Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.
Zarządzanie ryzykiem. Wywiad z Dagmarą Kozłowską
Dagmara Kozłowska, Starsza Konsultantka w zespole Corporate Risk & Energy w dziale Zarządzania Ryzykiem w Deloitte, opowiada o specyfice swojej pracy i o tym, dlaczego zainteresowała się właśnie tym obszarem zawodowym, wskazuje potrzebną wiedzę konieczną do wykonywania codziennych obowiązków oraz sprzyjające jej umiejętności miękkie.

Redakcja: Jak przebiega Pani dotychczasowa kariera w Deloitte

Dagmara Kozłowska: Pracę w Deloitte rozpoczęłam w 2018 roku, kiedy dołączyłam do zespołu Audytu Instytucji Finansowych, w ramach którego realizowałam projekty dla spółek z branży bankowości, leasingowej oraz ubezpieczeniowej.  

Rok temu zmieniłam dział i rozpoczęłam współpracę z zespołem Zarządzania Ryzkiem w obszarze Corporate Risk & Energy. 

Dlaczego zainteresowała się Pani tym obszarem zawodowym? 

Wiedza, którą zdobyłam podczas pracy w audycie, dała mi solidne podstawy w zakresie finansów i rachunkowości, ale wciąż szukałam czegoś bardziej dopasowanego do moich zainteresowań, co pozwoliłoby mi się wyróżnić na rynku i stać się specjalistką w danej dziedzinie.  

Pracując w zespole Corporate Risk & Energy, zdobywam tu praktyczną wiedzę o rynku, o specyfice działalności spółek z branży energetycznej, towarowej, co pozwala poszerzyć już zdobyte umiejętności i wzmocnić pozycję na rynku pracy.  

Jest to specyficzny obszar zawodowy, który cechuje się dużą dynamiką. Wiedza na temat nowych dla mnie branż, jaką jestem w stanie tu zdobyć, w szczególności od ludzi z większym doświadczeniem, jest nieoceniona. Zawsze wykorzystuję ją, by wspierać działalność lokalnych i międzynarodowych przedsiębiorstw, jak i dzieląc się nią z pozostałymi oraz nowymi pracownikami zespołu. Branżę energetyczną i towarową cechuje duża dynamika, co wynika z nieustających zmian rynkowych mających na nią wpływ. Przez to staje się ona bardziej wymagająca, ale też ciekawa.  

Do którego zespołu zarządzania ryzykiem Pani należy? Z czego wynikał ten wybór? 

W związku z tym, że Deloitte umożliwił mi poznanie ogólnej specyfikacji poszczególnych zespołów z działu Zarządzania Ryzykiem, wiedziałam, który zespół zainteresował mnie najbardziej i gdzie mogłabym się odnaleźć. Zanim w pełni rozpoczęłam pracę w zespole, miałam możliwość wyboru specjalizacji, obszaru, w którym chce się rozwijać i bardzo to doceniam. Dzięki temu, że zespół pozwolił mi poznać specyfikę działalności różnych spółek spoza sektora finansowego, mogłam przekonać się, które projekty mnie najbardziej interesują, w czym czuję się pewnie, a które z nich stanowią wyzywanie. 

Co obecnie należy do zakresu Pani obowiązków? 

Od samego początku na obecnym stanowisku do moich obowiązków należała analiza strategii spółek w zakresie zarzadzania ryzykiem rynkowym, wsparcie w tworzeniu polityk i procedur w tym obszarze oraz wycena posiadanych przez spółki instrumentów finansowych.  

Zajmuję się również projektowaniem powiązań zabezpieczających zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości zabezpieczeń według MSSF 9.  

Dodatkowo, posiadam wiedzę w zakresie process mining - prowadzę projekty związane z przygotowywaniem i tworzeniem złożonych analiz oraz wizualizacji w zakresie optymalizacji kluczowych procesów spółki, w szczególności w obszarze należności i zobowiązań. Wykorzystuję przy tym narzędzia IT: Celonis - Process Mining and Execution Management Software oraz Microsoft Power BI. 

Na co dzień zajmuje się także wspieraniem spółek w procesie wdrażania przepisów MSSF, ze szczególnym uwzględnieniem wspomnianego MSSF 9. 

Czy do tego, by pracować w tym obszarze potrzebna jest znajomość branży energetycznej już na starcie? 

Początkowo obawiałam się, że nie posiadam wystarczających podstaw, aby sprawnie wdrożyć się w przydzielone mi projekty. Wiedziałam jednak, że dzięki chęci i determinacji jestem w stanie sprostać tym zadaniom. Otaczam się ludźmi, którzy z przyjemnością dzielą się posiadaną przez nich wiedzą, co pozwala na sprawniejszą realizację nowych obowiązków i odnalezienie przyjemności z wykonywanej pracy.  

Obecnie na bieżąco monitoruję zmiany zachodzące na rynku finansowym. Stało się to częścią mojego życia, dzięki temu w pracy z każdym dniem staje się lepsza i bardziej pewna siebie. Całą zdobytą wiedzę przekładam w prowadzone projekty doradcze dla naszym klientów z tej branży.  

Wiedzy z jakich dziedzin wymaga Pani obecne stanowisko? 

Głównie są to nauki społeczne z zakresu ekonomii, finansów oraz nauki ścisłe. Ważne jest także poznanie zasad ogólnych – jak działa rynek finansowy czy jak prowadzić wycenę instrumentów finansowych. Ważne jest przyswojenie zasad ujętych w międzynarodowych standardach sprawozdawczości finansowej, szczególnie MSSF 9. Wartością dodaną jest też wiedza prawnicza. Można szybko i efektywnie poruszać się w świecie przepisów prawa, jeśli posiada się podstawy w tym zakresie.  

Jakie umiejętności miękkie są ważne w Pani pracy? 

Na pewno kluczowe znaczenie mają tu umiejętność pracy w zespole i komunikatywność. Bez tego, żaden projekt nie zostałby doprowadzony do końca.  Bardzo ważna jest także umiejętność prowadzenia profesjonalnego kontaktu z klientami i zrozumienie ich oczekiwań. Do tego dodałabym też umiejętność logicznego myślenia, dociekliwość, chęć wyjścia z inicjatywą oraz odwagę w proponowaniu własnych rozwiązań. Nie możemy polegać tylko na członkach zespołu, powinniśmy wnosić też coś od siebie i wykorzystywać doświadczenie zdobyte w pracy przy poprzednich projektach. Zarządzanie ryzykiem, zwłaszcza w obszarze energetyki, to obszar o bardzo dużej dynamice, dlatego istotna jest też chęć poszerzania swojej wiedzy, bieżące monitorowanie zmian rynkowych oraz ciągłego odkrywania tego środowiska.  

Czego do tej pory nauczyła Panią praca w Deloitte? 

Z pewnością Deloitte nauczył mnie pracy w zespole i szukania rozwiązań, które nie są szablonowe. Praca w tym obszarze wymaga dociekliwości i chęci zrozumienia tego, co się dzieje wokół nas. Analizujemy, jak wszystkie czynniki zewnętrzne i wewnętrzne mogą przełożyć się zarówno na nasz projekt, jak i funkcjonowanie całej spółki. Potrzebna jest dobra organizacja czasu i sprawność w działaniu, by praca była prowadzona płynnie i efektywnie, a sam projekt został zrealizowany w terminie.  

Na pewno dużo łatwiej niż kiedyś nawiązuję kontakty z klientami. Dawniej odczuwałam większy stres w przypadku prowadzenia z nimi bezpośrednich rozmów, ale ostatecznie nie jest to takie trudne, gdy już zdobędzie się odpowiednie doświadczenie. Jeśli zadba się o przyjazną atmosferę, to zdecydowanie lepiej prowadzi się takie projekty i zarówno my, jako zespół oraz nasz klient, jesteśmy usatysfakcjonowani. 

Co sprawia Pani największą satysfakcję w pracy? 

Jestem doceniana, co z kolei daje mi dużą satysfakcję i motywuje do podejmowania kolejnych wyzwań. Czuję, że robię coś ważnego i jestem istotnym członkiem zespołu. Każdego dnia mogę poznawać rynek, różne branże, nowych klientów, wykorzystywać wiedzę, którą zdobyłam, a także uczyć się czegoś zupełnie nowego od ludzi, którzy mają duży bagaż zawodowych doświadczeń. Z każdym dniem i projektem zdobywam nowe umiejętności, doskonalę już nabyte i dzięki czemu czuję się pewniej, a moje poczucie własnej wartości wzrasta. Uważam, że jest to bardzo ważne w każdej pracy, dlatego cieszę się, że odnalazłam swoje miejsce. 

Autor: Redakcja
KarierawFinansach.pl

Redakcja KarierawFinansach.pl podejmuje tematy ciekawe i ważne dla pracowników branży finansowej i osób, które dopiero myślą o karierze w finansach. 

Ekspert: Dagmara Kozłowska
Starsza Konsultantka w zespole Corporate Risk & Energy w dziale Zarządzania Ryzykiem Deloitte