Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.
Wydarzenie archiwalne
6 września
2018
Miasto: Warszawa
Organizator: PKF Consult

Analizy porównawcze - zasady sporządzania, stosowanie metod szacowania dla potrzeb Cen Transferowych

Warszawa 06.09.2018r.

Typ wydarzenia: Seminaria i konferencje
Kategoria: Księgowość, BPO/SSC

Cel szkolenia:
Uczestnicy tego szkolenia uzyskają kompleksową wiedzę dotyczącą:
• sporządzenia analizy porównawczej
• miar statystycznych stosowanych w benchmarkingu
• kryteriów selekcji stosowanych w benchmarkingu
• stosowanych wskaźników
• ewentualnych korekt na podmiotach porównywalnych


Program szkolenia:
1. Rola analizy porównawczej
• zasady sporządzania analizy porównawczej
• zasady prezentacji analizy porównawczej
2. Rodzaje porównań w analizie benchmarkingowej
• porównywanie wewnętrzne i zewnętrzne w analizie benchmarkingowej
• porównywanie na poziomie transakcji oraz porównywanie na poziomie działalności podmiotu
• rodzaje porównań w analizie benchmarkingowe
3. Źródła porównywalnych danych rynkowych w porównaniach zewnętrznych
• rodzaje źródeł porównywalnych danych zewnętrznych i ich charakterystyka
• wybór optymalnego źródła danych porównywalnych
4. Przykładowa analiza
• przeprowadzenie przykładowej analizy na przykładzie świadczenia usług księgowych

5. Przykładowe kryteria selekcji stosowane w benchmarkingu krajowym
• obszar geograficzny
• rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej
• dostępność danych finansowych (ciągłość sprawozdawcza)
• rozmiar przedsiębiorstwa
• format sprawozdania
• typ rachunku zysków i strat
• status prawny podmiotu
• wysokość zagregowanych dochodów
• okres sprawozdawczości oraz data bilansowania
• weryfikacja profilu działalności
• wartość wskaźników rentowności
• powiązania kapitałowe, osobowe, operacyjne oraz inne kryteria selekcji

Zarejestruj się już dziś: https://pkfszkolenia.pl/analizy-porownawcze-zasady-sporzadzania-stosowanie-metod-szacowania-dla-potrzeb-cen-transferowych-3118#2

(Informacje organizatora)

Kontakt
PKF Consult
Siedziba PKF
ul. Orzyckiej 6, lok. 1B
Warszawa
Wydarzenia

Dziś jest 10 lipca 2020

14-15 września 2020
XIV Kongres ICV POLSKA (CIA 2020)
21 października 2020
IV Kongres HR
Zobacz wszystkie