Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.
Wydarzenie archiwalne
11 września
2018
Miasto: Warszawa
Organizator: PKF Consult

CIT-TP Praktyczne aspekty

11.09.2018r. Warszawa

Typ wydarzenia: Seminaria i konferencje
Kategoria: Księgowość, BPO/SSC

Cel szkolenia:
- zaprezentowanie uczestnikom techniki wypełnienia dokumentu CIT TP odpowiednio PIT TP przy uwzględnieniu aktualnej regulacji prawnej oraz aktualnych interpretacji organów podatkowych


Program szkolenia:
1. Podmioty zobowiązane do złożenia uproszczonego sprawozdania CIT/TP
2. Cel wprowadzenia uproszczonego sprawozdania CIT/TP
3. Objaśnienia dotyczące formularza CIT/TP – sposób wypełniania
3.1 Identyfikacja powiązań podatnika
3.2 Informacje o podmiotach powiązanych
3.3 Główny przedmiot działalności i profil funkcjonalny podatnika
• kod działalności wg klasyfikacji PKD
• główny obszar działalności podatnika
3.4 Restrukturyzacja
• zmiana struktury bądź formy prawnej
3.5 Zakres przedmiotowy uproszczonego sprawozdania CIT/TP:
3.5.1 Transakcje lub inne zdarzenia
• transakcje dotyczące towarów i usług (usługi produkcyjne, dystrybucyjne, badawczo-rozwojowe, najmu i leasingu) oraz usługi wewnątrzgrupowe
3.5.2 Transakcje finansowe

• przychody z tytułu należności (otrzymywane)
• koszty z tytułu zobowiązań (wypłacane)
• przychody/koszty z tytułu gwarancji, poręczeń, ubezpieczeń
3.5.3 Transakcje lub inne zdarzenia dotyczące aktywów
• transakcje/zdarzenia dotyczące przenoszenia aktywów (aktywów trwałych, aktywów niematerialnych, finansowych aktywów trwałych) oraz wszelkich udziałów/akcji, w tym nie stanowiących finansowych aktywów trwałych
3.5.4 Umowy o podziale kosztów prowadzące do wytworzenia wartości niematerialnych
• udziału w umowach o podziale kosztów (cost contribution arrangements - CCA)
• wartość umowy CCA
• wysokość wkładu podatnika do CCA


Zarejestruj się już dziś: https://pkfszkolenia.pl/cit-tp-praktyczne-aspekty-2771#2

(Informacje organizatora)

Kontakt
PKF Consult
Siedziba PKF
ul. Orzyckiej 6, lok. 1B
Warszawa
Wydarzenia

Dziś jest 16 listopada 2018

20 listopada 2018
XIV Konferencja CFO Katowice
22 listopada 2018
Access MBA Tour 2018
Zobacz wszystkie