Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.
Wydarzenie archiwalne
11 października
2017
Miasto: Warszawa
Organizator: PKF Consult

Aspekty podatkowo-bilansowe w Partnerstwie Publiczno-Prywatnym

Typ wydarzenia: Seminaria i konferencje

Celem szkolenia jest zdobycie przez pracowników samorządu kompetencji w zakresie projektowania zarządzania, rozliczania inwestycji z wykorzystaniem form partnerstwa publiczno-prywatnego, pozyskania innych źródeł finansowania inwestycji, w tym w wyniku emisji obligacji. Program obejmuje elementy regulacji prawnych, rozliczenia  i sprawozdawczości w projektach PPP. Pokazane zostaną również przykłady inwestycji realizowanych przez samorządy.

Szkolenie skierowane jest do:

 • pracowników jednostek samorządu terytorialnego i jednostek podległych zajmujących  się przygotowaniem i prowadzeniem inwestycji PPP, infrastrukturą, pozyskiwaniem środków unijnych, zamówieniami publicznymi czy też obsługą prawną
 • przedstawicieli sektora prywatnego zainteresowanych realizacją inwestycji w ramach PPP

Program szkolenia:

1. WPROWADZENIE

 • Istota partnerstwa publiczno-prywatnego
 • Zarys historyczny partnerstwa publiczno-prywatnego w usługach użyteczności publicznej –  współczesne miejsce i znaczenie sektora prywatnego w inwestycjach użyteczności publicznej w Polsce i na świecie
 • Korzyści i ryzyko wynikające z partnerstwa publiczno-prywatnego
 • Polityka rządu w zakresie PPP

2. PPP W POLSCE – OMÓWIENIE PRZYDATNYCH REGULACJI PRAWNYCH

3. MOŻLIWE FORMY WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE PARTNERSTWA  PUBLICZNO-PRYWATNEGO    

 • Modele współpracy w świetle partnerstwa publiczno-prywatnego
 • Partnerstwo publiczno-prywatne bez powoływania spółki o kapitale mieszanym

4. PRZYPOMNIENIE I USYSTEMATYZOWANIE RÓŻNIC POMIĘDZY RACHUNKOWOŚCIĄ JEDNOSTEK SEKTORA PUBLICZNEGO I PRYWATNEGO

 • Pojęcie sektora publicznego i finansów publicznych
 • Funkcje i zadania finansów publicznych
 • Charakterystyka środków publicznych: dochodów, przychodów oraz wydatków publicznych.
 • Porównanie finansów publicznych i prywatnych
 • Analiza różnic pomiędzy rachunkowością jednostek sektora finansów publicznych i prywatnych

5. ZASADY RACHUNKOWOŚCI W PROJEKTACH PPP

 • Formy realizacji projektów PPP
 • Ogólne zasady rachunkowości w projektach PPP
 • Interpretacja KIMSF 12 – Umowy na usługi koncesjonowane – w projektach PPP
 • Krajowy standard rachunkowości (umowy z zagwarantowanym wynagrodzeniem oraz umowa koncesji, rozliczenie wartości niematerialnych, kosztów eksploatacji i kosztów finansowych)

6. WYBRANE ASPEKTY PODATKOWE W PROJEKTACH PPP 

 • Organy publiczne w świetle uregulowań ustawy o VAT i CIT
 • Możliwość odliczania podatku VAT przez organy publiczne
 • Czynniki ryzyka w zakresie podatku VAT związane z realizacją projektów PPP
 • Zwolnienia z opodatkowania przychodów otrzymanych przez podmioty publiczne
 • Ryzyko podwójnego opodatkowania podatkiem dochodowym przychodów otrzymywanych przed podmioty prywatne
 • Skutki podatkowe wniesienia wkładu własnego
 • Obowiązki na gruncie podatku od nieruchomości i podatku od czynności cywilnoprawnych w projektach PP                      

7. SPRAWOZDAWCZOŚĆ W PROJEKTACH PPP

 • Bilans
 • Rachunek Zysków i Strat
 • Dodatkowe informacje i objaśnienia
 • Wpływ PPP na dług publiczny

Więcej informacji i rejestracja na stronie wydarzenia >>

Kontakt:

Tel. 22 560-76-33

szkolenia@pkfpolska.pl

Kontakt
Warszawa
Wydarzenia

Dziś jest 19 czerwca 2021

11-12 października 2021
XV Kongres ICV POLSKA (CIA 2021)
Zobacz wszystkie

Podobne wydarzenia

Pod patronatem
KarierawFinansach.pl
XV Kongres ICV POLSKA (CIA 2021)
Warszawa 11 października
11 października Warszawa
Ogranizator Międzynarodowe Stowarzyszenie Controllerów (ICV)
Kategoria
Kontroling

Podobne wydarzenia

Pod patronatem
KarierawFinansach.pl
XV Kongres ICV POLSKA (CIA 2021)
Warszawa 11 października
11 października Warszawa
Ogranizator Międzynarodowe Stowarzyszenie Controllerów (ICV)
Kategoria
Kontroling