Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.
Wydarzenie archiwalne
6 września
2018
Miasto: Warszawa
Organizator: PKF Consult

Analizy porównawcze - zasady sporządzania, stosowanie metod szacowania dla potrzeb Cen Transferowych

Warszawa 06.09.2018r.

Typ wydarzenia: Seminaria i konferencje
Kategoria: Księgowość, BPO/SSC

Cel szkolenia:
Uczestnicy tego szkolenia uzyskają kompleksową wiedzę dotyczącą:
• sporządzenia analizy porównawczej
• miar statystycznych stosowanych w benchmarkingu
• kryteriów selekcji stosowanych w benchmarkingu
• stosowanych wskaźników
• ewentualnych korekt na podmiotach porównywalnych


Program szkolenia:
1. Rola analizy porównawczej
• zasady sporządzania analizy porównawczej
• zasady prezentacji analizy porównawczej
2. Rodzaje porównań w analizie benchmarkingowej
• porównywanie wewnętrzne i zewnętrzne w analizie benchmarkingowej
• porównywanie na poziomie transakcji oraz porównywanie na poziomie działalności podmiotu
• rodzaje porównań w analizie benchmarkingowe
3. Źródła porównywalnych danych rynkowych w porównaniach zewnętrznych
• rodzaje źródeł porównywalnych danych zewnętrznych i ich charakterystyka
• wybór optymalnego źródła danych porównywalnych
4. Przykładowa analiza
• przeprowadzenie przykładowej analizy na przykładzie świadczenia usług księgowych

5. Przykładowe kryteria selekcji stosowane w benchmarkingu krajowym
• obszar geograficzny
• rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej
• dostępność danych finansowych (ciągłość sprawozdawcza)
• rozmiar przedsiębiorstwa
• format sprawozdania
• typ rachunku zysków i strat
• status prawny podmiotu
• wysokość zagregowanych dochodów
• okres sprawozdawczości oraz data bilansowania
• weryfikacja profilu działalności
• wartość wskaźników rentowności
• powiązania kapitałowe, osobowe, operacyjne oraz inne kryteria selekcji

Zarejestruj się już dziś: https://pkfszkolenia.pl/analizy-porownawcze-zasady-sporzadzania-stosowanie-metod-szacowania-dla-potrzeb-cen-transferowych-3118#2

(Informacje organizatora)

Kontakt
PKF Consult
Siedziba PKF
ul. Orzyckiej 6, lok. 1B
Warszawa
Wydarzenia

Dziś jest 18 listopada 2018

20 listopada 2018
XIV Konferencja CFO Katowice
22 listopada 2018
Access MBA Tour 2018
Zobacz wszystkie