Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.
Wydarzenie archiwalne
11 września
2018
Miasto: Warszawa
Organizator: PKF Consult

CIT-TP Praktyczne aspekty

11.09.2018r. Warszawa

Typ wydarzenia: Seminaria i konferencje
Kategoria: Księgowość, BPO/SSC

Cel szkolenia:
- zaprezentowanie uczestnikom techniki wypełnienia dokumentu CIT TP odpowiednio PIT TP przy uwzględnieniu aktualnej regulacji prawnej oraz aktualnych interpretacji organów podatkowych


Program szkolenia:
1. Podmioty zobowiązane do złożenia uproszczonego sprawozdania CIT/TP
2. Cel wprowadzenia uproszczonego sprawozdania CIT/TP
3. Objaśnienia dotyczące formularza CIT/TP – sposób wypełniania
3.1 Identyfikacja powiązań podatnika
3.2 Informacje o podmiotach powiązanych
3.3 Główny przedmiot działalności i profil funkcjonalny podatnika
• kod działalności wg klasyfikacji PKD
• główny obszar działalności podatnika
3.4 Restrukturyzacja
• zmiana struktury bądź formy prawnej
3.5 Zakres przedmiotowy uproszczonego sprawozdania CIT/TP:
3.5.1 Transakcje lub inne zdarzenia
• transakcje dotyczące towarów i usług (usługi produkcyjne, dystrybucyjne, badawczo-rozwojowe, najmu i leasingu) oraz usługi wewnątrzgrupowe
3.5.2 Transakcje finansowe

• przychody z tytułu należności (otrzymywane)
• koszty z tytułu zobowiązań (wypłacane)
• przychody/koszty z tytułu gwarancji, poręczeń, ubezpieczeń
3.5.3 Transakcje lub inne zdarzenia dotyczące aktywów
• transakcje/zdarzenia dotyczące przenoszenia aktywów (aktywów trwałych, aktywów niematerialnych, finansowych aktywów trwałych) oraz wszelkich udziałów/akcji, w tym nie stanowiących finansowych aktywów trwałych
3.5.4 Umowy o podziale kosztów prowadzące do wytworzenia wartości niematerialnych
• udziału w umowach o podziale kosztów (cost contribution arrangements - CCA)
• wartość umowy CCA
• wysokość wkładu podatnika do CCA


Zarejestruj się już dziś: https://pkfszkolenia.pl/cit-tp-praktyczne-aspekty-2771#2

(Informacje organizatora)

Kontakt
PKF Consult
Siedziba PKF
ul. Orzyckiej 6, lok. 1B
Warszawa
Wydarzenia

Dziś jest 22 czerwca 2024

Zobacz wszystkie