Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.
Wydarzenie archiwalne
24 kwietnia
2015
Miasto: Warszawa
Organizator: Warszawski Instytut Bankowości

Bancassurance. Obowiązki i zakres odpowiedzialności banków

Typ wydarzenia: Seminaria i konferencje

Co osiągniesz poprzez udział w szkoleniu?

 • zapoznasz się z treścią Rekomendacji U, w szczególności w zakresie wynagradzania banku za dokonywane czynności, zasad księgowania przychodów z tytułu bancassurance, odpowiedzialności za treści umów ubezpieczenia i OWU,
 • będziesz mógł określić wpływ Rekomendacji U na dotychczasową praktykę bankową i niezbędne modyfikacje w tym zakresie,
 • zapoznasz się ze stanowiskiem Związku Banków Polskich dotyczącym nowej regulacji,
 • poznasz nowe zasady odpowiedzialności organów banku za prawidłowe wdrożenie i stosowanie Rekomendacji U,
 • zdobędziesz umiejętność zastosowania wymogów Rekomendacji U w praktyce bankowej, w tym wyodrębnienia w umowach ubezpieczenia i OWU klauzul abuzywnych umieszczonych w rejestrze Prezesa UOKiK oraz potencjalnych zapisów niedozwolonych.

Komu polecamy szkolenie?

 • pracownikom działów: sprzedaży, prawnego, audytu wewnętrznego w bankach 
 • osobom współdziałającym z towarzystwami ubezpieczeniowymi  
 • dyrektorom placówek bankowych i pracownikom dokonującym czynności związanych z zawieraniem umów ubezpieczenia

Jak przebiegają zajęcia?
Zajęcia są prowadzone w formie wykładu, w trakcie którego zostaną wykorzystane studia przypadków z praktyki orzeczniczej sądów powszechnych i arbitra bankowego.

Po szkoleniu możesz kontynuować proces uczenia się, korzystając ze wsparcia trenera oraz zaglądając do "Przybornika uczestnika szkolenia WIB".

Kto prowadzi szkolenie?
Katarzyna Marczyńska, Arbiter Bankowy przy ZBP, Trener Kreatywny WIB 2009, Wzorowy Trener WIB 2010, Najlepszy Trener WIB 2011, 2012 i 2013

Jaki jest zakres tematyczny szkolenia?

 • Charakterystyka umów ubezpieczenia powiązanych z umowami bankowymi i ich rodzaje. 
 • Rekomendacja U – regulacje dotyczące ubezpieczeń osobowych na cudzy rachunek (grupowych):
  – Zasady zapobiegania zjawisku misselingu
  – Strony umowy
  – Zasady wynagradzania za dokonywanie czynności związanych z objęciem kredytobiorcy ubezpieczeniem
  – Szczególne obowiązki banku przy zawieraniu umowy
  – Zasady dostarczania umów ubezpieczenia i OWU 
  – Zasady odpowiedzialności banku za niejasności umowy ubezpieczenia i OWU
  – Zasady wpłaty i rozliczania składki ubezpieczeniowej oraz opłaty za objęcie ubezpieczeniem
  – Zasady odstąpienia od umowy ubezpieczenia i zmiany ubezpieczyciela w czasie trwania umowy
  – Zasady zwrotu części składki w przypadku przedterminowej spłaty kredytu
  – Zasady współpracy banku z uprawnionymi z umowy ubezpieczenia i ich spadkobiercami
 • Rekomendacja U  ubezpieczenie jako zabezpieczenie spłaty kredytu (ubezpieczenia pomostowe, ubezpieczenia niskiego wkładu własnego, ubezpieczenie spadku wartości nieruchomości):
  – Strony umowy, podmiot zobowiązany do zapłaty składki 
  – Zasady wynagradzania banku
  – Szczególne obowiązki banku przy zawieraniu umowy kredytowej powiązanej z ubezpieczeniem jako zabezpieczeniem interesu banku 
  – Zasady współpracy banku z uprawnionymi z umowy ubezpieczenia i ich spadkobiercami
 • Zasady odpowiedzialności organów banku za nieprawidłowości związane z bancasuurance.
 • Ubezpieczenia z elementem inwestycyjnym lub oszczędnościowym (UFK):
  – Rola banku przy przedstawianiu oferty klientowi
  – Zasady wynagradzania banku za czynności pośrednictwa
  – Strony umowy
  – Istotne postanowienia umowne I wpływ banku na ich treść 
  – Skutki przedterminowej rezygnacji z ubezpieczenia z elementem inwestycyjnym lub oszczędnościowym.
 • Zasady odpowiedzialności banku za niejasne zapisy ogólnych warunków ubezpieczenia i klauzule abuzywne zawarte w OWU:
  – Zasady odpowiedzialności banku za niejasne zapisy ogólnych warunków ubezpieczenia i klauzule abuzywne zawarte w OWU.
  – Klauzule abuzywne występujące w umowach bankowo – ubezpieczeniowych – omówienie i wskazanie propozycji zmian.
 • Raport Rzecznika Ubezpieczonych dotyczący klauzul niedozwolonych w bancassurance.
 • Zasady odpowiedzialności poszczególnych organów banku za prawidłowe wdrożenie i stosowanie Rekomendacji U.

Więcej informacji można znaleźć na stronie organizatora »

Kontakt
Warszawa
Wydarzenia

Dziś jest 29 marca 2023

31 marca 2023
Studencki Nobel 2023
10 maja 2023 - 11 maja 2022
III Forum CFO STRATEGIES
17-18 maja 2023
Konferencja Strategie HR
Zobacz wszystkie

Podobne wydarzenia