Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.
Automatyzacja w branży ubezpieczeniowej
Kluczowymi wyznacznikami nowoczesnego i konkurencyjnego przedsiębiorstwa są: innowacyjność oraz dbanie o szeroko rozumiane zadowolenie pracowników. W dzisiejszym głęboko zdigitalizowanym świecie liczba procesów biznesowych rośnie z dnia na dzień. Sprawdźcie, jakie rozwiązania w branży ubezpieczeniowej implikują nowe technologie.

Pracownicy biurowi coraz więcej czasu muszą spędzać na mechanicznym przeklikiwaniu danych z jednej aplikacji do drugiej i kopiowaniu danych między systemami, co generuje ich frustrację, a co za tym idzie – obniżenie efektywności ich pracy, poczucia sprawczości oraz kreatywności. Wpływa to także na ryzyko popełniania błędów w samym procesie, co obniża wydajność pracy nad całym projektem i wymusza wprowadzanie w nim dalszych manualnych poprawek.

Praktycznym rozwiązaniem jest automatyzacja, której celem jest wyeliminowanie powtarzalnych czynności i zostawienie pracownikowi czasu i przestrzeni w pracy na kreatywne zadania. Tak jak niegdyś maszyny zastępowały robotników w fabrykach, przyczyniając się do wzrostu bezpieczeństwa ludzi, jednocześnie znacznie zwiększając wydajność produkcji, tak teraz z pomocą pracownikom biurowym przychodzi RPA – Robotic Process Automation, czyli automatyzacja procesów wirtualnych, która działa głównie na interfejsach używanych przez człowieka i potrafi naśladować ludzkie działania na komputerze.

Zespół

Zurich Kraków ukierunkowywuje swoje działania na projekty automatyzacyjne już od kilku lat. Aby przyspieszyć korzyści na skalę globalną, przejął niedawno uznany, dziesięcioosobowy zespół z wieloletnim doświadczeniem we wdrażaniu projektów RPA. Deweloperzy, biznes analitycy oraz managerowie zespołu mają za zadanie zidentyfikować dobrych „kandydatów” do automatyzacji, zebrać wszystkie potrzeby od process ekspertów, udokumentować je oraz zbudować wirtualne roboty, które docelowo przyczynią się do usprawnienia procesu. Krakowski zespół RPA działa na skalę globalną. Od początku swojego kilkumiesięcznego istnienia zdążył zautomatyzować już dziesiątki procesów zlokalizowanych globalnie, m.in. w Australii, Austrii, Francji, Szwajcarii, Hiszpanii oraz innych krajach.

Wyzwania

Budowanie automatyzacji na szeroką skalę wymaga odpowiednich procedur, praktyk, infrastruktury oraz – przede wszystkim – doświadczonych specjalistów.

– Nasz zespół wspiera wiele globalnych biznesów w zbudowaniu praktyk RPA, jest w pełni skupiony na osiągnięciu automatyzacji w pełnej skali oraz wysokim wolumenie. Decyzja o dalszym rozwinięciu zespołu poprzez przejęcie zespołu ekspertów, potwierdza zarówno osiągnięte już sukcesy, ale też to, jak wielki potencjał Zurich dostrzega w cyfryzacji i automatyzacji procesów – mówi Łukasz Gargasz, RPA Head w Zurich Insurance.

Przykłady automatyzacji

W ramach jednego z projektów, realizowanych przez zespół Zurich Insurance, którego implementacja jest obecnie w trakcie, połączono siły innowacyjnych rozwiązań. Oprócz robotyzacji wykorzystano także Machine Learning oraz Natural Language Processing (NLP). Robot wykonuje odpowiednie czynności w systemie klienta, następnie łączy się z algorytmem, który przypisuje odpowiednie kategorie na podstawie analizy zgromadzonych danych.

Tego typu rozwiązania uczą się same. Na podstawie danych historycznych, których im więcej – tym lepiej, narzędzie przystosuje się do wykonywania zaplanowanego zadania. Z perspektywy biznesu oraz pracownika to rozwiązanie znacząco ułatwia wykonanie procesu. Zadanie pracownika to głównie upewnienie się, że proces został wykonany przez robota, na podstawie logów z wykonania pod koniec dnia. Dzięki temu resztę dostępnego czasu można ukierunkować na czynności, które stanowią wartość dodaną dla klientów, zostawiając rutynowe czynności administracyjne technologii.

 

Łukasz Gargasz, RPA Head w Zurich Insurance:

"Automatyzacja procesów niesie za sobą szereg korzyści, choćby znaczne przyspieszenie oraz ciągłość wykonywania zadań (możliwość pracy robota 24 godziny na dobę oraz w święta), jak również wyeliminowanie ludzkich błędów. Warto też wspomnieć o tym, że samo wdrożenie automatyzacji jest często poprzedzone standaryzacją procesów, dokładnym przemyśleniem i usprawnieniem ich, co samo w sobie też daje owoce. Bardzo częstym modelem jest połączenie współpracy człowieka i robota, które pozwala człowiekowi skupiać się na szerszym, znacznie bardziej interesującym i rozwojowym zakresie działań, a robotowi zostawia te powtarzalne, monotonne, co daje najlepsze rezultaty i przynosi największe korzyści, takie jak polepszenie satysfakcji z pracy".

Autor: Redakcja
KarierawFinansach.pl

Redakcja KarierawFinansach.pl podejmuje tematy ciekawe i ważne dla pracowników branży finansowej i osób, które dopiero myślą o karierze w finansach. 

Etapy wprowadzenia automatyzacji:

  • Ocena potencjału do automatyzacji

Analizie podlegają takie elementy jak: stabilność procesu, jego powtarzalność, ale też częstotliwość i czas potrzebny do jego wykonania. Podstawowym zadaniem takiej analizy jest zbadanie czy proces funkcjonuje w oparciu o jasne, możliwe do udokumentowania reguły, czy też wymaga podejmowania decyzji przez człowieka.

  • Projektowanie rozwiązania

Konieczne jest przy tym uwzględnienie potrzeb klienta – tak, by projekt w pełni na nie odpowiadał, i uzgodnienie wszystkich szczegółów.

  • Testowanie

Po zbudowaniu robota następuje jego testowanie, co wymaga pełnego zaangażowania obu stron – klienta i zespołu realizującego dany projekt.

  • Wdrożenie

Testy zakończone sukcesem otwierają drzwi do tego ostatniego elementu implementacji, tj. w pełni samodzielnego działania automatyzacji z użyciem już realnych danych.