Temat tygodnia
– jak ważne jest to, co robi oraz jak to robi.
Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.
Wydarzenie archiwalne
5 kwietnia
2019
Miasto: Warszawa
Organizator: PKF Consult

Ceny Transferowe - najnowsze zmiany 2019

Termin: 05.04.2019r. Warszawa

Typ wydarzenia: Seminaria i konferencje
Kategoria: BPO/SSC

Cel szkolenia:

Uczestnicy szkolenia:

 • poznają aktualny stan prawny i praktyki w zakresie cen transferowych
 • pozyskają wiedzę na temat identyfikacji powiązań
 • uzyskają wiedzę o zakresie i zasadach sporządzania dokumentacji cen transferowych
 • przyswoją informację w zakresie analizy porównawczej

 Program szkolenia:

1. Podsumowanie regulacji wynikających z projektu ustawy z dnia 15 lipca 2018 r., zmieniającej przepisy w zakresie cen transferowych od 1 stycznia 2019 r.

 • Nowa definicja podmiotów powiązanych
 • Ustalanie obowiązku dokumentacyjnego w nowy sposób
 • Zwolnienia z obowiązku dokumentacyjnego
 • Recharakteryzacja transakcji
 • Nowy zakres podmiotów zobowiązanych do sporządzenia dokumentacji grupowej (ang. master file)
 • 1.6.Uproszczone rozliczenia tzw. safe harbours
 • 1.7.Zastąpienie formularza CIT-TP nową informacją o cenach transferowych (TP-R)

2. Szczegółowy zakres nowych dokumentacji krajowych (ang. local file)

 • Opis podatnika
 • Opis transakcji z podmiotami z grupy
 • Wskazanie rodzaju i przedmiotu transakcji
 • Sposób kalkulacji ceny transferowej
 • Informacje finansowe podatnika

3. Szczegółowy zakres nowych dokumentacji grupowych (ang. master file)

 • Wskazanie podmiotu powiązanego, który sporządził master file
 • Struktura organizacyjna grupy
 • Polityka cen transferowych
 • Opis działalności prowadzonej przez grupę
 • Opis posiadanych, tworzonych, rozwijanych i wykorzystywanych w działalności przez grupę wartości niematerialnych
 • Opis sytuacji finansowej pomiędzy podmiotami tworzącymi grupę, zawierający w szczególności sporządzone sprawozdanie skonsolidowane podmiotów tworzących grupę
 • Opis porozumień zawartych z administracjami innych państw, w szczególności APA

4. Analiza danych porównawczych

 • Źródła danych
 • Sposoby przeprowadzenia analizy
 • Opis procesu wyszukiwania i doboru danych oraz wskazanie źródeł tych danych.
 • Wykaz danych porównawczych, wraz z opisem, odnoszących się do transakcji
 • (wewnętrznych lub zewnętrznych) pomiędzy podmiotami niepowiązanymi, jeśli takie dane są dostępne oraz wykaz danych i wskaźników finansowych podmiotów niepowiązanych, wykorzystanych do analizy, lub odrzuconych,
 • Wyjaśnienie powodów przyjęcia do analizy danych z wielu lat lub z jednego roku,
 • Uzasadnienie wyboru wskaźnika finansowego przyjętego do analizy, w przypadku jego zastosowania,
 • Opis korekt wraz z uzasadnieniem, w przypadku ich zastosowania,
 • Wskazanie wyznaczonego w wyniku analizy punktu lub przedziału wraz z opisem miar statystycznych, w przypadku ich zastosowania,
 • Praktyczne problemy

Zarejestruj się już dziś: https://pkfszkolenia.pl/ceny-transferowe-najnowsze-zmiany-3807#2

 

Organizator:

Centrum Edukacji PKF

Katarzyna Szymczyk

Tel. 22 560-76-55

katarzyna.szymczyk@pkfpolska.pl

(Informacje organizatora)

Kontakt
PKF Consult
Warszawa
Wydarzenia

Dziś jest 03 sierpnia 2020

14-15 września 2020
XIV Kongres ICV POLSKA (CIA 2020)
21 października 2020
IV Kongres HR
Zobacz wszystkie