Temat tygodnia
O pracy w dziale R2R piszą Magdalena Rokus i Patrycja Sowińska z Capgemini Polska.
Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.
Wydarzenie archiwalne
11 października
2017
Miasto: Warszawa
Organizator: PKF Consult

Aspekty podatkowo-bilansowe w Partnerstwie Publiczno-Prywatnym

Typ wydarzenia: Seminaria i konferencje

Celem szkolenia jest zdobycie przez pracowników samorządu kompetencji w zakresie projektowania zarządzania, rozliczania inwestycji z wykorzystaniem form partnerstwa publiczno-prywatnego, pozyskania innych źródeł finansowania inwestycji, w tym w wyniku emisji obligacji. Program obejmuje elementy regulacji prawnych, rozliczenia  i sprawozdawczości w projektach PPP. Pokazane zostaną również przykłady inwestycji realizowanych przez samorządy.

Szkolenie skierowane jest do:

 • pracowników jednostek samorządu terytorialnego i jednostek podległych zajmujących  się przygotowaniem i prowadzeniem inwestycji PPP, infrastrukturą, pozyskiwaniem środków unijnych, zamówieniami publicznymi czy też obsługą prawną
 • przedstawicieli sektora prywatnego zainteresowanych realizacją inwestycji w ramach PPP

Program szkolenia:

1. WPROWADZENIE

 • Istota partnerstwa publiczno-prywatnego
 • Zarys historyczny partnerstwa publiczno-prywatnego w usługach użyteczności publicznej –  współczesne miejsce i znaczenie sektora prywatnego w inwestycjach użyteczności publicznej w Polsce i na świecie
 • Korzyści i ryzyko wynikające z partnerstwa publiczno-prywatnego
 • Polityka rządu w zakresie PPP

2. PPP W POLSCE – OMÓWIENIE PRZYDATNYCH REGULACJI PRAWNYCH

3. MOŻLIWE FORMY WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE PARTNERSTWA  PUBLICZNO-PRYWATNEGO    

 • Modele współpracy w świetle partnerstwa publiczno-prywatnego
 • Partnerstwo publiczno-prywatne bez powoływania spółki o kapitale mieszanym

4. PRZYPOMNIENIE I USYSTEMATYZOWANIE RÓŻNIC POMIĘDZY RACHUNKOWOŚCIĄ JEDNOSTEK SEKTORA PUBLICZNEGO I PRYWATNEGO

 • Pojęcie sektora publicznego i finansów publicznych
 • Funkcje i zadania finansów publicznych
 • Charakterystyka środków publicznych: dochodów, przychodów oraz wydatków publicznych.
 • Porównanie finansów publicznych i prywatnych
 • Analiza różnic pomiędzy rachunkowością jednostek sektora finansów publicznych i prywatnych

5. ZASADY RACHUNKOWOŚCI W PROJEKTACH PPP

 • Formy realizacji projektów PPP
 • Ogólne zasady rachunkowości w projektach PPP
 • Interpretacja KIMSF 12 – Umowy na usługi koncesjonowane – w projektach PPP
 • Krajowy standard rachunkowości (umowy z zagwarantowanym wynagrodzeniem oraz umowa koncesji, rozliczenie wartości niematerialnych, kosztów eksploatacji i kosztów finansowych)

6. WYBRANE ASPEKTY PODATKOWE W PROJEKTACH PPP 

 • Organy publiczne w świetle uregulowań ustawy o VAT i CIT
 • Możliwość odliczania podatku VAT przez organy publiczne
 • Czynniki ryzyka w zakresie podatku VAT związane z realizacją projektów PPP
 • Zwolnienia z opodatkowania przychodów otrzymanych przez podmioty publiczne
 • Ryzyko podwójnego opodatkowania podatkiem dochodowym przychodów otrzymywanych przed podmioty prywatne
 • Skutki podatkowe wniesienia wkładu własnego
 • Obowiązki na gruncie podatku od nieruchomości i podatku od czynności cywilnoprawnych w projektach PP                      

7. SPRAWOZDAWCZOŚĆ W PROJEKTACH PPP

 • Bilans
 • Rachunek Zysków i Strat
 • Dodatkowe informacje i objaśnienia
 • Wpływ PPP na dług publiczny

Więcej informacji i rejestracja na stronie wydarzenia >>

Kontakt:

Tel. 22 560-76-33

szkolenia@pkfpolska.pl

Kontakt
Warszawa
Wydarzenia

Dziś jest 20 marca 2023

22-31 marca 2023
B in Banking 2023
27 marca 2023 - 28 lutego 2023
Capital Market Days 2023
31 marca 2023
Studencki Nobel 2023
Zobacz wszystkie