wnioski zespołowi IT i tworzę z nim koncepcję, jak wykonać daną zmianę. Do moich obowiązków należy ustalenie priorytetów działań i określenie zależności, by zmaksymalizować wartość produktu. Dbam, by korzyści wynikające ze zmian były jak największe. Moimi klientami są zespoły wewnętrzne, technologiczne, które korzystają z różnych funkcji platformy. Słucham ich feedbacku i dostarczam im nowe funkcjonalności. Jeśli przejdą pomyślnie testy, to wdrażamy daną funkcjonalność w zaawansowanej formie.  

Jaka jest specyfika Pani pracy?  

Pracuję bardziej strategicznie niż operacyjnie. Jestem klientem dla Release Managerów i uzgadniam z nimi proces koordynacji zmian związanych z wdrażaniem nowych produktów, czyli nowych funkcjonalności platformy. Moja odpowiedzialność przesunęła się na drugą stronę. Skupiam się na wdrożeniu zmian, które inicjuję. Mam większą decyzyjność w moim obszarze. Zarządzam ilością zadań i decyduję o sposobie, w jaki zostaną wprowadzone zmiany. Zastanawiam się, co będzie najkorzystniejsze i zlecam to do realizacji. Moja rola jest związana zarówno z biznesem, jak i technologią.  

Jakie ciekawe projekty były do tej pory Pani udziałem? Czego dotyczyły?  

Jeszcze jako Release Manager uczestniczyłam w migracji wirtualnych serwerów z jednego hipervisora (orkiestrator hostingowy) na drugi. W zakresie tej migracji mieliśmy kilka tysięcy serwerów a na nich kilka tysięcy aplikacji. Proces wymagał dużej koordynacji i zrozumienia, jak działają dane aplikacje podpięte do serwerów, jakich wersji oprogramowania potrzebują. Następnie musiałam przekazać zebrane informacje zespołom, korzystającym z tych maszyn, by te wiedziały, co mają robić podczas migracji. Instruowałam je, jak mają się zachować w tym czasie, jakie niezbędne działania wykonać. Zajmowałam się także edukacją zespołów w zakresie konsekwencji tych zmian i tworzyłam skuteczne kanały komunikacji. To zadanie pomogło mi w znacznym stopniu zrozumieć działanie technologii w naszej firmie. Wiedza, którą zdobyłam w tamtym czasie jest niezbędna w mojej codziennej pracy dziś.  

Wiedzy z jakich dziedzin wymaga Pani obecne stanowisko? 

Niezbędna jest wiedza na temat specyfiki naszej infrastruktury IT, którą zdobyłam, pracując już w IG Group od zespołów, z którymi współpracowałam przy okazji projektów, dotyczącą rodzajów serwerów, sieci i baz danych. Żywo interesuję się nowymi technologiami a firma zapewnia nam też szkolenia w formie kursów i dostęp do wielu platform e-learningowych. W miesiącu możemy przeznaczyć na naukę kilka godzin w trakcie pracy.  

Jakie umiejętności miękkie są ważne w Pani pracy? 

Ważna jest asertywność, czyli umiejętność powiedzenia „nie” w momencie, kiedy dane podpowiadają, że zlecenie realizacji danego produktu nie jest potrzebne lub trzeba odwlec je w czasie, ponieważ są inne priorytetowe zadania do wykonania. Ludzie mają różne potrzeby i wizje rzeczywistości. Ja jestem odpowiedzialna za ich zaspokojenie bądź przekonanie, że konkretna zmiana nie będzie dla nich korzystna. Niezwykle ważna jest umiejętność komunikacji.

Podstawą mojej pracy jest rozmowa z ludźmi – dochodzenie do wspólnych wniosków, konsensusów. Potrzebne są umiejętności strategiczne i odwaga w braniu odpowiedzialności za swoje decyzje a także elastyczność związana z dostosowaniem się do różnych sytuacji i potrzeb.

Praca wymaga natychmiastowego reagowania, którego skutkiem jest znalezienie jak najszybciej korzystnego rozwiązania. Jeśli pojawia się jakiś kryzys, to do moich obowiązków należy znalezienie przyczyny i wytłumaczenie wewnętrznemu klientowi, co i dlaczego się dzieje. Moja rola wymaga analitycznego myślenia i jednocześnie empatycznego podejścia do potrzeb ludzi.  

Czego do tej pory nauczyła się Pani w pracy w IG Group? 

Nieustanna komunikacja koordynacyjna pozwala mi dostrzegać swoje słabe strony, a także je zmieniać, doskonalić. W IG nauczyłam się pracy zespołowej. Firma jest nastawiona na współpracę. Pracownicy chętnie się angażują, wchodzą w interakcje, co jest bardzo rozwijające. Uczymy się od siebie nawzajem, wymieniamy informacje, spostrzeżenia, razem prowadzimy analizy. To pozwoliło mi rozwinąć jeszcze bardziej moje sposoby komunikacji, nabyłam umiejętności rozmawiania o technologicznych kwestiach z ludźmi pełniącymi różne funkcje w firmie. Dzięki pracy w IG Group zapoznałam się z wiedzą specjalistyczną związaną z rynkami finansowymi, której wcześniej w ogóle nie posiadałam. Oprócz tego nieustannie rozwijam wiedzę techniczną, która od zawsze mnie ciekawiła. Każdy zespół pokazuje mi inną perspektywę spojrzenia na technologię.  

Co sprawia Pani największą satysfakcję w pracy? 

Radość z pracy pojawia się wtedy, gdy czynności, które wykonujemy, są dobrane do naszych predyspozycji. Wydaje mi się, że moja rola w IG Group pasuje do mojej osobowości. Codziennie zdobywam nowe informacje dotyczące wiedzy technicznej, przez co uczę się i rozwijam. Jestem osobą decyzyjną, koordynuję zadania w zespole, organizuję i priorytetyzuję zadania do realizacji. Praca pozwala mi wykorzystywać moje talenty i mocne strony oraz rozwijać kompetencje. Cieszę się, gdy mam możliwość rozwiązania jakiegoś problemu i widzę, że produkt, który zaproponowaliśmy się sprawdza. Czuję się komfortowo i bezpiecznie w tym środowisku pracy. Nauczyłam się w nim akceptować swoje porażki i wyciągać z nich lekcje na przyszłość.  

Czy w codziennej pracy odczuwa Pani, że praca w IG Group ma charakter międzynarodowy?  

Czasami mam wrażenie, jakbym pracowała z Londynu a nie Krakowa! Większość moich klientów jest właśnie w Londynie. Mamy dużo kolegów i koleżanek w zespołach w Indiach i Stanach Zjednoczonych. Obcowanie z ludźmi z różnych kultur jest ciekawym, inspirującym doświadczeniem. Przy okazji realizacji jednego z projektów miałam okazję pojechać do Japonii, zobaczyć tam nasze biura, ale także zwiedzić Tokio. IG Group to ogromna firma, która zrzesza fantastycznych ludzi, od których można się wiele nauczyć.  

Jakie ma Pani rady dla osób, które chcą rozpocząć pracę w zarządzaniu projektami?  

Nie powinniśmy bać się wykonać pierwszego kroku, jakim jest wysłanie aplikacji na dane stanowisko. Może to być przepustką do rozmowy kwalifikacyjnej, która jest ważnym doświadczeniem, ponieważ w jej trakcie dochodzi do konfrontacji z wymaganiami, jakie należy spełnić. Poznajemy specyfikę firm i zapoznajemy się z tematami, które z pewnością będą powielane na kolejnych rozmowach o pracę. Możemy też sprawdzić swoje umiejętności autoprezentacji. 

Druga rada to rozważenie wejścia w relację mentoringową. Może ona pomóc zidentyfikować swoje mocne i słabe strony, ukierunkować drogę rozwoju. Przede wszystkim należy próbować! A w zarządzaniu ważne jest, by lubić ludzi, bo praca polega na tworzeniu relacji z nimi i ciągłej interakcji.  

Autor: Redakcja
KarierawFinansach.pl

Redakcja KarierawFinansach.pl podejmuje tematy ciekawe i ważne dla pracowników branży finansowej i osób, które dopiero myślą o karierze w finansach. 

Ekspert: Judyta Wolak
Technical Product Manager IG Group

We współpracy z