Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.
Wydarzenie archiwalne
3 marca
do 17 marca
2011
Miasto:
Organizator:

Analiza ryzyka w biznesie kartowym

Typ wydarzenia: Seminaria i konferencje

Miejsce: Polonia Palace Hotel, Al. Jerozolimskie 45, Warszawa

20 lat temu narodził się rynek kart płatniczych w Polsce. Cechował go zwłaszcza z początku szybki wzrost liczby emitowanych kart, instalowanych bankomatów i POS-ów, liczby i wartości dokonanych transakcji. Z czasem jednak ten impet tracił na sile i w ogólnym rozliczeniu statystyki dotyczące faktycznego stanu rozwoju polskiego rynku kartowego nadal sytuują nas  dzisiaj w końcówce państw europejskich. Ale jednocześnie polski rynek kartowy nieustannie cechuje ogromny potencjał rozwoju. Tyle tylko, że i ten rynek nie jest wolny od zjawisk ekonomicznych czy to wewnętrznej czy ogólnoświatowej natury, i to zjawisk nie zawsze korzystnych. Do ich grona zaliczyć trzeba nie tylko kwestie oczywiste, jak towarzyszący każdemu obrotowi finansowemu rynek fałszerstw i innych przestępstw tego rodzaju, ale i np. kwestie związane z cyklami zmian w gospodarce, stopniem faktycznej zamożności społeczeństwa, nastrojami społecznymi w danym kraju i w danym czasie, realizacją przemian technologicznych i  cywilizacyjnych oraz bieżącą polityką gospodarczą.

Wybrane zagadnienia:

  • Ryzyko kart płatniczych - ujęcie modelowe
  • Nowe trendy w zarządzaniu ryzykiem - czy jesteśmy bezpieczniejsi?
  • Cyberprzestępczość zagrożeniem funkcjonowania systemów kartowych
  • Rynek kart płatniczych z perspektywy banku centralnego
  • Ryzyko systemów kartowych: perspektywa sektora publicznego
  • Ryzyko i przestępczość kartowa - z doświadczeń biegłego sądowego

Więcej informacji

Podobne wydarzenia

Podobne wydarzenia