Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.
Wydarzenie archiwalne
25 marca
2021
Miasto:
Organizator: PKF Polska

Controlling i analiza finansowa przedsiębiorstw

Szkolenie ma na celu przybliżyć uczestnikom proces tworzenia oraz obiegu informacji zarządczej w przedsiębiorstwie.

Nasz patronat
Typ wydarzenia: Seminaria i konferencje
Kategoria: Kontroling

Podczas spotkania szczegółowo zostanie zaprezentowany proces budżetowania na poziomie operacyjnym oraz finansowym. Po ukończeniu szkolenia, kursanci będą posiadać praktyczną wiedzę z zasad interpretacji sprawozdań finansowych oraz analizy finansowej przedsiębiorstw. Całość omawianych zagadnień będzie uzupełniona o studium przypadku oraz rozbudowane ćwiczenia praktyczne.

Adresaci szkolenia:

 • pracownicy działów controllingu i analizy danych,
 • kierownicy niższego oraz wyższego szczebla,
 • właściciele przedsiębiorstw,
 • pracownicy z różnych branż, którzy uczestniczą w procesie podejmowania decyzji finansowych w przedsiębiorstwach sektora prywatnego oraz publicznego.

Program:

1. Controlling finansowy w przedsiębiorstwie:

 • Czym powinien zajmować się controlling finansowy?
 • Pojęcie i rachunek kosztów
 • Koszty a wydatki
 • Grupy oraz układy ewidencyjne kosztów

2. Proces oraz funkcje systemu budżetowania:

 • Metody budżetowania
 • Procedura budżetowania
 • Struktura budżetu głównego
 • Budżet kapitałowy, operacyjny i finansowy

3. Charakterystyka sprawozdania finansowego przedsiębiorstwa:

 • Zakres podmiotowy, podstawa prawna, źródło i cele sprawozdania finansowego
 • Struktura i treść sprawozdania finansowego
 • Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

4. Bilans:

 • Stałe i zmienne cechy bilansu
 • Bilans według MSR oraz krajowych standardów rachunkowości
 • Charakterystyka majątku firmy – aktywa trwałe i obrotowe przedsiębiorstwa
 • Charakterystyka źródeł finansowania – kapitał własny i zobowiązania
 • Co można wyczytać z bilansu, na co zwrócić uwagę?
 • Analiza pionowa bilansu
 • Analiza pozioma bilansu

5. Rachunek zysków i strat:

 • Przychody i ich podział
 • Koszty i ich klasyfikacja
 • Warianty rachunku zysków i strat
 • Skąd biorą się zyski? Czym są zyski "papierowe"?

6. Rachunek przepływów pieniężnych (cash flow):

 • Rodzaje przepływów pieniężnych: działalność operacyjna, finansowa i inwestycyjna
 • Zysk a środki pieniężne (gotówka)
 • Jak ocenić strukturę rachunku przepływów pieniężnych?
 • Rachunek przepływów pieniężnych – zadania

7. Zestawienie zmian w kapitale własnym oraz informacja dodatkowa.

8. Sygnały ostrzegawcze w sprawozdaniu finansowym.

9. Ćwiczenia praktyczne – co można wyczytać ze sprawozdań finansowych przedsiębiorstw?

10. Analiza finansowa a analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa:

 • Podział analizy finansowej
 • Klasyfikacja analizy finansowej
 • Metody analizy finansowej

11. Płynność finansowa:

 • Wskaźniki płynności
 • Jak odczytać pierwsze zagrożenia?
 • Jak uzdrowić kondycję płynnościową firmy?

12. Rentowność przedsiębiorstwa:

 • Wskaźniki rentowności sprzedaży
 • Wskaźniki rentowności kapitału własnego
 • Wskaźniki rentowności aktywów

13. Zadłużenie przedsiębiorstwa:

 • Źródła kapitałów obcych w przedsiębiorstwie
 • Wskaźniki zadłużenia

14. Sprawność zarządzania:

 • Wskaźniki sprawności zarządzania

15. Pojęcie, poziom i źródła kapitału obrotowego brutto i netto (cykl konwersji gotówkowej)

 • Strategie zarządzania kapitałem obrotowym
 • Zapotrzebowanie na kapitał obrotowy – zadania

16. Ćwiczenia praktyczne wraz z przeprowadzeniem własnej analizy.

Zarejestruj się już dziś na to wydarzenie

Kontakt
PKF Polska
Wydarzenia

Dziś jest 29 maja 2024

Zobacz wszystkie