Temat tygodnia
M.in. o tym, co wspólnego ma praca w obszarze ryzyka w banku z lotem helikopterem.
Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.
Wydarzenie archiwalne
25 marca
2021
Miasto:
Organizator: PKF Polska

Controlling i analiza finansowa przedsiębiorstw

Szkolenie ma na celu przybliżyć uczestnikom proces tworzenia oraz obiegu informacji zarządczej w przedsiębiorstwie.

Nasz patronat
Typ wydarzenia: Seminaria i konferencje
Kategoria: Kontroling

Podczas spotkania szczegółowo zostanie zaprezentowany proces budżetowania na poziomie operacyjnym oraz finansowym. Po ukończeniu szkolenia, kursanci będą posiadać praktyczną wiedzę z zasad interpretacji sprawozdań finansowych oraz analizy finansowej przedsiębiorstw. Całość omawianych zagadnień będzie uzupełniona o studium przypadku oraz rozbudowane ćwiczenia praktyczne.

Adresaci szkolenia:

 • pracownicy działów controllingu i analizy danych,
 • kierownicy niższego oraz wyższego szczebla,
 • właściciele przedsiębiorstw,
 • pracownicy z różnych branż, którzy uczestniczą w procesie podejmowania decyzji finansowych w przedsiębiorstwach sektora prywatnego oraz publicznego.

Program:

1. Controlling finansowy w przedsiębiorstwie:

 • Czym powinien zajmować się controlling finansowy?
 • Pojęcie i rachunek kosztów
 • Koszty a wydatki
 • Grupy oraz układy ewidencyjne kosztów

2. Proces oraz funkcje systemu budżetowania:

 • Metody budżetowania
 • Procedura budżetowania
 • Struktura budżetu głównego
 • Budżet kapitałowy, operacyjny i finansowy

3. Charakterystyka sprawozdania finansowego przedsiębiorstwa:

 • Zakres podmiotowy, podstawa prawna, źródło i cele sprawozdania finansowego
 • Struktura i treść sprawozdania finansowego
 • Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

4. Bilans:

 • Stałe i zmienne cechy bilansu
 • Bilans według MSR oraz krajowych standardów rachunkowości
 • Charakterystyka majątku firmy – aktywa trwałe i obrotowe przedsiębiorstwa
 • Charakterystyka źródeł finansowania – kapitał własny i zobowiązania
 • Co można wyczytać z bilansu, na co zwrócić uwagę?
 • Analiza pionowa bilansu
 • Analiza pozioma bilansu

5. Rachunek zysków i strat:

 • Przychody i ich podział
 • Koszty i ich klasyfikacja
 • Warianty rachunku zysków i strat
 • Skąd biorą się zyski? Czym są zyski "papierowe"?

6. Rachunek przepływów pieniężnych (cash flow):

 • Rodzaje przepływów pieniężnych: działalność operacyjna, finansowa i inwestycyjna
 • Zysk a środki pieniężne (gotówka)
 • Jak ocenić strukturę rachunku przepływów pieniężnych?
 • Rachunek przepływów pieniężnych – zadania

7. Zestawienie zmian w kapitale własnym oraz informacja dodatkowa.

8. Sygnały ostrzegawcze w sprawozdaniu finansowym.

9. Ćwiczenia praktyczne – co można wyczytać ze sprawozdań finansowych przedsiębiorstw?

10. Analiza finansowa a analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa:

 • Podział analizy finansowej
 • Klasyfikacja analizy finansowej
 • Metody analizy finansowej

11. Płynność finansowa:

 • Wskaźniki płynności
 • Jak odczytać pierwsze zagrożenia?
 • Jak uzdrowić kondycję płynnościową firmy?

12. Rentowność przedsiębiorstwa:

 • Wskaźniki rentowności sprzedaży
 • Wskaźniki rentowności kapitału własnego
 • Wskaźniki rentowności aktywów

13. Zadłużenie przedsiębiorstwa:

 • Źródła kapitałów obcych w przedsiębiorstwie
 • Wskaźniki zadłużenia

14. Sprawność zarządzania:

 • Wskaźniki sprawności zarządzania

15. Pojęcie, poziom i źródła kapitału obrotowego brutto i netto (cykl konwersji gotówkowej)

 • Strategie zarządzania kapitałem obrotowym
 • Zapotrzebowanie na kapitał obrotowy – zadania

16. Ćwiczenia praktyczne wraz z przeprowadzeniem własnej analizy.

Zarejestruj się już dziś na to wydarzenie

Kontakt
PKF Polska
Wydarzenia

Dziś jest 27 lipca 2021

11-12 października 2021
XV Kongres ICV POLSKA (CIA 2021)
Zobacz wszystkie

Podobne wydarzenia

Pod patronatem
KarierawFinansach.pl
XV Kongres ICV POLSKA (CIA 2021)
Warszawa 11 października
11 października Warszawa
Ogranizator Międzynarodowe Stowarzyszenie Controllerów (ICV)
Kategoria
Kontroling

Podobne wydarzenia

Pod patronatem
KarierawFinansach.pl
XV Kongres ICV POLSKA (CIA 2021)
Warszawa 11 października
11 października Warszawa
Ogranizator Międzynarodowe Stowarzyszenie Controllerów (ICV)
Kategoria
Kontroling