Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.
Wydarzenie archiwalne
29 marca
2021
Miasto:
Organizator: PKF Polska

Czas pracy w podmiotach medycznych

W trakcie szkolenia omówimy m.in. systemy czasu pracy i okresy rozliczeniowe stosowane w podmiotach leczniczych.

Nasz patronat
Typ wydarzenia: Seminaria i konferencje

Odpowiemy na pytania czym się różni norma czasu pracy od wymiaru czasu pracy w danej dobie, tygodniu i okresie rozliczeniowym, a także ile godzin w dobie pracowniczej można zaplanować do przepracowania w zależności od stosowanego systemu czasu pracy. Przedstawimy najnowsze orzecznictwo SN w sprawie dopuszczalności dopełnienia obowiązującego pracownika wymiaru czasu pracy godzinami dyżuru medycznego. 

Adresaci szkolenia:

- Kadra zarządzająca

- Pracownicy działu kadr i płac

- Kierownicy niższego szczebla

- Osoby zatrudnione w podmiotach świadczących usługi medyczne

Program:

1. Zasady stosowania przepisów Kodeksu pracy a ustawy o działalności leczniczej

2. Systemy czasu pracy i okresy rozliczeniowe stosowane w podmiotach leczniczych

·       podstawowy system czasu pracy

·       system równoważny na podstawie ustawy o działalności leczniczej

·       dopuszczalność stosowania nowych przepisów o 12-miesięcznych okresach rozliczeniowych w podmiotach leczniczych

·       równoważny czas pracy a pracownicy objęci skróconymi normami – stanowiska urzędowe

3. Norma czasu pracy a wymiar

·       normy czasu pracy personelu medycznego

·       normy czasu pracy personelu administracyjno-gospodarczego

·       normy czasu pracy pracowników niewidomych

·       czym się różni norma czasu pracy od wymiaru czasu pracy w danej dobie, tygodniu i okresie rozliczeniowym

4. Doba pracownicza

·       ile godzin w dobie pracowniczej można zaplanować do przepracowania w zależności od stosowanego systemu czasu pracy?

·       obowiązek zapewnienia minimalnych okresów odpoczynków a wymiar czasu pracy w danej dobie i tygodniu pracowniczym;

·       odpoczynek lekarza po dyżurze medycznym

·       ruchomy czas pracy – dopuszczalność jego stosowania w podmiotach leczniczych – najnowsze stanowisko PIP.

5. Stosowanie rozkładów czasu pracy w praktyce

·       ustalanie rozkładów i harmonogramów na zasadach ogólnych

·       harmonogramy dla pracowników medycznych w systemie równoważnym

·       stanowiska MPiPS i PIP na temat zmiany rozkładu w trakcie miesiąca

·       zaliczanie godzin dyżury medycznego do niewypracowanego wymiaru czasu pracy a zasady rozliczania przeciętnie 48

·       niewypracowanie wymiaru czasu pracy przez pracowników pełniących dyżury medyczne

·       dopuszczalność dopełnienia obowiązującego pracownika wymiaru czasu pracy godzinami dyżuru medycznego – najnowsze orzecznictwo SN

6. Dyżur medyczny

·       dyżur medyczny a czas pracy

·       dyżur a praca nadliczbowa i nocna

·       wynagrodzenie pracowników pełniących dyżur medyczny

·       zasady wynagradzania dyżurujących lekarzy stażystów

7. Klauzula opt-out

·       wyrażenie i wycofanie zgody przez pracownika

·       klauzula opt-out a normy czasu pracy

·       wynagradzanie pracy ponadnormatywnej

·       stanowiska PIP w sprawie klauzuli opt –out

8. Pozostawanie w gotowości

·       wynagrodzenie za czas gotowości do pracy

·       wezwanie do podmiotu leczniczego w czasie pozostawania w gotowości

9. Dodatek za pracę w porze nocnej i święta

·       ograniczenia pracy niedzielno-świątecznej

·       dodatek za pracę w porze nocnej i święta dla pracowników medycznych

·       naliczanie dodatków dla pracowników niemedycznych

·       rekompensata za pracę w „wolne soboty"

Zarejestruj się już dziś na to szkolenie

Kontakt
PKF Polska
Wydarzenia

Dziś jest 21 marca 2023

22-31 marca 2023
B in Banking 2023
27 marca 2023 - 28 lutego 2023
Capital Market Days 2023
31 marca 2023
Studencki Nobel 2023
Zobacz wszystkie