Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.
Wydarzenie archiwalne
7 września
2018
Miasto: Warszawa
Organizator: PKF Consult

Cash Flow -techniki sporządzania rachunku zgodnie z Uor, KSR1, MSR 7

07.09.2018r. Warszawa

Typ wydarzenia: Seminaria i konferencje
Kategoria: Księgowość, BPO/SSC

Cel szkolenia:
• Poznanie zasad sporządzania sprawozdania z przepływów
• Umiejętność analizy wpływu zmian pozycji bilansowych na przepływy
• Umiejętność ujęcia typowych zdarzeń w działalności operacyjnej
• Umiejętność ujęcia typowych zdarzeń w działalności inwestycyjnej
• Umiejętność ujęcia typowych zdarzeń w działalności finansowej
• Umiejętność wykorzystania danych ze sprawozdania do analiz finansowych


Program:
Konstrukcja rachunku przepływów pieniężnych


1. Rachunek przepływów pieniężnych jako składnik sprawozdania finansowego
• Regulacje prawne sporządzania rachunku przepływów pieniężnych- wg krajowego standardu rachunkowości 1 a sprawozdanie z przepływów pieniężnych według MSR 7, podobieństwa i różnice
• Podmioty zobligowane do sporządzania rachunku przepływów pieniężnych
• Konstrukcja rachunku przepływów pieniężnych
• Techniki sporządzania rachunku przepływów pieniężnych
• Źródła informacji dla prawidłowej konstrukcji sprawozdania z przepływu środków pieniężnych
• Powiązania z innymi elementami sprawozdania finansowego
§ pozycje bilansowe a rachunek przepływów pieniężnych
§ pozycje rachunku zysków i strat a rachunek przepływów pieniężnych
§ informacja dodatkowa a rachunek przepływów pieniężnych


2. Metoda bezpośrednia konstrukcji sprawozdania z działalności operacyjnej
• Wpływy z działalności operacyjnej
• Wydatki z działalności operacyjnej
• Vat w sprawozdaniu z przepływów pieniężnych

3. Metoda pośrednia sporządzania rachunku przepływów z działalności operacyjnej
• Wynik finansowy jako baza do przepływów z działalności operacyjnej
• Korekty wyniku
• Zastosowanie wskaźnika ebitda w zarządzaniu finansami


4. O czym warto wiedzieć w konstrukcji rachunku cash flow
• Klasyfikacja zdarzeń do odpowiednich kategorii przepływów pieniężnych
• Wpływy i wydatki z działalności inwestycyjnej
• Wpływy i wydatki z działalności finansowej


5. Najczęściej spotykane problemy i pułapki w procesie sporządzania rachunku przepływów pieniężnych


6. Analiza rachunku przepływów pieniężnych
• Metody (techniki) analizy finansowej rachunku przepływów pieniężnych w tym wskaźnikowa
• Prezentacja i interpretacja przykładowych wskaźników
• Wskaźniki wystarczalności gotówkowej
• Znaczenie amortyzacji dla obszarów zarządzania przepływami operacyjnymi


Zarejestruj się już dziś: https://pkfszkolenia.pl/cash-flow-techniki-sporzadzania-rachunku-zgodnie-uor-ksr1-msr-7-3090#2

(Informacje organizatora)

Kontakt
PKF Consult
Siedziba PKF
ul. Orzyckiej 6, lok. 1B
Warszawa
Wydarzenia

Dziś jest 09 lipca 2020

14-15 września 2020
XIV Kongres ICV POLSKA (CIA 2020)
21 października 2020
IV Kongres HR
Zobacz wszystkie