Temat tygodnia
M.in. o tym, co wspólnego ma praca w obszarze ryzyka w banku z lotem helikopterem.
Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.
Wydarzenie archiwalne
29 marca
2021
Miasto:
Organizator: PKF Polska

Czas pracy w podmiotach medycznych

W trakcie szkolenia omówimy m.in. systemy czasu pracy i okresy rozliczeniowe stosowane w podmiotach leczniczych.

Nasz patronat
Typ wydarzenia: Seminaria i konferencje

Odpowiemy na pytania czym się różni norma czasu pracy od wymiaru czasu pracy w danej dobie, tygodniu i okresie rozliczeniowym, a także ile godzin w dobie pracowniczej można zaplanować do przepracowania w zależności od stosowanego systemu czasu pracy. Przedstawimy najnowsze orzecznictwo SN w sprawie dopuszczalności dopełnienia obowiązującego pracownika wymiaru czasu pracy godzinami dyżuru medycznego. 

Adresaci szkolenia:

- Kadra zarządzająca

- Pracownicy działu kadr i płac

- Kierownicy niższego szczebla

- Osoby zatrudnione w podmiotach świadczących usługi medyczne

Program:

1. Zasady stosowania przepisów Kodeksu pracy a ustawy o działalności leczniczej

2. Systemy czasu pracy i okresy rozliczeniowe stosowane w podmiotach leczniczych

·       podstawowy system czasu pracy

·       system równoważny na podstawie ustawy o działalności leczniczej

·       dopuszczalność stosowania nowych przepisów o 12-miesięcznych okresach rozliczeniowych w podmiotach leczniczych

·       równoważny czas pracy a pracownicy objęci skróconymi normami – stanowiska urzędowe

3. Norma czasu pracy a wymiar

·       normy czasu pracy personelu medycznego

·       normy czasu pracy personelu administracyjno-gospodarczego

·       normy czasu pracy pracowników niewidomych

·       czym się różni norma czasu pracy od wymiaru czasu pracy w danej dobie, tygodniu i okresie rozliczeniowym

4. Doba pracownicza

·       ile godzin w dobie pracowniczej można zaplanować do przepracowania w zależności od stosowanego systemu czasu pracy?

·       obowiązek zapewnienia minimalnych okresów odpoczynków a wymiar czasu pracy w danej dobie i tygodniu pracowniczym;

·       odpoczynek lekarza po dyżurze medycznym

·       ruchomy czas pracy – dopuszczalność jego stosowania w podmiotach leczniczych – najnowsze stanowisko PIP.

5. Stosowanie rozkładów czasu pracy w praktyce

·       ustalanie rozkładów i harmonogramów na zasadach ogólnych

·       harmonogramy dla pracowników medycznych w systemie równoważnym

·       stanowiska MPiPS i PIP na temat zmiany rozkładu w trakcie miesiąca

·       zaliczanie godzin dyżury medycznego do niewypracowanego wymiaru czasu pracy a zasady rozliczania przeciętnie 48

·       niewypracowanie wymiaru czasu pracy przez pracowników pełniących dyżury medyczne

·       dopuszczalność dopełnienia obowiązującego pracownika wymiaru czasu pracy godzinami dyżuru medycznego – najnowsze orzecznictwo SN

6. Dyżur medyczny

·       dyżur medyczny a czas pracy

·       dyżur a praca nadliczbowa i nocna

·       wynagrodzenie pracowników pełniących dyżur medyczny

·       zasady wynagradzania dyżurujących lekarzy stażystów

7. Klauzula opt-out

·       wyrażenie i wycofanie zgody przez pracownika

·       klauzula opt-out a normy czasu pracy

·       wynagradzanie pracy ponadnormatywnej

·       stanowiska PIP w sprawie klauzuli opt –out

8. Pozostawanie w gotowości

·       wynagrodzenie za czas gotowości do pracy

·       wezwanie do podmiotu leczniczego w czasie pozostawania w gotowości

9. Dodatek za pracę w porze nocnej i święta

·       ograniczenia pracy niedzielno-świątecznej

·       dodatek za pracę w porze nocnej i święta dla pracowników medycznych

·       naliczanie dodatków dla pracowników niemedycznych

·       rekompensata za pracę w „wolne soboty"

Zarejestruj się już dziś na to szkolenie

Kontakt
PKF Polska
Wydarzenia

Dziś jest 27 lipca 2021

11-12 października 2021
XV Kongres ICV POLSKA (CIA 2021)
Zobacz wszystkie

Podobne wydarzenia

Pod patronatem
KarierawFinansach.pl
XV Kongres ICV POLSKA (CIA 2021)
Warszawa 11 października
11 października Warszawa
Ogranizator Międzynarodowe Stowarzyszenie Controllerów (ICV)
Kategoria
Kontroling

Podobne wydarzenia

Pod patronatem
KarierawFinansach.pl
XV Kongres ICV POLSKA (CIA 2021)
Warszawa 11 października
11 października Warszawa
Ogranizator Międzynarodowe Stowarzyszenie Controllerów (ICV)
Kategoria
Kontroling