Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.
Wydarzenie archiwalne
8 listopada
2018
Miasto: Warszawa
Organizator: PKF Consult

CIT/TP - praktyczne aspekty

08.11.2018r. Warszawa

Sprawozdanie CIT-TP składa się wraz z rocznym zeznaniem podatkowym. Oznacza to, iż podatnicy, których rok podatkowy jest zgodny z kalendarzowym podlegają nowemu obowiązkowi sprawozdawczemu, po raz pierwszy powinni złożyć nowe sprawozdanie najpóźniej do września 2018 r. Szkolenie pokaże uczestnikom jak ustrzec się błędów i prawidłowo wypełnić to sprawozdanie.

Program szkolenia:

 1. Podmioty zobowiązane do złożenia uproszczonego sprawozdania CIT/TP
 2. Cel wprowadzenia uproszczonego sprawozdania CIT/TP
 3. Objaśnienia dotyczące formularza CIT/TP – sposób wypełniania 

3.1 Identyfikacja powiązań podatnika

3.2 Informacje o podmiotach powiązanych

3.3 Główny przedmiot działalności i profil funkcjonalny podatnika

 • kod działalności wg klasyfikacji PKD
 • główny obszar działalności podatnika 

3.4 Restrukturyzacja

 • zmiana struktury bądź formy prawnej

3.5 Zakres przedmiotowy uproszczonego sprawozdania CIT/TP:

3.5.1 Transakcje lub inne zdarzenia

 • transakcje dotyczące towarów i usług (usługi produkcyjne, dystrybucyjne, badawczo-rozwojowe, najmu i leasingu) oraz usługi wewnątrzgrupowe

3.5.2 Transakcje finansowe

 • przychody z tytułu należności (otrzymywane)
 • koszty z tytułu zobowiązań (wypłacane)
 • przychody/koszty z tytułu gwarancji, poręczeń, ubezpieczeń

3.5.3 Transakcje lub inne zdarzenia dotyczące aktywów

 • transakcje/zdarzenia dotyczące przenoszenia aktywów (aktywów trwałych, aktywów niematerialnych, finansowych aktywów trwałych) oraz wszelkich udziałów/akcji, w tym nie stanowiących finansowych aktywów trwałych

3.5.4 Umowy o podziale kosztów prowadzące do wytworzenia wartości niematerialnych

 • udziału w umowach o podziale kosztów (cost contribution arrangements - CCA)
 • wartość umowy CCA
 • wysokość wkładu podatnika do CCA

Zarejestruj się już dziś: https://pkfszkolenia.pl/cit-tp-praktyczne-aspekty-2771#2

Organizator:

Centrum Edukacji PKF

Katarzyna Szymczyk

Tel. 22 560-76-55

katarzyna.szymczyk@pkfpolska.pl

(Informacje orgaznizatora)

Kontakt
PKF Consult
Siedziba PKF
ul. Orzyckiej 6, lok. 1B
Warszawa
Wydarzenia

Dziś jest 08 sierpnia 2020

14-15 września 2020
XIV Kongres ICV POLSKA (CIA 2020)
21 października 2020
IV Kongres HR
Zobacz wszystkie