Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.
Wydarzenie archiwalne
7 września
2018
Miasto: Warszawa
Organizator: PKF Consult

Cash Flow -techniki sporządzania rachunku zgodnie z Uor, KSR1, MSR 7

07.09.2018r. Warszawa

Typ wydarzenia: Seminaria i konferencje
Kategoria: Księgowość, BPO/SSC

Cel szkolenia:
• Poznanie zasad sporządzania sprawozdania z przepływów
• Umiejętność analizy wpływu zmian pozycji bilansowych na przepływy
• Umiejętność ujęcia typowych zdarzeń w działalności operacyjnej
• Umiejętność ujęcia typowych zdarzeń w działalności inwestycyjnej
• Umiejętność ujęcia typowych zdarzeń w działalności finansowej
• Umiejętność wykorzystania danych ze sprawozdania do analiz finansowych


Program:
Konstrukcja rachunku przepływów pieniężnych


1. Rachunek przepływów pieniężnych jako składnik sprawozdania finansowego
• Regulacje prawne sporządzania rachunku przepływów pieniężnych- wg krajowego standardu rachunkowości 1 a sprawozdanie z przepływów pieniężnych według MSR 7, podobieństwa i różnice
• Podmioty zobligowane do sporządzania rachunku przepływów pieniężnych
• Konstrukcja rachunku przepływów pieniężnych
• Techniki sporządzania rachunku przepływów pieniężnych
• Źródła informacji dla prawidłowej konstrukcji sprawozdania z przepływu środków pieniężnych
• Powiązania z innymi elementami sprawozdania finansowego
§ pozycje bilansowe a rachunek przepływów pieniężnych
§ pozycje rachunku zysków i strat a rachunek przepływów pieniężnych
§ informacja dodatkowa a rachunek przepływów pieniężnych


2. Metoda bezpośrednia konstrukcji sprawozdania z działalności operacyjnej
• Wpływy z działalności operacyjnej
• Wydatki z działalności operacyjnej
• Vat w sprawozdaniu z przepływów pieniężnych

3. Metoda pośrednia sporządzania rachunku przepływów z działalności operacyjnej
• Wynik finansowy jako baza do przepływów z działalności operacyjnej
• Korekty wyniku
• Zastosowanie wskaźnika ebitda w zarządzaniu finansami


4. O czym warto wiedzieć w konstrukcji rachunku cash flow
• Klasyfikacja zdarzeń do odpowiednich kategorii przepływów pieniężnych
• Wpływy i wydatki z działalności inwestycyjnej
• Wpływy i wydatki z działalności finansowej


5. Najczęściej spotykane problemy i pułapki w procesie sporządzania rachunku przepływów pieniężnych


6. Analiza rachunku przepływów pieniężnych
• Metody (techniki) analizy finansowej rachunku przepływów pieniężnych w tym wskaźnikowa
• Prezentacja i interpretacja przykładowych wskaźników
• Wskaźniki wystarczalności gotówkowej
• Znaczenie amortyzacji dla obszarów zarządzania przepływami operacyjnymi


Zarejestruj się już dziś: https://pkfszkolenia.pl/cash-flow-techniki-sporzadzania-rachunku-zgodnie-uor-ksr1-msr-7-3090#2

(Informacje organizatora)

Kontakt
PKF Consult
Siedziba PKF
ul. Orzyckiej 6, lok. 1B
Warszawa
Wydarzenia

Dziś jest 17 listopada 2018

20 listopada 2018
XIV Konferencja CFO Katowice
22 listopada 2018
Access MBA Tour 2018
Zobacz wszystkie