Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.
Custody. Od tradycyjnego monolitowego systemu do centrum indywidualnych usług
W świecie finansów depozytariusz (custodian) przechowuje instrumenty finansowe i administruje nimi w imieniu firm i osób trzecich. Czym są Custody i jaki wymiar usług obejmują?

Usługi te mają swoje korzenie w dawnych czasach, gdy powstawały pierwsze papiery wartościowe. Miały one wówczas formę papierową i przedstawiały wartość wyłącznie po okazaniu. Początkowo każdy inwestor przechowywał je we własnym zakresie, jednak banki bardzo szybko wkroczyły do gry z ofertą – w końcu bankowe sejfy to naturalny wybór do przechowywania dóbr. Skoro bank przechowywał papiery, mógł również nimi dysponować w imieniu właściciela. Jedną z pierwszych usług była wymiana papierów wartościowych na gotówkę (lub ekwiwalent) i dostarczanie jej inwestorowi. Tak do oferty dołączyło rozliczanie (settlement).

Posiadanie papierów wartościowych wiąże się z benefitami, ale również z obowiązkami. Jedną z korzyści są dywidendy. Przykładem obowiązku jest płacenie podatków. Z czasem banki zaczęły oferować obsługę księgową (asset servicing). Instytucja finansowa dostarczająca takie usługi nazywana jest depozytariuszem. Organizacja ta obecnie dostarcza informacje i komunikuje wszystkich uczestników rynku.

Wyzwania

Przez ostatnią dekadę, rynek finansowy stawił czoła niespotykanej ilości wyzwań zmuszających do transformacji. Stawialiśmy czoła zmieniającym się regulacjom i niespotykanym dotąd zjawiskom makroekonomicznym i geopolitycznym. Przyczyniło się to do spadających przychodów i wzrastających kosztów. Jednocześnie powszechna stała się technologia i innowacje. Efektem tych zmian jest zmiana modelu biznesowego na bardziej elastyczny, oparty o najnowsze technologie.

Przyszłość

Ostatnie wydarzenia były impulsem do nowego otwarcia i uruchomiły proces definiowania biznesu na nowo. Ów kierunek zmian determinowany jest poprzez posiadaną wiedzę, doświadczenie i dane. Przewidujemy, że kształt rynku się zmieni i będzie stopniowo ewoluował od tradycyjnego modelu skupionego wokół papierów wartościowych, na rzecz modelu opartego na dostępie do informacji. Nowym kierunkiem będzie otwarta platforma, w której depozytariusz (custodian) dostarczy dostęp do wachlarza usług opartych na danych i analizach. Model finansowy również stanie się bardziej elastyczny i pozwoli klientom wybrać usługi na zasadzie subskrypcji. W ten sposób usługi powiernicze przekształcą się z tradycyjnego systemu dostarczanego w tej samej formie każdemu z klientów grupy BNY Mellon do szerokiego wachlarza dostępnych opcji, który ułatwi dopasowanie do indywidualnych potrzeb subskrybenta.

Dla BNY Mellon to kluczowy moment, w którym projektowana i implementowana jest przyszłość. Klienci grupy dostrzegą nową architekturę poprzez nowe usługi, bardziej intuicyjne interfejsy użytkownika, szczegółowe analizy i wiele więcej. Dlatego grupa BNY Mellon inwestuje w najnowszą technologię, infrastrukturę, korzysta z najnowszych platform i możliwości sieci informatycznych.

Piotr Krysiak, Group Manager, Custody and Middle Office Technology Poland:

Biorąc pod uwagę rozmiar rynku, liczbę usług i zmieniające się normy prawne, przed nami ekscytujące, ale również trudne zadanie. Budujemy doświadczone zespoły, gotowe na budowanie systemów w wielkiej skali, z dużą ilością przetwarzanych danych. Mamy wiedzę biznesową i jesteśmy ekspertami IT. Chcemy się tym z Tobą podzielić i nauczyć się od ciebie jeszcze więcej. Dołącz do BNY Mellon, by wziąć udział w kształtowaniu globalnego rynku finansowego z lokalnego biura lub z domu.

Nowe technologie w usługach powierniczych

BNY Mellon w Polsce uczestniczy w tworzeniu architektury nowego rozwiązania technologicznego, które będzie miało zastosowanie globalne. W tym celu firma otwiera w Polsce nowy zespół, który zaprojektuje i zaimplementuje szereg cyfrowych rozwiązań wspierających nowoczesne usługi powiernicze grupy BNY Mellon.

Praca nad tego typu projektami pozwla pracować na co dzień nie tylko z najnowszymi technologiami, ale też projektować rozwiązania stosowane na szeroką skalę, mające wpływ na globalne operacje firmy.

 

Matthew Yazdi, Head of Custody and Middle Office Technology:

"Naszą aspiracją w Polsce jest zbudowanie zespołu inżynierów światowej klasy, który pomoże nam kształtować i rozwijać platformę technologiczną dla pionu usług powierniczych (custody). Zespół będzie pracował przy modernizacji i rozwoju najważniejszych systemów, blisko współpracując w naszym globalnym środowisku. Tworzymy skalowalny system usług opartych o rozwiązania chmurowe, a jego architektura będzie podstawą działania BNY Mellon w tym zakresie przez następne lata".

Autor: Redakcja
KarierawFinansach.pl

Redakcja KarierawFinansach.pl podejmuje tematy ciekawe i ważne dla pracowników branży finansowej i osób, które dopiero myślą o karierze w finansach. 

USŁUGI POWIERNICZE ŚWIADCZONE PRZEZ SPÓŁKI GRUPY BNY MELLON EWOLUUJĄ:

  • podlegają automatyzacji i standaryzacji, tak by były łatwo adaptowalne do nowych warunków
  • pozwalają dostarczać informacje i analizy niedostępne wcześniej na rynku
  • poszerzają swój zakres o usługi oparte o nadzór, takie jak zarządzanie zabezpieczeniami finansowymi, obsługa funduszy inwestycyjnych, pożyczanie papierów wartościowych, czy też usługa agenta transferowego