Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.
Biegły rewident. Wywiad z Wiolettą Matyją-Byrską
Wioletta Matyja-Byrska, Manager w dziale audytu Deloitte, opowiada m.in. jakie wsparcie w procesie zdobywania kwalifikacji biegłego rewidenta otrzymała od pracodawcy oraz jakie jest jej znaczenie w branży finansowej.

Redkacja: Kiedy uzyskała Pani kwalifikację Biegły rewident?  

Wioletta Matyja-Byrska: Kwalifikację biegłego rewidenta uzyskałam w listopadzie ubiegłego roku.  

Dlaczego zdecydowała się Pani zdobyć tę kwalifikację?  

Uzyskiwanie uprawnień biegłego rewidenta przede wszystkim pozwoliło mi na pogłębienie wiedzy z zakresu rachunkowości i finansów. Tytuł stanowi potwierdzenie kwalifikacji – zarówno wiedzy, jak i doświadczenia, co umożliwia rozwijanie kariery zawodowej.   

Czy wiele osób z Pani branży posiada taką kwalifikację? 

Wiele osób decyduje się na rozpoczęcie zdobywania kwalifikacji biegłego rewidenta, jednak z uwagi na poziom trudności egzaminów niewielki procent kandydatów ostatecznie uzyskuje tytuł.  

Jak przygotowywała się Pani do egzaminów? 

Przygotowanie zawsze rozpoczynałam od szczegółowej analizy zakresu tematycznego danego egzaminu, który jest dostępny na stronie internetowej PIBR. Następnie uczestniczyłam w szkoleniach organizowanych przez zewnętrzne podmioty, dzięki którym mogłam szczegółowo zapoznać się z wymaganymi zagadnieniami. Kolejnym etapem była systematyczna samodzielna nauka. W zależności od tematyki egzaminu, poświęcałam na nią około dwa-trzy miesiące, ucząc się po kilka godzin dziennie.  

Jak bardzo angażujące było przygotowanie do egzaminów?  

Przygotowywanie się do egzaminów jest angażujące i wymaga wielu poświęceń, szczególnie, jeśli łączy się je z obowiązkami zawodowymi. Jednak uważam, że satysfakcja po zdobyciu kwalifikacji rekompensuje ten wysiłek.  

Jak w zdobywaniu kwalifikacji wspiera Panią organizacja, w której Pani pracuje? 

Deloitte Audyt wspiera kandydatów na biegłych rewidentów w kilku obszarach. Przede wszystkim pokrywa koszty wpisowego oraz egzaminów, a także opłaca materiały do nauki oraz koszty szkoleń organizowanych przez zewnętrzne firmy. Dodatkowo jest możliwość otrzymania bonusu za zdanie egzaminów w pierwszym terminie i  uzyskanie tytułu biegłego rewidenta bez żadnej poprawki Ponadto, mogłam liczyć na urlop, który przeznaczyłam na naukę oraz dzień wolny w dniu egzaminu.  
 
Oprócz tego kandydaci na biegłego rewidenta mogą wybrać również inną drogę zdobycia tej kwalifikacji. Deloitte finansuje również studia magisterskie, a także dojazdy i noclegi.  

Co może być pomocne w przygotowywaniu się do egzaminów?  

Uważam, że najbardziej pomocne jest zapoznanie się z arkuszami, które są publikowane na stronie PIBR oraz samodzielne rozwiązywanie jak największej liczby zadań sytuacyjnych. W następnej kolejności polecam dobre przygotowanie aktów prawnych w celu łatwego zlokalizowania danego przepisu podczas egzaminu.  

Jakie jest znaczenie tej kwalifikacji w branży, w której Pani pracuje?  

Tytuł biegłego rewidenta przede wszystkim umożliwia wykonywanie usług zastrzeżonych wyłącznie dla biegłych rewidentów, tj. wykonywanie czynności rewizji finansowej. Jednak zawód nie ogranicza się do badania sprawozdań finansowych. Biegli rewidenci są także cenionymi doradcami biznesowymi, ponieważ posiadają wiedzę i doświadczenie z zakresu rachunkowości, finansów oraz zarządzania ryzykiem.   

Jak posiadanie tej kwalifikacji przydaje się już teraz w Pani pracy?  

Posiadanie kwalifikacji biegłego rewidenta obowiązków umożliwia szybsze podejmowanie decyzji, dzięki zdobytej wiedzy i doświadczeniu.  

Jakie perspektywy zawodowe otwierają się po uzyskaniu kwalifikacji biegły rewident? 

Tytuł jest prestiżową kwalifikacją umożliwiającą poprawienie statusu na rynku pracy. Umożliwia wykonywanie zawodu biegłego rewidenta, jak również zwiększa szansę na otrzymanie pracy na stanowiskach wyższego szczebla w branży finansowej, np. w dziedzinie kontrolingu lub sprawozdawczości. Jest także pomocny w rozwoju własnego biznesu. Ze względu na uznawane kompetencje, biegli rewidenci często zostają doradcami biznesowymi lub członkami zarządów czy rad nadzorczych.  

Dlaczego warto zdobyć tę kwalifikację? 

Moim zdaniem warto ją zdobyć z uwagi na prestiż tego zawodu. Praca biegłego rewidenta jest odpowiedzialna i wymaga bardzo obszernej wiedzy oraz daje dużą satysfakcję. Polecam ją osobom, które ciągle chcą się rozwijać.

Autor: Redakcja
KarierawFinansach.pl

Redakcja KarierawFinansach.pl podejmuje tematy ciekawe i ważne dla pracowników branży finansowej i osób, które dopiero myślą o karierze w finansach. 

Ekspert: Wioletta Matyja-Byrska
Manager w dziale Audytu Deloitte